SerierNGS Magazine

Författare till serien: National Genealogical *

58 Verk Popularitet 71,180 (28 Medlemmar) 165 Böcker 0 Recensioner
NGS News Magazine 2005 Volume 31 Number 1 by Elizabeth Kelley Kerstens 1 exemplar31.1
NGS News Magazine 2005 Volume 31 Number 2 by National Genealogical * 4 exemplar31.2
NGS News Magazine 2005 Volume 31 Number 3 by National Genealogical * 2 exemplar31.3
NGS News Magazine 2005 Volume 31 Number 4 by Elizabeth Kelley Kerstens 1 exemplar31.4
NGS News Magazine 2006 Volume 32 Number 1 by National Genealogical * 5 exemplar32.1
NGS News Magazine 2006 Volume 32 Number 2 by National Genealogical * 5 exemplar32.2
NGS News Magazine 2006 Volume 32 Number 3 by National Genealogical * 4 exemplar32.3
NGS News Magazine 2006 Volume 32 Number 4 by National Genealogical * 3 exemplar32.4
NGS News Magazine 2007 Volume 33 Number 1 by National Genealogical * 2 exemplar33.1
NGS News Magazine 2007 Volume 33 Number 2 by National Genealogical * 2 exemplar33.2
NGS News Magazine 2007 Volume 33 Number 3 by National Genealogical * 2 exemplar33.3
NGS News Magazine 2007 Volume 33 Number 4 by National Genealogical * 4 exemplar33.4
NGS News Magazine January/February/March 2008 by National Genealogical * 5 exemplar34.1
NGS News Magazine April/May/June 2008 by National Genealogical * 5 exemplar34.2
NGS Magazine, v. 34, no. 3, July-September 2008 by National Genealogical * 8 exemplar34.3
NGS Magazine, Volume 34, Number 4 by National Genealogical * 6 exemplar34.4
NGS Magazine, Volume 35, Number 1 by National Genealogical * 6 exemplar35.1
NGS Magazine, Volume 35, Number 2 by National Genealogical * 6 exemplar35.2
NGS Magazine July-September 2009 by National Genealogical Society 6 exemplar35.3
NGS Magazine, Vol. 35, No. 4 by National Genealogical * 2 exemplar35.4
NGS Magazine, v. 36, no. 1; January-March 2010 by National Genealogical * 4 exemplar36.1
NGS Magazine, Volume 36, Number 2, April -June 2010 by National Genealogical * 4 exemplar36.2
NGS Magazine, Volume 36, Number 3, July-September 2010 by National Genealogical * 4 exemplar36.3
NGS Magazine, October-December 2010, Vol. 36, No. 4 by National Genealogical * 3 exemplar36.4
NGS Magazine, January-March 2011, Vol. 37, No. 1 by National Genealogical * 4 exemplar37.1
NGS Magazine, April- June 2011, Vol. 37, No. 2 by National Genealogical * 4 exemplar37.2
NGS Magazine, July-September 2011, Vol. 37, No. 3 by National Genealogical * 3 exemplar37.3
NGS Magazine October-December 2011 (Volume 37, Number 4) by Ann Christnacht Hilke 2 exemplar37.4
NGS magazine, v. 38, no. 1, January-March 2012 by National Genealogical * 4 exemplar38.1
NGS Magazine, V. 38, No. 2 by NGS 2 exemplar38.2
NGS Volume 38, No. 3, July-Sept 2012 by National Genealogical * 2 exemplar38.3
NGS Magazine Volume 38, Number 4 by National Genealogical * 1 exemplar38.4
NGS Magazine 2013 Volume 39 Number 1 by National Genealogical * 1 exemplar39.1
NGS Magazine 2013 Volume 39 Number 4 by NGS 1 exemplar39.4
NGS magazine, v. 40, no. 1, January-March 2014 by National Genealogical * 2 exemplar40.1
NGS magazine, v. 40, no. 2, Apr-June 2014 by National Genealogical * 2 exemplar40.2
NGS Magazine v. 40, no. 3, July-September 2014 by National Genealogical * 2 exemplar40.3
NGS magazine, v. 40, no. 4, October-December 2014 by National Genealogical * 2 exemplar40.4
NGS Magazine v. 41, no. 1, January-March 2015 by National Genealogical * 2 exemplar41.1
NGS magazine, v. 41, no. 2 April-June 2015 by National Genealogical * 3 exemplar41.2
NGS Magazine v. 41, no. 3, July-September 2015 by National Genealogical * 1 exemplar41.3
NGS Magazine, October - December 2015, Vol. 41, No. 4 by National Genealogical * 2 exemplar41.4
NGS Magazine, January - March 2016, Vol. 42, No. 1 by National Genealogical * 3 exemplar42.1
NGS Magazine, April - June 2016, Vol. 42, No. 2 by National Genealogical * 2 exemplar42.2
NGS Magazine, July - September 2016, Vol. 42, No. 3 by National Genealogical * 2 exemplar42.3
NGS Magazine, October - December 2016, Vol. 42, No. 4 by National Genealogical * 1 exemplar42.4
NGS Magazine, January - March 2017, Vol. 43, No. 1 by National Genealogical * 2 exemplar43.1
NGS Magazine, April - June 2017, Vol. 43, No. 2 by National Genealogical * 2 exemplar43.2
NGS Magazine, July - September 2017, Vol. 43, No. 3 by National Genealogical * 1 exemplar43.3
NGS Magazine, October - December 2017, Vol. 43, No. 4 by National Genealogical * 1 exemplar43.4
NGS Magazine (Volume 44, Number 1) by National Genealogical * 3 exemplar44.1
NGS Magazine, April - June 2018, Vol. 44, No. 2 by Deb Cyprych 2 exemplar44.2
NGS Magazine, July - September 2018, Vol. 44, No. 3 by Deb Cypryph 2 exemplar44.3
NGS Magazine, volume 44, number 4 by Deb Cyprych 1 exemplar44.4
NGS Magazine 2019 Volume 45 Number 1 by Deb Cyprych 2 exemplar45.1
NGS Magazine 2019 Volume 45 Number 2 by National Genealogical * 3 exemplar45.2
NGS Magazine 2019 Volume 45 Number 3 by Deb Cyprych 1 exemplar45.3
NGS Magazine Multiples by National Genealoigcal Society 3 exemplarMultiples

Taggar