SerierDetective Comics Vol. 1 [1937-2011]

516 Verk Popularitet 34,113 (132 Medlemmar) 1,347 Böcker 25 Recensioner 3.3

Kärnserie

Detective Comics #0 by Chuck Dixon 2 exemplar000
Detective Comics #1 by E. C. Stoner 3 exemplar001
Detective Comics #2 by DC Comics 1 exemplar002
Detective Comics #3 by DC Comics 1 exemplar003
Detective Comics #4 by DC Comics 1 exemplar004
Detective Comics #5 by DC Comics 1 exemplar005
Detective Comics #6 by DC Comics 1 exemplar006
Detective Comics #7 by DC Comics 1 exemplar007
Detective Comics #8 by DC Comics 1 exemplar008
Detective Comics #9 by DC Comics 1 exemplar009
Detective Comics #10 by DC Comics 1 exemplar010
Detective Comics #11 by DC Comics 1 exemplar011
Detective Comics #12 by DC Comics 1 exemplar012
Detective Comics #13 by DC Comics 1 exemplar013
Detective Comics #14 by DC Comics 1 exemplar014
Detective Comics #27 by Bill Finger 24 exemplar, 3 recensioner027
Detective Comics #29 by DC Comics 1 exemplar029
Detective Comics #31 by DC Comics 1 exemplar031
Detective Comics #38 by Bill Finger 1 exemplar038
Detective Comics #33 by DC Comics 1 exemplar033
Detective Comics # 212 by Bill Finger 1 exemplar212
Detective Comics # 225 by Edmond Hamilton 2 exemplar225
Detective Comics # 264 by Bill Finger 1 exemplar264
Detective Comics # 288 by Sheldon Moldoff 1 exemplar288
Detective Comics # 297 by Bill Finger 1 exemplar297
Detective Comics # 311 by Bill Finger 1 exemplar311
Detective Comics # 314 by Sheldon Moldoff 1 exemplar314
Detective Comics # 315 by Sheldon Moldoff 1 exemplar315
Detective Comics # 318 by Jim Mooney 1 exemplar318
Detective Comics # 323 by Dave Wood 1 exemplar323
Detective Comics # 326 by Dave Wood 0 exemplar326
Detective Comics # 327 by John Broome 2 exemplar327
Detective Comics # 330 by John Broome 2 exemplar330
Detective Comics # 340 by Gardner Fox 1 exemplar340
Detective Comics # 341 by John Broome 1 exemplar341
Detective Comics # 342 by John Broome 1 exemplar342
Detective Comics # 343 by John Broome 1 exemplar343
Detective Comics # 344 by Gardner Fox 1 exemplar344
Detective Comics # 345 by Gardner Fox 1 exemplar345
Detective Comics # 346 by John Broome 1 exemplar346
Detective Comics # 347 by Gardner Fox 1 exemplar347
Detective Comics # 349 by Gardner F. Fox 1 exemplar349
Detective Comics # 350 by Bob Kanigher 1 exemplar350
Detective Comics # 351 by Gardner Fox 1 exemplar351
Detective Comics # 352 by John Broome 1 exemplar352
Detective Comics # 355 by John Broome 3 exemplar355
Detective Comics # 356 by Gardner Fox 1 exemplar356
Detective Comics # 357 by John Broome 1 exemplar357
Detective Comics # 359 by Gardner Fox 4 exemplar359
Detective Comics # 365 by John Broome 1 exemplar365
Detective Comics # 366 by Gardner Fox 1 exemplar366
Detective Comics # 367 by Gardner Fox 1 exemplar367
Detective Comics # 369 by Gardner Fox 2 exemplar369
Detective Comics # 370 by John Broome 1 exemplar370
Detective Comics # 375 by Gardner Fox 1 exemplar375
Detective Comics # 376 by Gardner Fox 2 exemplar376
Detective Comics # 377 by Gardner Fox 1 exemplar377
Detective Comics # 378 by Frank Robbins 1 exemplar378
Detective Comics # 379 by Frank Robbins 2 exemplar379
Detective Comics # 380 by Frank Robbins 1 exemplar380
Detective Comics # 384 by Mike Friedrich 1 exemplar384
Detective Comics # 386 by Frank Robbins 1 exemplar386
Detective Comics # 394 by Frank Robbins 1 exemplar394
Detective Comics # 395 by Denny O'Neil 3 exemplar395
Detective Comics # 396 by Frank Robbins 1 exemplar396
Detective Comics # 397 by Denny O'Neil 3 exemplar397
Detective Comics # 400 by Frank Robbins 2 exemplar400
Detective Comics # 401 by Frank Robbins 1 exemplar401
Detective Comics # 402 by Frank Robbins 1 exemplar402
Detective Comics # 404 by Denny O'Neil 3 exemplar404
Detective Comics # 405 by Denny O'Neil 3 exemplar405
Detective Comics # 406 by Denny O'Neil 2 exemplar406
Detective Comics # 407 by Frank Robbins 1 exemplar407
Detective Comics # 408 by Len Wein 2 exemplar408
Detective Comics # 410 by Denny O'Neil 3 exemplar410
Detective Comics # 411 by Denny O'Neil 1 exemplar411
Detective Comics # 413 by Frank Robbins 2 exemplar413
Detective Comics # 416 by Frank Robbins 1 exemplar416
Detective Comics # 421 by Frank Robbins 1 exemplar421
Detective Comics # 422 by Denny O'Neil 1 exemplar422
Detective Comics # 423 by Frank Robbins 2 exemplar423
Detective Comics # 424 by Frank Robbins 1 exemplar424
Detective Comics # 425 by Denny O'Neil 1 exemplar, 1 recension425
Detective Comics # 426 by Frank Robbins 2 exemplar426
Detective Comics # 428 by Frank Robbins 1 exemplar428
Detective Comics # 429 by Frank Robbins 1 exemplar429
Detective Comics # 430 by Frank Robbins 1 exemplar430
Detective Comics # 431 by Denny O'Neil 1 exemplar431
Detective Comics # 436 by Frank Robbins 1 exemplar436
Detective Comics # 437 by Archie Goodwin 1 exemplar437
Detective Comics # 438 by Archie Goodwin 1 exemplar438
Detective Comics # 439 by Steve Englehart 3 exemplar439
Detective Comics # 440 by Archie Goodwin 1 exemplar440
Detective Comics # 441 by Archie Goodwin 1 exemplar441
Detective Comics # 444 by Len Wein 1 exemplar444
Detective Comics # 446 by Len Wein 1 exemplar446
Detective Comics # 447 by Len Wein 1 exemplar447
Detective Comics # 448 by Len Wein 2 exemplar448
Detective Comics # 450 by Elliot S. Maggin 1 exemplar450
Detective Comics # 451 by Denny O'Neil 1 exemplar451
Detective Comics # 452 by David V. Reed 1 exemplar452
Detective Comics # 453 by David V. Reed 2 exemplar453
Detective Comics # 454 by David V. Reed 1 exemplar454
Detective Comics # 455 by Elliot S. Maggin 1 exemplar455
Detective Comics # 459 by Martin Pasko 1 exemplar459
Detective Comics # 467 by Bob Rozakis 1 exemplar467
Detective Comics # 468 by Bob Rozakis 1 exemplar468
Detective Comics # 469 by Steve Englehart 2 exemplar469
Detective Comics # 470 by Steve Englehart 1 exemplar470
Detective Comics # 471 by Steve Englehart 1 exemplar471
Detective Comics # 472 by Steve Englehart 1 exemplar472
Detective Comics # 473 by Steve Englehart 1 exemplar473
Detective Comics # 474 by Steve Englehart 1 exemplar474
Detective Comics # 475 by Steve Englehart 1 exemplar475
Detective Comics # 476 by Steve Englehart 1 exemplar476
Detective Comics # 477 by Len Wein 1 exemplar477
Detective Comics # 478 by Len Wein 1 exemplar478
Detective Comics # 479 by Len Wein 1 exemplar479
Detective Comics # 480 by Denny O'Neil 2 exemplar480
Detective Comics # 481 by Denny O'Neil 2 exemplar481
Detective Comics # 482 by Jim Starlin 2 exemplar482
Detective Comics # 483 by Denny O'Neil 1 exemplar483
Detective Comics # 484 by Denny O'Neil 3 exemplar484
Detective Comics # 485 by Denny O'Neil 1 exemplar485
Detective Comics # 486 by Denny O'Neil 1 exemplar486
Detective Comics # 487 by Denny O'Neil 1 exemplar487
Detective Comics # 488 by Cary Burkett 1 exemplar488
Detective Comics # 489 by J. M. DeMatteis 1 exemplar489
Detective Comics # 490 by Denny O'Neil 2 exemplar490
Detective Comics # 491 by Denny O'Neil 1 exemplar491
Detective Comics # 492 by Cary Burkett 1 exemplar492
Detective Comics # 493 by Cary Burkett 1 exemplar493
Detective Comics # 494 by Michael Fleisher 2 exemplar494
Detective Comics # 495 by Michael Fleisher 1 exemplar495
Detective Comics # 496 by Michael Fleisher 2 exemplar496
Detective Comics # 497 by Gerry Conway 1 exemplar497
Detective Comics # 498 by Gerry Conway 1 exemplar498
Detective Comics # 499 by Gerry Conway 2 exemplar499
Detective Comics # 500 by Alan Brennert 2 exemplar500
Detective Comics # 503 by Gerry Conway 1 exemplar503
Detective Comics # 504 by Gerry Conway 1 exemplar504
Detective Comics # 510 by Gerry Conway 1 exemplar510
Detective Comics # 511 by Gerry Conway 1 exemplar511
Detective Comics # 512 by Gerry Conway 2 exemplar512
Detective Comics # 513 by Gerry Conway 3 exemplar513
Detective Comics # 514 by Len Wein 1 exemplar514
Detective Comics # 515 by Gerry Conway 1 exemplar515
Detective Comics # 516 by Gerry Conway 1 exemplar516
Detective Comics # 517 by Gerry Conway 1 exemplar517
Detective Comics # 518 by Barbara Kesel 1 exemplar518
Detective Comics # 519 by Gerry Conway 3 exemplar519
Detective Comics # 520 by Gerry Conway 1 exemplar520
Detective Comics # 521 by Gerry Conway 1 exemplar521
Detective Comics # 522 by Gerry Conway 1 exemplar522
Detective Comics # 523 by Gerry Conway 1 exemplar523
Detective Comics # 524 by Gerry Conway 1 exemplar524
Detective Comics # 525 by Gerry Conway 1 exemplar525
Detective Comics # 526 by Gerry Conway 2 exemplar526
Detective Comics # 528 by Doug Moench 1 exemplar528
Detective Comics # 532 by Doug Moench 2 exemplar532
Detective Comics # 533 by Doug Moench 1 exemplar533
Detective Comics # 534 by Doug Moench 1 exemplar534
Detective Comics # 536 by Doug Moench 3 exemplar536
Detective Comics # 537 by Doug Moench 1 exemplar537
Detective Comics # 538 by Doug Moench 1 exemplar538
Detective Comics # 540 by Doug Moench 1 exemplar540
Detective Comics # 542 by Doug Moench 1 exemplar542
Detective Comics # 543 by Doug Moench 1 exemplar543
Detective Comics # 544 by Doug Moench 2 exemplar544
Detective Comics # 545 by Doug Moench 2 exemplar545
Detective Comics # 546 by Doug Moench 2 exemplar546
Detective Comics # 547 by Doug Moench 2 exemplar547
Detective Comics # 548 by Doug Moench 1 exemplar548
Detective Comics # 549 by Doug Moench 3 exemplar549
Detective Comics # 550 by Doug Moench 3 exemplar550
Detective Comics # 554 by Doug Moench 2 exemplar554
Detective Comics # 555 by Doug Moench 1 exemplar555
Detective Comics # 556 by Doug Moench 1 exemplar556
Detective Comics # 557 by Doug Moench 1 exemplar557
Detective Comics # 558 by Doug Moench 1 exemplar558
Detective Comics Vol. 1 #559 by Doug Moench 2 exemplar559
Detective Comics # 560 by Doug Moench 1 exemplar560
Detective Comics # 561 by Doug Moench 1 exemplar561
Detective Comics # 562 by Doug Moench 3 exemplar562
Detective Comics # 563 by Doug Moench 1 exemplar563
Detective Comics # 564 by Doug Moench 1 exemplar564
Detective Comics # 565 by Doug Moench 1 exemplar565
Detective Comics # 566 by Doug Moench 3 exemplar566
Detective Comics # 567 by Harlan Ellison 5 exemplar567
Detective Comics # 568 by Joey Cavalieri 3 exemplar568
Detective Comics # 569 by Mike W. Barr 3 exemplar569
Detective Comics # 570 by Mike W. Barr 3 exemplar570
Detective Comics # 571 by Mike W. Barr 3 exemplar571
Detective Comics # 572 by Mike W. Barr 3 exemplar572
Detective Comics # 573 by Mike W. Barr 4 exemplar573
Detective Comics # 574 by Mike W. Barr 4 exemplar574
Detective Comics # 575 by Mike W. Barr 4 exemplar575
Detective Comics # 576 by Mike W. Barr 3 exemplar576
Detective Comics # 577 by Mike W. Barr 3 exemplar577
Detective Comics # 578 by Mike W. Barr 4 exemplar578
Detective Comics # 579 by Mike W. Barr 2 exemplar579
Detective Comics # 580 by Mike W. Barr 3 exemplar580
Detective Comics # 581 by Mike W. Barr 3 exemplar581
Detective Comics # 582 by Jo Duffy 4 exemplar582
Detective Comics # 583 by John Wagner 2 exemplar583
Detective Comics # 584 by John Wagner 1 exemplar584
Detective Comics # 585 by John Wagner 3 exemplar585
Detective Comics # 586 by John Wagner 3 exemplar586
Detective Comics # 587 by Alan Grant 2 exemplar587
Detective Comics # 588 by Alan Grant 2 exemplar588
Detective Comics # 589 by Alan Grant 2 exemplar589
Detective Comics # 590 by John Wagner 3 exemplar590
Detective Comics # 591 by Alan Grant 3 exemplar591
Detective Comics # 592 by Alan Grant 2 exemplar592
Detective Comics # 593 by Alan Grant 3 exemplar593
Detective Comics # 594 by Alan Grant 3 exemplar594
Detective Comics # 595 by John Wagner 3 exemplar595
Detective Comics # 596 by Alan Grant 2 exemplar596
Detective Comics # 597 by Alan Grant 2 exemplar597
Detective Comics # 598 by Sam Hamm 5 exemplar598
Detective Comics # 599 by Sam Hamm 6 exemplar599
Detective Comics # 600 by Sam Hamm 7 exemplar600
Detective Comics # 601 by Alan Grant 6 exemplar601
Detective Comics # 602 by Alan Grant 6 exemplar602
Detective Comics # 603 by Alan Grant 4 exemplar603
Detective Comics # 604 by Alan Grant 7 exemplar604
Detective Comics # 605 by Alan Grant 7 exemplar605
Detective Comics # 606 by Alan Grant 5 exemplar606
Detective Comics # 607 by Alan Grant 6 exemplar607
Detective Comics # 608 by Alan Grant 9 exemplar608
Detective Comics # 609 by Alan Grant 7 exemplar609
Detective Comics # 610 by Alan Grant 4 exemplar610
Detective Comics # 611 by Alan Grant 3 exemplar611
Detective Comics # 612 by Alan Grant 8 exemplar612
Detective Comics # 613 by Alan Grant 6 exemplar613
Detective Comics # 614 by Alan Grant 5 exemplar614
Detective Comics # 615 by Alan Grant 1 exemplar615
Detective Comics # 616 by Alan Grant 3 exemplar616
Detective Comics # 617 by Alan Grant 6 exemplar617
Detective Comics # 618 by Alan Grant 3 exemplar618
Detective Comics # 619 by Alan Grant 2 exemplar619
Detective Comics # 620 by Alan Grant 3 exemplar620
Detective Comics # 621 by Alan Grant 3 exemplar621
Detective Comics # 622 by John Ostrander 5 exemplar622
Detective Comics # 623 by John Ostrander 6 exemplar623
Detective Comics # 624 by John Ostrander 6 exemplar624
Detective Comics # 625 by Marv Wolfman 4 exemplar625
Detective Comics # 626 by Marv Wolfman 5 exemplar626
Detective Comics # 627 by Marv Wolfman 6 exemplar627
Detective Comics # 628 by Marv Wolfman 3 exemplar628
Detective Comics # 629 by Peter Milligan 3 exemplar629
Detective Comics # 630 by Peter Milligan 3 exemplar630
Detective Comics # 631 by Peter Milligan 3 exemplar631
Detective Comics # 632 by Peter Milligan 2 exemplar632
Detective Comics # 633 by Peter Milligan 2 exemplar633
Detective Comics # 634 by Kelley Puckett 3 exemplar634
Detective Comics # 635 by Louise Simonson 1 exemplar635
Detective Comics # 636 by Louise Simonson 1 exemplar636
Detective Comics # 637 by Louise Simonson 1 exemplar637
Detective Comics # 638 by Peter Milligan 2 exemplar638
Detective Comics # 639 by Peter Milligan 2 exemplar639
Detective Comics # 640 by Peter Milligan 2 exemplar640
Detective Comics # 641 by Alan Grant 2 exemplar641
Detective Comics # 642 by Alan Grant 2 exemplar642
Detective Comics # 643 by Peter Milligan 4 exemplar643
Detective Comics # 644 by Chuck Dixon 2 exemplar644
Detective Comics # 645 by Chuck Dixon 3 exemplar645
Detective Comics # 646 by Chuck Dixon 3 exemplar646
Detective Comics # 647 by Chuck Dixon 2 exemplar647
Detective Comics # 648 by Chuck Dixon 2 exemplar648
Detective Comics # 649 by Chuck Dixon 1 exemplar649
Detective Comics # 650 by Chuck Dixon 3 exemplar650
Detective Comics # 651 by Chuck Dixon 2 exemplar651
Detective Comics # 652 by Chuck Dixon 3 exemplar652
Detective Comics # 653 by Chuck Dixon 1 exemplar653
Detective Comics # 654 by Chuck Dixon 2 exemplar654
Detective Comics # 655 by Chuck Dixon 1 exemplar655
Detective Comics # 656 by Chuck Dixon 1 exemplar656
Detective Comics # 657 by Chuck Dixon 1 exemplar657
Detective Comics # 658 by Chuck Dixon 1 exemplar658
Detective Comics # 659 by Chuck Dixon 3 exemplar659
Detective Comics # 660 by Chuck Dixon 3 exemplar660
Detective Comics # 661 by Chuck Dixon 4 exemplar, 1 recension661
Detective Comics # 662 by Chuck Dixon 3 exemplar, 1 recension662
Detective Comics # 663 by Chuck Dixon 5 exemplar, 1 recension663
Detective Comics # 664 by Chuck Dixon 3 exemplar664
Detective Comics # 665 by Chuck Dixon 4 exemplar665
Detective Comics # 666 by Chuck Dixon 3 exemplar666
Detective Comics # 667 by Chuck Dixon 4 exemplar667
Detective Comics # 668 by Chuck Dixon 5 exemplar668
Detective Comics # 669 by Chuck Dixon 2 exemplar669
Detective Comics # 670 by Chuck Dixon 4 exemplar670
Detective Comics # 671 by Chuck Dixon 3 exemplar671
Detective Comics # 672 by Chuck Dixon 3 exemplar672
Detective Comics # 673 by Chuck Dixon 4 exemplar673
Detective Comics # 674 by Chuck Dixon 1 exemplar674
Detective Comics # 675 by Chuck Dixon 3 exemplar675
Detective Comics # 676 by Chuck Dixon 3 exemplar676
Detective Comics # 677 by Chuck Dixon 3 exemplar677
Detective Comics # 678 by Chuck Dixon 4 exemplar678
Detective Comics # 679 by Chuck Dixon 4 exemplar679
Detective Comics # 680 by Chuck Dixon 3 exemplar680
Detective Comics # 681 by Chuck Dixon 1 exemplar681
Detective Comics # 682 by Chuck Dixon 1 exemplar682
Detective Comics # 683 by Chuck Dixon 3 exemplar683
Detective Comics # 684 by Chuck Dixon 3 exemplar684
Detective Comics # 685 by Chuck Dixon 1 exemplar685
Detective Comics # 686 by Chuck Dixon 1 exemplar686
Detective Comics # 687 by Chuck Dixon 2 exemplar687
Detective Comics # 688 by Chuck Dixon 2 exemplar688
Detective Comics # 689 by Chuck Dixon 3 exemplar689
Detective Comics # 690 by Chuck Dixon 3 exemplar690
Detective Comics # 691 by Chuck Dixon 1 exemplar691
Detective Comics # 692 by Chuck Dixon 1 exemplar692
Detective Comics # 693 by Chuck Dixon 1 exemplar693
Detective Comics # 694 by Chuck Dixon 1 exemplar694
Detective Comics # 695 by Chuck Dixon 1 exemplar695
Detective Comics # 696 by Chuck Dixon 1 exemplar696
Detective Comics # 697 by Chuck Dixon 1 exemplar697
Detective Comics # 698 by Chuck Dixon 1 exemplar698
Detective Comics # 699 by Chuck Dixon 1 exemplar699
Detective Comics # 700 by Chuck Dixon 2 exemplar700
Detective Comics # 701 by Chuck Dixon 3 exemplar701
Detective Comics # 702 by Chuck Dixon 1 exemplar702
Detective Comics # 703 by Chuck Dixon 3 exemplar703
Detective Comics # 704 by Chuck Dixon 2 exemplar704
Detective Comics # 705 by Chuck Dixon 1 exemplar705
Detective Comics # 706 by Chuck Dixon 1 exemplar706
Detective Comics # 707 by Chuck Dixon 1 exemplar707
Detective Comics # 708 by Chuck Dixon 1 exemplar708
Detective Comics # 709 by Chuck Dixon 1 exemplar709
Detective Comics # 710 by Chuck Dixon 1 exemplar710
Detective Comics # 711 by Chuck Dixon 2 exemplar711
Detective Comics # 712 by Chuck Dixon 1 exemplar712
Detective Comics # 713 by Chuck Dixon 1 exemplar713
Detective Comics # 714 by Chuck Dixon 1 exemplar714
Detective Comics # 715 by Chuck Dixon 1 exemplar715
Detective Comics # 716 by Chuck Dixon 2 exemplar716
Detective Comics # 717 by Chuck Dixon 1 exemplar717
Detective Comics # 718 by Chuck Dixon 2 exemplar718
Detective Comics # 719 by Chuck Dixon 3 exemplar719
Detective Comics # 720 by Chuck Dixon 3 exemplar720
Detective Comics # 721 by Chuck Dixon 4 exemplar721
Detective Comics # 722 by Chuck Dixon 4 exemplar722
Detective Comics # 723 by Chuck Dixon 1 exemplar723
Detective Comics # 724 by Chuck Dixon 2 exemplar724
Detective Comics # 725 by Chuck Dixon 4 exemplar725
Detective Comics # 726 by Chuck Dixon 3 exemplar726
Detective Comics # 727 by Chuck Dixon 3 exemplar727
Detective Comics # 728 by Chuck Dixon 2 exemplar728
Detective Comics # 729 by Chuck Dixon 3 exemplar729
Detective Comics # 730 by Bob Gale 3 exemplar730
Detective Comics # 731 by Devin K Grayson 3 exemplar731
Detective Comics # 732 by Greg Rucka 3 exemplar732
Detective Comics # 733 by Bob Gale 2 exemplar733
Detective Comics # 734 by Kelley Puckett 2 exemplar734
Detective Comics # 735 by Greg Rucka 3 exemplar735
Detective Comics # 736 by Larry Hama 6 exemplar736
Detective Comics # 737 by Bronwyn Carlton 2 exemplar737
Detective Comics # 738 by Chuck Dixon 3 exemplar738
Detective Comics # 739 by Greg Rucka 1 exemplar739
Detective Comics # 740 by Greg Rucka 3 exemplar740
Detective Comics # 741 by Greg Rucka 4 exemplar741
Detective Comics # 742 by Greg Rucka 2 exemplar742
Detective Comics # 743 by Greg Rucka 1 exemplar743
Detective Comics # 744 by Greg Rucka 1 exemplar744
Detective Comics # 745 by Greg Rucka 3 exemplar745
Detective Comics # 746 by Greg Rucka 3 exemplar746
Detective Comics # 747 by Greg Rucka 4 exemplar, 1 recension747
Detective Comics # 748 by Greg Rucka 3 exemplar748
Detective Comics # 749 by Greg Rucka 2 exemplar749
Detective Comics # 750 by Greg Rucka 3 exemplar750
Detective Comics # 751 by Greg Rucka 2 exemplar751
Detective Comics # 752 by Greg Rucka 1 exemplar752
Detective Comics # 753 by Greg Rucka 3 exemplar753
Detective Comics # 754 by Nunzio DeFilippis 1 exemplar754
Detective Comics # 755 by Greg Rucka 2 exemplar755
Detective Comics # 756 by Greg Rucka 1 exemplar756
Detective Comics # 757 by Greg Rucka 2 exemplar757
Detective Comics # 758 by Greg Rucka 1 exemplar758
Detective Comics # 759 by Greg Rucka 2 exemplar759
Detective Comics # 760 by Greg Rucka 2 exemplar760
Detective Comics # 761 by Greg Rucka 3 exemplar761
Detective Comics # 762 by Greg Rucka 3 exemplar762
Detective Comics # 763 by Greg Rucka 3 exemplar763
Detective Comics # 764 by Greg Rucka 2 exemplar764
Detective Comics # 765 by Greg Rucka 2 exemplar765
Detective Comics # 766 by Greg Rucka 2 exemplar766
Detective Comics # 767 by Greg Rucka 2 exemplar767
Detective Comics # 768 by Greg Rucka 2 exemplar768
Detective Comics # 769 by Greg Rucka 2 exemplar769
Detective Comics # 770 by Greg Rucka 2 exemplar770
Detective Comics # 771 by Greg Rucka 4 exemplar771
Detective Comics # 772 by Greg Rucka 4 exemplar772
Detective Comics # 773 by Greg Rucka 4 exemplar773
Detective Comics # 774 by Greg Rucka 4 exemplar774
Detective Comics # 775 by Greg Rucka 3 exemplar775
Detective Comics # 776 by Paul Bolles 3 exemplar776
Detective Comics # 777 by Ed Brubaker 3 exemplar777
Detective Comics # 778 by Ed Brubaker 3 exemplar778
Detective Comics # 779 by Ed Brubaker 3 exemplar779
Detective Comics # 780 by Ed Brubaker 3 exemplar780
Detective Comics # 781 by Ed Brubaker 3 exemplar781
Detective Comics # 782 by Ed Brubaker 3 exemplar782
Detective Comics # 783 by Paul Bolles 4 exemplar783
Detective Comics # 784 by Ed Brubaker 3 exemplar784
Detective Comics # 785 by Ed Brubaker 3 exemplar785
Detective Comics # 786 by Ed Brubaker 6 exemplar786
Detective Comics # 787 by Brian K. Vaughan 3 exemplar787
Detective Comics # 788 by Paul Bolles 2 exemplar788
Detective Comics # 789 by Paul Bolles 2 exemplar789
Detective Comics # 790 by Andersen Gabrych 3 exemplar790
Detective Comics # 791 by Andersen Gabrych 2 exemplar791
Detective Comics # 792 by Andersen Gabrych 3 exemplar792
Detective Comics # 793 by Andersen Gabrych 3 exemplar793
Detective Comics # 794 by Andersen Gabrych 2 exemplar794
Detective Comics # 795 by Andersen Gabrych 3 exemplar795
Detective Comics # 796 by Andersen Gabrych 3 exemplar796
Detective Comics # 797 by Andersen Gabrych 2 exemplar797
Detective Comics # 798 by Andersen Gabrych 3 exemplar798
Detective Comics # 799 by Andersen Gabrych 2 exemplar799
Detective Comics # 800 by Andersen Gabrych 3 exemplar800
Detective Comics # 801 by David Lapham 4 exemplar801
Detective Comics # 802 by David Lapham 3 exemplar802
Detective Comics # 803 by David Lapham 3 exemplar803
Detective Comics # 804 by David Lapham 3 exemplar804
Detective Comics # 805 by David Lapham 3 exemplar805
Detective Comics # 806 by David Lapham 3 exemplar806
Detective Comics # 807 by David Lapham 3 exemplar807
Detective Comics # 808 by David Lapham 4 exemplar808
Detective Comics # 809 by Andersen Gabrych 2 exemplar809
Detective Comics # 810 by Andersen Gabrych 2 exemplar810
Detective Comics # 811 by David Lapham 3 exemplar811
Detective Comics # 812 by David Lapham 3 exemplar812
Detective Comics # 813 by David Lapham 3 exemplar813
Detective Comics # 814 by David Lapham 3 exemplar814
Detective Comics # 815 by Shane McCarthy 3 exemplar815
Detective Comics # 816 by Shane McCarthy 3 exemplar816
Detective Comics # 817 by James Robinson 4 exemplar817
Detective Comics # 818 by James Robinson 3 exemplar818
Detective Comics # 819 by James Robinson 4 exemplar819
Detective Comics # 820 by James Robinson 3 exemplar820
Detective Comics # 821 by Paul Dini 3 exemplar821
Detective Comics # 822 by Paul Dini 4 exemplar822
Detective Comics # 823 by Paul Dini 4 exemplar823
Detective Comics # 824 by Paul Dini 4 exemplar824
Detective Comics # 825 by Royal McGraw 3 exemplar825
Detective Comics # 826 by Paul Dini 6 exemplar826
Detective Comics # 827 by Paul Dini 4 exemplar827
Detective Comics # 828 by Paul Dini 4 exemplar828
Detective Comics # 829 by Stuart Moore 2 exemplar829
Detective Comics # 830 by Stuart Moore 2 exemplar830
Detective Comics # 831 by Paul Dini 3 exemplar831
Detective Comics # 832 by Royal McGraw 3 exemplar832
Detective Comics # 833 by Paul Dini 4 exemplar833
Detective Comics # 834 by Paul Dini 3 exemplar834
Detective Comics # 835 by John Rozum 2 exemplar835
Detective Comics # 836 by John Rozum 2 exemplar836
Detective Comics # 837 by Paul Dini 4 exemplar837
Detective Comics # 838 by Paul Dini 2 exemplar838
Detective Comics # 839 by Paul Dini 2 exemplar839
Detective Comics # 840 by Paul Dini 4 exemplar, 1 recension840
Detective Comics # 841 by Paul Dini 5 exemplar, 1 recension841
Detective Comics # 842 by Peter Milligan 5 exemplar, 1 recension842
Detective Comics # 843 by Paul Dini 4 exemplar, 1 recension843
Detective Comics # 844 by Paul Dini 5 exemplar, 1 recension844
Detective Comics # 845 by Paul Dini 6 exemplar, 1 recension845
Detective Comics # 846 by Paul Dini 5 exemplar, 1 recension846
Detective Comics # 847 by Paul Dini 4 exemplar, 1 recension847
Detective Comics # 848 by Paul Dini 4 exemplar, 1 recension848
Detective Comics # 849 by Paul Dini 3 exemplar, 1 recension849
Detective Comics # 850 by Paul Dini 3 exemplar, 1 recension850
Detective Comics # 851 by Denny O'Neil 4 exemplar, 1 recension851
Detective Comics # 852 by Paul Dini 3 exemplar, 1 recension852
Detective Comics # 853 by Neil Gaiman 13 exemplar, 1 recension853
Detective Comics # 854 by Greg Rucka 9 exemplar, 1 recension854
Detective Comics # 855 by Greg Rucka 8 exemplar, 1 recension855
Detective Comics # 856 by Greg Rucka 8 exemplar, 1 recension856
Detective Comics # 857 by Greg Rucka 7 exemplar857
Detective Comics # 858 by Greg Rucka 6 exemplar858
Detective Comics # 859 by Greg Rucka 6 exemplar859
Detective Comics # 860 by Greg Rucka 6 exemplar860
Detective Comics # 861 by Greg Rucka 6 exemplar861
Detective Comics # 862 by Greg Rucka 5 exemplar862
Detective Comics # 863 by Greg Rucka 5 exemplar863
Detective Comics # 864 by David Hine 6 exemplar864
Detective Comics # 865 by David Hine 5 exemplar865
Detective Comics # 866 by Dennis O'Neil 4 exemplar866
Detective Comics # 867 by David Hine 3 exemplar867
Detective Comics # 868 by David Hine 3 exemplar868
Detective Comics # 869 by David Hine 3 exemplar869
Detective Comics # 870 by David Hine 3 exemplar870
Detective Comics # 871 by Scott Snyder 8 exemplar871
Detective Comics # 872 by Scott Snyder 3 exemplar872
Detective Comics # 873 by Scott Snyder 6 exemplar873
Detective Comics # 874 by Scott Snyder 3 exemplar874
Detective Comics # 875 by Scott Snyder 5 exemplar875
Detective Comics # 876 by Scott Snyder 4 exemplar876
Detective Comics # 877 by Scott Snyder 4 exemplar877
Detective Comics # 878 by Scott Snyder 4 exemplar878
Detective Comics # 879 by Scott Snyder 4 exemplar879
Detective Comics # 880 by Scott Snyder 4 exemplar880
Detective Comics # 881 by Scott Snyder 5 exemplar881
Detective Comics #1,000,000 by Chuck Dixon 5 exemplar1000000

Specials

Annuals

Taggar

Medlemmar med flest

calum-iain (397 verk), ghiso (114), howie (105), Comic-Cuz (101), Larou (39), stavner (30), Avenger01 (25), lcd (23), lowelibrary (20), LadyDarbanville (18), teewillis1981 (18), comfypants (17), dbaldwin831 (15), Benona (14), N8Meats (14), CMBProtocol (13), brianfstevenson (13), fatdulac (13), conceptComics (12), yesssman (11), sgriffin19 (11), hustons (10), guyalice (7), Papiervisje (7), bradfordbiggs (6), andreboudreau (6), spiderman08 (5), BrianDTX (5), gsides78 (5), The_Gedaks (5), David.Featherston (4), DoctorFate (4), bastkitty (3), whereishope (3), llamagirl (3), KeepItWeird2 (3), cr0wgrrl (3), Payador (3), HBLyon (3), Alex_Maybe (2), LordJohnson (2), lettucethink (2), Jessiqa (2), VeronicaTaylor (2), bookish27 (2), weber93 (2), randmur (2), randoymwords (2), jymkata (2), cyphr511 (2), Roxanne_Reading (2), nonmystic (2), kuzronk (2), bryanvangelder (2), Chrisethier (1), Ralle (1), JamesJ.Bond (1), liluv0283 (1), CSP333 (1), Reddog48 (1), Jonathan_M (1), soontobefree (1), amtaylor613 (1), SleepyGirly92 (1), GlenRH (1), gravitybooks (1), DLN227 (1), JohnWolfe95 (1), pvoberstein (1), poirotketchup (1), Rvcaywood (1), Lucikity (1), Thebiguglyalien (1), CatEllington (1), HeyMimi (1), jlejap (1), Michelle_Boyea (1), jacob.benson (1), LucyMcMMcK92 (1), Carly1701 (1), PierceDiscount (1), LadyDita (1), moccany (1), sunsetparkpr (1), anneofia (1), theportal2002 (1), MrGenre (1), sherylrhayes (1), ArabellaDare (1), MichaelJR (1), B3agleboy (1), spk27 (1), burnit99 (1), jrr731 (1), starbryte (1), stancarey (1), lkoconnor (1), anandadaydream (1), arelenriel (1), ohwowbooks (1), CartoonStudies (1), TheQwerty (1), saltmanz (1), JuneMermaid (1), d00dlebug (1), TrulyAragorn (1), Literate.Ninja (1), CentralHouse (1), bibliopolitan (1), dimi777 (1), destinyisntfree (1), RmCox38111 (1), corypanshin (1), Jeffrey1973 (1), Coach_of_Alva (1), MrsMich02 (1), LadyLovecraft (1), illustrationfan (1), soulsoup (1), syntaxfactory (1), Beezie (1), themiraclebookmobile (1), graybeard61 (1), Annie_comics (1), readafew (1), SciFiGeekNJ (1)