Best of British

Den här gruppen är officiellt vilande. Sånt händer. Om du vill återuppliva den här gruppen eller skapa en ny grupp för samma ämne, se denna sida.

A friendly forum to discuss British authors. Any genre - crime, romance, thrillers, high-brow or mass market - they can be dead or alive but who are your Best of British authors?

This is a feature balloon