Global redigeringshistorik för serierMedlem r.orrison

januari 18, 2021

Ändrade grupp för Mortals Engines {complete, with prequels} av Philip Reeve till "Collections and Selections."
Medlem: r.orrison | Implicit | Idag, 6:11am
Redigerade gruppering av serien.
Medlem: r.orrison | Idag, 6:11am
Redigerade seriens sortering; 11 ändringar. Läs mer här.
Medlem: r.orrison | Idag, 6:11am
Medlem: r.orrison | Idag, 6:10am
Ändrade sorteringsetiketten för The Teacher's Tales of Terror / Traction City av Chris Priestley till "contains novella "Traction City"."
Medlem: r.orrison | Idag, 6:10am
Ändrade grupp för Mortals Engines {complete, with prequels} av Philip Reeve till "Core."
Medlem: r.orrison | Implicit | Idag, 6:10am
Redigerade gruppering av serien.
Medlem: r.orrison | Idag, 6:10am
Redigerade seriens sortering; 4 ändringar. Läs mer här.
Medlem: r.orrison | Idag, 6:10am
Medlem: r.orrison | Idag, 6:10am
Medlem: r.orrison | Idag, 6:09am
Serier: Lady Bedfort
Redigerade grundläggande info. Läs mer här.
Medlem: r.orrison | Idag, 3:39am
Serier: Lady Bedfort
Redigerade seriens sortering; 46 ändringar. Läs mer här.
Medlem: r.orrison | Idag, 3:38am
Serier: Lady Bedfort
Redigerade seriens sortering; 47 ändringar. Läs mer här.
Medlem: r.orrison | Idag, 3:38am
Serier: Lady Bedfort
Medlem: r.orrison | Idag, 3:38am
Medlem: r.orrison | Idag, 3:30am

januari 17, 2021

Medlem: r.orrison | Igår, 11:33am
Redigerade grundläggande info. Läs mer här.
Medlem: r.orrison | Igår, 11:33am
Medlem: r.orrison | Igår, 11:32am

januari 16, 2021

Redigerade grundläggande info. Läs mer här.
Medlem: r.orrison | jan 16, 7:35am
Medlem: r.orrison | jan 16, 7:35am

januari 13, 2021

Ändrade grupp för Molly's Mailbox av Inge-Lise Jensen till "Core."
Medlem: r.orrison | Implicit | jan 13, 9:23am
Ändrade grupp för It's Alright to Cry av Robin Holland till "Core."
Medlem: r.orrison | Implicit | jan 13, 9:23am
Ändrade grupp för I Fixed Breakfast av Michael Ball till "Core."
Medlem: r.orrison | Implicit | jan 13, 9:23am
Ändrade grupp för I Don't Think it's Fair av Kathy Crivello till "Core."
Medlem: r.orrison | Implicit | jan 13, 9:23am
Ändrade grupp för It's Raining av Joy Chandler till "Core."
Medlem: r.orrison | Implicit | jan 13, 9:23am
Ändrade grupp för Helping My Dad av Nancy Lambrecht till "Core."
Medlem: r.orrison | Implicit | jan 13, 9:23am
Ändrade grupp för Birds Need Trees av Margaret Bayer till "Core."
Medlem: r.orrison | Implicit | jan 13, 9:23am
Ändrade grupp för My Special Place av Naomi Reeve till "Core."
Medlem: r.orrison | Implicit | jan 13, 9:23am
Ändrade grupp för I Like My Picture! av Barbara J. Kitscher till "Core."
Medlem: r.orrison | Implicit | jan 13, 9:23am
Ändrade grupp för First and Last av Donna Chicca till "Core."
Medlem: r.orrison | Implicit | jan 13, 9:23am
Ändrade grupp för The Bad Day av Kathy Vaughn till "Core."
Medlem: r.orrison | Implicit | jan 13, 9:23am
Ändrade grupp för What Did I Forget? av Lanny Coulston till "Core."
Medlem: r.orrison | Implicit | jan 13, 9:23am
Ändrade grupp för Trouble av Melanie Palmer Hatcher till "Core."
Medlem: r.orrison | Implicit | jan 13, 9:23am
Ändrade grupp för Mae-Nerd av Eva Jeske till "Core."
Medlem: r.orrison | Implicit | jan 13, 9:23am
Ändrade grupp för The Home Run * av Ellen Moskowitz till "Core."
Medlem: r.orrison | Implicit | jan 13, 9:23am
Ändrade grupp för First in Line av Linda Edwards till "Core."
Medlem: r.orrison | Implicit | jan 13, 9:23am
Ändrade grupp för I Can Help av Connie Plummer till "Core."
Medlem: r.orrison | Implicit | jan 13, 9:23am
Ändrade grupp för BAD HAIR DAY (Teacher's Choice Set 7) av Dominie Elementary till "Core."
Medlem: r.orrison | Implicit | jan 13, 9:23am
Ändrade grupp för 20 Pennies av Kathy Kuldanek till "Core."
Medlem: r.orrison | Implicit | jan 13, 9:23am
Ändrade grupp för What I Left on my Plate av Inge-Lise Jensen till "Core."
Medlem: r.orrison | Implicit | jan 13, 9:23am
Ändrade grupp för Merry-Go-Round av Kathy Luther till "Core."
Medlem: r.orrison | Implicit | jan 13, 9:23am
Ändrade grupp för Hoofprints av Jan Rogers till "Core."
Medlem: r.orrison | Implicit | jan 13, 9:23am
Ändrade grupp för Harry's Hats av Jacqueline Casto till "Core."
Medlem: r.orrison | Implicit | jan 13, 9:23am
Medlem: r.orrison | Implicit | jan 13, 9:23am
Ändrade grupp för The Bad Dream av Dozie Herbruck till "Core."
Medlem: r.orrison | Implicit | jan 13, 9:23am
Ändrade grupp för On the Road av Patricia Connolly till "Core."
Medlem: r.orrison | Implicit | jan 13, 9:23am
Ändrade grupp för Later av Hope Garfinkle till "Core."
Medlem: r.orrison | Implicit | jan 13, 9:23am
Ändrade grupp för Hungry Kitten av Marti Abbott till "Core."
Medlem: r.orrison | Implicit | jan 13, 9:23am
Ändrade grupp för Frogs on a Log av Catherine Wahl Carlson till "Core."
Medlem: r.orrison | Implicit | jan 13, 9:23am
Ändrade grupp för The Family on Lake Street av Chris Scheving till "Core."
Medlem: r.orrison | Implicit | jan 13, 9:23am
Ändrade grupp för Because Daddy Did My Hair av Michael Ball till "Core."
Medlem: r.orrison | Implicit | jan 13, 9:23am
Ändrade grupp för At Grandma's House av Laura Kirschner till "Core."
Medlem: r.orrison | Implicit | jan 13, 9:23am
Ändrade grupp för WHAT IF... (Teacher's Choice Set 4) av Toni Egan till "Core."
Medlem: r.orrison | Implicit | jan 13, 9:23am
Ändrade grupp för Things That Drag Behind av Bunny Humphrey till "Core."
Medlem: r.orrison | Implicit | jan 13, 9:23am
Ändrade grupp för Silly Cat Tricks av Melanie P Hatcher till "Core."
Medlem: r.orrison | Implicit | jan 13, 9:23am
Ändrade grupp för A Raindrop av Daniel Edmunds till "Core."
Medlem: r.orrison | Implicit | jan 13, 9:23am
Ändrade grupp för March, March, Marching av Mimi Ahern till "Core."
Medlem: r.orrison | Implicit | jan 13, 9:23am
Ändrade grupp för Lots of Dogs av Sandra Dempewolf till "Core."
Medlem: r.orrison | Implicit | jan 13, 9:23am
Ändrade grupp för Levi Sings av H. Craig Chambers till "Core."
Medlem: r.orrison | Implicit | jan 13, 9:23am
Ändrade grupp för Catching av Karl Fieldhouse till "Core."
Medlem: r.orrison | Implicit | jan 13, 9:23am
Ändrade grupp för I Can Taste av Lynda Laurance till "Core."
Medlem: r.orrison | Implicit | jan 13, 9:23am
Ändrade grupp för Places av Dominie Elementary till "Core."
Medlem: r.orrison | Implicit | jan 13, 9:23am
Ändrade grupp för One Day av Laurie Anderson till "Core."
Medlem: r.orrison | Implicit | jan 13, 9:23am
Ändrade grupp för My Pumpkin av Donna Reiman till "Core."
Medlem: r.orrison | Implicit | jan 13, 9:23am
Ändrade grupp för My Glasses av Donna Cox till "Core."
Medlem: r.orrison | Implicit | jan 13, 9:23am
Ändrade grupp för It's Taco Time av Dominie Elementary till "Core."
Medlem: r.orrison | Implicit | jan 13, 9:23am
Ändrade grupp för I Can Find av Nancy Lambrecht till "Core."
Medlem: r.orrison | Implicit | jan 13, 9:23am
Ändrade grupp för Where Will I Sit? av Dominie Elementary till "Core."
Medlem: r.orrison | Implicit | jan 13, 9:23am
Ändrade grupp för Too Much av Karen Bear till "Core."
Medlem: r.orrison | Implicit | jan 13, 9:23am
Ändrade grupp för Pictures av Patrice Faraclas till "Core."
Medlem: r.orrison | Implicit | jan 13, 9:23am
Ändrade grupp för The Inside Story av Pat Lusche till "Core."
Medlem: r.orrison | Implicit | jan 13, 9:23am
Ändrade grupp för If I Had an Elephant av Ian Mader till "Core."
Medlem: r.orrison | Implicit | jan 13, 9:23am
Ändrade grupp för I can read av Robin Holland till "Core."
Medlem: r.orrison | Implicit | jan 13, 9:23am
Ändrade grupp för Are We There Yet? av Kathy Crivello till "Core."
Medlem: r.orrison | Implicit | jan 13, 9:23am
Ändrade grupp för All about Dinosaurs av Linda Ashcraft till "Core."
Medlem: r.orrison | Implicit | jan 13, 9:23am
Ändrade grupp för Winter Fun av Ruth Zauhar till "Core."
Medlem: r.orrison | Implicit | jan 13, 9:23am
Ändrade grupp för So Do I av Elaine Moorefield till "Core."
Medlem: r.orrison | Implicit | jan 13, 9:23am
Ändrade grupp för I See av Shirley Frederick till "Core."
Medlem: r.orrison | Implicit | jan 13, 9:23am
Ändrade grupp för LET'S EAT (Teacher's Choice Set 1) av Donna Chicca till "Core."
Medlem: r.orrison | Implicit | jan 13, 9:23am
Ändrade grupp för If Horses Could Talk! av Lance Gentile till "Core."
Medlem: r.orrison | Implicit | jan 13, 9:23am
Ändrade grupp för Happy Holidays av Robin Cheevers till "Core."
Medlem: r.orrison | Implicit | jan 13, 9:23am
Medlem: r.orrison | Implicit | jan 13, 9:23am
Ändrade grupp för Animals at the Mall av David Ross till "Core."
Medlem: r.orrison | Implicit | jan 13, 9:23am
Redigerade gruppering av serien.
Medlem: r.orrison | jan 13, 9:23am
Redigerade seriens sortering; 7 ändringar. Läs mer här.
Medlem: r.orrison | jan 13, 9:23am
Lade till verket I'm Telling av Linda Edwards.
Medlem: r.orrison | jan 13, 9:23am

december 30, 2020

Redigerade grundläggande info. Läs mer här.
Medlem: r.orrison | dec 30, 2020, 6:20am
Redigerade seriens sortering; 14 ändringar. Läs mer här.
Medlem: r.orrison | dec 30, 2020, 6:20am
Medlem: r.orrison | dec 30, 2020, 6:20am
Redigerade grundläggande info. Läs mer här.
Medlem: r.orrison | dec 30, 2020, 6:16am
Redigerade seriens sortering; 6 ändringar. Läs mer här.
Medlem: r.orrison | dec 30, 2020, 6:16am
Lade till verket Deadly Dorian av Rinda Elliott.
Medlem: r.orrison | dec 30, 2020, 6:15am

december 29, 2020

Serier: Nova [PBS]
Medlem: r.orrison | dec 29, 2020, 11:33am

december 8, 2020

Redigerade grundläggande info. Läs mer här.
Medlem: r.orrison | dec 8, 2020, 6:31pm
Ändrade grupp för The Statesman's Year Book av Barry Turner till "Collections and Selections."
Medlem: r.orrison | Implicit | dec 8, 2020, 6:31pm
Redigerade gruppering av serien.
Medlem: r.orrison | dec 8, 2020, 6:31pm
Redigerade seriens sortering; 17 ändringar. Läs mer här.
Medlem: r.orrison | dec 8, 2020, 6:31pm
Medlem: r.orrison | dec 8, 2020, 6:31pm

december 7, 2020

Redigerade seriens sortering; 2 ändringar. Läs mer här.
Medlem: r.orrison | dec 7, 2020, 11:43am
Medlem: r.orrison | dec 7, 2020, 11:43am

december 5, 2020

Serier: Doc Savage
Redigerade seriens sortering; 162 ändringar. Läs mer här.
Medlem: r.orrison | dec 5, 2020, 3:06pm
Serier: Doc Savage
Ändrade grupp för The Man of Bronze [and] The Land of Terror av Kenneth Robeson till "Collections and Selections."
Medlem: r.orrison | Implicit | dec 5, 2020, 3:05pm
Serier: Doc Savage
Redigerade gruppering av serien.
Medlem: r.orrison | dec 5, 2020, 3:05pm
Serier: Doc Savage
Redigerade seriens sortering; 186 ändringar. Läs mer här.
Medlem: r.orrison | dec 5, 2020, 3:05pm
Ändrade sorteringsetiketten för Murder Mirage [and] The Other World av Kenneth Robeson till "27,29."
Medlem: r.orrison | dec 5, 2020, 3:05pm
Serier: Doc Savage
Ändrade grupp för The Lost Oasis [and] The Sargasso Ogre av Kenneth Robeson till "Collections and Selections."
Medlem: r.orrison | Implicit | dec 5, 2020, 3:05pm
Serier: Doc Savage
Ändrade grupp för Resurrection Day | Repel av Kenneth Robeson till "Collections and Selections."
Medlem: r.orrison | Implicit | dec 5, 2020, 3:05pm
Serier: Doc Savage
Ändrade grupp för Dust of Death [and] The Stone Man av Kenneth Robeson till "Collections and Selections."
Medlem: r.orrison | Implicit | dec 5, 2020, 3:05pm
Serier: Doc Savage
Ändrade grupp för Mystery Under the Sea [and] The Red Terrors av Kenneth Robeson till "Collections and Selections."
Medlem: r.orrison | Implicit | dec 5, 2020, 3:05pm
Serier: Doc Savage
Ändrade grupp för Death in Silver [and] The Golden Peril av Kenneth Robeson till "Collections and Selections."
Medlem: r.orrison | Implicit | dec 5, 2020, 3:05pm
Serier: Doc Savage
Ändrade grupp för Fortress of Solitude [and] The Devil Genghis av Kenneth Robeson till "Collections and Selections."
Medlem: r.orrison | Implicit | dec 5, 2020, 3:05pm
Serier: Doc Savage
Ändrade grupp för Cold Death [and] The South Pole Terror av Kenneth Robeson till "Collections and Selections."
Medlem: r.orrison | Implicit | dec 5, 2020, 3:05pm
Serier: Doc Savage
Medlem: r.orrison | Implicit | dec 5, 2020, 3:05pm
Serier: Doc Savage
Medlem: r.orrison | Implicit | dec 5, 2020, 3:05pm
Serier: Doc Savage
Medlem: r.orrison | Implicit | dec 5, 2020, 3:05pm
Serier: Doc Savage
Medlem: r.orrison | Implicit | dec 5, 2020, 3:05pm
Serier: Doc Savage
Medlem: r.orrison | Implicit | dec 5, 2020, 3:05pm
Serier: Doc Savage
Medlem: r.orrison | Implicit | dec 5, 2020, 3:05pm
Serier: Doc Savage
Medlem: r.orrison | Implicit | dec 5, 2020, 3:05pm
Serier: Doc Savage
Medlem: r.orrison | Implicit | dec 5, 2020, 3:05pm
Serier: Doc Savage
Medlem: r.orrison | Implicit | dec 5, 2020, 3:05pm
Serier: Doc Savage
Medlem: r.orrison | Implicit | dec 5, 2020, 3:05pm
Serier: Doc Savage
Medlem: r.orrison | Implicit | dec 5, 2020, 3:05pm
Serier: Doc Savage
Medlem: r.orrison | Implicit | dec 5, 2020, 3:05pm
Serier: Doc Savage
Ändrade grupp för Land of Always-Night [and] Mad Mesa av Kenneth Robeson till "Collections and Selections."
Medlem: r.orrison | Implicit | dec 5, 2020, 3:05pm
Serier: Doc Savage
Medlem: r.orrison | Implicit | dec 5, 2020, 3:05pm
Serier: Doc Savage
Ändrade grupp för The Goblins [and] The Secret of the Su av Kenneth Robeson till "Collections and Selections."
Medlem: r.orrison | Implicit | dec 5, 2020, 3:05pm
Serier: Doc Savage
Ändrade grupp för Devils of the Deep ; The Headless Men av Kenneth Robeson till "Collections and Selections."
Medlem: r.orrison | Implicit | dec 5, 2020, 3:05pm
Serier: Doc Savage
Ändrade grupp för The Three Wild Men [and] The Fiery Menace av Kenneth Robeson till "Collections and Selections."
Medlem: r.orrison | Implicit | dec 5, 2020, 3:05pm
Serier: Doc Savage
Ändrade grupp för The Laugh of Death [and] The King of Terror av Kenneth Robeson till "Collections and Selections."
Medlem: r.orrison | Implicit | dec 5, 2020, 3:05pm
Serier: Doc Savage
Ändrade grupp för The Golden Man ; Peril in the North av Kenneth Robeson till "Collections and Selections."
Medlem: r.orrison | Implicit | dec 5, 2020, 3:05pm
Serier: Doc Savage
Ändrade grupp för Pirate Isle [and] The Speaking Stone av Kenneth Robeson till "Collections and Selections."
Medlem: r.orrison | Implicit | dec 5, 2020, 3:05pm
Serier: Doc Savage
Ändrade grupp för The Talking Devil [and] The Ten Ton Snakes av Kenneth Robeson till "Collections and Selections."
Medlem: r.orrison | Implicit | dec 5, 2020, 3:05pm
Serier: Doc Savage
Ändrade grupp för One-Eyed Mystic [and] The Man Who Fell Up av Kenneth Robeson till "Collections and Selections."
Medlem: r.orrison | Implicit | dec 5, 2020, 3:05pm
Serier: Doc Savage
Ändrade grupp för The Shape of Terror [and] Death Had Yellow Eyes av Kenneth Robeson till "Collections and Selections."
Medlem: r.orrison | Implicit | dec 5, 2020, 3:05pm
Serier: Doc Savage
Ändrade grupp för Jiu San [and] The Black, Black Witch av Kenneth Robeson till "Collections and Selections."
Medlem: r.orrison | Implicit | dec 5, 2020, 3:05pm
Serier: Doc Savage
Ändrade grupp för They Died Twice [and] The Screaming Man av Kenneth Robeson till "Collections and Selections."
Medlem: r.orrison | Implicit | dec 5, 2020, 3:05pm
Serier: Doc Savage
Ändrade grupp för The Whisker of Hercules [and] The Man Who Was Scared av Kenneth Robeson till "Collections and Selections."
Medlem: r.orrison | Implicit | dec 5, 2020, 3:05pm
Serier: Doc Savage
Ändrade grupp för The Pharaoh's Ghost [and] The Time Terror av Kenneth Robeson till "Collections and Selections."
Medlem: r.orrison | Implicit | dec 5, 2020, 3:05pm
Serier: Doc Savage
Ändrade grupp för Doc Savage: All 181 Original Adventures on CD av Kenneth Robeson till "Collections and Selections."
Medlem: r.orrison | Implicit | dec 5, 2020, 3:05pm
Serier: Doc Savage
Redigerade gruppering av serien.
Medlem: r.orrison | dec 5, 2020, 3:05pm
Serier: Doc Savage
Redigerade seriens sortering; 372 ändringar. Läs mer här.
Medlem: r.orrison | dec 5, 2020, 3:05pm
Serier: Doc Savage
Tog bort verket In Hell, Madonna av Kenneth Robeson.
Medlem: r.orrison | dec 5, 2020, 2:58pm
Serier: Doc Savage
Redigerade grundläggande info. Läs mer här.
Medlem: r.orrison | dec 5, 2020, 2:55pm
Serier: Doc Savage
Redigerade seriens sortering; 137 ändringar. Läs mer här.
Medlem: r.orrison | dec 5, 2020, 2:54pm
Serier: Doc Savage
Lade till verket Satan Black av Kenneth Robeson.
Medlem: r.orrison | dec 5, 2020, 2:54pm

december 3, 2020

Medlem: r.orrison | dec 3, 2020, 6:32pm
Medlem: r.orrison | dec 3, 2020, 6:31pm
Medlem: r.orrison | dec 3, 2020, 6:30pm
Medlem: r.orrison | dec 3, 2020, 2:04pm
Medlem: r.orrison | dec 3, 2020, 2:02pm
Medlem: r.orrison | dec 3, 2020, 2:00pm
Serier: Interzone
Redigerade seriens sortering; 297 ändringar. Läs mer här.
Medlem: r.orrison | dec 3, 2020, 6:26am
Serier: Interzone
Lade till verket Interzone 288 av Various.
Medlem: r.orrison | dec 3, 2020, 6:25am
Serier: Interzone
Redigerade grundläggande info. Läs mer här.
Medlem: r.orrison | dec 3, 2020, 6:24am
Serier: Interzone
Lade till verket Interzone 289 av Andy Cox, Editor.
Medlem: r.orrison | dec 3, 2020, 6:24am

november 26, 2020

Medlem: r.orrison | nov 26, 2020, 3:50am
Lade till serienamnet "History of Schools and Schooling" (engelska).
Medlem: r.orrison | nov 26, 2020, 3:50am

november 25, 2020

Redigerade seriens sortering; 4 ändringar. Läs mer här.
Medlem: r.orrison | nov 25, 2020, 4:06am
Medlem: r.orrison | nov 25, 2020, 4:06am

november 21, 2020

Medlem: r.orrison | nov 21, 2020, 6:47pm
Medlem: r.orrison | nov 21, 2020, 6:46pm
Medlem: r.orrison | nov 21, 2020, 6:46pm

november 18, 2020

Medlem: r.orrison | nov 18, 2020, 2:08pm
Medlem: r.orrison | nov 18, 2020, 2:08pm

november 12, 2020

Medlem: r.orrison | Implicit | nov 12, 2020, 7:40am
Medlem: r.orrison | Implicit | nov 12, 2020, 7:40am
Medlem: r.orrison | Implicit | nov 12, 2020, 7:40am
Medlem: r.orrison | Implicit | nov 12, 2020, 7:40am
Redigerade gruppering av serien.
Medlem: r.orrison | nov 12, 2020, 7:40am
Redigerade seriens sortering; 90 ändringar. Läs mer här.
Medlem: r.orrison | nov 12, 2020, 7:40am
Redigerade grundläggande info. Läs mer här.
Medlem: r.orrison | nov 12, 2020, 7:39am
Redigerade seriens sortering; 56 ändringar. Läs mer här.
Medlem: r.orrison | nov 12, 2020, 7:39am
Medlem: r.orrison | nov 12, 2020, 7:39am

november 8, 2020

Serier: Math Magic
Redigerade grundläggande info. Läs mer här.
Medlem: r.orrison | nov 8, 2020, 2:46am
Serier: Math Magic
Redigerade seriens sortering; 2 ändringar. Läs mer här.
Medlem: r.orrison | nov 8, 2020, 2:46am
Serier: Math Magic
Medlem: r.orrison | nov 8, 2020, 2:46am

november 6, 2020

Redigerade seriens sortering; 4 ändringar. Läs mer här.
Medlem: r.orrison | nov 6, 2020, 4:30pm
Medlem: r.orrison | nov 6, 2020, 4:30pm
Redigerade seriens sortering; 30 ändringar. Läs mer här.
Medlem: r.orrison | nov 6, 2020, 3:05am
Medlem: r.orrison | nov 6, 2020, 3:05am
Redigerade grundläggande info. Läs mer här.
Medlem: r.orrison | nov 6, 2020, 3:03am
Medlem: r.orrison | nov 6, 2020, 3:03am
Medlem: r.orrison | nov 6, 2020, 2:35am

november 3, 2020

Redigerade seriens sortering; 52 ändringar. Läs mer här.
Medlem: r.orrison | nov 3, 2020, 2:23pm
Medlem: r.orrison | nov 3, 2020, 2:22pm

oktober 31, 2020

Serier: West of Eden
Redigerade grundläggande info. Läs mer här.
Medlem: r.orrison | okt 31, 2020, 5:19am
Slog ihop serien Eden trilogie med serien West of Eden.
Medlem: r.orrison | okt 31, 2020, 5:18am
Serier: West of Eden
Lade till serienamnet "Eden trilogie" (nederländska).
Medlem: r.orrison | okt 31, 2020, 5:18am

oktober 28, 2020

Redigerade grundläggande info. Läs mer här.
Medlem: r.orrison | okt 28, 2020, 3:42pm
Medlem: r.orrison | okt 28, 2020, 3:41pm
Medlem: r.orrison | okt 28, 2020, 3:45am

oktober 24, 2020

Raderade serien.
Medlem: r.orrison | okt 24, 2020, 3:11am
Medlem: r.orrison | okt 24, 2020, 3:11am
Serier: Guns n' Boys
Redigerade grundläggande info. Läs mer här.
Medlem: r.orrison | okt 24, 2020, 3:11am
Serier: Guns n' Boys
Redigerade seriens sortering; 6 ändringar. Läs mer här.
Medlem: r.orrison | okt 24, 2020, 3:11am
Serier: Guns n' Boys
Medlem: r.orrison | okt 24, 2020, 3:10am
Serier: Guns n' Boys
Medlem: r.orrison | okt 24, 2020, 3:06am

oktober 23, 2020

Redigerade grundläggande info. Läs mer här.
Medlem: r.orrison | okt 23, 2020, 6:15pm
Redigerade seriens sortering; 7 ändringar. Läs mer här.
Medlem: r.orrison | okt 23, 2020, 6:15pm
Medlem: r.orrison | okt 23, 2020, 6:15pm

oktober 22, 2020

Redigerade seriens sortering; 2 ändringar. Läs mer här.
Medlem: r.orrison | okt 22, 2020, 3:40am
Medlem: r.orrison | okt 22, 2020, 3:39am
Medlem: r.orrison | okt 22, 2020, 3:38am

oktober 11, 2020

Lade till serienamnet "Guide To..." (engelska).
Medlem: r.orrison | okt 11, 2020, 10:07am
Redigerade en beskrivning (engelska)
Each Essential Histories book studies the origins, politics, fighting and repercussions of one major war or theatre of war, from both military and civilian perspectives. Spanning 3000 years of human conflict, most major wars are covered, from the Punic Wars to the Iran-Iraq war. Featuring full colour maps, diagrams and photography throughout, each book in Osprey’s Essential Histories series also includes pictures of contemporary artwork and artefacts, providing a full visual appreciation what it was like to live through each war. Essential Histories are an important reference resource for students, teachers, academics, history enthusiasts and hobbyists. The Essential Histories series has also been re-released as the "Guide To" series of ebooks, with the same text and maps as the original.
Medlem: r.orrison | okt 11, 2020, 10:06am

oktober 3, 2020

Raderade serien.
Medlem: r.orrison | okt 3, 2020, 5:08am
Medlem: r.orrison | okt 3, 2020, 5:08am
Redigerade seriens sortering; 2 ändringar. Läs mer här.
Medlem: r.orrison | okt 3, 2020, 5:07am
Medlem: r.orrison | okt 3, 2020, 5:07am

oktober 2, 2020

Medlem: r.orrison | okt 2, 2020, 6:42am
Raderade serien.
Medlem: r.orrison | okt 2, 2020, 6:25am
Medlem: r.orrison | okt 2, 2020, 6:25am
Redigerade seriens sortering; 136 ändringar. Läs mer här.
Medlem: r.orrison | okt 2, 2020, 6:24am
Medlem: r.orrison | okt 2, 2020, 6:24am
Raderade serien.
Medlem: r.orrison | okt 2, 2020, 6:23am
Medlem: r.orrison | okt 2, 2020, 6:23am
Medlem: r.orrison | okt 2, 2020, 6:23am
Medlem: r.orrison | okt 2, 2020, 6:22am
Medlem: r.orrison | okt 2, 2020, 6:22am
Medlem: r.orrison | okt 2, 2020, 6:18am

september 30, 2020

Medlem: r.orrison | sep 30, 2020, 5:07pm
Redigerade grundläggande info. Läs mer här.
Medlem: r.orrison | sep 30, 2020, 3:32am
Redigerade seriens sortering; 70 ändringar. Läs mer här.
Medlem: r.orrison | sep 30, 2020, 3:32am
Lade till verket Beetle Bailey av Mort Walker.
Medlem: r.orrison | sep 30, 2020, 3:32am
Ändrade sorteringsetiketten för Beetle Bailey: The Daily & Sunday Strips, 1966 av Mort Walker till "1965."
Medlem: r.orrison | sep 30, 2020, 3:23am
Ändrade sorteringsetiketten för Beetle Bailey: The Daily & Sunday Strips, 1965 av Mort Walker till "1965."
Medlem: r.orrison | sep 30, 2020, 3:23am
Redigerade seriens sortering; 66 ändringar. Läs mer här.
Medlem: r.orrison | sep 30, 2020, 3:23am
Redigerade grundläggande info. Läs mer här.
Medlem: r.orrison | sep 30, 2020, 3:23am

september 22, 2020

Medlem: r.orrison | sep 22, 2020, 5:20pm

september 21, 2020

Ändrade sorteringsetiketten för The Merman's Children av Poul Anderson till "novel."
Medlem: r.orrison | sep 21, 2020, 6:58am
Ändrade sorteringsetiketten för The Tupilak av Poul Anderson till "2."
Medlem: r.orrison | sep 21, 2020, 6:58am
Ändrade grupp för The Tupilak av Poul Anderson till "Core."
Medlem: r.orrison | Implicit | sep 21, 2020, 6:58am
Redigerade gruppering av serien.
Medlem: r.orrison | sep 21, 2020, 6:58am
Redigerade seriens sortering; 2 ändringar. Läs mer här.
Medlem: r.orrison | sep 21, 2020, 6:58am
Medlem: r.orrison | sep 21, 2020, 6:57am
Redigerade seriens sortering; 2 ändringar. Läs mer här.
Medlem: r.orrison | sep 21, 2020, 4:56am
Medlem: r.orrison | sep 21, 2020, 4:56am
Redigerade seriens sortering; 2 ändringar. Läs mer här.
Medlem: r.orrison | sep 21, 2020, 4:56am
Medlem: r.orrison | sep 21, 2020, 4:55am
Medlem: r.orrison | sep 21, 2020, 4:55am
Lade till serien The Sky People. Läs mer här.
Medlem: r.orrison | sep 21, 2020, 4:55am
Lade till serienamnet "The Sky People" (engelska).
Medlem: r.orrison | Implicit | sep 21, 2020, 4:55am
Medlem: r.orrison | sep 21, 2020, 3:31am

september 20, 2020

Medlem: r.orrison | sep 20, 2020, 3:47pm

september 19, 2020

Redigerade grundläggande info. Läs mer här.
Medlem: r.orrison | sep 19, 2020, 4:16pm

september 16, 2020

Medlem: r.orrison | sep 16, 2020, 2:40am
Medlem: r.orrison | sep 16, 2020, 2:40am

september 14, 2020

Medlem: r.orrison | sep 14, 2020, 2:29am

september 7, 2020

Redigerade seriens sortering; 2 ändringar. Läs mer här.
Medlem: r.orrison | sep 7, 2020, 6:04pm
Medlem: r.orrison | sep 7, 2020, 6:04pm
Medlem: r.orrison | sep 7, 2020, 6:03pm
Medlem: r.orrison | sep 7, 2020, 6:03pm
Lade till serienamnet "The Witches of the Glass Castle" (engelska).
Medlem: r.orrison | Implicit | sep 7, 2020, 6:03pm

september 5, 2020

Redigerade grundläggande info. Läs mer här.
Medlem: r.orrison | sep 5, 2020, 5:49am
Medlem: r.orrison | sep 5, 2020, 5:48am

september 2, 2020

Serier: Sonny Hawke
Redigerade seriens sortering; 4 ändringar. Läs mer här.
Medlem: r.orrison | sep 2, 2020, 5:03pm
Serier: Sonny Hawke
Lade till verket Hawke's Target av Reavis Z. Wortham.
Medlem: r.orrison | sep 2, 2020, 5:03pm
Serier: Sonny Hawke
Redigerade grundläggande info. Läs mer här.
Medlem: r.orrison | sep 2, 2020, 4:56pm
Serier: Sonny Hawke
Lade till verket Hawke's Fury av Reavis Z. Wortham.
Medlem: r.orrison | sep 2, 2020, 4:55pm

augusti 31, 2020

Medlem: r.orrison | aug 31, 2020, 3:59pm
Medlem: r.orrison | aug 31, 2020, 3:59pm
Medlem: r.orrison | aug 31, 2020, 3:58pm

augusti 29, 2020

Serier: InCryptid
Medlem: r.orrison | aug 29, 2020, 12:34pm

augusti 27, 2020

Redigerade seriens sortering; 8 ändringar. Läs mer här.
Medlem: r.orrison | aug 27, 2020, 4:40am
Medlem: r.orrison | aug 27, 2020, 4:40am
Redigerade seriens sortering; 14 ändringar. Läs mer här.
Medlem: r.orrison | aug 27, 2020, 4:39am
Lade till verket Lucky the Hard Way av Deborah Coonts.
Medlem: r.orrison | aug 27, 2020, 4:39am
Redigerade grundläggande info. Läs mer här.
Medlem: r.orrison | aug 27, 2020, 4:38am
Medlem: r.orrison | aug 27, 2020, 4:38am

augusti 24, 2020

Ändrade sorteringsetiketten för Ultimate Force - Complete Series av Ross Kemp till "1002."
Medlem: r.orrison | aug 24, 2020, 6:29am
Redigerade seriens sortering; 3 ändringar. Läs mer här.
Medlem: r.orrison | aug 24, 2020, 6:29am
Medlem: r.orrison | aug 24, 2020, 6:29am
Redigerade seriens sortering; 3 ändringar. Läs mer här.
Medlem: r.orrison | aug 24, 2020, 6:28am
Medlem: r.orrison | aug 24, 2020, 6:28am
Redigerade seriens sortering; 2 ändringar. Läs mer här.
Medlem: r.orrison | aug 24, 2020, 6:28am
Medlem: r.orrison | aug 24, 2020, 6:28am
Redigerade seriens sortering; 2 ändringar. Läs mer här.
Medlem: r.orrison | aug 24, 2020, 6:28am
Medlem: r.orrison | aug 24, 2020, 6:28am
Redigerade seriens sortering; 2 ändringar. Läs mer här.
Medlem: r.orrison | aug 24, 2020, 6:28am
Lade till verket Ultimate Force - Series 4.
Medlem: r.orrison | aug 24, 2020, 6:27am
Medlem: r.orrison | aug 24, 2020, 6:26am
Lade till serien Ultimate Force. Läs mer här.
Medlem: r.orrison | aug 24, 2020, 6:26am
Lade till serienamnet "Ultimate Force" (engelska).
Medlem: r.orrison | Implicit | aug 24, 2020, 6:26am

augusti 19, 2020

Ändrade sorteringsetiketten för Across Realtime [Baen Books] av Vernor Vinge till "Omnibus 1-2 plus The Ungoverned."
Medlem: r.orrison | aug 19, 2020, 2:47pm
Redigerade seriens sortering; 4 ändringar. Läs mer här.
Medlem: r.orrison | aug 19, 2020, 2:47pm
Medlem: r.orrison | aug 19, 2020, 2:47pm
Medlem: r.orrison | aug 19, 2020, 2:41pm
Medlem: r.orrison | aug 19, 2020, 2:38pm
Ändrade sorteringsetiketten för Those Who Fight Monsters: Tales of Occult Detectives av Justin Gustainis till "See Me, 1.5."
Medlem: r.orrison | aug 19, 2020, 11:23am
Redigerade seriens sortering; 3 ändringar. Läs mer här.
Medlem: r.orrison | aug 19, 2020, 11:23am
Medlem: r.orrison | aug 19, 2020, 11:23am

augusti 18, 2020

Serier: Ghostgirl
Redigerade seriens sortering; 5 ändringar. Läs mer här.
Medlem: r.orrison | aug 18, 2020, 11:01am
Serier: Ghostgirl
Lade till verket Día de muertos av Tonya Hurley.
Medlem: r.orrison | aug 18, 2020, 11:01am
Serier: Ghostgirl
Redigerade grundläggande info. Läs mer här.
Medlem: r.orrison | aug 18, 2020, 10:59am
Serier: Ghostgirl
Lade till verket Xmas Spirit av Tonya Hurley.
Medlem: r.orrison | aug 18, 2020, 10:59am

augusti 16, 2020

Redigerade grundläggande info. Läs mer här.
Medlem: r.orrison | aug 16, 2020, 3:00pm
Lade till verket Brittany av Dorothy Menpes.
Medlem: r.orrison | aug 16, 2020, 3:00pm

augusti 6, 2020

Ändrade grupp för Die dunkle Festung av Peter F. Hamilton till "German Translation."
Medlem: r.orrison | Implicit | aug 6, 2020, 3:18pm
Ändrade grupp för Der entfesselte Judas: Roman av Peter F. Hamilton till "German Translation."
Medlem: r.orrison | Implicit | aug 6, 2020, 3:18pm
Ändrade grupp för Die Boten des Unheils: Die Commonwealth-Saga, Bd. 2 av Peter F. Hamilton till "German Translation."
Medlem: r.orrison | Implicit | aug 6, 2020, 3:18pm
Ändrade grupp för Der Stern der Pandora: Die Commonwealth-Saga, Bd. 1 av Peter F. Hamilton till "German Translation."
Medlem: r.orrison | Implicit | aug 6, 2020, 3:18pm
Redigerade gruppering av serien.
Medlem: r.orrison | aug 6, 2020, 3:18pm
Redigerade seriens sortering; 11 ändringar. Läs mer här.
Medlem: r.orrison | aug 6, 2020, 3:18pm
Redigerade grundläggande info. Läs mer här.
Medlem: r.orrison | aug 6, 2020, 3:17pm
Medlem: r.orrison | aug 6, 2020, 3:17pm
Ändrade sorteringsetiketten för Träumende Leere av Peter F. Hamilton till "1.1."
Medlem: r.orrison | aug 6, 2020, 2:58pm
Serier: Void Trilogy
Redigerade seriens sortering; 5 ändringar. Läs mer här.
Medlem: r.orrison | aug 6, 2020, 2:58pm
Serier: Void Trilogy
Medlem: r.orrison | aug 6, 2020, 2:58pm
Serier: Void Trilogy
Redigerade grundläggande info. Läs mer här.
Medlem: r.orrison | aug 6, 2020, 2:58pm
Serier: Void Trilogy
Lade till verket Träumende Leere av Peter F. Hamilton.
Medlem: r.orrison | aug 6, 2020, 2:57pm
Medlem: r.orrison | aug 6, 2020, 2:56pm
Serier: Void Trilogy
Medlem: r.orrison | aug 6, 2020, 2:52pm
Medlem: r.orrison | aug 6, 2020, 2:52pm
Serier: Void Trilogy
Medlem: r.orrison | aug 6, 2020, 2:52pm
Medlem: r.orrison | aug 6, 2020, 2:51pm

augusti 5, 2020

Redigerade seriens sortering; 3 ändringar. Läs mer här.
Medlem: r.orrison | aug 5, 2020, 2:28pm
Lade till verket Playboy Princes av Jaymin Eve.
Medlem: r.orrison | aug 5, 2020, 2:28pm
Redigerade grundläggande info. Läs mer här.
Medlem: r.orrison | aug 5, 2020, 2:26pm
Ändrade sorteringsetiketten för Princess Ballot av Jaymin Eve till "1."
Medlem: r.orrison | aug 5, 2020, 2:26pm
Lade till verket Poison Throne av Jaymin Eve.
Medlem: r.orrison | aug 5, 2020, 2:25pm

augusti 3, 2020

Medlem: r.orrison | aug 3, 2020, 5:09pm
Redigerade seriens sortering; 3 ändringar. Läs mer här.
Medlem: r.orrison | aug 3, 2020, 5:09pm
Medlem: r.orrison | aug 3, 2020, 5:09pm
Redigerade seriens sortering; 2 ändringar. Läs mer här.
Medlem: r.orrison | aug 3, 2020, 5:08pm
Medlem: r.orrison | aug 3, 2020, 5:08pm
Medlem: r.orrison | aug 3, 2020, 5:08pm
Medlem: r.orrison | aug 3, 2020, 5:08pm
Lade till serien Wedding Feast. Läs mer här.
Medlem: r.orrison | aug 3, 2020, 5:08pm
Lade till serienamnet "Wedding Feast" (engelska).
Medlem: r.orrison | Implicit | aug 3, 2020, 5:08pm

juli 16, 2020

Redigerade seriens sortering; 4 ändringar. Läs mer här.
Medlem: r.orrison | jul 16, 2020, 3:17am
Medlem: r.orrison | jul 16, 2020, 3:17am
Redigerade grundläggande info. Läs mer här.
Medlem: r.orrison | jul 16, 2020, 3:17am
Medlem: r.orrison | jul 16, 2020, 3:17am

juli 14, 2020

Ändrade sorteringsetiketten för What Great Frenchwomen Learned About Love av Miriam Allen deFord till "197.2."
Medlem: r.orrison | jul 14, 2020, 5:06pm
Ändrade sorteringsetiketten för Whimsicalities, Witticisms and Reflections av Madame De Sevigne till "197.1."
Medlem: r.orrison | jul 14, 2020, 5:06pm
Redigerade seriens sortering; 320 ändringar. Läs mer här.
Medlem: r.orrison | jul 14, 2020, 5:06pm
Serier: Thea Osborne
Redigerade grundläggande info. Läs mer här.
Medlem: r.orrison | jul 14, 2020, 5:06pm

juli 13, 2020

Redigerade grundläggande info. Läs mer här.
Medlem: r.orrison | jul 13, 2020, 4:10am
Ändrade sorteringsetiketten för The Case of the Evil Schoolmaster av Gary J. Byrnes till "1."
Medlem: r.orrison | jul 13, 2020, 4:10am
Medlem: r.orrison | jul 13, 2020, 4:10am

juli 11, 2020

Raderade serien.
Medlem: r.orrison | jul 11, 2020, 6:33pm

juli 9, 2020

Redigerade seriens sortering; 2 ändringar. Läs mer här.
Medlem: r.orrison | jul 9, 2020, 4:19pm
Medlem: r.orrison | jul 9, 2020, 4:19pm
Medlem: r.orrison | jul 9, 2020, 4:19pm
Medlem: r.orrison | jul 9, 2020, 4:19pm
Lade till serien Sweet Wine of Youth. Läs mer här.
Medlem: r.orrison | jul 9, 2020, 4:18pm
Lade till serienamnet "Sweet Wine of Youth" (engelska).
Medlem: r.orrison | Implicit | jul 9, 2020, 4:18pm

juli 7, 2020

Serier: Jack Knox
Redigerade grundläggande info. Läs mer här.
Medlem: r.orrison | jul 7, 2020, 11:45am
Serier: Jack Knox
Lade till verket Dead of Night av Robert McNeill.
Medlem: r.orrison | jul 7, 2020, 11:44am
Ändrade sorteringsetiketten för Dead of Night av Robert McNeill till "3."
Medlem: r.orrison | jul 7, 2020, 11:44am
Serier: Jack Knox
Tog bort verket Dead of Night av Robert McNeill.
Medlem: r.orrison | jul 7, 2020, 11:44am
Serier: Jack Knox
Redigerade grundläggande info. Läs mer här.
Medlem: r.orrison | jul 7, 2020, 11:43am
Serier: Jack Knox
Redigerade grundläggande info. Läs mer här.
Medlem: r.orrison | jul 7, 2020, 11:43am

juli 6, 2020

Redigerade grundläggande info. Läs mer här.
Medlem: r.orrison | jul 6, 2020, 3:55am
Lade till verket Transmonstrified av R.L. Naquin.
Medlem: r.orrison | jul 6, 2020, 3:55am
Redigerade seriens sortering; 2 ändringar. Läs mer här.
Medlem: r.orrison | jul 6, 2020, 3:47am
Lade till verket Emergency Cupid av R.L. Naquin.
Medlem: r.orrison | jul 6, 2020, 3:47am
Lade till verket Counterfeit Cupid av R.L. Naquin.
Medlem: r.orrison | jul 6, 2020, 3:47am

juli 3, 2020

Ändrade grupp för Dead Man's Diary and A Taste For Cognac av Brett Halliday till "Collections and Selections."
Medlem: r.orrison | Implicit | jul 3, 2020, 4:49pm
Redigerade gruppering av serien.
Medlem: r.orrison | jul 3, 2020, 4:49pm
Redigerade seriens sortering; 596 ändringar. Läs mer här.
Medlem: r.orrison | jul 3, 2020, 11:13am

juli 2, 2020

Serier: Tangled Web
Redigerade seriens sortering; 5 ändringar. Läs mer här.
Medlem: r.orrison | jul 2, 2020, 5:46pm
Serier: Tangled Web
Medlem: r.orrison | jul 2, 2020, 5:46pm
Serier: Qhe!
Redigerade grundläggande info. Läs mer här.
Medlem: r.orrison | jul 2, 2020, 11:01am
Serier: Qhe! #4
Raderade serien.
Medlem: r.orrison | jul 2, 2020, 10:54am
Serier: Qhe! #3
Raderade serien.
Medlem: r.orrison | jul 2, 2020, 10:49am
Serier: Qhe! #3
Tog bort verket QHE! The Riches av W. W..
Medlem: r.orrison | jul 2, 2020, 10:49am
Serier: Qhe! #4
Medlem: r.orrison | jul 2, 2020, 10:49am
Serier: Qhe!
Redigerade seriens sortering; 4 ändringar. Läs mer här.
Medlem: r.orrison | jul 2, 2020, 10:48am
Serier: Qhe!
Lade till verket QHE! The Riches av W. W..
Medlem: r.orrison | jul 2, 2020, 10:48am
Serier: Qhe!
Redigerade grundläggande info. Läs mer här.
Medlem: r.orrison | jul 2, 2020, 10:47am
Serier: Qhe!
Medlem: r.orrison | jul 2, 2020, 10:47am
Serier: Qhe! #2
Raderade serien.
Medlem: r.orrison | jul 2, 2020, 10:46am
Serier: Qhe! #2
Tog bort verket White Fire: Qhe 2 av W.W..
Medlem: r.orrison | jul 2, 2020, 10:46am
Serier: Qhe!
Lade till verket White Fire: Qhe 2 av W.W..
Medlem: r.orrison | jul 2, 2020, 10:45am
Tog bort verket Eye av Frank Herbert.
Medlem: r.orrison | jul 2, 2020, 5:08am

juni 27, 2020

Serier: Full Series
Medlem: r.orrison | jun 27, 2020, 6:04am

juni 23, 2020

Redigerade grundläggande info. Läs mer här.
Medlem: r.orrison | jun 23, 2020, 4:28am
Medlem: r.orrison | jun 23, 2020, 4:26am
Redigerade seriens sortering; 15 ändringar. Läs mer här.
Medlem: r.orrison | jun 23, 2020, 4:24am
Lade till verket CRYPT OF CTHULHU #91 av Robert Price.
Medlem: r.orrison | jun 23, 2020, 4:24am
Redigerade seriens sortering; 17 ändringar. Läs mer här.
Medlem: r.orrison | jun 23, 2020, 4:24am
Medlem: r.orrison | jun 23, 2020, 4:23am
Redigerade seriens sortering; 35 ändringar. Läs mer här.
Medlem: r.orrison | jun 23, 2020, 4:23am
Lade till verket CRYPT OF CTHULHU #46 av Robert Price.
Medlem: r.orrison | jun 23, 2020, 4:22am

juni 22, 2020

Redigerade seriens sortering; 3 ändringar. Läs mer här.
Medlem: r.orrison | jun 22, 2020, 3:46pm
Medlem: r.orrison | jun 22, 2020, 3:46pm
Medlem: r.orrison | jun 22, 2020, 3:45pm
Medlem: r.orrison | jun 22, 2020, 3:44pm
Redigerade grundläggande info. Läs mer här.
Medlem: r.orrison | jun 22, 2020, 1:27pm
Redigerade grundläggande info. Läs mer här.
Medlem: r.orrison | jun 22, 2020, 1:27pm
Ändrade grupp för Heart of Ice / Thunderstone / Veiled Existence (Legacy in Legend #0.5-2) av Barbara Pietron till "Collections and Selections."
Medlem: r.orrison | Implicit | jun 22, 2020, 1:26pm
Redigerade gruppering av serien.
Medlem: r.orrison | jun 22, 2020, 1:26pm
Serier: Rose Island
Redigerade grundläggande info. Läs mer här.
Medlem: r.orrison | jun 22, 2020, 1:03pm
Serier: Rose Island
Medlem: r.orrison | jun 22, 2020, 1:02pm

juni 21, 2020

Redigerade seriens sortering; 609 ändringar. Läs mer här.
Medlem: r.orrison | jun 21, 2020, 4:57pm
Redigerade grundläggande info. Läs mer här.
Medlem: r.orrison | jun 21, 2020, 4:56pm
Ångrade raderingen.
Medlem: r.orrison | jun 21, 2020, 4:56pm
Raderade serien.
Medlem: r.orrison | jun 21, 2020, 4:55pm
Redigerade seriens sortering; 588 ändringar. Läs mer här.
Medlem: r.orrison | jun 21, 2020, 12:05pm
Redigerade seriens sortering; 611 ändringar. Läs mer här.
Medlem: r.orrison | jun 21, 2020, 12:04pm
Lade till verket Chelkash av Maxim Gorky.
Medlem: r.orrison | jun 21, 2020, 12:04pm
Tog bort verket Vagabondnoveller av Maxim Gorky.
Medlem: r.orrison | jun 21, 2020, 12:04pm
Redigerade grundläggande info. Läs mer här.
Medlem: r.orrison | jun 21, 2020, 6:06am

juni 20, 2020

Medlem: r.orrison | jun 20, 2020, 6:59am
Redigerade seriens sortering; 5 ändringar. Läs mer här.
Medlem: r.orrison | jun 20, 2020, 6:56am
Medlem: r.orrison | jun 20, 2020, 6:56am
Redigerade grundläggande info. Läs mer här.
Medlem: r.orrison | jun 20, 2020, 6:56am
Medlem: r.orrison | jun 20, 2020, 6:55am

juni 16, 2020

Serier: Hexworld
Redigerade grundläggande info. Läs mer här.
Medlem: r.orrison | jun 16, 2020, 4:35pm
Slog ihop serien Hexworld [Hawk] med serien Hexworld.
Medlem: r.orrison | jun 16, 2020, 4:35pm
Serier: Hexworld
Lade till verket Hexbreaker av Jordan L. Hawk.
Medlem: r.orrison | jun 16, 2020, 4:35pm
Medlem: r.orrison | jun 16, 2020, 7:09am
Redigerade grundläggande info. Läs mer här.
Medlem: r.orrison | jun 16, 2020, 7:02am
Redigerade seriens sortering; 2 ändringar. Läs mer här.
Medlem: r.orrison | jun 16, 2020, 7:02am
Slog ihop serien Iron World [Osmond] med serien The Iron World Series.
Medlem: r.orrison | jun 16, 2020, 7:01am
Lade till verket Blood & Bone av Candace Osmond.
Medlem: r.orrison | jun 16, 2020, 7:01am
Lade till verket Iron & Wine av Candace Osmond.
Medlem: r.orrison | jun 16, 2020, 7:01am

juni 15, 2020

Ändrade grupp för Asimov's Guide to the Bible: The Old and New Testaments (Two Volumes in One) av Isaac Asimov till "Collections and Selections."
Medlem: r.orrison | Implicit | jun 15, 2020, 6:17pm
Medlem: r.orrison | Implicit | jun 15, 2020, 6:17pm
Medlem: r.orrison | Implicit | jun 15, 2020, 6:17pm
Redigerade gruppering av serien.
Medlem: r.orrison | jun 15, 2020, 6:17pm
Redigerade seriens sortering; 3 ändringar. Läs mer här.
Medlem: r.orrison | jun 15, 2020, 7:17am
Lade till verket The Curator av M. W. Craven.
Medlem: r.orrison | jun 15, 2020, 7:17am
Redigerade grundläggande info. Läs mer här.
Medlem: r.orrison | jun 15, 2020, 7:17am

juni 11, 2020

Redigerade seriens sortering; 2 ändringar. Läs mer här.
Medlem: r.orrison | jun 11, 2020, 4:08am
Medlem: r.orrison | jun 11, 2020, 4:08am
Raderade serien.
Medlem: r.orrison | jun 11, 2020, 4:08am
Ändrade grupp för Inspector Morse, Volume 3 (English TV Series) av Kenny McBain till "Collections and Selections."
Medlem: r.orrison | Implicit | jun 11, 2020, 4:07am
Ändrade grupp för Inspector Morse: Series 5 [DVD] av Kenny McBain till "Collections and Selections."
Medlem: r.orrison | Implicit | jun 11, 2020, 4:07am
Ändrade grupp för Inspector Morse: Episodes 19-33 av Kenny McBain till "Collections and Selections."
Medlem: r.orrison | Implicit | jun 11, 2020, 4:07am
Ändrade grupp för The Complete Inspector Morse av David Bishop till "Collections and Selections."
Medlem: r.orrison | Implicit | jun 11, 2020, 4:07am
Ändrade grupp för Inspector Morse: Episodes 1-18 av Kenny McBain till "Collections and Selections."
Medlem: r.orrison | Implicit | jun 11, 2020, 4:07am
Ändrade grupp för Inspector Morse: The Infernal Serpent Collection Set av Kenny McBain till "Collections and Selections."
Medlem: r.orrison | Implicit | jun 11, 2020, 4:07am
Redigerade gruppering av serien.
Medlem: r.orrison | jun 11, 2020, 4:07am
Medlem: r.orrison | jun 11, 2020, 4:06am
Redigerade seriens sortering; 245 ändringar. Läs mer här.
Medlem: r.orrison | jun 11, 2020, 3:59am

juni 10, 2020

Redigerade seriens sortering; 591 ändringar. Läs mer här.
Medlem: r.orrison | jun 10, 2020, 4:55am

juni 8, 2020

Medlem: r.orrison | jun 8, 2020, 6:41pm
Ändrade grupp för The Henry Gallant Saga - Books 1-4 av H. Peter Alesso till "Collections and Selections."
Medlem: r.orrison | Implicit | jun 8, 2020, 6:41pm
Redigerade gruppering av serien.
Medlem: r.orrison | jun 8, 2020, 6:41pm
Medlem: r.orrison | jun 8, 2020, 6:41pm

juni 7, 2020

Redigerade seriens sortering; 607 ändringar. Läs mer här.
Medlem: r.orrison | jun 7, 2020, 4:20pm
Redigerade en beskrivning (engelska)
Little Blue Books are a series of small staple-bound books published from 1919 through 1978 by the Haldeman-Julius Publishing Company of Girard, Kansas. The name changed over the first few years, at times known as the People's Pocket Series, the Appeal Pocket Series, the Ten Cent Pocket Series, the Five Cent Pocket Series, and finally the one that took, Little Blue Books in 1923.
Medlem: r.orrison | jun 7, 2020, 3:38am
Redigerade en beskrivning (engelska)
Little Blue Books are a series of small staple-bound books published from 1919 through 1978 by the Haldeman-Julius Publishing Company of Girard, Kansas. The name changed over the first few years, at times known as the People's Pocket Series, the Appeal Pocket Series, the Ten Cent Pocket Series, the Five Cent Pocket Series, and finally the one that took, Little Blue Books in 1923.
Medlem: r.orrison | jun 7, 2020, 3:38am
Redigerade en beskrivning (engelska)
Little Blue Books are a series of small staple-bound books published from 1919 through 1978 by the Haldeman-Julius Publishing Company of Girard, Kansas.
Medlem: r.orrison | jun 7, 2020, 3:38am
Serier: Peter Shandy
Medlem: r.orrison | jun 7, 2020, 3:31am
Medlem: r.orrison | jun 7, 2020, 3:31am
Medlem: r.orrison | jun 7, 2020, 3:30am
Serier: Peter Shandy
Medlem: r.orrison | jun 7, 2020, 3:30am
Redigerade seriens sortering; 596 ändringar. Läs mer här.
Medlem: r.orrison | jun 7, 2020, 3:06am

juni 6, 2020

Redigerade gruppsorteringen. Läs mer här.
Medlem: r.orrison | jun 6, 2020, 5:55pm
Ändrade grupp för Vanessa Sommer's Other Christmas List av Ben Aaronovitch till "Short Stories."
Medlem: r.orrison | Implicit | jun 6, 2020, 5:53pm
Ändrade grupp för The October Man av Ben Aaronovitch till "Short Stories."
Medlem: r.orrison | Implicit | jun 6, 2020, 5:53pm
Ändrade grupp för Favourite Uncle av Ben Aaronovitch till "Short Stories."
Medlem: r.orrison | Implicit | jun 6, 2020, 5:53pm
Ändrade grupp för A Rare Book of Cunning Device av Ben Aaronovitch till "Short Stories."
Medlem: r.orrison | Implicit | jun 6, 2020, 5:53pm
Ändrade grupp för King of the Rats av Ben Aaronovitch till "Short Stories."
Medlem: r.orrison | Implicit | jun 6, 2020, 5:53pm
Ändrade grupp för Reynolds – Florence, Az. 2014 av Ben Aaronovitch till "Short Stories."
Medlem: r.orrison | Implicit | jun 6, 2020, 5:53pm
Ändrade grupp för The Furthest Station av Ben Aaronovitch till "Short Stories."
Medlem: r.orrison | Implicit | jun 6, 2020, 5:53pm
Ändrade grupp för The Loneliness of the Long Distance Granny av Ben Aaronovitch till "Short Stories."
Medlem: r.orrison | Implicit | jun 6, 2020, 5:53pm
Ändrade grupp för The Cockpit av Ben Aaronovitch till "Short Stories."
Medlem: r.orrison | Implicit | jun 6, 2020, 5:53pm
Ändrade grupp för The Domestic av Ben Aaronovitch till "Short Stories."
Medlem: r.orrison | Implicit | jun 6, 2020, 5:53pm
Ändrade grupp för The Home Crowd Advantage av Ben Aaronovitch till "Short Stories."
Medlem: r.orrison | Implicit | jun 6, 2020, 5:53pm
Ändrade grupp för Tobias Winter - Meckenheim 2012 av Ben Aaronovitch till "Short Stories."
Medlem: r.orrison | Implicit | jun 6, 2020, 5:53pm
Ändrade grupp för Nightingale: London 1966 av Ben Aaronovitch till "Short Stories."
Medlem: r.orrison | Implicit | jun 6, 2020, 5:53pm
Redigerade gruppering av serien.
Medlem: r.orrison | jun 6, 2020, 5:53pm
Ändrade grupp för Trettondagsafton av William Shakespeare till "Core."
Medlem: r.orrison | Implicit | jun 6, 2020, 5:43pm
Redigerade gruppering av serien.
Medlem: r.orrison | jun 6, 2020, 5:43pm
Ändrade grupp för 1,845 Little Blue Books at 10c Each till "Catalogs."
Medlem: r.orrison | Implicit | jun 6, 2020, 5:42pm
Ändrade grupp för 1,823 Little blue books at 5c each av Haldeman-Julius Company. till "Catalogs."
Medlem: r.orrison | Implicit | jun 6, 2020, 5:42pm
Redigerade gruppering av serien.
Medlem: r.orrison | jun 6, 2020, 5:42pm
Redigerade seriens sortering; 373 ändringar. Läs mer här.
Medlem: r.orrison | jun 6, 2020, 5:42pm
Ändrade grupp för Free Catalog of 1,324 Little Blue Books av E. Haldeman-Julius till "Catalogs."
Medlem: r.orrison | Implicit | jun 6, 2020, 5:42pm
Medlem: r.orrison | Implicit | jun 6, 2020, 5:42pm
Medlem: r.orrison | Implicit | jun 6, 2020, 5:42pm
Redigerade gruppering av serien.
Medlem: r.orrison | jun 6, 2020, 5:42pm
Redigerade seriens sortering; 612 ändringar. Läs mer här.
Medlem: r.orrison | jun 6, 2020, 5:42pm
Märkte serien med: Hjälp behövs
Medlem: r.orrison | jun 6, 2020, 5:35pm
Ändrade grupp för Venus and Adonis av William Shakespeare till "Core."
Medlem: r.orrison | Implicit | jun 6, 2020, 5:35pm
Ändrade grupp för The Taming of the Shrew av William Shakespeare till "Core."
Medlem: r.orrison | Implicit | jun 6, 2020, 5:35pm
Ändrade grupp för Salome : sorgespel i en akt av Oscar Wilde till "Core."
Medlem: r.orrison | Implicit | jun 6, 2020, 5:35pm
Ändrade grupp för Samhällets stöttepelare av Henrik Ibsen till "Core."
Medlem: r.orrison | Implicit | jun 6, 2020, 5:35pm
Ändrade grupp för The Miraculous Revenge av George Bernard Shaw till "Core."
Medlem: r.orrison | Implicit | jun 6, 2020, 5:35pm
Ändrade grupp för Lady Windermere's Fan av Oscar Wilde till "Core."
Medlem: r.orrison | Implicit | jun 6, 2020, 5:35pm
Ändrade grupp för Henry VIII av William Shakespeare till "Core."
Medlem: r.orrison | Implicit | jun 6, 2020, 5:35pm
Ändrade grupp för The Deserted Village av Oliver Goldsmith till "Core."
Medlem: r.orrison | Implicit | jun 6, 2020, 5:35pm
Ändrade grupp för The Decay of Lying av Oscar Wilde till "Core."
Medlem: r.orrison | Implicit | jun 6, 2020, 5:35pm
Ändrade grupp för Förväxlingar : misstagens komedi av William Shakespeare till "Core."
Medlem: r.orrison | Implicit | jun 6, 2020, 5:35pm
Medlem: r.orrison | Implicit | jun 6, 2020, 5:35pm
Ändrade grupp för Adelphi av Terence till "Core."
Medlem: r.orrison | Implicit | jun 6, 2020, 5:35pm
Ändrade grupp för The Frogs av Aristophanes till "Core."
Medlem: r.orrison | Implicit | jun 6, 2020, 5:35pm
Redigerade gruppering av serien.
Medlem: r.orrison | jun 6, 2020, 5:35pm
Redigerade seriens sortering; 610 ändringar. Läs mer här.
Medlem: r.orrison | jun 6, 2020, 5:35pm
Redigerade grundläggande info. Läs mer här.
Medlem: r.orrison | jun 6, 2020, 5:30pm
Slog ihop serien Little Blue Books med serien Little Blue Books.
Medlem: r.orrison | jun 6, 2020, 5:30pm
Medlem: r.orrison | jun 6, 2020, 5:30pm
Medlem: r.orrison | jun 6, 2020, 5:30pm
Medlem: r.orrison | jun 6, 2020, 5:30pm
Medlem: r.orrison | jun 6, 2020, 5:30pm
Medlem: r.orrison | jun 6, 2020, 5:30pm
Medlem: r.orrison | jun 6, 2020, 5:30pm
Medlem: r.orrison | jun 6, 2020, 5:30pm
Medlem: r.orrison | jun 6, 2020, 5:30pm
Medlem: r.orrison | jun 6, 2020, 5:30pm
Medlem: r.orrison | jun 6, 2020, 5:30pm
Lade till verket How to Think Creatively av Leo Markun.
Medlem: r.orrison | jun 6, 2020, 5:30pm
Medlem: r.orrison | jun 6, 2020, 5:30pm
Medlem: r.orrison | jun 6, 2020, 5:30pm
Medlem: r.orrison | jun 6, 2020, 5:30pm
Lade till verket Spiritual Magnetism av Henry James.
Medlem: r.orrison | jun 6, 2020, 5:30pm
Medlem: r.orrison | jun 6, 2020, 5:30pm
Medlem: r.orrison | jun 6, 2020, 5:30pm
Medlem: r.orrison | jun 6, 2020, 5:30pm
Medlem: r.orrison | jun 6, 2020, 5:30pm
Medlem: r.orrison | jun 6, 2020, 5:30pm
Lade till verket Is War Inevitable? av Joseph McCabe.
Medlem: r.orrison | jun 6, 2020, 5:30pm
Medlem: r.orrison | jun 6, 2020, 5:30pm
Medlem: r.orrison | jun 6, 2020, 5:30pm
Medlem: r.orrison | jun 6, 2020, 5:30pm
Medlem: r.orrison | jun 6, 2020, 5:30pm
Medlem: r.orrison | jun 6, 2020, 5:30pm
Medlem: r.orrison | jun 6, 2020, 5:30pm
Medlem: r.orrison | jun 6, 2020, 5:30pm
Medlem: r.orrison | jun 6, 2020, 5:30pm
Medlem: r.orrison | jun 6, 2020, 5:30pm
Medlem: r.orrison | jun 6, 2020, 5:30pm
Medlem: r.orrison | jun 6, 2020, 5:30pm
Medlem: r.orrison | jun 6, 2020, 5:30pm
Medlem: r.orrison | jun 6, 2020, 5:30pm
Medlem: r.orrison | jun 6, 2020, 5:30pm
Medlem: r.orrison | jun 6, 2020, 5:30pm
Medlem: r.orrison | jun 6, 2020, 5:30pm
Medlem: r.orrison | jun 6, 2020, 5:30pm
Medlem: r.orrison | jun 6, 2020, 5:30pm
Medlem: r.orrison | jun 6, 2020, 5:30pm
Medlem: r.orrison | jun 6, 2020, 5:30pm
Lade till verket How to Get a Job av Heinz Norden.
Medlem: r.orrison | jun 6, 2020, 5:30pm
Medlem: r.orrison | jun 6, 2020, 5:30pm
Medlem: r.orrison | jun 6, 2020, 5:30pm
Medlem: r.orrison | jun 6, 2020, 5:30pm
Medlem: r.orrison | jun 6, 2020, 5:30pm
Medlem: r.orrison | jun 6, 2020, 5:30pm
Medlem: r.orrison | jun 6, 2020, 5:30pm
Medlem: r.orrison | jun 6, 2020, 5:30pm
Medlem: r.orrison | jun 6, 2020, 5:30pm
Medlem: r.orrison | jun 6, 2020, 5:30pm
Medlem: r.orrison | jun 6, 2020, 5:30pm
Medlem: r.orrison | jun 6, 2020, 5:30pm
Medlem: r.orrison | jun 6, 2020, 5:30pm
Medlem: r.orrison | jun 6, 2020, 5:30pm
Medlem: r.orrison | jun 6, 2020, 5:30pm
Medlem: r.orrison | jun 6, 2020, 5:30pm
Medlem: r.orrison | jun 6, 2020, 5:30pm
Medlem: r.orrison | jun 6, 2020, 5:30pm
Medlem: r.orrison | jun 6, 2020, 5:30pm
Medlem: r.orrison | jun 6, 2020, 5:30pm
Lade till verket Pagan Christs av Joseph McCabe.
Medlem: r.orrison | jun 6, 2020, 5:30pm
Medlem: r.orrison | jun 6, 2020, 5:30pm
Medlem: r.orrison | jun 6, 2020, 5:30pm
Medlem: r.orrison | jun 6, 2020, 5:30pm
Medlem: r.orrison | jun 6, 2020, 5:30pm
Medlem: r.orrison | jun 6, 2020, 5:30pm
Medlem: r.orrison | jun 6, 2020, 5:30pm
Medlem: r.orrison | jun 6, 2020, 5:30pm
Medlem: r.orrison | jun 6, 2020, 5:30pm
Medlem: r.orrison | jun 6, 2020, 5:30pm
Medlem: r.orrison | jun 6, 2020, 5:30pm
Medlem: r.orrison | jun 6, 2020, 5:30pm
Medlem: r.orrison | jun 6, 2020, 5:30pm
Medlem: r.orrison | jun 6, 2020, 5:30pm
Medlem: r.orrison | jun 6, 2020, 5:30pm
Medlem: r.orrison | jun 6, 2020, 5:30pm
Medlem: r.orrison | jun 6, 2020, 5:30pm
Medlem: r.orrison | jun 6, 2020, 5:30pm
Medlem: r.orrison | jun 6, 2020, 5:30pm
Medlem: r.orrison | jun 6, 2020, 5:30pm
Medlem: r.orrison | jun 6, 2020, 5:30pm
Medlem: r.orrison | jun 6, 2020, 5:30pm
Medlem: r.orrison | jun 6, 2020, 5:30pm
Medlem: r.orrison | jun 6, 2020, 5:30pm
Medlem: r.orrison | jun 6, 2020, 5:30pm
Medlem: r.orrison | jun 6, 2020, 5:30pm
Medlem: r.orrison | jun 6, 2020, 5:30pm
Medlem: r.orrison | jun 6, 2020, 5:30pm
Medlem: r.orrison | jun 6, 2020, 5:30pm
Medlem: r.orrison | jun 6, 2020, 5:30pm
Medlem: r.orrison | jun 6, 2020, 5:30pm
Medlem: r.orrison | jun 6, 2020, 5:30pm
Medlem: r.orrison | jun 6, 2020, 5:30pm
Lade till verket Sex in psychoanalysis av Clement Wood.
Medlem: r.orrison | jun 6, 2020, 5:30pm
Medlem: r.orrison | jun 6, 2020, 5:30pm
Medlem: r.orrison | jun 6, 2020, 5:30pm
Medlem: r.orrison | jun 6, 2020, 5:30pm
Medlem: r.orrison | jun 6, 2020, 5:30pm
Medlem: r.orrison | jun 6, 2020, 5:30pm
Medlem: r.orrison | jun 6, 2020, 5:30pm
Medlem: r.orrison | jun 6, 2020, 5:30pm
Lade till verket Bekännelser av Saint Augustine.
Medlem: r.orrison | jun 6, 2020, 5:30pm
Medlem: r.orrison | jun 6, 2020, 5:30pm
Medlem: r.orrison | jun 6, 2020, 5:30pm
Medlem: r.orrison | jun 6, 2020, 5:30pm
Medlem: r.orrison | jun 6, 2020, 5:30pm
Medlem: r.orrison | jun 6, 2020, 5:30pm
Medlem: r.orrison | jun 6, 2020, 5:30pm
Medlem: r.orrison | jun 6, 2020, 5:30pm
Medlem: r.orrison | jun 6, 2020, 5:30pm
Medlem: r.orrison | jun 6, 2020, 5:30pm
Medlem: r.orrison | jun 6, 2020, 5:30pm
Medlem: r.orrison | jun 6, 2020, 5:30pm
Medlem: r.orrison | jun 6, 2020, 5:30pm
Medlem: r.orrison | jun 6, 2020, 5:30pm
Medlem: r.orrison | jun 6, 2020, 5:30pm
Medlem: r.orrison | jun 6, 2020, 5:30pm
Medlem: r.orrison | jun 6, 2020, 5:30pm
Medlem: r.orrison | jun 6, 2020, 5:30pm
Medlem: r.orrison | jun 6, 2020, 5:30pm
Medlem: r.orrison | jun 6, 2020, 5:30pm
Medlem: r.orrison | jun 6, 2020, 5:30pm
Medlem: r.orrison | jun 6, 2020, 5:30pm
Medlem: r.orrison | jun 6, 2020, 5:30pm
Medlem: r.orrison | jun 6, 2020, 5:30pm
Medlem: r.orrison | jun 6, 2020, 5:30pm
Medlem: r.orrison | jun 6, 2020, 5:30pm
Medlem: r.orrison | jun 6, 2020, 5:30pm
Lade till verket Tales of Chicago Streets av Ben Hecht.
Medlem: r.orrison | jun 6, 2020, 5:30pm
Medlem: r.orrison | jun 6, 2020, 5:30pm
Medlem: r.orrison | jun 6, 2020, 5:30pm
Medlem: r.orrison | jun 6, 2020, 5:30pm
Medlem: r.orrison | jun 6, 2020, 5:30pm
Medlem: r.orrison | jun 6, 2020, 5:30pm
Medlem: r.orrison | jun 6, 2020, 5:30pm
Medlem: r.orrison | jun 6, 2020, 5:30pm
Lade till verket Grammar self taught av Lloyd E. Smith.
Medlem: r.orrison | jun 6, 2020, 5:30pm
Medlem: r.orrison | jun 6, 2020, 5:30pm
Medlem: r.orrison | jun 6, 2020, 5:30pm
Medlem: r.orrison | jun 6, 2020, 5:30pm
Medlem: r.orrison | jun 6, 2020, 5:30pm
Medlem: r.orrison | jun 6, 2020, 5:30pm
Medlem: r.orrison | jun 6, 2020, 5:30pm
Medlem: r.orrison | jun 6, 2020, 5:30pm
Medlem: r.orrison | jun 6, 2020, 5:30pm
Medlem: r.orrison | jun 6, 2020, 5:30pm
Medlem: r.orrison | jun 6, 2020, 5:30pm
Medlem: r.orrison | jun 6, 2020, 5:30pm
Medlem: r.orrison | jun 6, 2020, 5:30pm
Medlem: r.orrison | jun 6, 2020, 5:30pm
Medlem: r.orrison | jun 6, 2020, 5:30pm
Medlem: r.orrison | jun 6, 2020, 5:30pm
Medlem: r.orrison | jun 6, 2020, 5:30pm
Medlem: r.orrison | jun 6, 2020, 5:30pm
Medlem: r.orrison | jun 6, 2020, 5:30pm
Medlem: r.orrison | jun 6, 2020, 5:30pm
Medlem: r.orrison | jun 6, 2020, 5:30pm
Medlem: r.orrison | jun 6, 2020, 5:30pm
Medlem: r.orrison | jun 6, 2020, 5:30pm
Lade till verket Det nya Atlantis av Francis Bacon.
Medlem: r.orrison | jun 6, 2020, 5:30pm
Medlem: r.orrison | jun 6, 2020, 5:30pm
Medlem: r.orrison | jun 6, 2020, 5:30pm
Medlem: r.orrison | jun 6, 2020, 5:30pm
Medlem: r.orrison | jun 6, 2020, 5:30pm
Lade till verket Doctor Faustus av Christopher Marlowe.
Medlem: r.orrison | jun 6, 2020, 5:30pm
Lade till verket Modern philosophers av Vance Randolph.
Medlem: r.orrison | jun 6, 2020, 5:30pm
Medlem: r.orrison | jun 6, 2020, 5:30pm
Lade till verket H. L. Mencken av Isaac Goldberg.
Medlem: r.orrison | jun 6, 2020, 5:30pm
Medlem: r.orrison | jun 6, 2020, 5:30pm
Medlem: r.orrison | jun 6, 2020, 5:30pm
Medlem: r.orrison | jun 6, 2020, 5:30pm
Medlem: r.orrison | jun 6, 2020, 5:30pm
Medlem: r.orrison | jun 6, 2020, 5:30pm
Medlem: r.orrison | jun 6, 2020, 5:30pm
Medlem: r.orrison | jun 6, 2020, 5:30pm
Medlem: r.orrison | jun 6, 2020, 5:30pm
Medlem: r.orrison | jun 6, 2020, 5:30pm
Medlem: r.orrison | jun 6, 2020, 5:30pm
Medlem: r.orrison | jun 6, 2020, 5:30pm
Medlem: r.orrison | jun 6, 2020, 5:30pm
Medlem: r.orrison | jun 6, 2020, 5:30pm
Medlem: r.orrison | jun 6, 2020, 5:30pm
Lade till verket Antigone av Sophocles.
Medlem: r.orrison | jun 6, 2020, 5:30pm
Medlem: r.orrison | jun 6, 2020, 5:30pm
Medlem: r.orrison | jun 6, 2020, 5:30pm
Medlem: r.orrison | jun 6, 2020, 5:30pm
Medlem: r.orrison | jun 6, 2020, 5:30pm
Lade till verket Färger av Remy de Gourmont.
Medlem: r.orrison | jun 6, 2020, 5:30pm
Medlem: r.orrison | jun 6, 2020, 5:30pm
Medlem: r.orrison | jun 6, 2020, 5:30pm
Medlem: r.orrison | jun 6, 2020, 5:30pm
Medlem: r.orrison | jun 6, 2020, 5:30pm
Lade till verket Life of Thomas Paine av John W. Gunn.
Medlem: r.orrison | jun 6, 2020, 5:30pm
Medlem: r.orrison | jun 6, 2020, 5:30pm
Medlem: r.orrison | jun 6, 2020, 5:30pm
Medlem: r.orrison | jun 6, 2020, 5:30pm
Medlem: r.orrison | jun 6, 2020, 5:30pm
Medlem: r.orrison | jun 6, 2020, 5:30pm
Lade till verket Konung Oidipus av Sophocles.
Medlem: r.orrison | jun 6, 2020, 5:30pm
Medlem: r.orrison | jun 6, 2020, 5:30pm
Medlem: r.orrison | jun 6, 2020, 5:30pm
Medlem: r.orrison | jun 6, 2020, 5:30pm
Medlem: r.orrison | jun 6, 2020, 5:30pm
Medlem: r.orrison | jun 6, 2020, 5:30pm
Lade till verket Medea (Little Blue Book) av Euripides.
Medlem: r.orrison | jun 6, 2020, 5:30pm
Medlem: r.orrison | jun 6, 2020, 5:30pm
Medlem: r.orrison | jun 6, 2020, 5:30pm
Medlem: r.orrison | jun 6, 2020, 5:30pm
Medlem: r.orrison | jun 6, 2020, 5:30pm
Medlem: r.orrison | jun 6, 2020, 5:30pm
Medlem: r.orrison | jun 6, 2020, 5:30pm
Medlem: r.orrison | jun 6, 2020, 5:30pm
Medlem: r.orrison | jun 6, 2020, 5:30pm
Medlem: r.orrison | jun 6, 2020, 5:30pm
Medlem: r.orrison | jun 6, 2020, 5:30pm
Medlem: r.orrison | jun 6, 2020, 5:30pm
Medlem: r.orrison | jun 6, 2020, 5:30pm
Medlem: r.orrison | jun 6, 2020, 5:30pm
Medlem: r.orrison | jun 6, 2020, 5:30pm
Medlem: r.orrison | jun 6, 2020, 5:30pm
Medlem: r.orrison | jun 6, 2020, 5:30pm
Medlem: r.orrison | jun 6, 2020, 5:30pm
Medlem: r.orrison | jun 6, 2020, 5:30pm
Medlem: r.orrison | jun 6, 2020, 5:30pm
Medlem: r.orrison | jun 6, 2020, 5:30pm
Medlem: r.orrison | jun 6, 2020, 5:30pm
Medlem: r.orrison | jun 6, 2020, 5:30pm
Lade till verket Autosuggestion and health.
Medlem: r.orrison | jun 6, 2020, 5:30pm
Medlem: r.orrison | jun 6, 2020, 5:30pm
Medlem: r.orrison | jun 6, 2020, 5:30pm
Medlem: r.orrison | jun 6, 2020, 5:30pm
Medlem: r.orrison | jun 6, 2020, 5:30pm
Medlem: r.orrison | jun 6, 2020, 5:30pm
Medlem: r.orrison | jun 6, 2020, 5:30pm
Medlem: r.orrison | jun 6, 2020, 5:30pm
Medlem: r.orrison | jun 6, 2020, 5:30pm
Medlem: r.orrison | jun 6, 2020, 5:30pm
Medlem: r.orrison | jun 6, 2020, 5:30pm
Medlem: r.orrison | jun 6, 2020, 5:30pm
Medlem: r.orrison | jun 6, 2020, 5:30pm
Medlem: r.orrison | jun 6, 2020, 5:30pm
Medlem: r.orrison | jun 6, 2020, 5:30pm
Medlem: r.orrison | jun 6, 2020, 5:30pm
Medlem: r.orrison | jun 6, 2020, 5:30pm
Medlem: r.orrison | jun 6, 2020, 5:30pm
Medlem: r.orrison | jun 6, 2020, 5:30pm
Medlem: r.orrison | jun 6, 2020, 5:30pm
Medlem: r.orrison | jun 6, 2020, 5:30pm
Medlem: r.orrison | jun 6, 2020, 5:30pm
Lade till verket Outline of Economics av John S. Gambs.
Medlem: r.orrison | jun 6, 2020, 5:30pm
Lade till verket Romances of Paris av Alfred de Musset.
Medlem: r.orrison | jun 6, 2020, 5:30pm
Medlem: r.orrison | jun 6, 2020, 5:30pm
Medlem: r.orrison | jun 6, 2020, 5:30pm
Medlem: r.orrison | jun 6, 2020, 5:30pm
Lade till verket The Nürnberg Stove av Ouida.
Medlem: r.orrison | jun 6, 2020, 5:30pm
Medlem: r.orrison | jun 6, 2020, 5:30pm
Lade till verket Vagabondnoveller av Maxim Gorky.
Medlem: r.orrison | jun 6, 2020, 5:30pm
Medlem: r.orrison | jun 6, 2020, 5:30pm
Medlem: r.orrison | jun 6, 2020, 5:30pm
Medlem: r.orrison | jun 6, 2020, 5:30pm
Medlem: r.orrison | jun 6, 2020, 5:30pm
Medlem: r.orrison | jun 6, 2020, 5:30pm
Medlem: r.orrison | jun 6, 2020, 5:30pm
Medlem: r.orrison | jun 6, 2020, 5:30pm
Medlem: r.orrison | jun 6, 2020, 5:30pm
Medlem: r.orrison | jun 6, 2020, 5:30pm
Lade till verket Ett dockhem av Henrik Ibsen.
Medlem: r.orrison | jun 6, 2020, 5:30pm
Lade till verket Hedda Gabler av Henrik Ibsen.
Medlem: r.orrison | jun 6, 2020, 5:30pm
Medlem: r.orrison | jun 6, 2020, 5:30pm
Medlem: r.orrison | jun 6, 2020, 5:30pm
Medlem: r.orrison | jun 6, 2020, 5:30pm
Medlem: r.orrison | jun 6, 2020, 5:30pm
Medlem: r.orrison | jun 6, 2020, 5:30pm
Medlem: r.orrison | jun 6, 2020, 5:30pm
Medlem: r.orrison | jun 6, 2020, 5:30pm
Medlem: r.orrison | jun 6, 2020, 5:30pm
Medlem: r.orrison | jun 6, 2020, 5:30pm
Medlem: r.orrison | jun 6, 2020, 5:30pm
Medlem: r.orrison | jun 6, 2020, 5:30pm
Medlem: r.orrison | jun 6, 2020, 5:30pm
Medlem: r.orrison | jun 6, 2020, 5:30pm
Medlem: r.orrison | jun 6, 2020, 5:30pm
Lade till verket Penna, matita e veleno av Oscar Wilde.
Medlem: r.orrison | jun 6, 2020, 5:30pm
Lade till verket The Decay of Lying av Oscar Wilde.
Medlem: r.orrison | jun 6, 2020, 5:30pm
Medlem: r.orrison | jun 6, 2020, 5:30pm
Medlem: r.orrison | jun 6, 2020, 5:30pm
Lade till verket A Tillyloss Scandal av J. M. Barrie.
Medlem: r.orrison | jun 6, 2020, 5:30pm
Lade till verket A Shropshire Lad av A. E. Housman.
Medlem: r.orrison | jun 6, 2020, 5:30pm
Medlem: r.orrison | jun 6, 2020, 5:30pm
Medlem: r.orrison | jun 6, 2020, 5:30pm
Medlem: r.orrison | jun 6, 2020, 5:30pm
Lade till verket Tales of the Far North av Jack London.
Medlem: r.orrison | jun 6, 2020, 5:30pm
Medlem: r.orrison | jun 6, 2020, 5:30pm
Medlem: r.orrison | jun 6, 2020, 5:30pm
Medlem: r.orrison | jun 6, 2020, 5:30pm
Medlem: r.orrison | jun 6, 2020, 5:30pm
Medlem: r.orrison | jun 6, 2020, 5:30pm
Medlem: r.orrison | jun 6, 2020, 5:30pm
Medlem: r.orrison | jun 6, 2020, 5:30pm
Medlem: r.orrison | jun 6, 2020, 5:30pm
Medlem: r.orrison | jun 6, 2020, 5:30pm
Medlem: r.orrison | jun 6, 2020, 5:30pm
Medlem: r.orrison | jun 6, 2020, 5:30pm
Medlem: r.orrison | jun 6, 2020, 5:30pm
Medlem: r.orrison | jun 6, 2020, 5:30pm
Medlem: r.orrison | jun 6, 2020, 5:30pm
Medlem: r.orrison | jun 6, 2020, 5:30pm
Medlem: r.orrison | jun 6, 2020, 5:30pm
Lade till verket Henry VIII av William Shakespeare.
Medlem: r.orrison | jun 6, 2020, 5:30pm
Lade till verket Othello av William Shakespeare.
Medlem: r.orrison | jun 6, 2020, 5:30pm
Medlem: r.orrison | jun 6, 2020, 5:30pm
Lade till verket Macbeth av William Shakespeare.
Medlem: r.orrison | jun 6, 2020, 5:30pm
Medlem: r.orrison | jun 6, 2020, 5:30pm
Medlem: r.orrison | jun 6, 2020, 5:30pm
Lade till verket Stormen av William Shakespeare.
Medlem: r.orrison | jun 6, 2020, 5:30pm
Medlem: r.orrison | jun 6, 2020, 5:30pm
Lade till verket Prosadikter av Charles Baudelaire.
Medlem: r.orrison | jun 6, 2020, 5:30pm
Medlem: r.orrison | jun 6, 2020, 5:30pm
Medlem: r.orrison | jun 6, 2020, 5:30pm
Medlem: r.orrison | jun 6, 2020, 5:30pm
Medlem: r.orrison | jun 6, 2020, 5:30pm
Medlem: r.orrison | jun 6, 2020, 5:30pm
Medlem: r.orrison | jun 6, 2020, 5:30pm
Lade till verket Diderot av Havelock Ellis.
Medlem: r.orrison | jun 6, 2020, 5:30pm
Medlem: r.orrison | jun 6, 2020, 5:30pm
Medlem: r.orrison | jun 6, 2020, 5:30pm
Medlem: r.orrison | jun 6, 2020, 5:30pm
Medlem: r.orrison | jun 6, 2020, 5:30pm
Medlem: r.orrison | jun 6, 2020, 5:30pm
Medlem: r.orrison | jun 6, 2020, 5:30pm
Medlem: r.orrison | jun 6, 2020, 5:30pm
Medlem: r.orrison | jun 6, 2020, 5:30pm
Medlem: r.orrison | jun 6, 2020, 5:30pm
Medlem: r.orrison | jun 6, 2020, 5:30pm
Medlem: r.orrison | jun 6, 2020, 5:30pm
Medlem: r.orrison | jun 6, 2020, 5:30pm
Medlem: r.orrison | jun 6, 2020, 5:30pm
Medlem: r.orrison | jun 6, 2020, 5:30pm
Medlem: r.orrison | jun 6, 2020, 5:30pm
Medlem: r.orrison | jun 6, 2020, 5:30pm
Medlem: r.orrison | jun 6, 2020, 5:30pm
Medlem: r.orrison | jun 6, 2020, 5:30pm
Lade till verket De Markiezin av George Sand.
Medlem: r.orrison | jun 6, 2020, 5:30pm
Lade till verket A book of synonyms av Lloyd E. Smith.
Medlem: r.orrison | jun 6, 2020, 5:30pm
Medlem: r.orrison | jun 6, 2020, 5:30pm
Medlem: r.orrison | jun 6, 2020, 5:30pm
Medlem: r.orrison | jun 6, 2020, 5:30pm
Medlem: r.orrison | jun 6, 2020, 5:30pm
Medlem: r.orrison | jun 6, 2020, 5:30pm
Medlem: r.orrison | jun 6, 2020, 5:30pm
Medlem: r.orrison | jun 6, 2020, 5:30pm
Medlem: r.orrison | jun 6, 2020, 5:30pm
Medlem: r.orrison | jun 6, 2020, 5:30pm
Medlem: r.orrison | jun 6, 2020, 5:30pm
Lade till verket Staten av Plato.
Medlem: r.orrison | jun 6, 2020, 5:30pm
Medlem: r.orrison | jun 6, 2020, 5:30pm
Medlem: r.orrison | jun 6, 2020, 5:30pm
Medlem: r.orrison | jun 6, 2020, 5:30pm
Medlem: r.orrison | jun 6, 2020, 5:30pm
Medlem: r.orrison | jun 6, 2020, 5:30pm
Medlem: r.orrison | jun 6, 2020, 5:30pm
Medlem: r.orrison | jun 6, 2020, 5:30pm
Medlem: r.orrison | jun 6, 2020, 5:30pm
Medlem: r.orrison | jun 6, 2020, 5:30pm
Medlem: r.orrison | jun 6, 2020, 5:30pm
Medlem: r.orrison | jun 6, 2020, 5:30pm
Medlem: r.orrison | jun 6, 2020, 5:30pm
Medlem: r.orrison | jun 6, 2020, 5:30pm
Medlem: r.orrison | jun 6, 2020, 5:30pm
Medlem: r.orrison | jun 6, 2020, 5:30pm
Medlem: r.orrison | jun 6, 2020, 5:30pm
Medlem: r.orrison | jun 6, 2020, 5:30pm
Medlem: r.orrison | jun 6, 2020, 5:30pm
Medlem: r.orrison | jun 6, 2020, 5:30pm
Medlem: r.orrison | jun 6, 2020, 5:30pm
Medlem: r.orrison | jun 6, 2020, 5:30pm
Medlem: r.orrison | jun 6, 2020, 5:30pm
Medlem: r.orrison | jun 6, 2020, 5:30pm
Medlem: r.orrison | jun 6, 2020, 5:30pm
Medlem: r.orrison | jun 6, 2020, 5:30pm
Medlem: r.orrison | jun 6, 2020, 5:30pm
Medlem: r.orrison | jun 6, 2020, 5:30pm
Lade till verket On Reading: An Essay av Georg Brandes.
Medlem: r.orrison | jun 6, 2020, 5:30pm
Medlem: r.orrison | jun 6, 2020, 5:30pm
Medlem: r.orrison | jun 6, 2020, 5:30pm
Medlem: r.orrison | jun 6, 2020, 5:30pm
Medlem: r.orrison | jun 6, 2020, 5:30pm
Medlem: r.orrison | jun 6, 2020, 5:30pm
Medlem: r.orrison | jun 6, 2020, 5:30pm
Medlem: r.orrison | jun 6, 2020, 5:30pm
Medlem: r.orrison | jun 6, 2020, 5:30pm
Medlem: r.orrison | jun 6, 2020, 5:30pm
Medlem: r.orrison | jun 6, 2020, 5:30pm
Medlem: r.orrison | jun 6, 2020, 5:30pm
Medlem: r.orrison | jun 6, 2020, 5:30pm
Medlem: r.orrison | jun 6, 2020, 5:30pm
Medlem: r.orrison | jun 6, 2020, 5:30pm
Medlem: r.orrison | jun 6, 2020, 5:30pm
Medlem: r.orrison | jun 6, 2020, 5:30pm
Medlem: r.orrison | jun 6, 2020, 5:30pm
Medlem: r.orrison | jun 6, 2020, 5:30pm
Lade till verket Sunt förnuft av Thomas Paine.
Medlem: r.orrison | jun 6, 2020, 5:30pm
Medlem: r.orrison | jun 6, 2020, 5:30pm
Medlem: r.orrison | jun 6, 2020, 5:30pm
Medlem: r.orrison | jun 6, 2020, 5:30pm
Medlem: r.orrison | jun 6, 2020, 5:30pm
Medlem: r.orrison | jun 6, 2020, 5:30pm
Lade till verket Traktat om toleransen av Voltaire.
Medlem: r.orrison | jun 6, 2020, 5:30pm
Medlem: r.orrison | jun 6, 2020, 5:30pm
Medlem: r.orrison | jun 6, 2020, 5:30pm
Medlem: r.orrison | jun 6, 2020, 5:30pm
Medlem: r.orrison | jun 6, 2020, 5:30pm
Medlem: r.orrison | jun 6, 2020, 5:30pm
Medlem: r.orrison | jun 6, 2020, 5:30pm
Lade till verket Lady Windermere's Fan av Oscar Wilde.
Medlem: r.orrison | jun 6, 2020, 5:30pm
Medlem: r.orrison | jun 6, 2020, 5:30pm
Medlem: r.orrison | jun 6, 2020, 5:30pm
Lade till verket The Age of Reason av Thomas Paine.
Medlem: r.orrison | jun 6, 2020, 5:30pm
Medlem: r.orrison | jun 6, 2020, 5:30pm
Medlem: r.orrison | jun 6, 2020, 5:30pm
Medlem: r.orrison | jun 6, 2020, 5:30pm
Medlem: r.orrison | jun 6, 2020, 5:30pm
Medlem: r.orrison | jun 6, 2020, 5:30pm
Medlem: r.orrison | jun 6, 2020, 5:30pm
Medlem: r.orrison | jun 6, 2020, 5:30pm
Medlem: r.orrison | jun 6, 2020, 5:30pm
Medlem: r.orrison | jun 6, 2020, 5:30pm
Medlem: r.orrison | jun 6, 2020, 5:29pm
Redigerade seriens sortering; 184 ändringar. Läs mer här.
Medlem: r.orrison | jun 6, 2020, 5:28pm
Medlem: r.orrison | jun 6, 2020, 5:28pm
Redigerade grundläggande info. Läs mer här.
Medlem: r.orrison | jun 6, 2020, 5:26pm
Raderade serien.
Medlem: r.orrison | jun 6, 2020, 5:23pm
Ångrade raderingen.
Medlem: r.orrison | jun 6, 2020, 5:23pm
Ändrade grupp för Day One av Jim Butcher till "Short story."
Medlem: r.orrison | Implicit | jun 6, 2020, 3:23am
Ändrade grupp för Bombshells av Jim Butcher till "Short story."
Medlem: r.orrison | Implicit | jun 6, 2020, 3:23am
Ändrade grupp för Aftermath [short story] av Jim Butcher till "Short story."
Medlem: r.orrison | Implicit | jun 6, 2020, 3:23am
Ändrade grupp för The Warrior av Jim Butcher till "Short story."
Medlem: r.orrison | Implicit | jun 6, 2020, 3:23am
Ändrade grupp för Backup av Jim Butcher till "Short story."
Medlem: r.orrison | Implicit | jun 6, 2020, 3:23am
Redigerade gruppering av serien.
Medlem: r.orrison | jun 6, 2020, 3:23am
Redigerade seriens sortering; 34 ändringar. Läs mer här.
Medlem: r.orrison | jun 6, 2020, 3:23am
Serier: Greywalker
Tog bort verket Mean Streets av Jim Butcher.
Medlem: r.orrison | jun 6, 2020, 3:21am
Tog bort verket Mean Streets av Jim Butcher.
Medlem: r.orrison | jun 6, 2020, 3:21am

juni 5, 2020

Medlem: r.orrison | jun 5, 2020, 6:27am
Medlem: r.orrison | jun 5, 2020, 6:26am
Medlem: r.orrison | Implicit | jun 5, 2020, 6:25am
Redigerade gruppering av serien.
Medlem: r.orrison | jun 5, 2020, 6:25am
Redigerade seriens sortering; 2 ändringar. Läs mer här.
Medlem: r.orrison | jun 5, 2020, 6:25am
Lade till verket Destiny: Volume 3 av Mireille Chester.
Medlem: r.orrison | jun 5, 2020, 6:25am
Serier: Kane y Abel
Slog ihop serien Kane y Abel med serien Kane & Abel.
Medlem: r.orrison | jun 5, 2020, 3:38am
Serier: Kane & Abel
Lade till serienamnet "Kane y Abel" (spanska).
Medlem: r.orrison | jun 5, 2020, 3:38am
Serier: Escape Pod
Redigerade grundläggande info. Läs mer här.
Medlem: r.orrison | jun 5, 2020, 2:42am
Serier: Escape Pod
Lade till verket Impossible Dreams av Tim Pratt.
Medlem: r.orrison | jun 5, 2020, 2:41am
Serier: Escape Pod
Lade till verket Martian Chronicles av Cory Doctorow.
Medlem: r.orrison | jun 5, 2020, 2:41am
Serier: Escape Pod
Redigerade seriens sortering; 6 ändringar. Läs mer här.
Medlem: r.orrison | jun 5, 2020, 2:40am
Serier: Escape Pod
Medlem: r.orrison | jun 5, 2020, 2:40am
Serier: Escape Pod
Redigerade seriens sortering; 4 ändringar. Läs mer här.
Medlem: r.orrison | jun 5, 2020, 2:39am
Serier: Escape Pod
Medlem: r.orrison | jun 5, 2020, 2:39am
Serier: Escape Pod
Ändrade grupp för New Folks' Home av Clifford D. Simak till "Core."
Medlem: r.orrison | Implicit | jun 5, 2020, 2:30am
Serier: Escape Pod
Ändrade grupp för The Things [short fiction] av Peter Watts till "Core."
Medlem: r.orrison | Implicit | jun 5, 2020, 2:30am
Serier: Escape Pod
Redigerade gruppering av serien.
Medlem: r.orrison | jun 5, 2020, 2:30am

juni 4, 2020

Redigerade seriens sortering; 2 ändringar. Läs mer här.
Medlem: r.orrison | jun 4, 2020, 12:33pm
Medlem: r.orrison | jun 4, 2020, 12:33pm
Medlem: r.orrison | jun 4, 2020, 12:33pm
Märkte serien med: Ser bra ut
Medlem: r.orrison | jun 4, 2020, 12:33pm
Lade till serien The Matchless Deep. Läs mer här.
Medlem: r.orrison | jun 4, 2020, 12:32pm
Lade till serienamnet "The Matchless Deep" (engelska).
Medlem: r.orrison | Implicit | jun 4, 2020, 12:32pm

december 31, 2019

Lade till en beskrivning (engelska)
Not a series. It's a publisher series. It doesn't belong here.
Medlem: r.orrison | Tillagt automatiskt när systemet skapades | dec 31, 2019, 6:54am

juli 31, 2019

Lade till en beskrivning (engelska)
The series was originally published in two books: Serpent Catch and Path of the Hero. It was reissued in four volumes: Spirit Walker, Serpent Catch, Blade Kin, and Path of the Crushed Heart.
Medlem: r.orrison | Tillagt automatiskt när systemet skapades | jul 31, 2019, 3:38am

maj 17, 2019

Lade till en beskrivning (engelska)
The Malice Domestic series of anthologies is published by the Malice Domestic convention.
Medlem: r.orrison | Tillagt automatiskt när systemet skapades | maj 17, 2019, 6:43am

mars 13, 2019

Serier: Draco Tavern
Lade till en beskrivning (engelska)
The series consists mostly of short stories. Most of the collections here are not part of the series, and shouldn't be listed here.
Medlem: r.orrison | Tillagt automatiskt när systemet skapades | mar 13, 2019, 3:17pm

februari 26, 2019

Lade till en beskrivning (engelska)
This series was adapted and abridged from the original Elsie Dinsmore series and published by Zondervan/Mission City Press in 1999. The language has been somewhat modernized and some scenes have been toned down.
Medlem: r.orrison | Tillagt automatiskt när systemet skapades | feb 26, 2019, 4:37am

december 19, 2018

Serier: Green Ember
Lade till en beskrivning (engelska)
Tales of Old Natalia is a prequel series
Medlem: r.orrison | Tillagt automatiskt när systemet skapades | dec 19, 2018, 10:13am
Lade till en beskrivning (engelska)
Prequel series to Green Ember
Medlem: r.orrison | Tillagt automatiskt när systemet skapades | dec 19, 2018, 10:13am

november 28, 2018

Lade till en beskrivning (engelska)
This is a publisher series: Crown Classics of Modern Science Fiction
Medlem: r.orrison | Tillagt automatiskt när systemet skapades | nov 28, 2018, 11:16am

oktober 29, 2018

Lade till en beskrivning (engelska)
Science Fantasy, which also appeared under the titles Impulse and SF Impulse, was a British fantasy and science fiction magazine, launched in 1950 by Nova Publications as a companion to Nova's New Worlds.
Medlem: r.orrison | Tillagt automatiskt när systemet skapades | okt 29, 2018, 3:08pm
Lade till en beskrivning (engelska)
Suspense ran for a total of 32 issues between 1958 and 1962.
Medlem: r.orrison | Tillagt automatiskt när systemet skapades | okt 29, 2018, 6:02am

oktober 27, 2018

Lade till en beskrivning (engelska)
The Compleat Anachronist is a monograph series published four times a year by the Society for Creative Anachronism. Each issue focuses on a topic relevant to the time period 600 C.E. to 1600 C.E.
Medlem: r.orrison | Tillagt automatiskt när systemet skapades | okt 27, 2018, 2:25am

juli 31, 2018

Lade till en beskrivning (engelska)
The Battles of World War II series consists of re-issues of some of the Campaign series works.
Medlem: r.orrison | Tillagt automatiskt när systemet skapades | jul 31, 2018, 6:42am

januari 18, 2018

Lade till en beskrivning (engelska)
This should be a Publisher Series.
Medlem: r.orrison | Tillagt automatiskt när systemet skapades | jan 18, 2018, 4:49pm

maj 28, 2017

Lade till en beskrivning (engelska)
Also known as the Bravehearts Chronicles
Medlem: r.orrison | Tillagt automatiskt när systemet skapades | maj 28, 2017, 2:37am

februari 25, 2017

Lade till en beskrivning (engelska)
The Mystery Stories for Boys Series
Medlem: r.orrison | Tillagt automatiskt när systemet skapades | feb 25, 2017, 4:17pm

december 20, 2016

Lade till en beskrivning (engelska)
Now listed as The Bourne Films
Medlem: r.orrison | Tillagt automatiskt när systemet skapades | dec 20, 2016, 4:43pm

juni 3, 2016

Lade till en beskrivning (engelska)
Fan page: http://www.heavymetalmagazinefanpage.com/hmlist.html
Medlem: r.orrison | Tillagt automatiskt när systemet skapades | jun 3, 2016, 10:55am

december 28, 2015

Serier: Atlas Reeks
Lade till en beskrivning (engelska)
Atlas Reeks was a collective name for a group of five publishers, who together over the period 1949 to 1955 has published three paperback series. This is a Publisher Series, not a Series in the LibraryThing sense, which refers to a series of books written by one (or more) authors on a common subject, in which all books would be in the series regardless of who published them.
Medlem: r.orrison | Tillagt automatiskt när systemet skapades | dec 28, 2015, 5:32pm

januari 18, 2015

Lade till en beskrivning (engelska)
From August 1939 until August 1963 the British edition was different from the US edition.  It typically contained stories printed a few months earlier in the US editions, and also re-used cover art. After August 1963 the US editions were sold in the UK.
Medlem: r.orrison | Tillagt automatiskt när systemet skapades | jan 18, 2015, 1:47pm

oktober 16, 2013

Lade till en beskrivning (engelska)
"The Army Lineage Series is one of the oldest series of volumes published by the Center of Military History. Over time, the scope and concept of the series have evolved considerably, but the purpose has remained the same: to provide a compact, readily available source of information on unit organizational history." (from www.history.army.mil)
Medlem: r.orrison | Tillagt automatiskt när systemet skapades | okt 16, 2013, 4:33am

oktober 3, 2013

Serier: Animal Ark
Lade till en beskrivning (engelska)
"Animal Ark is a children's book series written by a collection of authors under the direction of Ben M. Baglio using the pseudonym Lucy Daniels starting in 1994.[1] They have now been published in the USA and many other countries." (from Wikipedia: https://en.wikipedia.org/wiki/Animal_Ark)
Medlem: r.orrison | Tillagt automatiskt när systemet skapades | okt 3, 2013, 3:57am

september 28, 2012

Lade till en beskrivning (engelska)
Poetry MagazineListed by Year and Month, not Year and Number. (It could be sorted by Volume and Number, but Year and Number doesn't make sense.)
Medlem: r.orrison | Tillagt automatiskt när systemet skapades | sep 28, 2012, 5:58am

september 25, 2012

Lade till en beskrivning (engelska)
This should really be a publisher series.  Many of these works have been published in other forms. Only if they were all exclusive to StarShipSofa would this be valid as a regular Series.
Medlem: r.orrison | Tillagt automatiskt när systemet skapades | sep 25, 2012, 9:22am

augusti 15, 2012

Lade till en beskrivning (engelska)
"A fascinating, colourful and educational series of books for children, first published at the start of the Second World War and with some volumes continuing to be reprinted well into the 1970's." (from Stella & Rose's Books Puffin Picture Books pages)
Medlem: r.orrison | Tillagt automatiskt när systemet skapades | aug 15, 2012, 6:31am

juli 23, 2012

Lade till en beskrivning (engelska)
Author's Choice Monthly was a series of 29 short story collections that ran from 1989 through 1992. Read more on Wikipedia
Medlem: r.orrison | Tillagt automatiskt när systemet skapades | jul 23, 2012, 2:30pm

mars 1, 2012

Serier: The Littles
Lade till en beskrivning (engelska)
Wikipedia
Medlem: r.orrison | Tillagt automatiskt när systemet skapades | mar 1, 2012, 6:07am

januari 21, 2012

Lade till en beskrivning (engelska)
There's a good reference list at Wikipedia: How to Draw Manga
Medlem: r.orrison | Tillagt automatiskt när systemet skapades | jan 21, 2012, 5:12am

december 15, 2011

Lade till en beskrivning (engelska)
This is a 23-volume series. There is also a different set consisting of 77 volumes, called on LibraryThing The Pulpit Commentary Genesis, Exodus Leviticus, Numbers Deuteronomy, Joshua, Judges Ruth, 1 & 2 Samuel I & II Kings I & II Chronicles Ezra, Nehemiah, Esther, Job Psalms Proverbs, Ecclesiastes, Song of Solomon Isaiah Jeremiah, Lamentations Ezekiel Daniel, Hosea, Joel Amos, Obadiah, Jonah, Micah, Nahum, Habakkuk, Zephaniah, Haggai, Zechariah, Malachi Matthew Mark, Luke John Acts, Romans I & II Corinthians Galatians, Ephesians, Philippians, Colossians I & II Thessalonians, I & II Timothy, Titus, Philemon, Hebrews, James I & II Peter, John, Jude Revelation
Medlem: r.orrison | Tillagt automatiskt när systemet skapades | dec 15, 2011, 6:19am
Lade till en beskrivning (engelska)
This is a 77-volume series. There is also a different set consisting of 23 volumes, called on LibraryThing Pulpit Commentary
Medlem: r.orrison | Tillagt automatiskt när systemet skapades | dec 15, 2011, 6:03am

september 16, 2011

Lade till en beskrivning (engelska)
Duplicate of The Dresden Files
Medlem: r.orrison | Tillagt automatiskt när systemet skapades | sep 16, 2011, 9:06am

december 28, 2010

Serier: The Web
Lade till en beskrivning (engelska)
A shared-world series of young adult stories. Wikipedia entry
Medlem: r.orrison | Tillagt automatiskt när systemet skapades | dec 28, 2010, 4:26am

oktober 29, 2010

Lade till en beskrivning (engelska)
Detective Zack page at Jerry D. Thomas's site
Medlem: r.orrison | Tillagt automatiskt när systemet skapades | okt 29, 2010, 10:26am

oktober 18, 2010

Lade till en beskrivning (engelska)
Wikipedia entry
Medlem: r.orrison | Tillagt automatiskt när systemet skapades | okt 18, 2010, 8:02am

juni 20, 2010

Lade till en beskrivning (engelska)
"Since 1992, Dia has presented the Robert Lehman Lectures on Contemporary Art. The lectures series, an example of Dia's longstanding commitment to critical and intellectual discourse, was founded with a generous grant from the Robert Lehman Foundation, Inc., and has showcased a distinguished array of scholars, critics, art and cultural historians, and artists." From http://www.diaart.org/contents/page/15/1265
Medlem: r.orrison | Tillagt automatiskt när systemet skapades | jun 20, 2010, 6:16pm

april 24, 2010

Lade till en beskrivning (nederländska)
Please look at the "What is not a series?" section below and refrain from re-creating this series.
Medlem: r.orrison | Tillagt automatiskt när systemet skapades | apr 24, 2010, 3:01am
Lade till en beskrivning (engelska)
Please look at the "What is not a series?" section below and refrain from re-creating this series.
Medlem: r.orrison | Tillagt automatiskt när systemet skapades | apr 24, 2010, 3:01am
Lade till en beskrivning (engelska)
Please look at the "What is not a series?" section below and refrain from re-creating this series.
Medlem: r.orrison | Tillagt automatiskt när systemet skapades | apr 24, 2010, 3:00am