MDS929.1072073

Ämnesord: Historia och geografiBiografi och memoarergenealogi; heraldikUppgift saknasUppgift saknasUppgift saknasUppgift saknasUppgift saknasUppgift saknasUppgift saknas

Dewmoji: ??????????

0
Allmänna verk; informationsvetenskap
204,857
1
Filosofi och psykologi
214,316
2
Religion
537,913
3
Samhällsvetenskaper
1,108,790
4
Språk och lingvistik
170,435
5
Naturvetenskap
362,952
6
Tillämpad vetenskap, medicin och teknologi
804,762
7
Konst och nöjen
803,871
8
Litteratur
1,146,612
9
Historia och geografi
674,626
90
Historia
29,783
91
Geografi och resor
137,346
92
Biografi och memoarer
68,879
93
Antikens historia
32,114
94
Europas historia
168,411
95
Asiens historia
44,113
96
Afrikas historia
13,729
97
Nordamerikas historia
152,595
98
Sydamerikas historia
11,325
99
Polarområdenas och Oceaniens historia
16,331
920
Biografier
26,942
921
2,793
922
2,321
923
4,982
924
67
925
576
926
881
927
2,049
928
2,213
929
genealogi; heraldik
26,055
929.0
50
929.1
3,515
929.2
släkthistorier
6,685
929.3
8,440
929.4
1,948
929.5
1,648
929.6
570
929.7
853
929.8
330
929.9
795
929.10
1,291
929.11
929.12
2
929.13
6
929.14
1
929.15
3
929.16
929.17
7
929.18
7
929.19
3
929.100
6
929.101
10
929.102
166
929.103
20
929.104
4
929.105
15
929.106
8
929.107
895
929.108
40
929.109
125
929.1070
1
929.1071
4
929.1072
873
929.1073
929.1074
2
929.1075
929.1076
929.1077
929.1078
929.1079
929.10720
423
929.10721
929.10722
1
929.10723
929.10724
3
929.10725
929.10726
929.10727
929.10728
929.10729
929.107200
929.107201
929.107202
1
929.107203
1
929.107204
247
929.107205
2
929.107206
1
929.107207
90
929.107208
3
929.107209
78
929.1072070
929.1072071
20
929.1072072
2
929.1072073
41
929.1072074
8
929.1072075
5
929.1072076
1
929.1072077
5
929.1072078
1
929.1072079
1

Valda verk från MDS 929.1072073 (41)

Besläktade taggar

"Avlägsna fränder"

MDS-klasser vars böcker har många gemensamma rekommendationer med denna klass. Klasser under samma toppnivåklass visas inte.

Ingen/inga

Ämnesord

1922 års upplaga
Kopiera INTE från de upphovsrättsskyddade källtexterna. 1922 års utgåva här, med absurd fonetisk engelska. Använd standardiserad stavning.
Nutida formulering
Moderna ämnesord bör baseras på Free Decimal System eller på 1922 års utgåva av Dewey. Språket och begreppen kan ha moderniserats. Använd inte en källa som skyddas av upphovsrätten.
Emoji
En enstaka emoji bara för denna DDC-klass. Den fullständiga emojin kommer att bestå av alla emojis från toppnivån ner till denna.