MDS931.04092

Ämnesord: Historia och geografiAntikens historiaAncient China to 420Uppgift saknasUppgift saknasUppgift saknasUppgift saknasUppgift saknas

Dewmoji: ????????

0
Allmänna verk; informationsvetenskap
216,948
ℹ️
1
Filosofi och psykologi
229,419
💭
2
Religion
562,779
🙏
3
Samhällsvetenskaper
1,169,921
👫
4
Språk och lingvistik
177,109
💬
5
Naturvetenskap
380,441
🔬
6
Tillämpad vetenskap, medicin och teknologi
844,132
💡
7
Konst och nöjen
857,504
🎨
8
Litteratur
1,201,263
📚
9
Historia och geografi
703,933
🗺️
90
Historia
31,203
🔙
91
Geografi och resor
138,903
🚂
92
Biografi, genealogi, insignier
70,768
👩
93
Antikens historia
33,991
📜
94
Europas historia
174,386
🏰
95
Asiens historia
46,377
🗻
96
Afrikas historia
14,573
🦁
97
Nordamerikas historia
160,422
🦃
98
Sydamerikas historia
12,464
🍠
99
Polarområdenas och Oceaniens historia
20,846
🗿
930
Ancient History
7,691
931
Ancient China to 420
657
🧮
932
Antikens Egypten
4,108
🔺
933
Ancient Palestine to 70
1,689
🕍
934
Ancient South Asia to 647
458
🛕
935
Irans och Iraks historia till 640
1,118
936
Europa norr och väster om italienska halvön till ca 499
4,737
937
Rom
6,635
🏛️
938
Greece to 323
4,362
🏺
939
Övriga områden under antiken
2,536
931.0
258
931.1
3
931.2
4
931.3
1
931.4
1
931.5
2
931.6
931.7
931.8
1
931.9
2
931.00
15
931.01
22
931.02
16
931.03
44
931.04
157
931.05
931.06
2
931.07
2
931.08
931.09
931.040
17
931.041
931.042
931.043
931.044
931.045
1
931.046
931.047
931.048
931.049
931.0400
931.0401
931.0402
931.0403
931.0404
931.0405
931.0406
931.0407
1
931.0408
931.0409
16
931.04090
931.04091
931.04092
16
931.04093
931.04094
931.04095
931.04096
931.04097
931.04098
931.04099
931.040920
931.040921
931.040922
1
931.040923
931.040924
931.040925
931.040926
931.040927
931.040928
931.040929

Besläktade taggar

"Avlägsna fränder"

MDS-klasser vars böcker har många gemensamma rekommendationer med denna klass. Klasser under samma toppnivåklass visas inte.

Ingen/inga

Ämnesord

1922 års upplaga
Kopiera INTE från de upphovsrättsskyddade källtexterna. 1922 års utgåva här, med absurd fonetisk engelska. Använd standardiserad stavning.
Nutida formulering
Moderna ämnesord bör baseras på Free Decimal System eller på 1922 års utgåva av Dewey. Språket och begreppen kan ha moderniserats. Använd inte en källa som skyddas av upphovsrätten.
Emoji
En enstaka emoji bara för denna DDC-klass. Den fullständiga emojin kommer att bestå av alla emojis från toppnivån ner till denna.