Adam Lindsay Gordon

Den här gruppen är officiellt vilande. Sånt händer. Om du vill återuppliva den här gruppen eller skapa en ny grupp för samma ämne, se denna sida.

A growing collection of books held by The Adam Lindsay Gordon Commemorative Committee Inc.
Adam Lindsay Gordon 1833-1870 was Australia's first poet of note and at a meeting to read his poetry the Australian Literature Society was formed.

This is a feature balloon