Resistance is Fertile!

Den här gruppen är officiellt vilande. Sånt händer. Om du vill återuppliva den här gruppen eller skapa en ny grupp för samma ämne, se denna sida.

A group for anyone interested in direct action, anticapitalism, and just generally saving the planet and reclaiming our everyday lives. Ya Basta!

This is a feature balloon