MDS929.3748

Ämnesord: Historia och geografiBiografi och memoarergenealogi; heraldikUppgift saknasUppgift saknasUppgift saknasUppgift saknas

Dewmoji: ???????

0
Allmänna verk; informationsvetenskap
204,398
1
Filosofi och psykologi
214,070
2
Religion
536,824
3
Samhällsvetenskaper
1,107,525
4
Språk och lingvistik
170,290
5
Naturvetenskap
362,661
6
Tillämpad vetenskap, medicin och teknologi
804,140
7
Konst och nöjen
802,619
8
Litteratur
1,144,868
9
Historia och geografi
673,006
90
Historia
29,754
91
Geografi och resor
136,990
92
Biografi och memoarer
68,531
93
Antikens historia
32,018
94
Europas historia
168,127
95
Asiens historia
44,089
96
Afrikas historia
13,706
97
Nordamerikas historia
152,425
98
Sydamerikas historia
11,291
99
Polarområdenas och Oceaniens historia
16,075
920
Biografier
26,786
921
2,790
922
2,320
923
4,976
924
67
925
573
926
879
927
2,045
928
2,207
929
genealogi; heraldik
25,888
929.0
50
929.1
3,502
929.2
släkthistorier
6,615
929.3
8,370
929.4
1,945
929.5
1,638
929.6
570
929.7
853
929.8
329
929.9
796
929.30
260
929.31
929.32
6
929.33
11
929.34
894
929.35
30
929.36
11
929.37
5,271
929.38
12
929.39
588
929.370
929.371
311
929.372
25
929.373
221
929.374
1,279
929.375
1,968
929.376
765
929.377
507
929.378
55
929.379
118
929.3740
1
929.3741
139
929.3742
61
929.3743
24
929.3744
133
929.3745
21
929.3746
76
929.3747
213
929.3748
390
929.3749
77
929.37480
929.37481
110
929.37482
31
929.37483
3
929.37484
22
929.37485
4
929.37486
1
929.37487
16
929.37488
49
929.37489
27

Valda verk från MDS 929.3748 (390)

Besläktade taggar

"Avlägsna fränder"

MDS-klasser vars böcker har många gemensamma rekommendationer med denna klass. Klasser under samma toppnivåklass visas inte.

Ingen/inga

Ämnesord

1922 års upplaga
Kopiera INTE från de upphovsrättsskyddade källtexterna. 1922 års utgåva här, med absurd fonetisk engelska. Använd standardiserad stavning.
Nutida formulering
Moderna ämnesord bör baseras på Free Decimal System eller på 1922 års utgåva av Dewey. Språket och begreppen kan ha moderniserats. Använd inte en källa som skyddas av upphovsrätten.
Emoji
En enstaka emoji bara för denna DDC-klass. Den fullständiga emojin kommer att bestå av alla emojis från toppnivån ner till denna.