Self Sufficiency & Survival

Den här gruppen är officiellt vilande. Sånt händer. Om du vill återuppliva den här gruppen, eller skapa en ny grupp för samma ämne se denna sida.

Homesteading, survival, self reliance, self-reliance, primitive skills, independent living, alternative medicine, alternative healing, gardening, farming, animal care, alternative building, firearms, guns, water filters, storage food, food storage, preparedness, wilderness, TEOTWAWKI, SHTF, outdoors, emergencies, war, military, terrorism, natural disasters, New World Order, (and everything else relevant).

This is a feature balloon