MDS956.7040922

Ämnesord: Historia och geografiAsiens historiaMellanösternIrakUppgift saknasUppgift saknasUppgift saknasUppgift saknasUppgift saknasUppgift saknas

Dewmoji: ??????????

0
Allmänna verk; informationsvetenskap
213,289
1
Filosofi och psykologi
224,067
2
Religion
555,822
3
Samhällsvetenskaper
1,160,203
4
Språk och lingvistik
171,144
5
Naturvetenskap
374,805
6
Tillämpad vetenskap, medicin och teknologi
834,661
7
Konst och nöjen
843,008
8
Litteratur
1,191,472
9
Historia och geografi
694,426
90
Historia
30,442
91
Geografi och resor
138,000
92
Biografi, genealogi, insignier
70,455
93
Antikens historia
33,657
94
Europas historia
173,029
95
Asiens historia
46,076
96
Afrikas historia
14,307
97
Nordamerikas historia
159,288
98
Sydamerikas historia
11,948
99
Polarområdenas och Oceaniens historia
17,224
950
1,544
951
Kina och Korea
8,755
952
Japan
2,730
953
Arabiska halvön
1,118
954
Indiska subkontinenten
7,196
955
Iran
1,282
956
Mellanöstern
12,289
957
Sibirien
176
958
Centralasien
1,753
959
Sydostasien
9,233
956.0
2,065
956.1
1,193
956.2
74
956.3
101
956.4
216
956.5
39
956.6
402
956.7
Irak
2,193
956.8
7
956.9
4,640
956.70
1,929
956.71
1
956.72
11
956.73
956.74
18
956.75
4
956.76
956.77
1
956.78
956.79
956.700
20
956.701
956.702
7
956.703
4
956.704
1,892
956.705
956.706
956.707
956.708
1
956.709
1
956.7040
8
956.7041
3
956.7042
4
956.7043
84
956.7044
1,590
956.7045
956.7046
956.7047
956.7048
956.7049
956.70400
1
956.70401
956.70402
956.70403
956.70404
956.70405
956.70406
956.70407
956.70408
956.70409
7
956.704090
956.704091
956.704092
7
956.704093
956.704094
956.704095
956.704096
956.704097
956.704098
956.704099
956.7040920
956.7040921
956.7040922
2
956.7040923
956.7040924
3
956.7040925
956.7040926
956.7040927
956.7040928
956.7040929

Besläktade taggar

"Avlägsna fränder"

MDS-klasser vars böcker har många gemensamma rekommendationer med denna klass. Klasser under samma toppnivåklass visas inte.

Ingen/inga

Ämnesord

1922 års upplaga
Kopiera INTE från de upphovsrättsskyddade källtexterna. 1922 års utgåva här, med absurd fonetisk engelska. Använd standardiserad stavning.
Nutida formulering
Moderna ämnesord bör baseras på Free Decimal System eller på 1922 års utgåva av Dewey. Språket och begreppen kan ha moderniserats. Använd inte en källa som skyddas av upphovsrätten.
Emoji
En enstaka emoji bara för denna DDC-klass. Den fullständiga emojin kommer att bestå av alla emojis från toppnivån ner till denna.