MDS974.931

Ämnesord: Historia och geografiNordamerikas historiaUppgift saknasUppgift saknasUppgift saknasUppgift saknas

Dewmoji: ??????

0
Allmänna verk; informationsvetenskap
204,857
1
Filosofi och psykologi
214,316
2
Religion
537,913
3
Samhällsvetenskaper
1,108,790
4
Språk och lingvistik
170,434
5
Naturvetenskap
362,952
6
Tillämpad vetenskap, medicin och teknologi
804,760
7
Konst och nöjen
803,871
8
Litteratur
1,146,628
9
Historia och geografi
674,627
90
Historia
29,783
91
Geografi och resor
137,346
92
Biografi och memoarer
68,880
93
Antikens historia
32,114
94
Europas historia
168,411
95
Asiens historia
44,113
96
Afrikas historia
13,729
97
Nordamerikas historia
152,595
98
Sydamerikas historia
11,325
99
Polarområdenas och Oceaniens historia
16,331
970
7,370
971
14,831
972
11,571
973
50,482
974
16,412
975
11,050
976
9,063
977
9,914
978
9,435
979
12,467
974.0
488
974.1
949
974.2
625
974.3
319
974.4
2,587
974.5
412
974.6
1,008
974.7
4,666
974.8
3,099
974.9
1,333
974.90
90
974.91
2
974.92
57
974.93
64
974.94
132
974.95
3
974.96
140
974.97
92
974.98
106
974.99
40
974.930
1
974.931
24
974.932
11
974.933
5
974.934
974.935
974.936
22
974.937
974.938
974.939

Besläktade taggar

"Avlägsna fränder"

MDS-klasser vars böcker har många gemensamma rekommendationer med denna klass. Klasser under samma toppnivåklass visas inte.

Ingen/inga

Ämnesord

1922 års upplaga
Kopiera INTE från de upphovsrättsskyddade källtexterna. 1922 års utgåva här, med absurd fonetisk engelska. Använd standardiserad stavning.
Nutida formulering
Moderna ämnesord bör baseras på Free Decimal System eller på 1922 års utgåva av Dewey. Språket och begreppen kan ha moderniserats. Använd inte en källa som skyddas av upphovsrätten.
Emoji
En enstaka emoji bara för denna DDC-klass. Den fullständiga emojin kommer att bestå av alla emojis från toppnivån ner till denna.