SerierAnne Rice's Interview with the Vampire

Författare till serien: David Campiti

13 Verk Popularitet 85,541 (31 Medlemmar) 93 Böcker 0 Recensioner ½ 3.8

Kärnserie

The Last Sunrise by David Campiti 14 exemplar1
Death & Betrayal - Am I Damned? Part 1 by David Campiti 9 exemplar2
Death & Betrayal - Am I Damned? Part 2 by David Campiti 8 exemplar3
And a Little Child by David Campiti 6 exemplar4
The Longing for Fear by Cynthy J. Wood 15 exemplar5
The Black Sea by David Campiti 6 exemplar6
In Despair by David Campiti 5 exemplar7
Gentlemen Death by David Campiti 7 exemplar8
Love and Hate by David Campiti 6 exemplar9
Phantoms by David Campiti 3 exemplar10
Ashes to Ashes by David Campiti 2 exemplar11
Back to Life by David Campiti 7 exemplar12

Samlingar och urval

Taggar

Medlemmar med flest

Popularitet