Libertarian Science Fiction

Den här gruppen är officiellt vilande. Sånt händer. Om du vill återuppliva den här gruppen eller skapa en ny grupp för samma ämne, se denna sida.

For fans of the works of J. Neil Schulman, L. Neil Smith and F. Paul Wilson, as well as those of Heinlein, Anderson, Vinge and others. Long live Fireball and the North American Confederacy!