MDS929.9509494

Ämnesord: Historia och geografiBiografi, genealogi, insigniergenealogi; heraldikFlagsUppgift saknasUppgift saknasUppgift saknasUppgift saknasUppgift saknasUppgift saknas

Dewmoji: ??????????

0
Allmänna verk; informationsvetenskap
216,948
ℹ️
1
Filosofi och psykologi
229,419
💭
2
Religion
562,779
🙏
3
Samhällsvetenskaper
1,169,921
👫
4
Språk och lingvistik
177,109
💬
5
Naturvetenskap
380,441
🔬
6
Tillämpad vetenskap, medicin och teknologi
844,132
💡
7
Konst och nöjen
857,504
🎨
8
Litteratur
1,201,263
📚
9
Historia och geografi
703,933
🗺️
90
Historia
31,203
🔙
91
Geografi och resor
138,903
🚂
92
Biografi, genealogi, insignier
70,768
👩
93
Antikens historia
33,991
📜
94
Europas historia
174,386
🏰
95
Asiens historia
46,377
🗻
96
Afrikas historia
14,573
🦁
97
Nordamerikas historia
160,422
🦃
98
Sydamerikas historia
12,464
🍠
99
Polarområdenas och Oceaniens historia
20,846
🗿
920
Biografier
26,699
👩
921
Philosophers and psychologists
2,845
922
Of Theology
2,504
923
People in social sciences
4,999
👫
924
Of Philology
74
925
Vetenskapsmän
587
🔬
926
Of Technology
889
💡
927
Of Fine Arts
2,116
🖼
928
People in literature, history, biography, genealogy
2,312
📚
929
genealogi; heraldik
27,743
📯
929.0
52
929.1
Genealogies
3,629
929.2
släkthistorier
7,317
929.3
Register över födslar, dop, vigslar, dödsfall
8,987
929.4
Namn på personer och orter
1,981
🏷
929.5
Epitaphs
1,887
929.6
Heraldry
615
🛡
929.7
Peerage, precedence, titles of honor; Royal houses
877
929.8
Coats of arms, crests
337
929.9
Flags
821
929.90
53
929.91
1
929.92
232
929.93
2
929.94
6
929.95
3
929.96
929.97
61
929.98
3
929.99
3
929.950
1
929.951
929.952
929.953
929.954
929.955
929.956
929.957
929.958
929.959
929.9500
929.9501
929.9502
929.9503
929.9504
929.9505
929.9506
929.9507
929.9508
929.9509
1
929.95090
929.95091
929.95092
929.95093
929.95094
1
929.95095
929.95096
929.95097
929.95098
929.95099
929.950940
929.950941
929.950942
929.950943
929.950944
929.950945
929.950946
929.950947
929.950948
929.950949
1
929.9509490
929.9509491
929.9509492
929.9509493
929.9509494
1
929.9509495
929.9509496
929.9509497
929.9509498
929.9509499

Valda verk från MDS 929.9509494 (1)

Besläktade taggar

"Avlägsna fränder"

MDS-klasser vars böcker har många gemensamma rekommendationer med denna klass. Klasser under samma toppnivåklass visas inte.

Ingen/inga

Ämnesord

1922 års upplaga
Kopiera INTE från de upphovsrättsskyddade källtexterna. 1922 års utgåva här, med absurd fonetisk engelska. Använd standardiserad stavning.
Nutida formulering
Moderna ämnesord bör baseras på Free Decimal System eller på 1922 års utgåva av Dewey. Språket och begreppen kan ha moderniserats. Använd inte en källa som skyddas av upphovsrätten.
Emoji
En enstaka emoji bara för denna DDC-klass. Den fullständiga emojin kommer att bestå av alla emojis från toppnivån ner till denna.