Global redigeringshistorik för serierMedlem PhaedraB

oktober 9, 2020

Raderade serien.
Medlem: PhaedraB | okt 9, 2020, 8:08pm
Lade till serienamnet "Egyptian Gods and Goddesses" (engelska).
Medlem: PhaedraB | okt 9, 2020, 8:08pm
Medlem: PhaedraB | okt 9, 2020, 8:07pm
Medlem: PhaedraB | okt 9, 2020, 8:06pm
Lade till serien [Untitled Series]. Läs mer här.
Medlem: PhaedraB | okt 9, 2020, 8:05pm
Lade till serienamnet "[Untitled Series]" (engelska).
Medlem: PhaedraB | Implicit | okt 9, 2020, 8:05pm
Medlem: PhaedraB | okt 9, 2020, 8:03pm
Tog bort namnet "Egyptian Gods and Goddesses (2)" från serien (engelska).
Medlem: PhaedraB | Implicit | okt 9, 2020, 7:57pm
Lade till serienamnet "Egyptian Gods and Goddesses" (engelska).
Medlem: PhaedraB | okt 9, 2020, 7:57pm
Raderade serien.
Medlem: PhaedraB | okt 9, 2020, 7:55pm
Medlem: PhaedraB | okt 9, 2020, 7:54pm
Lade till serien Egyptian Gods and Goddesses. Läs mer här.
Medlem: PhaedraB | okt 9, 2020, 7:54pm
Lade till serienamnet "Egyptian Gods and Goddesses (2)" (engelska).
Medlem: PhaedraB | Implicit | okt 9, 2020, 7:54pm

maj 27, 2020

Medlem: PhaedraB | Tillagt automatiskt när systemet skapades | maj 27, 2020, 10:29pm
Medlem: PhaedraB | Tillagt automatiskt när systemet skapades | maj 27, 2020, 10:29pm
Medlem: PhaedraB | Tillagt automatiskt när systemet skapades | maj 27, 2020, 10:29pm
Medlem: PhaedraB | Tillagt automatiskt när systemet skapades | maj 27, 2020, 10:29pm
Medlem: PhaedraB | Tillagt automatiskt när systemet skapades | maj 27, 2020, 10:29pm
Medlem: PhaedraB | Tillagt automatiskt när systemet skapades | maj 27, 2020, 10:29pm
Medlem: PhaedraB | Tillagt automatiskt när systemet skapades | maj 27, 2020, 10:29pm
Medlem: PhaedraB | Tillagt automatiskt när systemet skapades | maj 27, 2020, 10:29pm
Medlem: PhaedraB | Tillagt automatiskt när systemet skapades | maj 27, 2020, 10:29pm
Lade till verket Insects av David Sharp.
Medlem: PhaedraB | Tillagt automatiskt när systemet skapades | maj 27, 2020, 10:29pm
Medlem: PhaedraB | Tillagt automatiskt när systemet skapades | maj 27, 2020, 10:29pm
Medlem: PhaedraB | Tillagt automatiskt när systemet skapades | maj 27, 2020, 10:29pm
Medlem: PhaedraB | Tillagt automatiskt när systemet skapades | maj 27, 2020, 10:29pm
Medlem: PhaedraB | Tillagt automatiskt när systemet skapades | maj 27, 2020, 10:29pm
Medlem: PhaedraB | Tillagt automatiskt när systemet skapades | maj 27, 2020, 10:29pm
Medlem: PhaedraB | Tillagt automatiskt när systemet skapades | maj 27, 2020, 10:29pm
Medlem: PhaedraB | Tillagt automatiskt när systemet skapades | maj 27, 2020, 10:29pm
Medlem: PhaedraB | Tillagt automatiskt när systemet skapades | maj 27, 2020, 10:29pm
Medlem: PhaedraB | Tillagt automatiskt när systemet skapades | maj 27, 2020, 10:29pm
Serier: Mensa
Medlem: PhaedraB | Tillagt automatiskt när systemet skapades | maj 27, 2020, 10:29pm
Medlem: PhaedraB | Tillagt automatiskt när systemet skapades | maj 27, 2020, 10:29pm
Medlem: PhaedraB | Tillagt automatiskt när systemet skapades | maj 27, 2020, 10:29pm
Medlem: PhaedraB | Tillagt automatiskt när systemet skapades | maj 27, 2020, 10:29pm
Medlem: PhaedraB | Tillagt automatiskt när systemet skapades | maj 27, 2020, 10:29pm
Medlem: PhaedraB | Tillagt automatiskt när systemet skapades | maj 27, 2020, 10:29pm
Medlem: PhaedraB | Tillagt automatiskt när systemet skapades | maj 27, 2020, 10:29pm
Medlem: PhaedraB | Tillagt automatiskt när systemet skapades | maj 27, 2020, 10:29pm
Medlem: PhaedraB | Tillagt automatiskt när systemet skapades | maj 27, 2020, 10:29pm
Medlem: PhaedraB | Tillagt automatiskt när systemet skapades | maj 27, 2020, 10:29pm
Medlem: PhaedraB | Tillagt automatiskt när systemet skapades | maj 27, 2020, 10:29pm
Medlem: PhaedraB | Tillagt automatiskt när systemet skapades | maj 27, 2020, 10:29pm
Lade till verket The Yoruba Today av J. S. Eades.
Medlem: PhaedraB | Tillagt automatiskt när systemet skapades | maj 27, 2020, 10:29pm
Medlem: PhaedraB | Tillagt automatiskt när systemet skapades | maj 27, 2020, 10:29pm
Medlem: PhaedraB | Tillagt automatiskt när systemet skapades | maj 27, 2020, 10:29pm
Lade till verket Kids' Kakuro av John Pazzelli.
Medlem: PhaedraB | Tillagt automatiskt när systemet skapades | maj 27, 2020, 10:29pm
Medlem: PhaedraB | Tillagt automatiskt när systemet skapades | maj 27, 2020, 10:29pm
Medlem: PhaedraB | Tillagt automatiskt när systemet skapades | maj 27, 2020, 10:29pm
Medlem: PhaedraB | Tillagt automatiskt när systemet skapades | maj 27, 2020, 10:29pm
Medlem: PhaedraB | Tillagt automatiskt när systemet skapades | maj 27, 2020, 10:29pm
Medlem: PhaedraB | Tillagt automatiskt när systemet skapades | maj 27, 2020, 10:29pm
Serier: Artventure
Medlem: PhaedraB | Tillagt automatiskt när systemet skapades | maj 27, 2020, 10:29pm
Medlem: PhaedraB | Tillagt automatiskt när systemet skapades | maj 27, 2020, 10:29pm
Medlem: PhaedraB | Tillagt automatiskt när systemet skapades | maj 27, 2020, 10:29pm
Medlem: PhaedraB | Tillagt automatiskt när systemet skapades | maj 27, 2020, 10:29pm
Medlem: PhaedraB | Tillagt automatiskt när systemet skapades | maj 27, 2020, 10:29pm
Medlem: PhaedraB | Tillagt automatiskt när systemet skapades | maj 27, 2020, 10:29pm
Medlem: PhaedraB | Tillagt automatiskt när systemet skapades | maj 27, 2020, 10:29pm
Medlem: PhaedraB | Tillagt automatiskt när systemet skapades | maj 27, 2020, 10:29pm
Lade till verket Celtic Designs av Courtney Davis.
Medlem: PhaedraB | Tillagt automatiskt när systemet skapades | maj 27, 2020, 10:29pm
Medlem: PhaedraB | Tillagt automatiskt när systemet skapades | maj 27, 2020, 10:29pm
Medlem: PhaedraB | Tillagt automatiskt när systemet skapades | maj 27, 2020, 10:29pm
Lade till verket Plants av Alvin Silverstein.
Medlem: PhaedraB | Tillagt automatiskt när systemet skapades | maj 27, 2020, 10:29pm
Medlem: PhaedraB | Tillagt automatiskt när systemet skapades | maj 27, 2020, 10:29pm
Medlem: PhaedraB | Tillagt automatiskt när systemet skapades | maj 27, 2020, 10:29pm
Medlem: PhaedraB | Tillagt automatiskt när systemet skapades | maj 27, 2020, 10:29pm
Medlem: PhaedraB | Tillagt automatiskt när systemet skapades | maj 27, 2020, 10:29pm
Medlem: PhaedraB | Tillagt automatiskt när systemet skapades | maj 27, 2020, 10:29pm
Medlem: PhaedraB | Tillagt automatiskt när systemet skapades | maj 27, 2020, 10:29pm
Medlem: PhaedraB | Tillagt automatiskt när systemet skapades | maj 27, 2020, 10:29pm
Medlem: PhaedraB | Tillagt automatiskt när systemet skapades | maj 27, 2020, 10:29pm
Medlem: PhaedraB | Tillagt automatiskt när systemet skapades | maj 27, 2020, 10:29pm
Lade till verket The 50 States av Fog City Press.
Medlem: PhaedraB | Tillagt automatiskt när systemet skapades | maj 27, 2020, 10:29pm
Medlem: PhaedraB | Tillagt automatiskt när systemet skapades | maj 27, 2020, 10:29pm
Medlem: PhaedraB | Tillagt automatiskt när systemet skapades | maj 27, 2020, 10:29pm
Medlem: PhaedraB | Tillagt automatiskt när systemet skapades | maj 27, 2020, 10:29pm
Medlem: PhaedraB | Tillagt automatiskt när systemet skapades | maj 27, 2020, 10:29pm
Medlem: PhaedraB | Tillagt automatiskt när systemet skapades | maj 27, 2020, 10:29pm
Medlem: PhaedraB | Tillagt automatiskt när systemet skapades | maj 27, 2020, 10:29pm
Serier: Read & Play
Medlem: PhaedraB | Tillagt automatiskt när systemet skapades | maj 27, 2020, 10:29pm
Medlem: PhaedraB | Tillagt automatiskt när systemet skapades | maj 27, 2020, 10:29pm
Medlem: PhaedraB | Tillagt automatiskt när systemet skapades | maj 27, 2020, 10:29pm
Lade till verket Things That Go av Jill Dubin.
Medlem: PhaedraB | Tillagt automatiskt när systemet skapades | maj 27, 2020, 10:29pm
Lade till verket Things That Go av Jill Dubin.
Medlem: PhaedraB | Tillagt automatiskt när systemet skapades | maj 27, 2020, 10:29pm
Lade till verket Easter Fun av Anna Pomaska.
Medlem: PhaedraB | Tillagt automatiskt när systemet skapades | maj 27, 2020, 10:29pm
Medlem: PhaedraB | Tillagt automatiskt när systemet skapades | maj 27, 2020, 10:29pm
Serier: Teddy Board
Medlem: PhaedraB | Tillagt automatiskt när systemet skapades | maj 27, 2020, 10:29pm
Medlem: PhaedraB | Tillagt automatiskt när systemet skapades | maj 27, 2020, 10:29pm
Medlem: PhaedraB | Tillagt automatiskt när systemet skapades | maj 27, 2020, 10:29pm
Medlem: PhaedraB | Tillagt automatiskt när systemet skapades | maj 27, 2020, 10:29pm
Medlem: PhaedraB | Tillagt automatiskt när systemet skapades | maj 27, 2020, 10:29pm
Medlem: PhaedraB | Tillagt automatiskt när systemet skapades | maj 27, 2020, 10:29pm
Medlem: PhaedraB | Tillagt automatiskt när systemet skapades | maj 27, 2020, 10:29pm
Medlem: PhaedraB | Tillagt automatiskt när systemet skapades | maj 27, 2020, 10:29pm
Medlem: PhaedraB | Tillagt automatiskt när systemet skapades | maj 27, 2020, 10:29pm
Medlem: PhaedraB | Tillagt automatiskt när systemet skapades | maj 27, 2020, 10:29pm
Serier: Timeline
Medlem: PhaedraB | Tillagt automatiskt när systemet skapades | maj 27, 2020, 10:29pm
Serier: Timeline
Medlem: PhaedraB | Tillagt automatiskt när systemet skapades | maj 27, 2020, 10:29pm
Medlem: PhaedraB | Tillagt automatiskt när systemet skapades | maj 27, 2020, 10:29pm
Medlem: PhaedraB | Tillagt automatiskt när systemet skapades | maj 27, 2020, 10:29pm
Medlem: PhaedraB | Tillagt automatiskt när systemet skapades | maj 27, 2020, 10:29pm
Medlem: PhaedraB | Tillagt automatiskt när systemet skapades | maj 27, 2020, 10:29pm
Medlem: PhaedraB | Tillagt automatiskt när systemet skapades | maj 27, 2020, 10:29pm
Serier: Taxonomy
Lade till verket Vertebrates av Alvin Silverstein.
Medlem: PhaedraB | Tillagt automatiskt när systemet skapades | maj 27, 2020, 10:29pm
Serier: Taxonomy
Medlem: PhaedraB | Tillagt automatiskt när systemet skapades | maj 27, 2020, 10:29pm
Medlem: PhaedraB | Tillagt automatiskt när systemet skapades | maj 27, 2020, 10:29pm
Medlem: PhaedraB | Tillagt automatiskt när systemet skapades | maj 27, 2020, 10:29pm
Serier: Art Start
Medlem: PhaedraB | Tillagt automatiskt när systemet skapades | maj 27, 2020, 10:29pm
Medlem: PhaedraB | Tillagt automatiskt när systemet skapades | maj 27, 2020, 10:29pm
Medlem: PhaedraB | Tillagt automatiskt när systemet skapades | maj 27, 2020, 10:29pm
Medlem: PhaedraB | Tillagt automatiskt när systemet skapades | maj 27, 2020, 10:29pm
Medlem: PhaedraB | Tillagt automatiskt när systemet skapades | maj 27, 2020, 10:29pm
Medlem: PhaedraB | Tillagt automatiskt när systemet skapades | maj 27, 2020, 10:29pm
Medlem: PhaedraB | Tillagt automatiskt när systemet skapades | maj 27, 2020, 10:29pm
Medlem: PhaedraB | Tillagt automatiskt när systemet skapades | maj 27, 2020, 10:29pm
Medlem: PhaedraB | Tillagt automatiskt när systemet skapades | maj 27, 2020, 10:29pm
Medlem: PhaedraB | Tillagt automatiskt när systemet skapades | maj 27, 2020, 10:29pm
Medlem: PhaedraB | Tillagt automatiskt när systemet skapades | maj 27, 2020, 10:29pm
Medlem: PhaedraB | Tillagt automatiskt när systemet skapades | maj 27, 2020, 10:29pm
Medlem: PhaedraB | Tillagt automatiskt när systemet skapades | maj 27, 2020, 10:29pm
Serier: Better Earth
Medlem: PhaedraB | Tillagt automatiskt när systemet skapades | maj 27, 2020, 10:29pm
Medlem: PhaedraB | Tillagt automatiskt när systemet skapades | maj 27, 2020, 10:29pm
Medlem: PhaedraB | Tillagt automatiskt när systemet skapades | maj 27, 2020, 10:29pm
Medlem: PhaedraB | Tillagt automatiskt när systemet skapades | maj 27, 2020, 10:29pm
Medlem: PhaedraB | Tillagt automatiskt när systemet skapades | maj 27, 2020, 10:29pm
Medlem: PhaedraB | Tillagt automatiskt när systemet skapades | maj 27, 2020, 10:29pm
Medlem: PhaedraB | Tillagt automatiskt när systemet skapades | maj 27, 2020, 10:29pm
Lade till verket Flowers [Flash Cards] av Anna Pomaska.
Medlem: PhaedraB | Tillagt automatiskt när systemet skapades | maj 27, 2020, 10:29pm
Medlem: PhaedraB | Tillagt automatiskt när systemet skapades | maj 27, 2020, 10:29pm
Lade till verket The White Knight av Michael Crichton.
Medlem: PhaedraB | Tillagt automatiskt när systemet skapades | maj 27, 2020, 10:29pm
Medlem: PhaedraB | Tillagt automatiskt när systemet skapades | maj 27, 2020, 10:29pm
Lade till verket Africa av Fred G. Burke.
Medlem: PhaedraB | Tillagt automatiskt när systemet skapades | maj 27, 2020, 10:29pm
Medlem: PhaedraB | Tillagt automatiskt när systemet skapades | maj 27, 2020, 10:29pm
Medlem: PhaedraB | Tillagt automatiskt när systemet skapades | maj 27, 2020, 10:29pm
Lade till verket Baby Animals (Bright Baby).
Medlem: PhaedraB | Tillagt automatiskt när systemet skapades | maj 27, 2020, 10:29pm
Medlem: PhaedraB | Tillagt automatiskt när systemet skapades | maj 27, 2020, 10:29pm
Lade till verket Italian Opera av Francis Toye.
Medlem: PhaedraB | Tillagt automatiskt när systemet skapades | maj 27, 2020, 10:29pm
Medlem: PhaedraB | Tillagt automatiskt när systemet skapades | maj 27, 2020, 10:29pm
Medlem: PhaedraB | Tillagt automatiskt när systemet skapades | maj 27, 2020, 10:29pm
Lade till verket Marbleized Bookmarks av Lauren Clark.
Medlem: PhaedraB | Tillagt automatiskt när systemet skapades | maj 27, 2020, 10:29pm
Lade till verket Digital Color Index av Alan Weller.
Medlem: PhaedraB | Tillagt automatiskt när systemet skapades | maj 27, 2020, 10:29pm
Medlem: PhaedraB | Tillagt automatiskt när systemet skapades | maj 27, 2020, 10:29pm
Medlem: PhaedraB | Tillagt automatiskt när systemet skapades | maj 27, 2020, 10:29pm
Medlem: PhaedraB | Tillagt automatiskt när systemet skapades | maj 27, 2020, 10:29pm
Medlem: PhaedraB | Tillagt automatiskt när systemet skapades | maj 27, 2020, 10:29pm
Medlem: PhaedraB | Tillagt automatiskt när systemet skapades | maj 27, 2020, 10:29pm
Medlem: PhaedraB | Tillagt automatiskt när systemet skapades | maj 27, 2020, 10:29pm
Medlem: PhaedraB | Tillagt automatiskt när systemet skapades | maj 27, 2020, 10:29pm
Lade till verket The energies of men av William James.
Medlem: PhaedraB | Tillagt automatiskt när systemet skapades | maj 27, 2020, 10:29pm
Medlem: PhaedraB | Tillagt automatiskt när systemet skapades | maj 27, 2020, 10:29pm
Medlem: PhaedraB | Tillagt automatiskt när systemet skapades | maj 27, 2020, 10:29pm
Medlem: PhaedraB | Tillagt automatiskt när systemet skapades | maj 27, 2020, 10:29pm
Medlem: PhaedraB | Tillagt automatiskt när systemet skapades | maj 27, 2020, 10:29pm
Medlem: PhaedraB | Tillagt automatiskt när systemet skapades | maj 27, 2020, 10:29pm
Medlem: PhaedraB | Tillagt automatiskt när systemet skapades | maj 27, 2020, 10:29pm
Medlem: PhaedraB | Tillagt automatiskt när systemet skapades | maj 27, 2020, 10:29pm
Lade till verket Moussorgsky av Oskar von Riesemann.
Medlem: PhaedraB | Tillagt automatiskt när systemet skapades | maj 27, 2020, 10:29pm
Medlem: PhaedraB | Tillagt automatiskt när systemet skapades | maj 27, 2020, 10:29pm
Medlem: PhaedraB | Tillagt automatiskt när systemet skapades | maj 27, 2020, 10:29pm
Medlem: PhaedraB | Tillagt automatiskt när systemet skapades | maj 27, 2020, 10:29pm
Medlem: PhaedraB | Tillagt automatiskt när systemet skapades | maj 27, 2020, 10:29pm
Medlem: PhaedraB | Tillagt automatiskt när systemet skapades | maj 27, 2020, 10:29pm
Medlem: PhaedraB | Tillagt automatiskt när systemet skapades | maj 27, 2020, 10:29pm
Medlem: PhaedraB | Tillagt automatiskt när systemet skapades | maj 27, 2020, 10:29pm
Serier: How and Why
Medlem: PhaedraB | Tillagt automatiskt när systemet skapades | maj 27, 2020, 10:29pm
Serier: How and Why
Medlem: PhaedraB | Tillagt automatiskt när systemet skapades | maj 27, 2020, 10:29pm
Serier: How and Why
Medlem: PhaedraB | Tillagt automatiskt när systemet skapades | maj 27, 2020, 10:29pm
Serier: Dover BOOST
Medlem: PhaedraB | Tillagt automatiskt när systemet skapades | maj 27, 2020, 10:29pm
Medlem: PhaedraB | Tillagt automatiskt när systemet skapades | maj 27, 2020, 10:29pm
Medlem: PhaedraB | Tillagt automatiskt när systemet skapades | maj 27, 2020, 10:29pm
Medlem: PhaedraB | Tillagt automatiskt när systemet skapades | maj 27, 2020, 10:29pm
Lade till verket Biophysical ecology av David M. Gates.
Medlem: PhaedraB | Tillagt automatiskt när systemet skapades | maj 27, 2020, 10:29pm
Medlem: PhaedraB | Tillagt automatiskt när systemet skapades | maj 27, 2020, 10:29pm
Medlem: PhaedraB | Tillagt automatiskt när systemet skapades | maj 27, 2020, 10:29pm
Lade till verket Easter Fun av Anna Pomaska.
Medlem: PhaedraB | Tillagt automatiskt när systemet skapades | maj 27, 2020, 10:29pm
Medlem: PhaedraB | Tillagt automatiskt när systemet skapades | maj 27, 2020, 10:29pm
Medlem: PhaedraB | Tillagt automatiskt när systemet skapades | maj 27, 2020, 10:29pm
Medlem: PhaedraB | Tillagt automatiskt när systemet skapades | maj 27, 2020, 10:29pm
Medlem: PhaedraB | Tillagt automatiskt när systemet skapades | maj 27, 2020, 10:29pm
Medlem: PhaedraB | Tillagt automatiskt när systemet skapades | maj 27, 2020, 10:29pm
Medlem: PhaedraB | Tillagt automatiskt när systemet skapades | maj 27, 2020, 10:29pm
Medlem: PhaedraB | Tillagt automatiskt när systemet skapades | maj 27, 2020, 10:29pm
Medlem: PhaedraB | Tillagt automatiskt när systemet skapades | maj 27, 2020, 10:29pm
Medlem: PhaedraB | Tillagt automatiskt när systemet skapades | maj 27, 2020, 10:29pm
Medlem: PhaedraB | Tillagt automatiskt när systemet skapades | maj 27, 2020, 10:29pm
Medlem: PhaedraB | Tillagt automatiskt när systemet skapades | maj 27, 2020, 10:29pm
Medlem: PhaedraB | Tillagt automatiskt när systemet skapades | maj 27, 2020, 10:29pm
Medlem: PhaedraB | Tillagt automatiskt när systemet skapades | maj 27, 2020, 10:29pm
Medlem: PhaedraB | Tillagt automatiskt när systemet skapades | maj 27, 2020, 10:29pm
Medlem: PhaedraB | Tillagt automatiskt när systemet skapades | maj 27, 2020, 10:29pm
Medlem: PhaedraB | Tillagt automatiskt när systemet skapades | maj 27, 2020, 10:29pm
Medlem: PhaedraB | Tillagt automatiskt när systemet skapades | maj 27, 2020, 10:29pm
Medlem: PhaedraB | Tillagt automatiskt när systemet skapades | maj 27, 2020, 10:29pm
Medlem: PhaedraB | Tillagt automatiskt när systemet skapades | maj 27, 2020, 10:29pm
Medlem: PhaedraB | Tillagt automatiskt när systemet skapades | maj 27, 2020, 10:29pm
Medlem: PhaedraB | Tillagt automatiskt när systemet skapades | maj 27, 2020, 10:29pm
Medlem: PhaedraB | Tillagt automatiskt när systemet skapades | maj 27, 2020, 10:29pm
Medlem: PhaedraB | Tillagt automatiskt när systemet skapades | maj 27, 2020, 10:29pm
Medlem: PhaedraB | Tillagt automatiskt när systemet skapades | maj 27, 2020, 10:29pm
Medlem: PhaedraB | Tillagt automatiskt när systemet skapades | maj 27, 2020, 10:29pm
Medlem: PhaedraB | Tillagt automatiskt när systemet skapades | maj 27, 2020, 10:29pm
Medlem: PhaedraB | Tillagt automatiskt när systemet skapades | maj 27, 2020, 10:29pm
Medlem: PhaedraB | Tillagt automatiskt när systemet skapades | maj 27, 2020, 10:29pm
Medlem: PhaedraB | Tillagt automatiskt när systemet skapades | maj 27, 2020, 10:29pm
Medlem: PhaedraB | Tillagt automatiskt när systemet skapades | maj 27, 2020, 10:29pm
Medlem: PhaedraB | Tillagt automatiskt när systemet skapades | maj 27, 2020, 10:29pm
Medlem: PhaedraB | Tillagt automatiskt när systemet skapades | maj 27, 2020, 10:29pm
Medlem: PhaedraB | Tillagt automatiskt när systemet skapades | maj 27, 2020, 10:29pm
Medlem: PhaedraB | Tillagt automatiskt när systemet skapades | maj 27, 2020, 10:29pm
Medlem: PhaedraB | Tillagt automatiskt när systemet skapades | maj 27, 2020, 10:29pm
Medlem: PhaedraB | Tillagt automatiskt när systemet skapades | maj 27, 2020, 10:29pm
Medlem: PhaedraB | Tillagt automatiskt när systemet skapades | maj 27, 2020, 10:29pm
Medlem: PhaedraB | Tillagt automatiskt när systemet skapades | maj 27, 2020, 10:29pm

augusti 30, 2019

Lade till en beskrivning (engelska)
ISSN 0035-8339
Medlem: PhaedraB | Tillagt automatiskt när systemet skapades | aug 30, 2019, 8:22pm

oktober 12, 2017

Lade till en beskrivning (engelska)
The Velvet Comet is a satellite pleasure palace with fine restaurants, upscale shopping, and gambling, but its main purpose is to be a very high-end brothel. The four novels are set decades apart, each telling a story of a critical moment for the Comet.
Medlem: PhaedraB | Tillagt automatiskt när systemet skapades | okt 12, 2017, 10:49pm

oktober 16, 2016

Lade till en beskrivning (engelska)
The numbering of these manuals seems to have changed between the 19th and 20th centuries, possibly as earlier manuals were updated by others.
Medlem: PhaedraB | Tillagt automatiskt när systemet skapades | okt 16, 2016, 10:00pm

juni 22, 2016

Lade till en beskrivning (engelska)
ISSN 0258-381X
Medlem: PhaedraB | Tillagt automatiskt när systemet skapades | jun 22, 2016, 4:37pm
Lade till en beskrivning (engelska)
ISSN 0258-381X
Medlem: PhaedraB | Tillagt automatiskt när systemet skapades | jun 22, 2016, 4:37pm

juni 6, 2016

Lade till en beskrivning (engelska)
Alternate name: Gnéithe dár nDúchas Published by Ireland's Dept. of Foreign Affairs
Medlem: PhaedraB | Tillagt automatiskt när systemet skapades | jun 6, 2016, 12:50pm
Lade till en beskrivning (engelska)
Alternate name: Gnéithe dár nDúchas Published by Ireland's Dept. of Foreign Affairs
Medlem: PhaedraB | Tillagt automatiskt när systemet skapades | jun 6, 2016, 12:50pm

augusti 23, 2015

Lade till serien World Regional Studies. Läs mer här.
Medlem: PhaedraB | Tillagt automatiskt när systemet skapades | aug 23, 2015, 6:14pm
Lade till serienamnet "World Regional Studies" (engelska).
Medlem: PhaedraB | Tillagt automatiskt när systemet skapades | Implicit | aug 23, 2015, 6:14pm
Lade till serien Changing Cultures. Läs mer här.
Medlem: PhaedraB | Tillagt automatiskt när systemet skapades | aug 23, 2015, 5:53pm
Lade till serienamnet "Changing Cultures" (engelska).
Medlem: PhaedraB | Tillagt automatiskt när systemet skapades | Implicit | aug 23, 2015, 5:53pm

maj 13, 2015

Serier: Gnostica
Lade till en beskrivning (engelska)
Gnostica was the house publication of Llewellyn Pubiications and its Gnostica Bookstore. It was published first in a newsprint tabloid format, then in a newsprint magazine format. Gnostica ceased publication around 1980; however, sometime in the late '80s, early '90s, it was revived as the glossy magazine/catalog Llewellyn's New Worlds of Body, Mind & SpiritGnostica was variously titled:Gnostica NewsGnostica News and ViewsGnostica: News of the Aquarian FrontierGnostica: Knowledge for the Aquarian AgeGnostica: A Practical Guide to the Magic Within YouGnostica: Esoteric Knowledge for the New Age
Medlem: PhaedraB | Tillagt automatiskt när systemet skapades | maj 13, 2015, 8:03pm
Serier: Gnostica
Lade till en beskrivning (engelska)
Gnostica was the house publication of Llewellyn Pubiications and its Gnostica Bookstore. It was published first in a newsprint tabloid format, then in a newsprint magazine format. Gnostica ceased publication around 1980; however, sometime in the late '80s, early '90s, it was revived as the glossy magazine/catalog Llewellyn's New Worlds of Body, Mind & SpiritGnostica was variously titled:Gnostica NewsGnostica News and ViewsGnostica: News of the Aquarian FrontierGnostica: Knowledge for the Aquarian AgeGnostica: A Practical Guide to the Magic Within YouGnostica: Esoteric Knowledge for the New Age
Medlem: PhaedraB | Tillagt automatiskt när systemet skapades | maj 13, 2015, 8:03pm

april 3, 2015

Lade till en beskrivning (engelska)
A farmer's almanac-type annual geared towards modern Witches and other contemporary Pagans. Includes astrological information for the year.
Medlem: PhaedraB | Tillagt automatiskt när systemet skapades | apr 3, 2015, 10:55pm
Lade till en beskrivning (engelska)
A farmer's almanac-type annual geared towards modern Witches and other contemporary Pagans. Includes astrological information for the year.
Medlem: PhaedraB | Tillagt automatiskt när systemet skapades | apr 3, 2015, 10:55pm

februari 11, 2015

Medlem: PhaedraB | Tillagt automatiskt när systemet skapades | feb 11, 2015, 5:30pm
Lade till serienamnet "Studies in Historical Archaeoethnology" (engelska).
Medlem: PhaedraB | Tillagt automatiskt när systemet skapades | Implicit | feb 11, 2015, 5:30pm

februari 7, 2015

Serier: Ecotheology
Lade till en beskrivning (engelska)
Academic journal. ISSN 1353-7320
Medlem: PhaedraB | Tillagt automatiskt när systemet skapades | feb 7, 2015, 11:14pm
Serier: Ecotheology
Lade till en beskrivning (engelska)
Academic journal. ISSN 1353-7320
Medlem: PhaedraB | Tillagt automatiskt när systemet skapades | feb 7, 2015, 11:14pm

januari 15, 2015

Lade till en beskrivning (engelska)
Nine-volume series of occult tracts by various authors, edited by William Wynn Westcott
Medlem: PhaedraB | Tillagt automatiskt när systemet skapades | jan 15, 2015, 10:16pm
Lade till en beskrivning (engelska)
Nine-volume series of occult tracts by various authors, edited by William Wynn Westcott
Medlem: PhaedraB | Tillagt automatiskt när systemet skapades | jan 15, 2015, 10:16pm

december 31, 2014

Lade till en beskrivning (engelska)
See the series, Darling Dahlias Mysteries
Medlem: PhaedraB | Tillagt automatiskt när systemet skapades | dec 31, 2014, 5:04pm
Lade till en beskrivning (engelska)
See the series, Darling Dahlias Mysteries
Medlem: PhaedraB | Tillagt automatiskt när systemet skapades | dec 31, 2014, 5:04pm

november 7, 2014

Serier: Green Egg
Lade till en beskrivning (engelska)
Green Egg has been one of the most influential Neopagan magazines since its first issues in the 1960s. It was founded by Tim Zell (now known as Oberon Zell-Ravenheart) who also founded the Church of All Worlds (CAW). Especially in pre-Internet days, the magazine was a major facilitator of dialogue among American Neopagans. through its often contentious letters section, the Green Egg Forum.Green Egg discontinued publication in the late 1970s, but was revived (thanks to desktop publishing) in 1988. As of this writing (November 2014) it has discontinued print editions and is available online only.The magazine has used numerous subtitles, including:- A Journal of the Awakening Earth- A Catalyst for the Coalescence of Consciousness - The Next Generation
Medlem: PhaedraB | Tillagt automatiskt när systemet skapades | nov 7, 2014, 8:35pm
Serier: Green Egg
Lade till en beskrivning (engelska)
Green Egg has been one of the most influential Neopagan magazines since its first issues in the 1960s. It was founded by Tim Zell (now known as Oberon Zell-Ravenheart) who also founded the Church of All Worlds (CAW). Especially in pre-Internet days, the magazine was a major facilitator of dialogue among American Neopagans. through its often contentious letters section, the Green Egg Forum.Green Egg discontinued publication in the late 1970s, but was revived (thanks to desktop publishing) in 1988. As of this writing (November 2014) it has discontinued print editions and is available online only.The magazine has used numerous subtitles, including:- A Journal of the Awakening Earth- A Catalyst for the Coalescence of Consciousness - The Next Generation
Medlem: PhaedraB | Tillagt automatiskt när systemet skapades | nov 7, 2014, 8:35pm

oktober 26, 2014

Lade till en beskrivning (engelska)
A Catechism of Christian Doctrine aka The Baltimore Catechism (1885), was revised at least twice and added to numerous times. This series is for revisions from the late 1920s through the 1930s, associated with authors Ellamay Horan, James W. O'Brien, and E.M. Deck.- No.1 is an abridged edition for younger students, First Communicants through 5th graders.- No.2 is the main edition, for 6th through 9th graders.- No.3 is an expanded edition for older students, Confirmation through high school.- No.4 is an annotated edition for teachers and advanced students.
Medlem: PhaedraB | Tillagt automatiskt när systemet skapades | okt 26, 2014, 6:56pm
Lade till en beskrivning (engelska)
A Catechism of Christian Doctrine aka The Baltimore Catechism (1885), was revised at least twice and added to numerous times. This series is for revisions from the late 1920s through the 1930s, associated with authors Ellamay Horan, James W. O'Brien, and E.M. Deck.- No.1 is an abridged edition for younger students, First Communicants through 5th graders.- No.2 is the main edition, for 6th through 9th graders.- No.3 is an expanded edition for older students, Confirmation through high school.- No.4 is an annotated edition for teachers and advanced students.
Medlem: PhaedraB | Tillagt automatiskt när systemet skapades | okt 26, 2014, 6:56pm
Lade till en beskrivning (engelska)
A Catechism of Christian Doctrine aka The Baltimore Catechism (1885), was revised at least twice and added to numerous times. This series consists of the Fr. Bennet Kelley revisions from the 1960s. It was referred to as both the Saint Joseph Baltimore Catechism and the New Saint Joseph Baltimore Catechism.- No.1 is an abridged edition for younger students, First Communicants through 5th graders.- No.2 is the main edition, for 6th through 9th graders.- No.3 is an expanded edition for older students, Confirmation through high school.- No.4 is an annotated edition for teachers and advanced students.
Medlem: PhaedraB | Tillagt automatiskt när systemet skapades | okt 26, 2014, 6:07pm
Lade till en beskrivning (engelska)
A Catechism of Christian Doctrine aka The Baltimore Catechism (1885), was revised at least twice and added to numerous times. This series consists of the Fr. Bennet Kelley revisions from the 1960s. It was referred to as both the Saint Joseph Baltimore Catechism and the New Saint Joseph Baltimore Catechism.- No.1 is an abridged edition for younger students, First Communicants through 5th graders.- No.2 is the main edition, for 6th through 9th graders.- No.3 is an expanded edition for older students, Confirmation through high school.- No.4 is an annotated edition for teachers and advanced students.
Medlem: PhaedraB | Tillagt automatiskt när systemet skapades | okt 26, 2014, 6:07pm
Lade till en beskrivning (engelska)
A Catechism of Christian Doctrine aka The Baltimore Catechism (1885), was revised at least twice and added to numerous times. This series consists of (hopefully) the earliest versions. - No.1 is an abridged edition for younger students, First Communicants through 5th graders.- No.2 is the main edition, for 6th through 9th graders.- No.3 is an expanded edition for older students, Confirmation through high school.- No.4 is an annotated edition for teachers and advanced students.
Medlem: PhaedraB | Tillagt automatiskt när systemet skapades | okt 26, 2014, 2:58pm
Lade till en beskrivning (engelska)
A Catechism of Christian Doctrine aka The Baltimore Catechism (1885), was revised at least twice and added to numerous times. This series consists of (hopefully) the earliest versions. - No.1 is an abridged edition for younger students, First Communicants through 5th graders.- No.2 is the main edition, for 6th through 9th graders.- No.3 is an expanded edition for older students, Confirmation through high school.- No.4 is an annotated edition for teachers and advanced students.
Medlem: PhaedraB | Tillagt automatiskt när systemet skapades | okt 26, 2014, 2:58pm
Lade till en beskrivning (engelska)
Fr. Michael A. McGuire's 1941 revision of A Catechism of Christian Doctrine aka The Baltimore Catechism (1885). - No.1 is an abridged edition for younger students, First Communicants through 5th graders.- No.2 is the main edition, for 6th through 9th graders.- No.3 is an expanded edition for older students, Confirmation through high school.- No.4 is an annotated edition for teachers and advanced students.
Medlem: PhaedraB | Tillagt automatiskt när systemet skapades | okt 26, 2014, 12:23am
Lade till en beskrivning (engelska)
Fr. Michael A. McGuire's 1941 revision of A Catechism of Christian Doctrine aka The Baltimore Catechism (1885). - No.1 is an abridged edition for younger students, First Communicants through 5th graders.- No.2 is the main edition, for 6th through 9th graders.- No.3 is an expanded edition for older students, Confirmation through high school.- No.4 is an annotated edition for teachers and advanced students.
Medlem: PhaedraB | Tillagt automatiskt när systemet skapades | okt 26, 2014, 12:23am

september 15, 2014

Lade till en beskrivning (engelska)
Frazer's own 1922 abridgment of his 12-volume work, originally published in two volumes but now usually published in one.
Medlem: PhaedraB | Tillagt automatiskt när systemet skapades | sep 15, 2014, 6:47pm
Lade till en beskrivning (engelska)
Frazer's own 1922 abridgment of his 12-volume work, originally published in two volumes but now usually published in one.
Medlem: PhaedraB | Tillagt automatiskt när systemet skapades | sep 15, 2014, 6:47pm

augusti 31, 2014

Lade till en beskrivning (engelska)
See Publisher Series of the same name
Medlem: PhaedraB | Tillagt automatiskt när systemet skapades | aug 31, 2014, 9:23pm
Lade till en beskrivning (engelska)
See Publisher Series of the same name
Medlem: PhaedraB | Tillagt automatiskt när systemet skapades | aug 31, 2014, 9:23pm
Lade till en beskrivning (engelska)
Ideally suited for Guided Reading and proven highly successful in Reading Recovery and similar early intervention programs, the 169 Carousel Readers were conceived and created by teachers and teacher trainers. The Carousel Big Books contain the same text and illustrations and are ideal for shared reading. Teacher's Cards for each title provide comprehensive support.Gold: Pre-K, Beginning K (20 titles)Red: Mid K (20 titles)Orange: Late K (20 titles)Purple: Beginning 1st (35 titles)Blue: Mid 1st (40 titles)Green: Late 1st, Beginning 2nd (34 titles) Published by various firms globally. Numbering system used by one publisher is not consisitent with the color system.
Medlem: PhaedraB | Tillagt automatiskt när systemet skapades | aug 31, 2014, 2:20pm
Lade till en beskrivning (engelska)
Ideally suited for Guided Reading and proven highly successful in Reading Recovery and similar early intervention programs, the 169 Carousel Readers were conceived and created by teachers and teacher trainers. The Carousel Big Books contain the same text and illustrations and are ideal for shared reading. Teacher's Cards for each title provide comprehensive support.Gold: Pre-K, Beginning K (20 titles)Red: Mid K (20 titles)Orange: Late K (20 titles)Purple: Beginning 1st (35 titles)Blue: Mid 1st (40 titles)Green: Late 1st, Beginning 2nd (34 titles) Published by various firms globally. Numbering system used by one publisher is not consisitent with the color system.
Medlem: PhaedraB | Tillagt automatiskt när systemet skapades | aug 31, 2014, 2:20pm

augusti 17, 2014

Lade till en beskrivning (engelska)
24 visually compelling, factual texts to support your classroom guided reading program Fantastic underwater photography by award-winning photographer Robert Yin complements a predictable text structure that is suitable for the beginning reader Leveled books that encourage children to acces and interpret information for specific purposes These books are suitable for beginning readers as well as struggling readers in grades 4 & 5
Medlem: PhaedraB | Tillagt automatiskt när systemet skapades | aug 17, 2014, 12:33am
Lade till en beskrivning (engelska)
24 visually compelling, factual texts to support your classroom guided reading program Fantastic underwater photography by award-winning photographer Robert Yin complements a predictable text structure that is suitable for the beginning reader Leveled books that encourage children to acces and interpret information for specific purposes These books are suitable for beginning readers as well as struggling readers in grades 4 & 5
Medlem: PhaedraB | Tillagt automatiskt när systemet skapades | aug 17, 2014, 12:33am

augusti 15, 2014

Lade till en beskrivning (engelska)
In Joy Starters, renowned children's author Joy Cowley brings her adventurous outlook and ear for children's language to early reading instruction.72 leveled books, 72 lap books, 12 rhyme charts, and audio CD's employ themes drawn from curriculum frameworks of the NAEYC, IRA, and National Head Start Literacy Initiatives.Themes:A: Mathematical ConceptsB: Spatial ConceptsC: SensesD: EmotionsE: FamilyF: SchoolG: CommunityH: SportsI: Time and SpaceJ: NatureK: HealthL: Communications
Medlem: PhaedraB | Tillagt automatiskt när systemet skapades | aug 15, 2014, 6:11pm
Lade till en beskrivning (engelska)
In Joy Starters, renowned children's author Joy Cowley brings her adventurous outlook and ear for children's language to early reading instruction.72 leveled books, 72 lap books, 12 rhyme charts, and audio CD's employ themes drawn from curriculum frameworks of the NAEYC, IRA, and National Head Start Literacy Initiatives.Themes:A: Mathematical ConceptsB: Spatial ConceptsC: SensesD: EmotionsE: FamilyF: SchoolG: CommunityH: SportsI: Time and SpaceJ: NatureK: HealthL: Communications
Medlem: PhaedraB | Tillagt automatiskt när systemet skapades | aug 15, 2014, 6:11pm
Serier: Joy Starters
Lade till en beskrivning (engelska)
In Joy Starters, renowned children's author Joy Cowley brings her adventurous outlook and ear for children's language to early reading instruction.72 leveled books, 72 lap books, 12 rhyme charts, and audio CD's employ themes drawn from curriculum frameworks of the NAEYC, IRA, and National Head Start Literacy Initiatives.Themes:A: Mathematical ConceptsB: Spatial ConceptsC: SensesD: EmotionsE: FamilyF: SchoolG: CommunityH: SportsI: Time and SpaceJ: NatureK: HealthL: Communications
Medlem: PhaedraB | Tillagt automatiskt när systemet skapades | aug 15, 2014, 6:11pm
Serier: Joy Starters
Lade till en beskrivning (engelska)
In Joy Starters, renowned children's author Joy Cowley brings her adventurous outlook and ear for children's language to early reading instruction.72 leveled books, 72 lap books, 12 rhyme charts, and audio CD's employ themes drawn from curriculum frameworks of the NAEYC, IRA, and National Head Start Literacy Initiatives.Themes:A: Mathematical ConceptsB: Spatial ConceptsC: SensesD: EmotionsE: FamilyF: SchoolG: CommunityH: SportsI: Time and SpaceJ: NatureK: HealthL: Communications
Medlem: PhaedraB | Tillagt automatiskt när systemet skapades | aug 15, 2014, 6:11pm
Lade till en beskrivning (engelska)
In Joy Starters, renowned children's author Joy Cowley brings her adventurous outlook and ear for children's language to early reading instruction.72 leveled books, 72 lap books, 12 rhyme charts, and audio CD's employ themes drawn from curriculum frameworks of the NAEYC, IRA, and National Head Start Literacy Initiatives.Theme F: School
Medlem: PhaedraB | Tillagt automatiskt när systemet skapades | aug 15, 2014, 5:00pm
Lade till en beskrivning (engelska)
In Joy Starters, renowned children's author Joy Cowley brings her adventurous outlook and ear for children's language to early reading instruction.72 leveled books, 72 lap books, 12 rhyme charts, and audio CD's employ themes drawn from curriculum frameworks of the NAEYC, IRA, and National Head Start Literacy Initiatives.Theme F: School
Medlem: PhaedraB | Tillagt automatiskt när systemet skapades | aug 15, 2014, 5:00pm
Lade till en beskrivning (engelska)
In Joy Starters, renowned children's author Joy Cowley brings her adventurous outlook and ear for children's language to early reading instruction.72 leveled books, 72 lap books, 12 rhyme charts, and audio CD's employ themes drawn from curriculum frameworks of the NAEYC, IRA, and National Head Start Literacy Initiatives.Theme K: Health
Medlem: PhaedraB | Tillagt automatiskt när systemet skapades | aug 15, 2014, 4:54pm
Lade till en beskrivning (engelska)
In Joy Starters, renowned children's author Joy Cowley brings her adventurous outlook and ear for children's language to early reading instruction.72 leveled books, 72 lap books, 12 rhyme charts, and audio CD's employ themes drawn from curriculum frameworks of the NAEYC, IRA, and National Head Start Literacy Initiatives.Theme K: Health
Medlem: PhaedraB | Tillagt automatiskt när systemet skapades | aug 15, 2014, 4:54pm

augusti 14, 2014

Lade till en beskrivning (engelska)
In Joy Starters, renowned children's author Joy Cowley brings her adventurous outlook and ear for children's language to early reading instruction.72 leveled books, 72 lap books, 12 rhyme charts, and audio CD's employ themes drawn from curriculum frameworks of the NAEYC, IRA, and National Head Start Literacy Initiatives.Theme J: Nature
Medlem: PhaedraB | Tillagt automatiskt när systemet skapades | aug 14, 2014, 11:19pm
Lade till en beskrivning (engelska)
In Joy Starters, renowned children's author Joy Cowley brings her adventurous outlook and ear for children's language to early reading instruction.72 leveled books, 72 lap books, 12 rhyme charts, and audio CD's employ themes drawn from curriculum frameworks of the NAEYC, IRA, and National Head Start Literacy Initiatives.Theme J: Nature
Medlem: PhaedraB | Tillagt automatiskt när systemet skapades | aug 14, 2014, 11:19pm
Lade till en beskrivning (engelska)
In Joy Starters, renowned children's author Joy Cowley brings her adventurous outlook and ear for children's language to early reading instruction.72 leveled books, 72 lap books, 12 rhyme charts, and audio CD's employ themes drawn from curriculum frameworks of the NAEYC, IRA, and National Head Start Literacy Initiatives.Theme E: Family
Medlem: PhaedraB | Tillagt automatiskt när systemet skapades | aug 14, 2014, 8:18pm
Lade till en beskrivning (engelska)
In Joy Starters, renowned children's author Joy Cowley brings her adventurous outlook and ear for children's language to early reading instruction.72 leveled books, 72 lap books, 12 rhyme charts, and audio CD's employ themes drawn from curriculum frameworks of the NAEYC, IRA, and National Head Start Literacy Initiatives.Theme E: Family
Medlem: PhaedraB | Tillagt automatiskt när systemet skapades | aug 14, 2014, 8:18pm
Lade till en beskrivning (engelska)
In Joy Starters, renowned children's author Joy Cowley brings her adventurous outlook and ear for children's language to early reading instruction.72 leveled books, 72 lap books, 12 rhyme charts, and audio CD's employ themes drawn from curriculum frameworks of the NAEYC, IRA, and National Head Start Literacy Initiatives.Set B: Spatial Concepts
Medlem: PhaedraB | Tillagt automatiskt när systemet skapades | aug 14, 2014, 7:59pm
Lade till en beskrivning (engelska)
In Joy Starters, renowned children's author Joy Cowley brings her adventurous outlook and ear for children's language to early reading instruction.72 leveled books, 72 lap books, 12 rhyme charts, and audio CD's employ themes drawn from curriculum frameworks of the NAEYC, IRA, and National Head Start Literacy Initiatives.Set B: Spatial Concepts
Medlem: PhaedraB | Tillagt automatiskt när systemet skapades | aug 14, 2014, 7:59pm
Lade till en beskrivning (engelska)
In Joy Starters, renowned children's author Joy Cowley brings her adventurous outlook and ear for children's language to early reading instruction.72 leveled books, 72 lap books, 12 rhyme charts, and audio CD's employ themes drawn from curriculum frameworks of the NAEYC, IRA, and National Head Start Literacy Initiatives.Set G: Community
Medlem: PhaedraB | Tillagt automatiskt när systemet skapades | aug 14, 2014, 7:47pm
Lade till en beskrivning (engelska)
In Joy Starters, renowned children's author Joy Cowley brings her adventurous outlook and ear for children's language to early reading instruction.72 leveled books, 72 lap books, 12 rhyme charts, and audio CD's employ themes drawn from curriculum frameworks of the NAEYC, IRA, and National Head Start Literacy Initiatives.Set G: Community
Medlem: PhaedraB | Tillagt automatiskt när systemet skapades | aug 14, 2014, 7:47pm
Lade till en beskrivning (engelska)
In Joy Starters, renowned children's author Joy Cowley brings her adventurous outlook and ear for children's language to early reading instruction.72 leveled books, 72 lap books, 12 rhyme charts, and audio CD's employ themes drawn from curriculum frameworks of the NAEYC, IRA, and National Head Start Literacy Initiatives.Set A: Mathematical Concepts
Medlem: PhaedraB | Tillagt automatiskt när systemet skapades | aug 14, 2014, 7:40pm
Lade till en beskrivning (engelska)
In Joy Starters, renowned children's author Joy Cowley brings her adventurous outlook and ear for children's language to early reading instruction.72 leveled books, 72 lap books, 12 rhyme charts, and audio CD's employ themes drawn from curriculum frameworks of the NAEYC, IRA, and National Head Start Literacy Initiatives.Set A: Mathematical Concepts
Medlem: PhaedraB | Tillagt automatiskt när systemet skapades | aug 14, 2014, 7:40pm
Lade till en beskrivning (engelska)
See: Joy Starters: Family
Medlem: PhaedraB | Tillagt automatiskt när systemet skapades | aug 14, 2014, 5:39pm
Lade till en beskrivning (engelska)
See: Joy Starters: Family
Medlem: PhaedraB | Tillagt automatiskt när systemet skapades | aug 14, 2014, 5:39pm
Lade till en beskrivning (engelska)
In Joy Starters, renowned children's author Joy Cowley brings her adventurous outlook and ear for children's language to early reading instruction.72 leveled books, 72 lap books, 12 rhyme charts, and audio CD's employ themes drawn from curriculum frameworks of the NAEYC, IRA, and National Head Start Literacy Initiatives.
Medlem: PhaedraB | Tillagt automatiskt när systemet skapades | aug 14, 2014, 3:27pm
Lade till en beskrivning (engelska)
In Joy Starters, renowned children's author Joy Cowley brings her adventurous outlook and ear for children's language to early reading instruction.72 leveled books, 72 lap books, 12 rhyme charts, and audio CD's employ themes drawn from curriculum frameworks of the NAEYC, IRA, and National Head Start Literacy Initiatives.
Medlem: PhaedraB | Tillagt automatiskt när systemet skapades | aug 14, 2014, 3:27pm
Serier: Joy Chapters
Lade till en beskrivning (engelska)
"Joy Chapters is a series for students who still need support in reading, but no longer relate to small picture books. The series offers a wide range of genres: Mythological fiction, historical fiction, science fiction, fantasy, mystery, drama, and suspense. Longer stories are divided into chapters to help young readers sustain interest, and age-appropriate pictures support the text."Three levels in all—Red, Green, and Purple, with 10 titles at each level—provide accessible text for young readers. Red level titles are 500-600 words; Green Level titles are 800-1,200 words; and Purple Level titles are 2,000-3,000 words."
Medlem: PhaedraB | Tillagt automatiskt när systemet skapades | aug 14, 2014, 3:07pm
Serier: Joy Chapters
Lade till en beskrivning (engelska)
"Joy Chapters is a series for students who still need support in reading, but no longer relate to small picture books. The series offers a wide range of genres: Mythological fiction, historical fiction, science fiction, fantasy, mystery, drama, and suspense. Longer stories are divided into chapters to help young readers sustain interest, and age-appropriate pictures support the text."Three levels in all—Red, Green, and Purple, with 10 titles at each level—provide accessible text for young readers. Red level titles are 500-600 words; Green Level titles are 800-1,200 words; and Purple Level titles are 2,000-3,000 words."
Medlem: PhaedraB | Tillagt automatiskt när systemet skapades | aug 14, 2014, 3:07pm
Lade till en beskrivning (engelska)
"Joy Chapters is a series for students who still need support in reading, but no longer relate to small picture books. The series offers a wide range of genres: Mythological fiction, historical fiction, science fiction, fantasy, mystery, drama, and suspense. Longer stories are divided into chapters to help young readers sustain interest, and age-appropriate pictures support the text. "Three levels in all—Red, Green, and Purple, with 10 titles at each level—provide accessible text for young readers. Red level titles are 500-600 words; Green Level titles are 800-1,200 words; and Purple Level titles are 2,000-3,000 words."
Medlem: PhaedraB | Tillagt automatiskt när systemet skapades | aug 14, 2014, 3:06pm
Lade till en beskrivning (engelska)
"Joy Chapters is a series for students who still need support in reading, but no longer relate to small picture books. The series offers a wide range of genres: Mythological fiction, historical fiction, science fiction, fantasy, mystery, drama, and suspense. Longer stories are divided into chapters to help young readers sustain interest, and age-appropriate pictures support the text. "Three levels in all—Red, Green, and Purple, with 10 titles at each level—provide accessible text for young readers. Red level titles are 500-600 words; Green Level titles are 800-1,200 words; and Purple Level titles are 2,000-3,000 words."
Medlem: PhaedraB | Tillagt automatiskt när systemet skapades | aug 14, 2014, 3:06pm
Serier: Joy Readers
Lade till en beskrivning (engelska)
"Help children build their vocabulary with Joy Readers, a set of 80 lively, leveled titles covering a broad range of topics and cultures. Individual and group lesson plans highlight strategies for reading instruction, and additional activities help ELL students master reading."
Medlem: PhaedraB | Tillagt automatiskt när systemet skapades | aug 14, 2014, 2:43pm
Serier: Joy Readers
Lade till en beskrivning (engelska)
"Help children build their vocabulary with Joy Readers, a set of 80 lively, leveled titles covering a broad range of topics and cultures. Individual and group lesson plans highlight strategies for reading instruction, and additional activities help ELL students master reading."
Medlem: PhaedraB | Tillagt automatiskt när systemet skapades | aug 14, 2014, 2:43pm

augusti 12, 2014

Lade till en beskrivning (engelska)
The popular Teacher's Choice series grew out of a writing contest for teachers that resulted in 100 titles authored by more than 70 teachers from across the United States. These refreshing stories supplement your early reading program with an appealing mix of tales for boys and girls.
Medlem: PhaedraB | Tillagt automatiskt när systemet skapades | aug 12, 2014, 1:04am
Lade till en beskrivning (engelska)
The popular Teacher's Choice series grew out of a writing contest for teachers that resulted in 100 titles authored by more than 70 teachers from across the United States. These refreshing stories supplement your early reading program with an appealing mix of tales for boys and girls.
Medlem: PhaedraB | Tillagt automatiskt när systemet skapades | aug 12, 2014, 1:04am
Lade till en beskrivning (engelska)
Ideally suited for Guided Reading and proven highly successful in Reading Recovery and similar early intervention programs, the 169 Carousel Readers were conceived and created by teachers and teacher trainers. The Carousel Big Books contain the same text and illustrations and are ideal for shared reading. Teacher's Cards for each title provide comprehensive support.Orange Series: Late Kindergarten (20 titles)Purple Series: Beginning First GradeBlue Series: Mid First Grade
Medlem: PhaedraB | Tillagt automatiskt när systemet skapades | aug 12, 2014, 12:27am
Lade till en beskrivning (engelska)
Ideally suited for Guided Reading and proven highly successful in Reading Recovery and similar early intervention programs, the 169 Carousel Readers were conceived and created by teachers and teacher trainers. The Carousel Big Books contain the same text and illustrations and are ideal for shared reading. Teacher's Cards for each title provide comprehensive support.Orange Series: Late Kindergarten (20 titles)Purple Series: Beginning First GradeBlue Series: Mid First Grade
Medlem: PhaedraB | Tillagt automatiskt när systemet skapades | aug 12, 2014, 12:27am

augusti 5, 2014

Lade till en beskrivning (engelska)
"The development of the Carousel Readers was supported by the Reading Recovery project at California State University, San Bernardino."
Medlem: PhaedraB | Tillagt automatiskt när systemet skapades | aug 5, 2014, 10:10pm
Lade till en beskrivning (engelska)
"The development of the Carousel Readers was supported by the Reading Recovery project at California State University, San Bernardino."
Medlem: PhaedraB | Tillagt automatiskt när systemet skapades | aug 5, 2014, 10:10pm

juni 27, 2014

Lade till en beskrivning (engelska)
Twenty unique books with a repetitive, controlled 10-word vocabulary combine word repetition with supportive word-picture relationships to provide young readers with a successful literacy experience. Also known as 10 Words
Medlem: PhaedraB | Tillagt automatiskt när systemet skapades | jun 27, 2014, 1:48am
Lade till en beskrivning (engelska)
Twenty unique books with a repetitive, controlled 10-word vocabulary combine word repetition with supportive word-picture relationships to provide young readers with a successful literacy experience. Also known as 10 Words
Medlem: PhaedraB | Tillagt automatiskt när systemet skapades | jun 27, 2014, 1:48am
Lade till en beskrivning (engelska)
This enjoyable collection of 68 titles provides a strong base from which children can develop fluency and comprehension in reading. The Zero-Word Books are excellent for teaching sequencing, logical thinking, and verbal skills. The Ten- to Sixty-Word Books offer repetitive, controlled vocabulary with good picture support. With sufficient repetition of key words, children can quickly and easily build their vocabulary. And these entertaining stories will encourage them to become successful readers and learners!
Medlem: PhaedraB | Tillagt automatiskt när systemet skapades | jun 27, 2014, 1:45am
Lade till en beskrivning (engelska)
This enjoyable collection of 68 titles provides a strong base from which children can develop fluency and comprehension in reading. The Zero-Word Books are excellent for teaching sequencing, logical thinking, and verbal skills. The Ten- to Sixty-Word Books offer repetitive, controlled vocabulary with good picture support. With sufficient repetition of key words, children can quickly and easily build their vocabulary. And these entertaining stories will encourage them to become successful readers and learners!
Medlem: PhaedraB | Tillagt automatiskt när systemet skapades | jun 27, 2014, 1:45am
Lade till en beskrivning (engelska)
These tales, retold for accessibility and enjoyment, are perfect for use as shared reading, guided reading, and independent reading as well as for theme topics and integrated study across the curriculum.
Medlem: PhaedraB | Tillagt automatiskt när systemet skapades | jun 27, 2014, 1:07am
Lade till en beskrivning (engelska)
These tales, retold for accessibility and enjoyment, are perfect for use as shared reading, guided reading, and independent reading as well as for theme topics and integrated study across the curriculum.
Medlem: PhaedraB | Tillagt automatiskt när systemet skapades | jun 27, 2014, 1:07am
Lade till en beskrivning (engelska)
These popular chapter books combine lively stories by well-known children's authors with vivid illustrations to support text. Two new mini-series, with recurring characters, will bring us into the modern age of computers and the Internet.
Medlem: PhaedraB | Tillagt automatiskt när systemet skapades | jun 27, 2014, 1:04am
Lade till en beskrivning (engelska)
These popular chapter books combine lively stories by well-known children's authors with vivid illustrations to support text. Two new mini-series, with recurring characters, will bring us into the modern age of computers and the Internet.
Medlem: PhaedraB | Tillagt automatiskt när systemet skapades | jun 27, 2014, 1:04am

juni 26, 2014

Lade till en beskrivning (engelska)
Joy Chapters is a series for students who still need support in reading, but no longer relate to small picture books. The series offers a wide range of genres: Mythological fiction, historical fiction, science fiction, fantasy, mystery, drama, and suspense. Longer stories are divided into chapters to help young readers sustain interest, and age-appropriate pictures support the text. Three levels in all--Red, Green, and Purple, with 10 titles at each level--provide accessible text for young readers. Red level titles are 500-600 words; Green Level titles are 800-1,200 words; and Purple Level titles are 2,000-3,000 words.
Medlem: PhaedraB | Tillagt automatiskt när systemet skapades | jun 26, 2014, 9:19pm
Lade till en beskrivning (engelska)
Joy Chapters is a series for students who still need support in reading, but no longer relate to small picture books. The series offers a wide range of genres: Mythological fiction, historical fiction, science fiction, fantasy, mystery, drama, and suspense. Longer stories are divided into chapters to help young readers sustain interest, and age-appropriate pictures support the text. Three levels in all--Red, Green, and Purple, with 10 titles at each level--provide accessible text for young readers. Red level titles are 500-600 words; Green Level titles are 800-1,200 words; and Purple Level titles are 2,000-3,000 words.
Medlem: PhaedraB | Tillagt automatiskt när systemet skapades | jun 26, 2014, 9:19pm

juni 25, 2014

Lade till en beskrivning (engelska)
"A series of 10 books that feature some of the most extra ordinary natural locations in the world. Knowledge of various natural environments will increase as students take an informative and visually striking tour of some of the most beautiful habitats on Earth." [1] Deserts[2] Forests[3] Freshwater habitats[4] Grasslands[5] Polar regions[6] Tropical rainforests
Medlem: PhaedraB | Tillagt automatiskt när systemet skapades | jun 25, 2014, 11:44pm
Lade till en beskrivning (engelska)
"A series of 10 books that feature some of the most extra ordinary natural locations in the world. Knowledge of various natural environments will increase as students take an informative and visually striking tour of some of the most beautiful habitats on Earth." [1] Deserts[2] Forests[3] Freshwater habitats[4] Grasslands[5] Polar regions[6] Tropical rainforests
Medlem: PhaedraB | Tillagt automatiskt när systemet skapades | jun 25, 2014, 11:44pm
Lade till en beskrivning (engelska)
Series Author: Timothy Cooney California editions found under series Scott Foresman Science California Grades K-6Unit A. Life Science --Unit B. Earth Science --Unit C. Physical Science --Unit D. Space and Technology --2000 edition:Student textbooks --Teacher's edition --Student workbook --Teacher's resource planner (CD-ROM)Grade 4, 5[v.1]. Textbook --[v.2]. Workbook --[v.3]. Workbook teacher's guide --[v.4] Activity book --[v.5] Activity book teacher's guide --[v.6]. Quick study, intervention study guide --[v.7]. Assessment book --[v.8]. Every student learns, teacher's guide --[v.9]. Exam view test generator CD-ROM --[v.10]. Graphic organizer and test talk transparencies (31 transparencies).Grade 6Student text --Teacher's edition --Teacher's assessment package --Teachers's edition lab manual --Instructional resources --Life science --Human body --Physical science --Earth science --Activity video demo (Investigating temperature change in a reaction)
Medlem: PhaedraB | Tillagt automatiskt när systemet skapades | jun 25, 2014, 12:45am
Lade till en beskrivning (engelska)
Series Author: Timothy Cooney California editions found under series Scott Foresman Science California Grades K-6Unit A. Life Science --Unit B. Earth Science --Unit C. Physical Science --Unit D. Space and Technology --2000 edition:Student textbooks --Teacher's edition --Student workbook --Teacher's resource planner (CD-ROM)Grade 4, 5[v.1]. Textbook --[v.2]. Workbook --[v.3]. Workbook teacher's guide --[v.4] Activity book --[v.5] Activity book teacher's guide --[v.6]. Quick study, intervention study guide --[v.7]. Assessment book --[v.8]. Every student learns, teacher's guide --[v.9]. Exam view test generator CD-ROM --[v.10]. Graphic organizer and test talk transparencies (31 transparencies).Grade 6Student text --Teacher's edition --Teacher's assessment package --Teachers's edition lab manual --Instructional resources --Life science --Human body --Physical science --Earth science --Activity video demo (Investigating temperature change in a reaction)
Medlem: PhaedraB | Tillagt automatiskt när systemet skapades | jun 25, 2014, 12:45am
Lade till en beskrivning (engelska)
California editions of the Scott Foresman Science series K-6 Includes teacher's editions and student textbooks.
Medlem: PhaedraB | Tillagt automatiskt när systemet skapades | jun 25, 2014, 12:40am
Lade till en beskrivning (engelska)
California editions of the Scott Foresman Science series K-6 Includes teacher's editions and student textbooks.
Medlem: PhaedraB | Tillagt automatiskt när systemet skapades | jun 25, 2014, 12:40am

juni 23, 2014

Lade till en beskrivning (engelska)
Series consulting author: David Heilconsulting author: Maureen AllenGrade 1Module A: PlantsModule B: Growing and changingModule C: Sound and lightModule D: Weather Grade 4Module A: Earth and other planetsModule B: WaterModule C: Volcanoes and earthquakesModule D: FlyingModule E: The weather reportModule F: RainforestsGrade 5[v.1]. Take a closer look[v.2]. Pedaling uphill[v.3]. Fun in motion[v.4]. Running on sunlight[v.5]. Electricity[v.6]. Living off the land
Medlem: PhaedraB | Tillagt automatiskt när systemet skapades | jun 23, 2014, 12:12am
Lade till en beskrivning (engelska)
Series consulting author: David Heilconsulting author: Maureen AllenGrade 1Module A: PlantsModule B: Growing and changingModule C: Sound and lightModule D: Weather Grade 4Module A: Earth and other planetsModule B: WaterModule C: Volcanoes and earthquakesModule D: FlyingModule E: The weather reportModule F: RainforestsGrade 5[v.1]. Take a closer look[v.2]. Pedaling uphill[v.3]. Fun in motion[v.4]. Running on sunlight[v.5]. Electricity[v.6]. Living off the land
Medlem: PhaedraB | Tillagt automatiskt när systemet skapades | jun 23, 2014, 12:12am

juni 21, 2014

Lade till en beskrivning (engelska)
Program author: Michael R. Cohen Includes a pupil's text and a teacher's annotated ed. text for each of grades 1-6. Teacher's ed. v. are spiral-bound with cardboard covers Not to be confused with the Kingfisher Discover Science series.
Medlem: PhaedraB | Tillagt automatiskt när systemet skapades | jun 21, 2014, 7:41pm
Lade till en beskrivning (engelska)
Program author: Michael R. Cohen Includes a pupil's text and a teacher's annotated ed. text for each of grades 1-6. Teacher's ed. v. are spiral-bound with cardboard covers Not to be confused with the Kingfisher Discover Science series.
Medlem: PhaedraB | Tillagt automatiskt när systemet skapades | jun 21, 2014, 7:41pm

juni 20, 2014

Lade till en beskrivning (engelska)
Readers:Below level:Plants and how they grow / Kim Fields How animals live / Lisa Oram Where plants and animals live / Bobbie Nyden Plants and animals living together / Jocelyn Vial Water / Kim Fields Weather / Timothy Sandow Rock and soil / Lorrie Oestreicher Changes on Earth / Cassandra Jenkins Natural resources / Colin Kong Matter and its properties / Timothy Sandow Changes in matter / Lorrie Oestreicher Forces in motion ; Energy / Ann J. Jacobs Sound / Timothy Sandow Patterns in the sky / Ann J. Jacobs The solar system / Ann DeWitt Science in our lives / Ann Howard On level: Plants and thress growing / Kara Pace-Moore Animal ways of life / Erika Alexander Earth's ecosystems / Barbara Fierman Ways plants and animals interact / Donna Watson Earth's water / Lorrie Oestreicher Weather and storms / Lisa Oram The rocks and soil beneath us / L.L. Owens Our changing Earth / Kim Borland Earth's natural resources / Raquel Martin How matter works / Christian Downey Ways matter changes / Thea Feldman How things move / Catherine Quirin So much energy! / Margo Tong How sound works / Wendy Weiss The sky's patterns / Sasha Griffin The sun and its planets / Thea Feldman Science and its uses / Jessica Quilty Advanced: Tree life / Kara Black Exoskeleton ; Polar life / Kristin Cashore Owl life / Kara Race-Moore Follow a raindrop / L.L. Owens Weather record breakers / Thea Feldman Fertile floods / Kristin Cashore Follow a river / J. Matteson Claus You can recycle! / Patricia Walsh How do boats float? / Nairobi Toller Everyday reactions / Lisa Oram How bikes work / Judy Healy Light / Marianne Lenihan Sonic boom / Wendy Weiss The sun and the seasons / Peggy Bresnick Kendler Space station life / Stephanie Wilder Could you be a scientist!? / Susan Jones LeemingGrade 315A : Patterns in the sky / Ann J. Jacobs 15B : The sky's pattern / Sasha Griffin 15C : The sun and the seasons / Peggy Bresnick Kendley 16A : The solar system / Ann DeWitt 16B : The sun and its planets / Thea Feldman 16C : Space station life / Stephanie Wilder 17A : Science in our lives / Ann Howard 17B : Science and its uses / Jessica Quilty 17C : Could you be a scientist? / Susan Jones Leeming
Medlem: PhaedraB | Tillagt automatiskt när systemet skapades | jun 20, 2014, 9:38pm
Lade till en beskrivning (engelska)
Readers:Below level:Plants and how they grow / Kim Fields How animals live / Lisa Oram Where plants and animals live / Bobbie Nyden Plants and animals living together / Jocelyn Vial Water / Kim Fields Weather / Timothy Sandow Rock and soil / Lorrie Oestreicher Changes on Earth / Cassandra Jenkins Natural resources / Colin Kong Matter and its properties / Timothy Sandow Changes in matter / Lorrie Oestreicher Forces in motion ; Energy / Ann J. Jacobs Sound / Timothy Sandow Patterns in the sky / Ann J. Jacobs The solar system / Ann DeWitt Science in our lives / Ann Howard On level: Plants and thress growing / Kara Pace-Moore Animal ways of life / Erika Alexander Earth's ecosystems / Barbara Fierman Ways plants and animals interact / Donna Watson Earth's water / Lorrie Oestreicher Weather and storms / Lisa Oram The rocks and soil beneath us / L.L. Owens Our changing Earth / Kim Borland Earth's natural resources / Raquel Martin How matter works / Christian Downey Ways matter changes / Thea Feldman How things move / Catherine Quirin So much energy! / Margo Tong How sound works / Wendy Weiss The sky's patterns / Sasha Griffin The sun and its planets / Thea Feldman Science and its uses / Jessica Quilty Advanced: Tree life / Kara Black Exoskeleton ; Polar life / Kristin Cashore Owl life / Kara Race-Moore Follow a raindrop / L.L. Owens Weather record breakers / Thea Feldman Fertile floods / Kristin Cashore Follow a river / J. Matteson Claus You can recycle! / Patricia Walsh How do boats float? / Nairobi Toller Everyday reactions / Lisa Oram How bikes work / Judy Healy Light / Marianne Lenihan Sonic boom / Wendy Weiss The sun and the seasons / Peggy Bresnick Kendler Space station life / Stephanie Wilder Could you be a scientist!? / Susan Jones LeemingGrade 315A : Patterns in the sky / Ann J. Jacobs 15B : The sky's pattern / Sasha Griffin 15C : The sun and the seasons / Peggy Bresnick Kendley 16A : The solar system / Ann DeWitt 16B : The sun and its planets / Thea Feldman 16C : Space station life / Stephanie Wilder 17A : Science in our lives / Ann Howard 17B : Science and its uses / Jessica Quilty 17C : Could you be a scientist? / Susan Jones Leeming
Medlem: PhaedraB | Tillagt automatiskt när systemet skapades | jun 20, 2014, 9:38pm

juni 19, 2014

Lade till en beskrivning (engelska)
Also know asScott Foresman Leveled ReadersScott Foresman Reading Leveled Readers
Medlem: PhaedraB | Tillagt automatiskt när systemet skapades | jun 19, 2014, 7:47pm
Lade till en beskrivning (engelska)
Also know asScott Foresman Leveled ReadersScott Foresman Reading Leveled Readers
Medlem: PhaedraB | Tillagt automatiskt när systemet skapades | jun 19, 2014, 7:47pm

juni 17, 2014

Lade till en beskrivning (engelska)
Program author: Jane BeethovenFor each grade level: pt. 1. Teachers ed. (spiral-bound) --pt. 2. Keyboard accompaniments (spiral-bound) --pt. 3. Resource book --pt. 4. Orff orchestrations (grades 1-6).pt. 5. Teacher edition part 5, Student text --CD Sampler.
Medlem: PhaedraB | Tillagt automatiskt när systemet skapades | jun 17, 2014, 11:38pm
Lade till en beskrivning (engelska)
Program author: Jane BeethovenFor each grade level: pt. 1. Teachers ed. (spiral-bound) --pt. 2. Keyboard accompaniments (spiral-bound) --pt. 3. Resource book --pt. 4. Orff orchestrations (grades 1-6).pt. 5. Teacher edition part 5, Student text --CD Sampler.
Medlem: PhaedraB | Tillagt automatiskt när systemet skapades | jun 17, 2014, 11:38pm
Lade till en beskrivning (engelska)
Grades 6-8Program author: Randall I. Charles1 v. (various pagings) + 1 all-in-one teaching resources book (in 3 v.), 1 solution key book, 1 progress monitoring assessments book, 1 all-in-one student workbook (version A), 1 teacher's guide to all-in-one student workbook (version A)
Medlem: PhaedraB | Tillagt automatiskt när systemet skapades | jun 17, 2014, 12:31am
Lade till en beskrivning (engelska)
Grades 6-8Program author: Randall I. Charles1 v. (various pagings) + 1 all-in-one teaching resources book (in 3 v.), 1 solution key book, 1 progress monitoring assessments book, 1 all-in-one student workbook (version A), 1 teacher's guide to all-in-one student workbook (version A)
Medlem: PhaedraB | Tillagt automatiskt när systemet skapades | jun 17, 2014, 12:31am

juni 16, 2014

Lade till en beskrivning (engelska)
Program authors:Randall I. Charles, Frank K. Lester
Medlem: PhaedraB | Tillagt automatiskt när systemet skapades | jun 16, 2014, 11:51pm
Lade till en beskrivning (engelska)
Program authors:Randall I. Charles, Frank K. Lester
Medlem: PhaedraB | Tillagt automatiskt när systemet skapades | jun 16, 2014, 11:51pm
Lade till en beskrivning (engelska)
Mathematics textbooks and teacher's guides, K-6Also titled simply Math or MathmaticsProgram author Randall I. CharlesFor each grade, 4 volumes plus 1 student text and 1 assessment sourcebook.Student edition --Teacher edition (4 vol.):v.1 (chapters 1-3) --v.2 (chapters 4-6) --v.3 (chapters 7-9) --v.4 (chapters 10-12) --Teaching tool masters --Home-school connection --Spiral review and test prep masters/workbook --Every student learns --Assessment sourcebook --Discover Channel school masters --Enrichment masters/workbook --Homework workbook --Reteaching masters/workbook --Problem solving masters/workbook --Practice masters/workbook --SAT 9 practice and test prep --Teacher's guide to SAT 9 practice and test prep --Spiral review and test prep transparencies --Test-taking practice transparencies --Problem of the day transparency flip chart.
Medlem: PhaedraB | Tillagt automatiskt när systemet skapades | jun 16, 2014, 11:02pm
Lade till en beskrivning (engelska)
Mathematics textbooks and teacher's guides, K-6Also titled simply Math or MathmaticsProgram author Randall I. CharlesFor each grade, 4 volumes plus 1 student text and 1 assessment sourcebook.Student edition --Teacher edition (4 vol.):v.1 (chapters 1-3) --v.2 (chapters 4-6) --v.3 (chapters 7-9) --v.4 (chapters 10-12) --Teaching tool masters --Home-school connection --Spiral review and test prep masters/workbook --Every student learns --Assessment sourcebook --Discover Channel school masters --Enrichment masters/workbook --Homework workbook --Reteaching masters/workbook --Problem solving masters/workbook --Practice masters/workbook --SAT 9 practice and test prep --Teacher's guide to SAT 9 practice and test prep --Spiral review and test prep transparencies --Test-taking practice transparencies --Problem of the day transparency flip chart.
Medlem: PhaedraB | Tillagt automatiskt när systemet skapades | jun 16, 2014, 11:02pm

juni 13, 2014

Lade till en beskrivning (engelska)
Grades 6-8 Program author Randall I. Charles Course 1 = Grade 6Course 2 = Grade 7Course 3 = Grade 8Student edition 3 volumes; teacher edition 6 volumesDigital edition: student text, teacher's ed. (2 v. + 1 computer optical disc), 14 teacher resources, transparencies.Review from last year masters accompanying volume
Medlem: PhaedraB | Tillagt automatiskt när systemet skapades | jun 13, 2014, 11:10pm
Lade till en beskrivning (engelska)
Grades 6-8 Program author Randall I. Charles Course 1 = Grade 6Course 2 = Grade 7Course 3 = Grade 8Student edition 3 volumes; teacher edition 6 volumesDigital edition: student text, teacher's ed. (2 v. + 1 computer optical disc), 14 teacher resources, transparencies.Review from last year masters accompanying volume
Medlem: PhaedraB | Tillagt automatiskt när systemet skapades | jun 13, 2014, 11:10pm

juni 9, 2014

Lade till en beskrivning (engelska)
Grades K-6program authors, Peter Afflerbach ... [et al.]Gr. K.1 All together now ; Gr. K.2 Animals live here ; Gr. K.3 Watch me change ; Gr. K.4 Let's explore ; Gr. K.5 Going places ; Gr. K.6 Building our homes --Gr. 1.1 Animals, tame and wild ; Gr. 1.2 Communities ; Gr. 1.3 Changes ; Gr. 1.4 Treasures ; Gr. 1.5 Great ideas --Gr. 2.1: Exploration --Gr. 2.2: Working together --Gr. 2.3: Creative ideas --Gr. 2.4: Our changing world --Gr. 2.5: Responsibility --Gr. 2.6: TraditionsGr. 3.1 Dollars and sense--Gr. 3.2 Smart solutions--Gr. 3.3 People and nature--Gr. 3.4 One of a kind--Gr. 3.5 Cultures--Gr. 3.6 Freedom --Gr. 4.1: This land is your land : how do the diverse regions and peoples of the United States reflect its greatness? --Gr. 4.2: Work & play : what is the value of work and play? --Gr. 4.3: Patterns in nature : what are some patterns in nature? --Gr. 4.4: Puzzles and mysteries : is there an explanation for everything? --Gr. 4.5: Adventure by land, air, and water : what makes an adventure? --Gr. 4.6: Reaching for goals : what does it take to achieve our goals and dreams?Gr. 5.1 Meeting challenges--Gr. 5.2 Doing the right thing--Gr. 5.3 Inventors and artists--Gr. 5.5 Adapting ; Adventures--Gr. 5.6 The unexpected --Gr. 6.1 Loyalty and respect--Gr. 6.2 Space and time--Gr. 6.3 Challenges and obstacles--Gr. 6.4 Explorers, pioneers, and discoverers--Gr. 6.5 Resources--Gr. 6.6 Exploring cultures. Supplemental texts: suppl. 1 Practice booksuppl. 2 Spelling practice booksuppl. 3 Spelling practice book, teacher's manualsuppl. 4 Grammar and writing practice booksuppl. 5 Grammar and writing practice book, teacher's manualsuppl. 6 Ten important sentencessuppl. 7 Assessment handbooksuppl. 8 Baseline group tests, teacher's manualsuppl. 9 Fresh reads for differentiated test practicesuppl. 10 Selection tests, teacher's manualsuppl. 11 Unit and end-of-year benchmark tests, teacher's manualsuppl. 12 Graphic organizer book
Medlem: PhaedraB | Tillagt automatiskt när systemet skapades | jun 9, 2014, 11:52pm
Lade till en beskrivning (engelska)
Grades K-6program authors, Peter Afflerbach ... [et al.]Gr. K.1 All together now ; Gr. K.2 Animals live here ; Gr. K.3 Watch me change ; Gr. K.4 Let's explore ; Gr. K.5 Going places ; Gr. K.6 Building our homes --Gr. 1.1 Animals, tame and wild ; Gr. 1.2 Communities ; Gr. 1.3 Changes ; Gr. 1.4 Treasures ; Gr. 1.5 Great ideas --Gr. 2.1: Exploration --Gr. 2.2: Working together --Gr. 2.3: Creative ideas --Gr. 2.4: Our changing world --Gr. 2.5: Responsibility --Gr. 2.6: TraditionsGr. 3.1 Dollars and sense--Gr. 3.2 Smart solutions--Gr. 3.3 People and nature--Gr. 3.4 One of a kind--Gr. 3.5 Cultures--Gr. 3.6 Freedom --Gr. 4.1: This land is your land : how do the diverse regions and peoples of the United States reflect its greatness? --Gr. 4.2: Work & play : what is the value of work and play? --Gr. 4.3: Patterns in nature : what are some patterns in nature? --Gr. 4.4: Puzzles and mysteries : is there an explanation for everything? --Gr. 4.5: Adventure by land, air, and water : what makes an adventure? --Gr. 4.6: Reaching for goals : what does it take to achieve our goals and dreams?Gr. 5.1 Meeting challenges--Gr. 5.2 Doing the right thing--Gr. 5.3 Inventors and artists--Gr. 5.5 Adapting ; Adventures--Gr. 5.6 The unexpected --Gr. 6.1 Loyalty and respect--Gr. 6.2 Space and time--Gr. 6.3 Challenges and obstacles--Gr. 6.4 Explorers, pioneers, and discoverers--Gr. 6.5 Resources--Gr. 6.6 Exploring cultures. Supplemental texts: suppl. 1 Practice booksuppl. 2 Spelling practice booksuppl. 3 Spelling practice book, teacher's manualsuppl. 4 Grammar and writing practice booksuppl. 5 Grammar and writing practice book, teacher's manualsuppl. 6 Ten important sentencessuppl. 7 Assessment handbooksuppl. 8 Baseline group tests, teacher's manualsuppl. 9 Fresh reads for differentiated test practicesuppl. 10 Selection tests, teacher's manualsuppl. 11 Unit and end-of-year benchmark tests, teacher's manualsuppl. 12 Graphic organizer book
Medlem: PhaedraB | Tillagt automatiskt när systemet skapades | jun 9, 2014, 11:52pm
Lade till en beskrivning (engelska)
Program authors, Peter Afflerbach ... [et al.].6 v. teachers' editions, pupil's edition, teacher's resource book (blackline masters and answer key), practice book, adding English ESL teacher's guide, intervention handbook for reading success, writing transparencies sampler, grammar practice book, spelling workbook, Seeing is believing collection for readers sampler, Ten important sentences, leveled practice and test link in TerraNova format, teacher notes and answer key for leveled practice and test link, assessment sampler, phonics workbook, leveled resources sample materials, technology sample materials (7 CDs, pamphlet), test preparation: grades 1 through 6.Gr. 1.1. Good times we share --Gr. 1.2. Take a closer look --Gr. 1.3. Let's learn together --Gr. 1.4. Favorite things old and new --Gr. 1.5. Take me there --Gr. 1.6. Surprise me!--Gr. 2.1. New beginnings--Gr. 2.2. My time to shine--Gr. 3.1. Imagine that!--Gr. 3.2. Picture this!--Gr. 4. Seeing is believing--Gr. 4.1. Focus on family--Gr. 4.2. A wider view --Gr. 4.3. Keys to success --Gr. 4.4. Timeless stories --Gr. 4.5. Other times, other places --Gr. 4.6. Express yourself!Gr. 5. Fantastic voyage --Gr. 5.5 Traveling On--Gr. 5.4 Time and Time Again-- Gr. 6. Great expectations.Grade 16 v. + multimedia teacher's edition.Grade 32 v. + teacher's multimedia edition (2 v.) + practice book (2 v.) + teacher's resource book.
Medlem: PhaedraB | Tillagt automatiskt när systemet skapades | jun 9, 2014, 12:06am
Lade till en beskrivning (engelska)
Program authors, Peter Afflerbach ... [et al.].6 v. teachers' editions, pupil's edition, teacher's resource book (blackline masters and answer key), practice book, adding English ESL teacher's guide, intervention handbook for reading success, writing transparencies sampler, grammar practice book, spelling workbook, Seeing is believing collection for readers sampler, Ten important sentences, leveled practice and test link in TerraNova format, teacher notes and answer key for leveled practice and test link, assessment sampler, phonics workbook, leveled resources sample materials, technology sample materials (7 CDs, pamphlet), test preparation: grades 1 through 6.Gr. 1.1. Good times we share --Gr. 1.2. Take a closer look --Gr. 1.3. Let's learn together --Gr. 1.4. Favorite things old and new --Gr. 1.5. Take me there --Gr. 1.6. Surprise me!--Gr. 2.1. New beginnings--Gr. 2.2. My time to shine--Gr. 3.1. Imagine that!--Gr. 3.2. Picture this!--Gr. 4. Seeing is believing--Gr. 4.1. Focus on family--Gr. 4.2. A wider view --Gr. 4.3. Keys to success --Gr. 4.4. Timeless stories --Gr. 4.5. Other times, other places --Gr. 4.6. Express yourself!Gr. 5. Fantastic voyage --Gr. 5.5 Traveling On--Gr. 5.4 Time and Time Again-- Gr. 6. Great expectations.Grade 16 v. + multimedia teacher's edition.Grade 32 v. + teacher's multimedia edition (2 v.) + practice book (2 v.) + teacher's resource book.
Medlem: PhaedraB | Tillagt automatiskt när systemet skapades | jun 9, 2014, 12:06am

juni 8, 2014

Lade till en beskrivning (engelska)
K-6
Medlem: PhaedraB | Tillagt automatiskt när systemet skapades | jun 8, 2014, 7:43pm
Lade till en beskrivning (engelska)
K-6
Medlem: PhaedraB | Tillagt automatiskt när systemet skapades | jun 8, 2014, 7:43pm
Lade till en beskrivning (engelska)
program authors, Richard L. Allington ... [et al.] [v. 2] Come along, level 1 --[v. 3] Friends, level 2A --[v. 4] Prizes, level 2B --[v. 5] Colors, level 2C --[v. 6] Outside my window, level 3 --[v. 7] Story clouds, level 4 --[v. 8] Under the moon, level 5 --[v. 9] What do I see?, level 6 --[v. 10] City spaces, level 7 --[v. 11] On parade, level 8 --[v. 12] Running free, level 9 --[v. 14] Distant views, level 11 --[v. 15] Time was, level 12 --[v. 16] Face to face, level 13
Medlem: PhaedraB | Tillagt automatiskt när systemet skapades | jun 8, 2014, 7:02pm
Lade till en beskrivning (engelska)
program authors, Richard L. Allington ... [et al.] [v. 2] Come along, level 1 --[v. 3] Friends, level 2A --[v. 4] Prizes, level 2B --[v. 5] Colors, level 2C --[v. 6] Outside my window, level 3 --[v. 7] Story clouds, level 4 --[v. 8] Under the moon, level 5 --[v. 9] What do I see?, level 6 --[v. 10] City spaces, level 7 --[v. 11] On parade, level 8 --[v. 12] Running free, level 9 --[v. 14] Distant views, level 11 --[v. 15] Time was, level 12 --[v. 16] Face to face, level 13
Medlem: PhaedraB | Tillagt automatiskt när systemet skapades | jun 8, 2014, 7:02pm

juni 3, 2014

Lade till en beskrivning (engelska)
1 student ed. + 1 teacher's ed. + 1 practice workbook + 1 practice workbook answer key.Authors: Myriam Met, Richard S. Sayers, Carol Eubanks WarginPractice Workbook (1996) by Mary Louise Carey and JoAnn DiGiandomenico.Writing, Audio & Video Activities book (1996) consists of writing activities, audio activities, songs, pronunciation rules, and video activities. Teacher's edition includes tapescript.Authors: Janice G. Darias (writing activities); Peggy Boyles (audio activities); Mary de Lopez (video activities). Level 2 video activities written by Jerry Cronin. Additional activities (Paso a paso un paso mas) (1996) by Maria Antonia Montalvo and Thomasina Pagan Hannum.Video kit (En Vivo) contains: 1 teacher's edition, 1 assessment program on blackline masters, 1 communication activity blackline masters, 1 practice workbook, 1 un paso mas: actividades para ampiar tu espanol, 1 videocassette, 1 audiocassette, 1 sample package overhead transparencies, 1 CD-ROM, 1 storage box
Medlem: PhaedraB | Tillagt automatiskt när systemet skapades | jun 3, 2014, 4:39am
Lade till en beskrivning (engelska)
1 student ed. + 1 teacher's ed. + 1 practice workbook + 1 practice workbook answer key.Authors: Myriam Met, Richard S. Sayers, Carol Eubanks WarginPractice Workbook (1996) by Mary Louise Carey and JoAnn DiGiandomenico.Writing, Audio & Video Activities book (1996) consists of writing activities, audio activities, songs, pronunciation rules, and video activities. Teacher's edition includes tapescript.Authors: Janice G. Darias (writing activities); Peggy Boyles (audio activities); Mary de Lopez (video activities). Level 2 video activities written by Jerry Cronin. Additional activities (Paso a paso un paso mas) (1996) by Maria Antonia Montalvo and Thomasina Pagan Hannum.Video kit (En Vivo) contains: 1 teacher's edition, 1 assessment program on blackline masters, 1 communication activity blackline masters, 1 practice workbook, 1 un paso mas: actividades para ampiar tu espanol, 1 videocassette, 1 audiocassette, 1 sample package overhead transparencies, 1 CD-ROM, 1 storage box
Medlem: PhaedraB | Tillagt automatiskt när systemet skapades | jun 3, 2014, 4:39am
Lade till en beskrivning (engelska)
Subset of the series America Reads (grades 6-12) Compiled by John Pfordresher, Gladys V. Veidemanis, Helen McDonnell
Medlem: PhaedraB | Tillagt automatiskt när systemet skapades | jun 3, 2014, 12:23am
Lade till en beskrivning (engelska)
Subset of the series America Reads (grades 6-12) Compiled by John Pfordresher, Gladys V. Veidemanis, Helen McDonnell
Medlem: PhaedraB | Tillagt automatiskt när systemet skapades | jun 3, 2014, 12:23am
Lade till en beskrivning (engelska)
For grades 6-12 Beginnings in literature --Discoveries in literature --Explorations in literature --Patterns in literature --Traditions in literature --The United States in literature --England in literature --Classics in world literature.
Medlem: PhaedraB | Tillagt automatiskt när systemet skapades | jun 3, 2014, 12:22am
Lade till en beskrivning (engelska)
For grades 6-12 Beginnings in literature --Discoveries in literature --Explorations in literature --Patterns in literature --Traditions in literature --The United States in literature --England in literature --Classics in world literature.
Medlem: PhaedraB | Tillagt automatiskt när systemet skapades | jun 3, 2014, 12:22am

juni 2, 2014

Lade till en beskrivning (engelska)
Periodical
Medlem: PhaedraB | Tillagt automatiskt när systemet skapades | jun 2, 2014, 8:11pm
Lade till en beskrivning (engelska)
Periodical
Medlem: PhaedraB | Tillagt automatiskt när systemet skapades | jun 2, 2014, 8:11pm
Lade till en beskrivning (engelska)
Includes eight texts and eight teacher's ed. v. for grades 1-8.Teacher's ed. v. are spiral bound. Contents vary according to grade level and may include: problem solving and critical thinking sourcebook, assessment portfolio, practice workbook, reteaching workbook, enrichment workbook, test answer key, home involvement sourcebook, cooperative learning sourcebook, teaching aids blackline masters, number sense and activity masters.
Medlem: PhaedraB | Tillagt automatiskt när systemet skapades | jun 2, 2014, 6:30pm
Lade till en beskrivning (engelska)
Includes eight texts and eight teacher's ed. v. for grades 1-8.Teacher's ed. v. are spiral bound. Contents vary according to grade level and may include: problem solving and critical thinking sourcebook, assessment portfolio, practice workbook, reteaching workbook, enrichment workbook, test answer key, home involvement sourcebook, cooperative learning sourcebook, teaching aids blackline masters, number sense and activity masters.
Medlem: PhaedraB | Tillagt automatiskt när systemet skapades | jun 2, 2014, 6:30pm

juni 1, 2014

Lade till en beskrivning (engelska)
30 content leveled readers For each:1 v. (various pagings) : ill., maps ; 29 cm. + 1 teacher's edition (1 v. (various pagings) ; 31 cm.) + 1 leveled reader teacher guides envelope (30 sheets ; 30 cm.) Program author: Candy Dawson Boyd
Medlem: PhaedraB | Tillagt automatiskt när systemet skapades | jun 1, 2014, 7:47pm
Lade till en beskrivning (engelska)
30 content leveled readers For each:1 v. (various pagings) : ill., maps ; 29 cm. + 1 teacher's edition (1 v. (various pagings) ; 31 cm.) + 1 leveled reader teacher guides envelope (30 sheets ; 30 cm.) Program author: Candy Dawson Boyd
Medlem: PhaedraB | Tillagt automatiskt när systemet skapades | jun 1, 2014, 7:47pm

maj 30, 2014

Lade till en beskrivning (engelska)
Pre-K and K mathHerbert P. GinsburgCarole GreenesRobert Balfanz Story books relate to units:unit 1 (number concepts): what are numbers?unit 2 (2-D and 3-D shapes): the shape of thingsunit 3 (patterns and logic): patterns plusunit 4 (measurement): measure up!unit 5 (number operations): working with numbersunit 6 (spatial relations): getting around.Pre-K:Each storybook issued with blackline take-home version.[v. 1] Teacher resource binder --[v. 2] Henrietta sees numbers (unit 1)[v. 3] The trees of Mrs. McGee (unit 2)[v. 4] The table of Phinneas Fable (unit 3)[v. 5] Jenny saves the day (unit 4) [v. 6] Acorn hunt (unit 5) [v. 7] Rafael's messy room (unit 6)K:[V2P1] So many fives! --[V2P2] Favorite shapes --[V2P3] Dobee doubler --[V2P4] Tick-tock! --[V2P5] Leftover muffins --[V2P6] Two-two the tooth fairy --[ST] Teacher resource binder
Medlem: PhaedraB | Tillagt automatiskt när systemet skapades | maj 30, 2014, 12:48am
Lade till en beskrivning (engelska)
Pre-K and K mathHerbert P. GinsburgCarole GreenesRobert Balfanz Story books relate to units:unit 1 (number concepts): what are numbers?unit 2 (2-D and 3-D shapes): the shape of thingsunit 3 (patterns and logic): patterns plusunit 4 (measurement): measure up!unit 5 (number operations): working with numbersunit 6 (spatial relations): getting around.Pre-K:Each storybook issued with blackline take-home version.[v. 1] Teacher resource binder --[v. 2] Henrietta sees numbers (unit 1)[v. 3] The trees of Mrs. McGee (unit 2)[v. 4] The table of Phinneas Fable (unit 3)[v. 5] Jenny saves the day (unit 4) [v. 6] Acorn hunt (unit 5) [v. 7] Rafael's messy room (unit 6)K:[V2P1] So many fives! --[V2P2] Favorite shapes --[V2P3] Dobee doubler --[V2P4] Tick-tock! --[V2P5] Leftover muffins --[V2P6] Two-two the tooth fairy --[ST] Teacher resource binder
Medlem: PhaedraB | Tillagt automatiskt när systemet skapades | maj 30, 2014, 12:48am

maj 29, 2014

Lade till en beskrivning (engelska)
Communication in Action:Copper, grade 6 --Bronze, grade 7 --Silver, grade 8 --Gold, grade 9 --Platinum, grade 10 --Ruby, grade 11 --Diamond, grade 12For each grade level:Academic and workplace skills activity book, teacher's edition --Daily language practice blackline masters --Daily language practice transparencies --Extra grammar and writing exercises --Formal assessment blackline masters --Grammar exercise workbook, teacher's edition --Grammar exercises answers on transparencies, sampler --Hands-on grammar activity book --Reading support practice book, teacher's edition --Scoring rubrics on transparencies --Spanish speakers' handbook --Standardized test preparation workbook, teacher's edition --Topic bank for heterogeneous classes --Vocabulary and spelling practice book, teacher's edition --Writing assessment and portfolio management.
Medlem: PhaedraB | Tillagt automatiskt när systemet skapades | maj 29, 2014, 12:16am
Lade till en beskrivning (engelska)
Communication in Action:Copper, grade 6 --Bronze, grade 7 --Silver, grade 8 --Gold, grade 9 --Platinum, grade 10 --Ruby, grade 11 --Diamond, grade 12For each grade level:Academic and workplace skills activity book, teacher's edition --Daily language practice blackline masters --Daily language practice transparencies --Extra grammar and writing exercises --Formal assessment blackline masters --Grammar exercise workbook, teacher's edition --Grammar exercises answers on transparencies, sampler --Hands-on grammar activity book --Reading support practice book, teacher's edition --Scoring rubrics on transparencies --Spanish speakers' handbook --Standardized test preparation workbook, teacher's edition --Topic bank for heterogeneous classes --Vocabulary and spelling practice book, teacher's edition --Writing assessment and portfolio management.
Medlem: PhaedraB | Tillagt automatiskt när systemet skapades | maj 29, 2014, 12:16am

maj 22, 2014

Lade till serien The World of Music. Läs mer här.
Medlem: PhaedraB | Tillagt automatiskt när systemet skapades | maj 22, 2014, 11:16pm
Lade till serienamnet "The World of Music" (engelska).
Medlem: PhaedraB | Tillagt automatiskt när systemet skapades | Implicit | maj 22, 2014, 11:16pm

maj 20, 2014

Lade till serien Beginning Biographies. Läs mer här.
Medlem: PhaedraB | Tillagt automatiskt när systemet skapades | maj 20, 2014, 10:10pm
Lade till serienamnet "Beginning Biographies" (engelska).
Medlem: PhaedraB | Tillagt automatiskt när systemet skapades | Implicit | maj 20, 2014, 10:10pm

maj 17, 2014

Medlem: PhaedraB | Tillagt automatiskt när systemet skapades | maj 17, 2014, 5:24pm
Lade till serienamnet "A Day in the Life of ... Series" (engelska).
Medlem: PhaedraB | Tillagt automatiskt när systemet skapades | Implicit | maj 17, 2014, 5:24pm

maj 11, 2014

Medlem: PhaedraB | Tillagt automatiskt när systemet skapades | maj 11, 2014, 1:27am
Lade till serienamnet "Macmillan Readers: Pre-Intermediate Level" (engelska).
Medlem: PhaedraB | Tillagt automatiskt när systemet skapades | Implicit | maj 11, 2014, 1:27am
Lade till serien Classic Literary Stories. Läs mer här.
Medlem: PhaedraB | Tillagt automatiskt när systemet skapades | maj 11, 2014, 1:09am
Lade till serienamnet "Classic Literary Stories" (engelska).
Medlem: PhaedraB | Tillagt automatiskt när systemet skapades | Implicit | maj 11, 2014, 1:09am

april 28, 2014

Lade till en beskrivning (engelska)
Historical novels giving the backstory of famous Appalachian folk songs.
Medlem: PhaedraB | Tillagt automatiskt när systemet skapades | apr 28, 2014, 7:45pm
Lade till en beskrivning (engelska)
Historical novels giving the backstory of famous Appalachian folk songs.
Medlem: PhaedraB | Tillagt automatiskt när systemet skapades | apr 28, 2014, 7:45pm

april 22, 2014

Medlem: PhaedraB | Tillagt automatiskt när systemet skapades | apr 22, 2014, 10:41pm
Lade till serienamnet "Enthusiast's Restoration Manuals" (engelska).
Medlem: PhaedraB | Tillagt automatiskt när systemet skapades | Implicit | apr 22, 2014, 10:41pm

april 21, 2014

Medlem: PhaedraB | Tillagt automatiskt när systemet skapades | apr 21, 2014, 9:12pm
Lade till serienamnet "Dover Dover Performing Arts: Drama, Film and Dance" (engelska).
Medlem: PhaedraB | Tillagt automatiskt när systemet skapades | Implicit | apr 21, 2014, 9:12pm

april 16, 2014

Medlem: PhaedraB | Tillagt automatiskt när systemet skapades | apr 16, 2014, 10:38pm
Lade till serienamnet "Dover Books on Mathematical and World Recreations" (engelska).
Medlem: PhaedraB | Tillagt automatiskt när systemet skapades | Implicit | apr 16, 2014, 10:38pm
Medlem: PhaedraB | Tillagt automatiskt när systemet skapades | apr 16, 2014, 9:50pm
Lade till serienamnet "Official American Mensa Puzzle Books" (engelska).
Medlem: PhaedraB | Tillagt automatiskt när systemet skapades | Implicit | apr 16, 2014, 9:50pm
Serier: Mensa
Lade till serien Mensa. Läs mer här.
Medlem: PhaedraB | Tillagt automatiskt när systemet skapades | apr 16, 2014, 9:50pm
Serier: Mensa
Lade till serienamnet "Mensa" (engelska).
Medlem: PhaedraB | Tillagt automatiskt när systemet skapades | Implicit | apr 16, 2014, 9:50pm
Lade till serien American Mensa Puzzle Books. Läs mer här.
Medlem: PhaedraB | Tillagt automatiskt när systemet skapades | apr 16, 2014, 9:50pm
Lade till serienamnet "American Mensa Puzzle Books" (engelska).
Medlem: PhaedraB | Tillagt automatiskt när systemet skapades | Implicit | apr 16, 2014, 9:50pm

april 13, 2014

Lade till en beskrivning (engelska)
See Publisher Series of the same name.
Medlem: PhaedraB | Tillagt automatiskt när systemet skapades | apr 13, 2014, 6:04pm
Lade till en beskrivning (engelska)
See Publisher Series of the same name.
Medlem: PhaedraB | Tillagt automatiskt när systemet skapades | apr 13, 2014, 6:04pm
Lade till en beskrivning (engelska)
See Publisher Series of the same name.
Medlem: PhaedraB | Tillagt automatiskt när systemet skapades | apr 13, 2014, 12:46am
Lade till en beskrivning (engelska)
See Publisher Series of the same name.
Medlem: PhaedraB | Tillagt automatiskt när systemet skapades | apr 13, 2014, 12:46am

april 12, 2014

Lade till serien West Virginia Classics. Läs mer här.
Medlem: PhaedraB | Tillagt automatiskt när systemet skapades | apr 12, 2014, 12:43am
Lade till serienamnet "West Virginia Classics" (engelska).
Medlem: PhaedraB | Tillagt automatiskt när systemet skapades | Implicit | apr 12, 2014, 12:43am

april 9, 2014

Lade till serien Encore Music Editions. Läs mer här.
Medlem: PhaedraB | Tillagt automatiskt när systemet skapades | apr 9, 2014, 11:55pm
Lade till serienamnet "Encore Music Editions" (engelska).
Medlem: PhaedraB | Tillagt automatiskt när systemet skapades | Implicit | apr 9, 2014, 11:55pm
Lade till serien Da Capo Paperbacks. Läs mer här.
Medlem: PhaedraB | Tillagt automatiskt när systemet skapades | apr 9, 2014, 3:40pm
Lade till serienamnet "Da Capo Paperbacks" (engelska).
Medlem: PhaedraB | Tillagt automatiskt när systemet skapades | Implicit | apr 9, 2014, 3:40pm
Lade till serien Music and Musicians. Läs mer här.
Medlem: PhaedraB | Tillagt automatiskt när systemet skapades | apr 9, 2014, 1:14am
Lade till serienamnet "Music and Musicians" (engelska).
Medlem: PhaedraB | Tillagt automatiskt när systemet skapades | Implicit | apr 9, 2014, 1:14am

april 7, 2014

Medlem: PhaedraB | Tillagt automatiskt när systemet skapades | apr 7, 2014, 8:56pm
Lade till serienamnet "Dover Music for Keyboard and Piano Four Hands" (engelska).
Medlem: PhaedraB | Tillagt automatiskt när systemet skapades | Implicit | apr 7, 2014, 8:56pm
Lade till serien Dober Music for Piano. Läs mer här.
Medlem: PhaedraB | Tillagt automatiskt när systemet skapades | apr 7, 2014, 8:50pm
Lade till serienamnet "Dober Music for Piano" (engelska).
Medlem: PhaedraB | Tillagt automatiskt när systemet skapades | Implicit | apr 7, 2014, 8:50pm
Lade till serien Dover Performance Editions. Läs mer här.
Medlem: PhaedraB | Tillagt automatiskt när systemet skapades | apr 7, 2014, 8:50pm
Lade till serienamnet "Dover Performance Editions" (engelska).
Medlem: PhaedraB | Tillagt automatiskt när systemet skapades | Implicit | apr 7, 2014, 8:50pm
Medlem: PhaedraB | Tillagt automatiskt när systemet skapades | apr 7, 2014, 1:06am
Lade till serienamnet "Dover study and playing edition" (engelska).
Medlem: PhaedraB | Tillagt automatiskt när systemet skapades | Implicit | apr 7, 2014, 1:06am

april 4, 2014

Lade till serien Dover Books on Literature. Läs mer här.
Medlem: PhaedraB | Tillagt automatiskt när systemet skapades | apr 4, 2014, 3:48pm
Lade till serienamnet "Dover Books on Literature" (engelska).
Medlem: PhaedraB | Tillagt automatiskt när systemet skapades | Implicit | apr 4, 2014, 3:48pm

april 3, 2014

Medlem: PhaedraB | Tillagt automatiskt när systemet skapades | apr 3, 2014, 10:24pm
Lade till serienamnet "Dover books on literature, literary history, criticism" (engelska).
Medlem: PhaedraB | Tillagt automatiskt när systemet skapades | Implicit | apr 3, 2014, 10:24pm

april 2, 2014

Lade till serien Literary Collections. Läs mer här.
Medlem: PhaedraB | Tillagt automatiskt när systemet skapades | apr 2, 2014, 11:24pm
Lade till serienamnet "Literary Collections" (engelska).
Medlem: PhaedraB | Tillagt automatiskt när systemet skapades | Implicit | apr 2, 2014, 11:24pm
Medlem: PhaedraB | Tillagt automatiskt när systemet skapades | apr 2, 2014, 12:31am
Lade till serienamnet "Memoirs of the American Folk-Lore Society" (engelska).
Medlem: PhaedraB | Tillagt automatiskt när systemet skapades | Implicit | apr 2, 2014, 12:31am

april 1, 2014

Medlem: PhaedraB | Tillagt automatiskt när systemet skapades | apr 1, 2014, 12:33am
Lade till serienamnet "G. Schirmer's Collection of Operas" (engelska).
Medlem: PhaedraB | Tillagt automatiskt när systemet skapades | Implicit | apr 1, 2014, 12:33am
Medlem: PhaedraB | Tillagt automatiskt när systemet skapades | apr 1, 2014, 12:16am
Lade till serienamnet "Pique Dame = The Queen of Spades, Op. 68 [full score]" (engelska).
Medlem: PhaedraB | Tillagt automatiskt när systemet skapades | Implicit | apr 1, 2014, 12:16am

mars 26, 2014

Lade till serien Scottish Histories. Läs mer här.
Medlem: PhaedraB | Tillagt automatiskt när systemet skapades | mar 26, 2014, 11:31pm
Lade till serienamnet "Scottish Histories" (engelska).
Medlem: PhaedraB | Tillagt automatiskt när systemet skapades | Implicit | mar 26, 2014, 11:31pm

mars 23, 2014

Lade till serien Old-Time Series. Läs mer här.
Medlem: PhaedraB | Tillagt automatiskt när systemet skapades | mar 23, 2014, 6:55pm
Lade till serienamnet "Old-Time Series" (engelska).
Medlem: PhaedraB | Tillagt automatiskt när systemet skapades | Implicit | mar 23, 2014, 6:55pm

mars 15, 2014

Medlem: PhaedraB | Tillagt automatiskt när systemet skapades | mar 15, 2014, 9:46pm
Lade till serienamnet "Barnes & Noble Reader's Companions" (engelska).
Medlem: PhaedraB | Tillagt automatiskt när systemet skapades | Implicit | mar 15, 2014, 9:46pm
Medlem: PhaedraB | Tillagt automatiskt när systemet skapades | mar 15, 2014, 9:46pm
Lade till serienamnet "SparkNotes Literature Study Guides" (engelska).
Medlem: PhaedraB | Tillagt automatiskt när systemet skapades | Implicit | mar 15, 2014, 9:46pm
Medlem: PhaedraB | Tillagt automatiskt när systemet skapades | mar 15, 2014, 7:50pm
Lade till serienamnet "Dover Postcard and Greeting Card Books" (engelska).
Medlem: PhaedraB | Tillagt automatiskt när systemet skapades | Implicit | mar 15, 2014, 7:50pm
Medlem: PhaedraB | Tillagt automatiskt när systemet skapades | mar 15, 2014, 7:21pm
Lade till serienamnet "Pergamon International Library of Science, Technology, Engineering and Social Studies" (engelska).
Medlem: PhaedraB | Tillagt automatiskt när systemet skapades | Implicit | mar 15, 2014, 7:21pm
Lade till serien Sports Clinic. Läs mer här.
Medlem: PhaedraB | Tillagt automatiskt när systemet skapades | mar 15, 2014, 7:19pm
Lade till serienamnet "Sports Clinic" (engelska).
Medlem: PhaedraB | Tillagt automatiskt när systemet skapades | Implicit | mar 15, 2014, 7:19pm

mars 14, 2014

Medlem: PhaedraB | Tillagt automatiskt när systemet skapades | mar 14, 2014, 5:59pm
Lade till serienamnet "Dover Stained Glass Coloring Booka" (engelska).
Medlem: PhaedraB | Tillagt automatiskt när systemet skapades | Implicit | mar 14, 2014, 5:59pm
Lade till serien Dover 3-D Coloring Books. Läs mer här.
Medlem: PhaedraB | Tillagt automatiskt när systemet skapades | mar 14, 2014, 12:08am
Lade till serienamnet "Dover 3-D Coloring Books" (engelska).
Medlem: PhaedraB | Tillagt automatiskt när systemet skapades | Implicit | mar 14, 2014, 12:08am

mars 13, 2014

Lade till serien Dover Design Coloring Bookss. Läs mer här.
Medlem: PhaedraB | Tillagt automatiskt när systemet skapades | mar 13, 2014, 11:58pm
Lade till serienamnet "Dover Design Coloring Bookss" (engelska).
Medlem: PhaedraB | Tillagt automatiskt när systemet skapades | Implicit | mar 13, 2014, 11:58pm
Lade till serien Frontiers in Chemistry. Läs mer här.
Medlem: PhaedraB | Tillagt automatiskt när systemet skapades | mar 13, 2014, 12:28am
Lade till serienamnet "Frontiers in Chemistry" (engelska).
Medlem: PhaedraB | Tillagt automatiskt när systemet skapades | Implicit | mar 13, 2014, 12:28am

mars 12, 2014

Medlem: PhaedraB | Tillagt automatiskt när systemet skapades | mar 12, 2014, 8:09pm
Lade till serienamnet "Organic Chemistry Monograph Series" (engelska).
Medlem: PhaedraB | Tillagt automatiskt när systemet skapades | Implicit | mar 12, 2014, 8:09pm
Medlem: PhaedraB | Tillagt automatiskt när systemet skapades | mar 12, 2014, 6:32pm
Lade till serienamnet "Library of Professional Picture Framing" (engelska).
Medlem: PhaedraB | Tillagt automatiskt när systemet skapades | Implicit | mar 12, 2014, 6:32pm
Lade till serien Warner Lifestyle Library. Läs mer här.
Medlem: PhaedraB | Tillagt automatiskt när systemet skapades | mar 12, 2014, 6:16pm
Lade till serienamnet "Warner Lifestyle Library" (engelska).
Medlem: PhaedraB | Tillagt automatiskt när systemet skapades | Implicit | mar 12, 2014, 6:16pm

mars 8, 2014

Medlem: PhaedraB | Tillagt automatiskt när systemet skapades | mar 8, 2014, 11:02pm
Lade till serienamnet "Springer Advanced Texts in Life Sciences" (engelska).
Medlem: PhaedraB | Tillagt automatiskt när systemet skapades | Implicit | mar 8, 2014, 11:02pm

mars 7, 2014

Medlem: PhaedraB | Tillagt automatiskt när systemet skapades | mar 7, 2014, 10:18pm
Lade till serienamnet "Build a Window Stained Glass Coloring Book Series" (engelska).
Medlem: PhaedraB | Tillagt automatiskt när systemet skapades | Implicit | mar 7, 2014, 10:18pm
Medlem: PhaedraB | Tillagt automatiskt när systemet skapades | mar 7, 2014, 10:13pm
Lade till serienamnet "Build A Window Stained Glass Coloring Book Series" (engelska).
Medlem: PhaedraB | Tillagt automatiskt när systemet skapades | Implicit | mar 7, 2014, 10:13pm

mars 1, 2014

Medlem: PhaedraB | Tillagt automatiskt när systemet skapades | mar 1, 2014, 3:41pm
Lade till serienamnet "Dover Series of Playing and Singing Editions" (engelska).
Medlem: PhaedraB | Tillagt automatiskt när systemet skapades | Implicit | mar 1, 2014, 3:41pm

februari 28, 2014

Lade till serien L'Avant-scène: Opéra. Läs mer här.
Medlem: PhaedraB | Tillagt automatiskt när systemet skapades | feb 28, 2014, 11:51pm
Lade till serienamnet "L'Avant-scène: Opéra" (engelska).
Medlem: PhaedraB | Tillagt automatiskt när systemet skapades | Implicit | feb 28, 2014, 11:51pm
Lade till serien Opera Vocal Scores. Läs mer här.
Medlem: PhaedraB | Tillagt automatiskt när systemet skapades | feb 28, 2014, 11:21pm
Lade till serienamnet "Opera Vocal Scores" (engelska).
Medlem: PhaedraB | Tillagt automatiskt när systemet skapades | Implicit | feb 28, 2014, 11:21pm
Lade till serien L' Avant-scène opéra. Läs mer här.
Medlem: PhaedraB | Tillagt automatiskt när systemet skapades | feb 28, 2014, 8:36pm
Lade till serienamnet "L' Avant-scène opéra" (engelska).
Medlem: PhaedraB | Tillagt automatiskt när systemet skapades | Implicit | feb 28, 2014, 8:36pm

februari 24, 2014

Lade till serien Chilton Marine. Läs mer här.
Medlem: PhaedraB | Tillagt automatiskt när systemet skapades | feb 24, 2014, 10:43pm
Lade till serienamnet "Chilton Marine" (engelska).
Medlem: PhaedraB | Tillagt automatiskt när systemet skapades | Implicit | feb 24, 2014, 10:43pm
Lade till serien Seloc Marine Manuals. Läs mer här.
Medlem: PhaedraB | Tillagt automatiskt när systemet skapades | feb 24, 2014, 10:43pm
Lade till serienamnet "Seloc Marine Manuals" (engelska).
Medlem: PhaedraB | Tillagt automatiskt när systemet skapades | Implicit | feb 24, 2014, 10:43pm
Medlem: PhaedraB | Tillagt automatiskt när systemet skapades | feb 24, 2014, 10:43pm
Lade till serienamnet "Seloc Marine Tune-Up and Repair Manuals" (engelska).
Medlem: PhaedraB | Tillagt automatiskt när systemet skapades | Implicit | feb 24, 2014, 10:43pm
Medlem: PhaedraB | Tillagt automatiskt när systemet skapades | feb 24, 2014, 10:43pm
Lade till serienamnet "Seloc Publications Marine Manuals" (engelska).
Medlem: PhaedraB | Tillagt automatiskt när systemet skapades | Implicit | feb 24, 2014, 10:43pm

februari 18, 2014

Medlem: PhaedraB | Tillagt automatiskt när systemet skapades | feb 18, 2014, 11:28pm
Lade till serienamnet "Dover Phoenix Editions: Engineering" (engelska).
Medlem: PhaedraB | Tillagt automatiskt när systemet skapades | Implicit | feb 18, 2014, 11:28pm
Medlem: PhaedraB | Tillagt automatiskt när systemet skapades | feb 18, 2014, 11:11pm
Lade till serienamnet "Dover Books on Engineering and Engineering Principles" (engelska).
Medlem: PhaedraB | Tillagt automatiskt när systemet skapades | Implicit | feb 18, 2014, 11:11pm
Lade till serien Drawing on the Go!. Läs mer här.
Medlem: PhaedraB | Tillagt automatiskt när systemet skapades | feb 18, 2014, 6:41pm
Lade till serienamnet "Drawing on the Go!" (engelska).
Medlem: PhaedraB | Tillagt automatiskt när systemet skapades | Implicit | feb 18, 2014, 6:41pm
Lade till serien What to Doodle? Jr.. Läs mer här.
Medlem: PhaedraB | Tillagt automatiskt när systemet skapades | feb 18, 2014, 5:14pm
Lade till serienamnet "What to Doodle? Jr." (engelska).
Medlem: PhaedraB | Tillagt automatiskt när systemet skapades | Implicit | feb 18, 2014, 5:14pm
Lade till serien Doever Woodworking. Läs mer här.
Medlem: PhaedraB | Tillagt automatiskt när systemet skapades | feb 18, 2014, 12:22am
Lade till serienamnet "Doever Woodworking" (engelska).
Medlem: PhaedraB | Tillagt automatiskt när systemet skapades | Implicit | feb 18, 2014, 12:22am

februari 17, 2014

Medlem: PhaedraB | Tillagt automatiskt när systemet skapades | feb 17, 2014, 2:21pm
Lade till serienamnet "Addison-Wesley International Series in Mathematics" (engelska).
Medlem: PhaedraB | Tillagt automatiskt när systemet skapades | Implicit | feb 17, 2014, 2:21pm
Medlem: PhaedraB | Tillagt automatiskt när systemet skapades | feb 17, 2014, 12:23am
Lade till serienamnet "Wolters-Noordhoff Series of Monographs and Textbooks on Pure and Applied Mathematics" (engelska).
Medlem: PhaedraB | Tillagt automatiskt när systemet skapades | Implicit | feb 17, 2014, 12:23am

februari 15, 2014

Medlem: PhaedraB | Tillagt automatiskt när systemet skapades | feb 15, 2014, 7:04pm
Lade till serienamnet "Prentice-Hall Electrical Engineering Series" (engelska).
Medlem: PhaedraB | Tillagt automatiskt när systemet skapades | Implicit | feb 15, 2014, 7:04pm
Lade till serien Carus Mathematical Monographs. Läs mer här.
Medlem: PhaedraB | Tillagt automatiskt när systemet skapades | feb 15, 2014, 6:20pm
Lade till serienamnet "Carus Mathematical Monographs" (engelska).
Medlem: PhaedraB | Tillagt automatiskt när systemet skapades | Implicit | feb 15, 2014, 6:20pm
Medlem: PhaedraB | Tillagt automatiskt när systemet skapades | feb 15, 2014, 6:12pm
Lade till serienamnet "Dover books on Physics and Mathematical Physics" (engelska).
Medlem: PhaedraB | Tillagt automatiskt när systemet skapades | Implicit | feb 15, 2014, 6:12pm

februari 14, 2014

Medlem: PhaedraB | Tillagt automatiskt när systemet skapades | feb 14, 2014, 6:24pm
Lade till serienamnet "Wiley-Interscience Monographs in Chemical Physics" (engelska).
Medlem: PhaedraB | Tillagt automatiskt när systemet skapades | Implicit | feb 14, 2014, 6:24pm
Medlem: PhaedraB | Tillagt automatiskt när systemet skapades | feb 14, 2014, 6:24pm
Lade till serienamnet "Wiley Publications in Mathematical Statistics" (engelska).
Medlem: PhaedraB | Tillagt automatiskt när systemet skapades | Implicit | feb 14, 2014, 6:24pm

februari 13, 2014

Lade till serien European Mathematics Series. Läs mer här.
Medlem: PhaedraB | Tillagt automatiskt när systemet skapades | feb 13, 2014, 11:50pm
Lade till serienamnet "European Mathematics Series" (engelska).
Medlem: PhaedraB | Tillagt automatiskt när systemet skapades | Implicit | feb 13, 2014, 11:50pm

februari 9, 2014

Lade till serien Dover Books for Engineer. Läs mer här.
Medlem: PhaedraB | Tillagt automatiskt när systemet skapades | feb 9, 2014, 11:40pm
Lade till serienamnet "Dover Books for Engineer" (engelska).
Medlem: PhaedraB | Tillagt automatiskt när systemet skapades | Implicit | feb 9, 2014, 11:40pm
Medlem: PhaedraB | Tillagt automatiskt när systemet skapades | feb 9, 2014, 11:29pm
Lade till serienamnet "International Series in Physics" (engelska).
Medlem: PhaedraB | Tillagt automatiskt när systemet skapades | Implicit | feb 9, 2014, 11:29pm
Medlem: PhaedraB | Tillagt automatiskt när systemet skapades | feb 9, 2014, 7:56pm
Lade till serienamnet "Great Books in Experimental Biology" (engelska).
Medlem: PhaedraB | Tillagt automatiskt när systemet skapades | Implicit | feb 9, 2014, 7:56pm
Medlem: PhaedraB | Tillagt automatiskt när systemet skapades | feb 9, 2014, 7:56pm
Lade till serienamnet "Genes, Cells, and Organisms Series" (engelska).
Medlem: PhaedraB | Tillagt automatiskt när systemet skapades | Implicit | feb 9, 2014, 7:56pm
Medlem: PhaedraB | Tillagt automatiskt när systemet skapades | feb 9, 2014, 7:15pm
Lade till serienamnet "Monographs on Experimental Biology" (engelska).
Medlem: PhaedraB | Tillagt automatiskt när systemet skapades | Implicit | feb 9, 2014, 7:15pm
Medlem: PhaedraB | Tillagt automatiskt när systemet skapades | feb 9, 2014, 7:11pm
Lade till serienamnet "Foundations of Natural History" (engelska).
Medlem: PhaedraB | Tillagt automatiskt när systemet skapades | Implicit | feb 9, 2014, 7:11pm
Lade till serien Cambridge Natural History. Läs mer här.
Medlem: PhaedraB | Tillagt automatiskt när systemet skapades | feb 9, 2014, 7:06pm
Lade till serienamnet "Cambridge Natural History" (engelska).
Medlem: PhaedraB | Tillagt automatiskt när systemet skapades | Implicit | feb 9, 2014, 7:06pm

februari 8, 2014

Medlem: PhaedraB | Tillagt automatiskt när systemet skapades | feb 8, 2014, 10:43pm
Lade till serienamnet "Civil Engineering and Engineering Mechanics Series" (engelska).
Medlem: PhaedraB | Tillagt automatiskt när systemet skapades | Implicit | feb 8, 2014, 10:43pm

februari 6, 2014

Lade till serien Bell Telephone Laboratories. Läs mer här.
Medlem: PhaedraB | Tillagt automatiskt när systemet skapades | feb 6, 2014, 11:25pm
Lade till serienamnet "Bell Telephone Laboratories" (engelska).
Medlem: PhaedraB | Tillagt automatiskt när systemet skapades | Implicit | feb 6, 2014, 11:25pm
Medlem: PhaedraB | Tillagt automatiskt när systemet skapades | feb 6, 2014, 9:46pm
Lade till serienamnet "Butterworth's Series in Chemical Engineering" (engelska).
Medlem: PhaedraB | Tillagt automatiskt när systemet skapades | Implicit | feb 6, 2014, 9:46pm
Lade till serien NIST Special Publication. Läs mer här.
Medlem: PhaedraB | Tillagt automatiskt när systemet skapades | feb 6, 2014, 9:33pm
Lade till serienamnet "NIST Special Publication" (engelska).
Medlem: PhaedraB | Tillagt automatiskt när systemet skapades | Implicit | feb 6, 2014, 9:33pm

februari 2, 2014

Medlem: PhaedraB | Tillagt automatiskt när systemet skapades | feb 2, 2014, 3:33pm
Lade till serienamnet "Dover Black-and-White Stickers & Seals" (engelska).
Medlem: PhaedraB | Tillagt automatiskt när systemet skapades | Implicit | feb 2, 2014, 3:33pm

februari 1, 2014

Lade till en beskrivning (engelska)
See Publisher Series of the same name.
Medlem: PhaedraB | Tillagt automatiskt när systemet skapades | feb 1, 2014, 10:33pm
Lade till en beskrivning (engelska)
See Publisher Series of the same name.
Medlem: PhaedraB | Tillagt automatiskt när systemet skapades | feb 1, 2014, 10:33pm
Lade till serien Dover Peter Cottontail Books. Läs mer här.
Medlem: PhaedraB | Tillagt automatiskt när systemet skapades | feb 1, 2014, 12:27am
Lade till serienamnet "Dover Peter Cottontail Books" (engelska).
Medlem: PhaedraB | Tillagt automatiskt när systemet skapades | Implicit | feb 1, 2014, 12:27am

januari 31, 2014

Medlem: PhaedraB | Tillagt automatiskt när systemet skapades | jan 31, 2014, 8:36pm
Lade till serienamnet "University of Minnesota Pamphlets on American Writers" (engelska).
Medlem: PhaedraB | Tillagt automatiskt när systemet skapades | Implicit | jan 31, 2014, 8:36pm
Medlem: PhaedraB | Tillagt automatiskt när systemet skapades | jan 31, 2014, 12:48am
Lade till serienamnet "Collector's Library of the World's Best-Loved Books" (engelska).
Medlem: PhaedraB | Tillagt automatiskt när systemet skapades | Implicit | jan 31, 2014, 12:48am
Lade till serien Poetry Bookshelf. Läs mer här.
Medlem: PhaedraB | Tillagt automatiskt när systemet skapades | jan 31, 2014, 12:21am
Lade till serienamnet "Poetry Bookshelf" (engelska).
Medlem: PhaedraB | Tillagt automatiskt när systemet skapades | Implicit | jan 31, 2014, 12:21am

januari 29, 2014

Lade till serien Dover Fine art Stickers. Läs mer här.
Medlem: PhaedraB | Tillagt automatiskt när systemet skapades | jan 29, 2014, 10:21pm
Lade till serienamnet "Dover Fine art Stickers" (engelska).
Medlem: PhaedraB | Tillagt automatiskt när systemet skapades | Implicit | jan 29, 2014, 10:21pm

januari 28, 2014

Medlem: PhaedraB | Tillagt automatiskt när systemet skapades | jan 28, 2014, 9:22pm
Lade till serienamnet "Grosset Art Instruction Series" (engelska).
Medlem: PhaedraB | Tillagt automatiskt när systemet skapades | Implicit | jan 28, 2014, 9:22pm

januari 24, 2014

Medlem: PhaedraB | Tillagt automatiskt när systemet skapades | jan 24, 2014, 9:51pm
Lade till serienamnet "Multi-Ethnic Literatures of the Americas" (engelska).
Medlem: PhaedraB | Tillagt automatiskt när systemet skapades | Implicit | jan 24, 2014, 9:51pm

januari 22, 2014

Medlem: PhaedraB | Tillagt automatiskt när systemet skapades | jan 22, 2014, 11:21pm
Lade till serienamnet "Appleton New World of Science Series" (engelska).
Medlem: PhaedraB | Tillagt automatiskt när systemet skapades | Implicit | jan 22, 2014, 11:21pm

januari 21, 2014

Lade till serien Edition Eulenburg. Läs mer här.
Medlem: PhaedraB | Tillagt automatiskt när systemet skapades | jan 21, 2014, 3:13pm
Lade till serienamnet "Edition Eulenburg" (engelska).
Medlem: PhaedraB | Tillagt automatiskt när systemet skapades | Implicit | jan 21, 2014, 3:13pm

januari 19, 2014

Medlem: PhaedraB | Tillagt automatiskt när systemet skapades | jan 19, 2014, 7:50pm
Lade till serienamnet "Dover Music for Keyboard and Piano" (engelska).
Medlem: PhaedraB | Tillagt automatiskt när systemet skapades | Implicit | jan 19, 2014, 7:50pm

januari 13, 2014

Lade till serien Kalmus Classics. Läs mer här.
Medlem: PhaedraB | Tillagt automatiskt när systemet skapades | jan 13, 2014, 3:42pm
Lade till serienamnet "Kalmus Classics" (engelska).
Medlem: PhaedraB | Tillagt automatiskt när systemet skapades | Implicit | jan 13, 2014, 3:42pm

januari 7, 2014

Medlem: PhaedraB | Tillagt automatiskt när systemet skapades | jan 7, 2014, 5:28pm
Lade till serienamnet "Dover Classical Music for Piano" (engelska).
Medlem: PhaedraB | Tillagt automatiskt när systemet skapades | Implicit | jan 7, 2014, 5:28pm

januari 6, 2014

Lade till serien Cassell Opera Guides. Läs mer här.
Medlem: PhaedraB | Tillagt automatiskt när systemet skapades | jan 6, 2014, 8:55pm
Lade till serienamnet "Cassell Opera Guides" (engelska).
Medlem: PhaedraB | Tillagt automatiskt när systemet skapades | Implicit | jan 6, 2014, 8:55pm

januari 4, 2014

Lade till serien Avant scene: Opera [50]. Läs mer här.
Medlem: PhaedraB | Tillagt automatiskt när systemet skapades | jan 4, 2014, 10:34pm
Lade till serienamnet "Avant scene: Opera [50]" (engelska).
Medlem: PhaedraB | Tillagt automatiskt när systemet skapades | Implicit | jan 4, 2014, 10:34pm
Lade till serien Avant scène: Opéra [50]. Läs mer här.
Medlem: PhaedraB | Tillagt automatiskt när systemet skapades | jan 4, 2014, 10:33pm
Lade till serienamnet "Avant scène: Opéra [50]" (engelska).
Medlem: PhaedraB | Tillagt automatiskt när systemet skapades | Implicit | jan 4, 2014, 10:33pm
Lade till serien DDover Little Activity Books. Läs mer här.
Medlem: PhaedraB | Tillagt automatiskt när systemet skapades | jan 4, 2014, 12:01am
Lade till serienamnet "DDover Little Activity Books" (engelska).
Medlem: PhaedraB | Tillagt automatiskt när systemet skapades | Implicit | jan 4, 2014, 12:01am
Lade till serien Dover Sticker Storybooks. Läs mer här.
Medlem: PhaedraB | Tillagt automatiskt när systemet skapades | jan 4, 2014, 12:01am
Lade till serienamnet "Dover Sticker Storybooks" (engelska).
Medlem: PhaedraB | Tillagt automatiskt när systemet skapades | Implicit | jan 4, 2014, 12:01am

januari 3, 2014

Lade till serien Dover Silly Sticker Stories. Läs mer här.
Medlem: PhaedraB | Tillagt automatiskt när systemet skapades | jan 3, 2014, 11:21pm
Lade till serienamnet "Dover Silly Sticker Stories" (engelska).
Medlem: PhaedraB | Tillagt automatiskt när systemet skapades | Implicit | jan 3, 2014, 11:21pm
Lade till serien Silly Sticker Stories. Läs mer här.
Medlem: PhaedraB | Tillagt automatiskt när systemet skapades | jan 3, 2014, 11:20pm
Lade till serienamnet "Silly Sticker Stories" (engelska).
Medlem: PhaedraB | Tillagt automatiskt när systemet skapades | Implicit | jan 3, 2014, 11:20pm

december 28, 2013

Lade till serien Listen to Genius. Läs mer här.
Medlem: PhaedraB | Tillagt automatiskt när systemet skapades | dec 28, 2013, 9:29pm
Lade till serienamnet "Listen to Genius" (engelska).
Medlem: PhaedraB | Tillagt automatiskt när systemet skapades | Implicit | dec 28, 2013, 9:29pm
Lade till en beskrivning (engelska)
See publisher series Llewellyn's Sourcebooks
Medlem: PhaedraB | Tillagt automatiskt när systemet skapades | dec 28, 2013, 5:52pm
Lade till en beskrivning (engelska)
See publisher series Llewellyn's Sourcebooks
Medlem: PhaedraB | Tillagt automatiskt när systemet skapades | dec 28, 2013, 5:52pm

december 27, 2013

Lade till serien Dover Large-Format Bookmarks. Läs mer här.
Medlem: PhaedraB | Tillagt automatiskt när systemet skapades | dec 27, 2013, 11:27pm
Lade till serienamnet "Dover Large-Format Bookmarks" (engelska).
Medlem: PhaedraB | Tillagt automatiskt när systemet skapades | Implicit | dec 27, 2013, 11:27pm
Lade till serien Dover Stationery Boxed Sets. Läs mer här.
Medlem: PhaedraB | Tillagt automatiskt när systemet skapades | dec 27, 2013, 11:09pm
Lade till serienamnet "Dover Stationery Boxed Sets" (engelska).
Medlem: PhaedraB | Tillagt automatiskt när systemet skapades | Implicit | dec 27, 2013, 11:09pm
Lade till serien Small-Format Bookmarks. Läs mer här.
Medlem: PhaedraB | Tillagt automatiskt när systemet skapades | dec 27, 2013, 10:58pm
Lade till serienamnet "Small-Format Bookmarks" (engelska).
Medlem: PhaedraB | Tillagt automatiskt när systemet skapades | Implicit | dec 27, 2013, 10:58pm

december 26, 2013

Medlem: PhaedraB | Tillagt automatiskt när systemet skapades | dec 26, 2013, 8:52pm
Lade till serienamnet "Smithsonian Institution, Bureau of American Ethnology, Bulletin" (engelska).
Medlem: PhaedraB | Tillagt automatiskt när systemet skapades | Implicit | dec 26, 2013, 8:52pm

december 25, 2013

Medlem: PhaedraB | Tillagt automatiskt när systemet skapades | dec 25, 2013, 6:25pm
Lade till serienamnet "Dover Hobbies and Amusements for Children" (engelska).
Medlem: PhaedraB | Tillagt automatiskt när systemet skapades | Implicit | dec 25, 2013, 6:25pm
Lade till serien American Crafts. Läs mer här.
Medlem: PhaedraB | Tillagt automatiskt när systemet skapades | dec 25, 2013, 2:44am
Lade till serienamnet "American Crafts" (engelska).
Medlem: PhaedraB | Tillagt automatiskt när systemet skapades | Implicit | dec 25, 2013, 2:44am
Medlem: PhaedraB | Tillagt automatiskt när systemet skapades | dec 25, 2013, 2:20am
Lade till serienamnet "History of the United States Series" (engelska).
Medlem: PhaedraB | Tillagt automatiskt när systemet skapades | Implicit | dec 25, 2013, 2:20am

december 24, 2013

Lade till serien Dover Arts & Crafts. Läs mer här.
Medlem: PhaedraB | Tillagt automatiskt när systemet skapades | dec 24, 2013, 10:43pm
Lade till serienamnet "Dover Arts & Crafts" (engelska).
Medlem: PhaedraB | Tillagt automatiskt när systemet skapades | Implicit | dec 24, 2013, 10:43pm
Medlem: PhaedraB | Tillagt automatiskt när systemet skapades | dec 24, 2013, 5:48pm
Lade till serienamnet "African Art Art of Illustration" (engelska).
Medlem: PhaedraB | Tillagt automatiskt när systemet skapades | Implicit | dec 24, 2013, 5:48pm

december 21, 2013

Medlem: PhaedraB | Tillagt automatiskt när systemet skapades | dec 21, 2013, 3:53pm
Lade till serienamnet "Dover Black-And-White Stickers & Seals" (engelska).
Medlem: PhaedraB | Tillagt automatiskt när systemet skapades | Implicit | dec 21, 2013, 3:53pm
Medlem: PhaedraB | Tillagt automatiskt när systemet skapades | dec 21, 2013, 2:19am
Lade till serienamnet "Dover Electronic Clip Art, Gold Series" (engelska).
Medlem: PhaedraB | Tillagt automatiskt när systemet skapades | Implicit | dec 21, 2013, 2:19am

december 19, 2013

Lade till serien Longman Structural Readers. Läs mer här.
Medlem: PhaedraB | Tillagt automatiskt när systemet skapades | dec 19, 2013, 9:53pm
Lade till serienamnet "Longman Structural Readers" (engelska).
Medlem: PhaedraB | Tillagt automatiskt när systemet skapades | Implicit | dec 19, 2013, 9:53pm

december 17, 2013

Lade till serien Dover Image Archive. Läs mer här.
Medlem: PhaedraB | Tillagt automatiskt när systemet skapades | dec 17, 2013, 9:48pm
Lade till serienamnet "Dover Image Archive" (engelska).
Medlem: PhaedraB | Tillagt automatiskt när systemet skapades | Implicit | dec 17, 2013, 9:48pm
Lade till serien Dover Pictura CD-ROM Archive. Läs mer här.
Medlem: PhaedraB | Tillagt automatiskt när systemet skapades | dec 17, 2013, 12:07am
Lade till serienamnet "Dover Pictura CD-ROM Archive" (engelska).
Medlem: PhaedraB | Tillagt automatiskt när systemet skapades | Implicit | dec 17, 2013, 12:07am

december 16, 2013

Lade till serien Boxed Sets/Bindups. Läs mer här.
Medlem: PhaedraB | Tillagt automatiskt när systemet skapades | dec 16, 2013, 8:43pm
Lade till serienamnet "Boxed Sets/Bindups" (engelska).
Medlem: PhaedraB | Tillagt automatiskt när systemet skapades | Implicit | dec 16, 2013, 8:43pm

december 15, 2013

Serier: Dover CD-ROM
Lade till serien Dover CD-ROM. Läs mer här.
Medlem: PhaedraB | Tillagt automatiskt när systemet skapades | dec 15, 2013, 8:42pm
Serier: Dover CD-ROM
Lade till serienamnet "Dover CD-ROM" (engelska).
Medlem: PhaedraB | Tillagt automatiskt när systemet skapades | Implicit | dec 15, 2013, 8:42pm
Medlem: PhaedraB | Tillagt automatiskt när systemet skapades | dec 15, 2013, 5:19pm
Lade till serienamnet "Columbia University Contribution to Anthropology" (engelska).
Medlem: PhaedraB | Tillagt automatiskt när systemet skapades | Implicit | dec 15, 2013, 5:19pm
Lade till serien Dover Art Activity Packs. Läs mer här.
Medlem: PhaedraB | Tillagt automatiskt när systemet skapades | dec 15, 2013, 12:13am
Lade till serienamnet "Dover Art Activity Packs" (engelska).
Medlem: PhaedraB | Tillagt automatiskt när systemet skapades | Implicit | dec 15, 2013, 12:13am

december 14, 2013

Lade till serien Dover Clip Art Design Tools. Läs mer här.
Medlem: PhaedraB | Tillagt automatiskt när systemet skapades | dec 14, 2013, 6:28pm
Lade till serienamnet "Dover Clip Art Design Tools" (engelska).
Medlem: PhaedraB | Tillagt automatiskt när systemet skapades | Implicit | dec 14, 2013, 6:28pm

december 13, 2013

Medlem: PhaedraB | Tillagt automatiskt när systemet skapades | dec 13, 2013, 1:11am
Lade till serienamnet "Institute of Classical Architecture & Classical America" (engelska).
Medlem: PhaedraB | Tillagt automatiskt när systemet skapades | Implicit | dec 13, 2013, 1:11am

december 12, 2013

Lade till en beskrivning (engelska)
See Publisher Series of the same name
Medlem: PhaedraB | Tillagt automatiskt när systemet skapades | dec 12, 2013, 4:09pm
Lade till en beskrivning (engelska)
See Publisher Series of the same name
Medlem: PhaedraB | Tillagt automatiskt när systemet skapades | dec 12, 2013, 4:09pm

december 10, 2013

Lade till serien Autobiography/Women's Studies. Läs mer här.
Medlem: PhaedraB | Tillagt automatiskt när systemet skapades | dec 10, 2013, 12:36am
Lade till serienamnet "Autobiography/Women's Studies" (engelska).
Medlem: PhaedraB | Tillagt automatiskt när systemet skapades | Implicit | dec 10, 2013, 12:36am

december 9, 2013

Lade till serien Technical Art Books. Läs mer här.
Medlem: PhaedraB | Tillagt automatiskt när systemet skapades | dec 9, 2013, 4:14pm
Lade till serienamnet "Technical Art Books" (engelska).
Medlem: PhaedraB | Tillagt automatiskt när systemet skapades | Implicit | dec 9, 2013, 4:14pm

november 30, 2013

Medlem: PhaedraB | Tillagt automatiskt när systemet skapades | nov 30, 2013, 9:29pm
Lade till serienamnet "Biblioteca Escolar Clasicos / School Library Classics" (engelska).
Medlem: PhaedraB | Tillagt automatiskt när systemet skapades | Implicit | nov 30, 2013, 9:29pm

november 29, 2013

Lade till serien BBC Cover to Cover. Läs mer här.
Medlem: PhaedraB | Tillagt automatiskt när systemet skapades | nov 29, 2013, 8:55pm
Lade till serienamnet "BBC Cover to Cover" (engelska).
Medlem: PhaedraB | Tillagt automatiskt när systemet skapades | Implicit | nov 29, 2013, 8:55pm

november 28, 2013

Lade till serien Dover Children's Classic. Läs mer här.
Medlem: PhaedraB | Tillagt automatiskt när systemet skapades | nov 28, 2013, 3:21pm
Lade till serienamnet "Dover Children's Classic" (engelska).
Medlem: PhaedraB | Tillagt automatiskt när systemet skapades | Implicit | nov 28, 2013, 3:21pm

november 21, 2013

Medlem: PhaedraB | Tillagt automatiskt när systemet skapades | nov 21, 2013, 10:30pm
Lade till serienamnet "Bernice P. Bishop Museum Bulletin" (engelska).
Medlem: PhaedraB | Tillagt automatiskt när systemet skapades | Implicit | nov 21, 2013, 10:30pm

november 20, 2013

Medlem: PhaedraB | Tillagt automatiskt när systemet skapades | nov 20, 2013, 8:52pm
Lade till serienamnet "Perspectives in Psychical Research" (engelska).
Medlem: PhaedraB | Tillagt automatiskt när systemet skapades | Implicit | nov 20, 2013, 8:52pm
Medlem: PhaedraB | Tillagt automatiskt när systemet skapades | nov 20, 2013, 8:47pm
Lade till serienamnet "Cambridge Library Collection - Spiritualism and Esoteric Knowledge" (engelska).
Medlem: PhaedraB | Tillagt automatiskt när systemet skapades | Implicit | nov 20, 2013, 8:47pm
Medlem: PhaedraB | Tillagt automatiskt när systemet skapades | nov 20, 2013, 8:46pm
Lade till serienamnet "ATLA Monograph Preservation Program" (engelska).
Medlem: PhaedraB | Tillagt automatiskt när systemet skapades | Implicit | nov 20, 2013, 8:46pm

november 18, 2013

Lade till serien Kingdoms of Life. Läs mer här.
Medlem: PhaedraB | Tillagt automatiskt när systemet skapades | nov 18, 2013, 7:01pm
Lade till serienamnet "Kingdoms of Life" (engelska).
Medlem: PhaedraB | Tillagt automatiskt när systemet skapades | Implicit | nov 18, 2013, 7:01pm
Serier: Taxonomy
Lade till serien Taxonomy. Läs mer här.
Medlem: PhaedraB | Tillagt automatiskt när systemet skapades | nov 18, 2013, 6:54pm
Serier: Taxonomy
Lade till serienamnet "Taxonomy" (engelska).
Medlem: PhaedraB | Tillagt automatiskt när systemet skapades | Implicit | nov 18, 2013, 6:54pm
Serier: Taxonom
Lade till serien Taxonom. Läs mer här.
Medlem: PhaedraB | Tillagt automatiskt när systemet skapades | nov 18, 2013, 6:54pm
Serier: Taxonom
Lade till serienamnet "Taxonom" (engelska).
Medlem: PhaedraB | Tillagt automatiskt när systemet skapades | Implicit | nov 18, 2013, 6:54pm
Lade till serien Systems of the Body. Läs mer här.
Medlem: PhaedraB | Tillagt automatiskt när systemet skapades | nov 18, 2013, 6:39pm
Lade till serienamnet "Systems of the Body" (engelska).
Medlem: PhaedraB | Tillagt automatiskt när systemet skapades | Implicit | nov 18, 2013, 6:39pm
Lade till serien Great Men of Science. Läs mer här.
Medlem: PhaedraB | Tillagt automatiskt när systemet skapades | nov 18, 2013, 5:47pm
Lade till serienamnet "Great Men of Science" (engelska).
Medlem: PhaedraB | Tillagt automatiskt när systemet skapades | Implicit | nov 18, 2013, 5:47pm
Serier: Better Earth
Lade till serien Better Earth. Läs mer här.
Medlem: PhaedraB | Tillagt automatiskt när systemet skapades | nov 18, 2013, 5:41pm
Serier: Better Earth
Lade till serienamnet "Better Earth" (engelska).
Medlem: PhaedraB | Tillagt automatiskt när systemet skapades | Implicit | nov 18, 2013, 5:41pm
Medlem: PhaedraB | Tillagt automatiskt när systemet skapades | nov 18, 2013, 1:30am
Lade till serienamnet "Venture Books Science Experiments & Projects" (engelska).
Medlem: PhaedraB | Tillagt automatiskt när systemet skapades | Implicit | nov 18, 2013, 1:30am
Lade till serien Dover Children's Science Book. Läs mer här.
Medlem: PhaedraB | Tillagt automatiskt när systemet skapades | nov 18, 2013, 1:29am
Lade till serienamnet "Dover Children's Science Book" (engelska).
Medlem: PhaedraB | Tillagt automatiskt när systemet skapades | Implicit | nov 18, 2013, 1:29am

november 16, 2013

Lade till serien Learning for Little Ones. Läs mer här.
Medlem: PhaedraB | Tillagt automatiskt när systemet skapades | nov 16, 2013, 9:31pm
Lade till serienamnet "Learning for Little Ones" (engelska).
Medlem: PhaedraB | Tillagt automatiskt när systemet skapades | Implicit | nov 16, 2013, 9:31pm
Medlem: PhaedraB | Tillagt automatiskt när systemet skapades | nov 16, 2013, 8:07pm
Lade till serienamnet "American School Of Needleworks" (engelska).
Medlem: PhaedraB | Tillagt automatiskt när systemet skapades | Implicit | nov 16, 2013, 8:07pm
Lade till serien American School Of Needlework. Läs mer här.
Medlem: PhaedraB | Tillagt automatiskt när systemet skapades | nov 16, 2013, 8:04pm
Lade till serienamnet "American School Of Needlework" (engelska).
Medlem: PhaedraB | Tillagt automatiskt när systemet skapades | Implicit | nov 16, 2013, 8:04pm

november 14, 2013

Lade till serien Step-by-Step Practical Guides. Läs mer här.
Medlem: PhaedraB | Tillagt automatiskt när systemet skapades | nov 14, 2013, 10:47pm
Lade till serienamnet "Step-by-Step Practical Guides" (engelska).
Medlem: PhaedraB | Tillagt automatiskt när systemet skapades | Implicit | nov 14, 2013, 10:47pm
Lade till serien Dpver Craft Books. Läs mer här.
Medlem: PhaedraB | Tillagt automatiskt när systemet skapades | nov 14, 2013, 8:55pm
Lade till serienamnet "Dpver Craft Books" (engelska).
Medlem: PhaedraB | Tillagt automatiskt när systemet skapades | Implicit | nov 14, 2013, 8:55pm
Medlem: PhaedraB | Tillagt automatiskt när systemet skapades | nov 14, 2013, 7:31pm
Lade till serienamnet "Dover Books on Papercraft and Origami" (engelska).
Medlem: PhaedraB | Tillagt automatiskt när systemet skapades | Implicit | nov 14, 2013, 7:31pm
Lade till serien Dover Cut & Assemble. Läs mer här.
Medlem: PhaedraB | Tillagt automatiskt när systemet skapades | nov 14, 2013, 3:29pm
Lade till serienamnet "Dover Cut & Assemble" (engelska).
Medlem: PhaedraB | Tillagt automatiskt när systemet skapades | Implicit | nov 14, 2013, 3:29pm

november 13, 2013

Lade till serien Folios Archive Library. Läs mer här.
Medlem: PhaedraB | Tillagt automatiskt när systemet skapades | nov 13, 2013, 6:18pm
Lade till serienamnet "Folios Archive Library" (engelska).
Medlem: PhaedraB | Tillagt automatiskt när systemet skapades | Implicit | nov 13, 2013, 6:18pm
Lade till serien Times Picture Collection. Läs mer här.
Medlem: PhaedraB | Tillagt automatiskt när systemet skapades | nov 13, 2013, 6:11pm
Lade till serienamnet "Times Picture Collection" (engelska).
Medlem: PhaedraB | Tillagt automatiskt när systemet skapades | Implicit | nov 13, 2013, 6:11pm
Lade till serien Glasgow Herald Archive. Läs mer här.
Medlem: PhaedraB | Tillagt automatiskt när systemet skapades | nov 13, 2013, 6:09pm
Lade till serienamnet "Glasgow Herald Archive" (engelska).
Medlem: PhaedraB | Tillagt automatiskt när systemet skapades | Implicit | nov 13, 2013, 6:09pm
Medlem: PhaedraB | Tillagt automatiskt när systemet skapades | nov 13, 2013, 6:08pm
Lade till serienamnet "Yorkshire Post Picture Archive" (engelska).
Medlem: PhaedraB | Tillagt automatiskt när systemet skapades | Implicit | nov 13, 2013, 6:08pm

november 9, 2013

Medlem: PhaedraB | Tillagt automatiskt när systemet skapades | nov 9, 2013, 11:47pm
Lade till serienamnet "Noyes series in animal behavior, ecology, conservation, and management" (engelska).
Medlem: PhaedraB | Tillagt automatiskt när systemet skapades | Implicit | nov 9, 2013, 11:47pm

november 8, 2013

Lade till serien Ginn Literature. Läs mer här.
Medlem: PhaedraB | Tillagt automatiskt när systemet skapades | nov 8, 2013, 7:23pm
Lade till serienamnet "Ginn Literature" (engelska).
Medlem: PhaedraB | Tillagt automatiskt när systemet skapades | Implicit | nov 8, 2013, 7:23pm

november 7, 2013

Medlem: PhaedraB | Tillagt automatiskt när systemet skapades | nov 7, 2013, 12:39am
Lade till serienamnet "Dover Books on Literature & Drama" (engelska).
Medlem: PhaedraB | Tillagt automatiskt när systemet skapades | Implicit | nov 7, 2013, 12:39am

november 2, 2013

Lade till serien Dover Little Transfers Books. Läs mer här.
Medlem: PhaedraB | Tillagt automatiskt när systemet skapades | nov 2, 2013, 6:59pm
Lade till serienamnet "Dover Little Transfers Books" (engelska).
Medlem: PhaedraB | Tillagt automatiskt när systemet skapades | Implicit | nov 2, 2013, 6:59pm
Lade till serien Dover Trading Cards. Läs mer här.
Medlem: PhaedraB | Tillagt automatiskt när systemet skapades | nov 2, 2013, 6:51pm
Lade till serienamnet "Dover Trading Cards" (engelska).
Medlem: PhaedraB | Tillagt automatiskt när systemet skapades | Implicit | nov 2, 2013, 6:51pm

november 1, 2013

Lade till serien Dover Peter Cottontail Book. Läs mer här.
Medlem: PhaedraB | Tillagt automatiskt när systemet skapades | nov 1, 2013, 10:29pm
Lade till serienamnet "Dover Peter Cottontail Book" (engelska).
Medlem: PhaedraB | Tillagt automatiskt när systemet skapades | Implicit | nov 1, 2013, 10:29pm
Lade till serien Dover Sticker Picture Book. Läs mer här.
Medlem: PhaedraB | Tillagt automatiskt när systemet skapades | nov 1, 2013, 9:41pm
Lade till serienamnet "Dover Sticker Picture Book" (engelska).
Medlem: PhaedraB | Tillagt automatiskt när systemet skapades | Implicit | nov 1, 2013, 9:41pm
Lade till serien Beginners Activity Books. Läs mer här.
Medlem: PhaedraB | Tillagt automatiskt när systemet skapades | nov 1, 2013, 9:40pm
Lade till serienamnet "Beginners Activity Books" (engelska).
Medlem: PhaedraB | Tillagt automatiskt när systemet skapades | Implicit | nov 1, 2013, 9:40pm
Medlem: PhaedraB | Tillagt automatiskt när systemet skapades | nov 1, 2013, 9:35pm
Lade till serienamnet "Build Window Stained Glass Coloring Book Series" (engelska).
Medlem: PhaedraB | Tillagt automatiskt när systemet skapades | Implicit | nov 1, 2013, 9:35pm
Medlem: PhaedraB | Tillagt automatiskt när systemet skapades | nov 1, 2013, 12:37am
Lade till serienamnet "Dover Little Activity Books Paper" (engelska).
Medlem: PhaedraB | Tillagt automatiskt när systemet skapades | Implicit | nov 1, 2013, 12:37am

oktober 31, 2013

Lade till serien Dover Fine Art, History of Ar. Läs mer här.
Medlem: PhaedraB | Tillagt automatiskt när systemet skapades | okt 31, 2013, 12:54am
Lade till serienamnet "Dover Fine Art, History of Ar" (engelska).
Medlem: PhaedraB | Tillagt automatiskt när systemet skapades | Implicit | okt 31, 2013, 12:54am

oktober 30, 2013

Lade till serien Modern Masters of Etching. Läs mer här.
Medlem: PhaedraB | Tillagt automatiskt när systemet skapades | okt 30, 2013, 2:32pm
Lade till serienamnet "Modern Masters of Etching" (engelska).
Medlem: PhaedraB | Tillagt automatiskt när systemet skapades | Implicit | okt 30, 2013, 2:32pm

oktober 29, 2013

Medlem: PhaedraB | Tillagt automatiskt när systemet skapades | okt 29, 2013, 1:27am
Lade till serienamnet "Dover Beginner's Activity Books" (engelska).
Medlem: PhaedraB | Tillagt automatiskt när systemet skapades | Implicit | okt 29, 2013, 1:27am

oktober 28, 2013

Lade till serien Dover I Can Draw. Läs mer här.
Medlem: PhaedraB | Tillagt automatiskt när systemet skapades | okt 28, 2013, 11:03pm
Lade till serienamnet "Dover I Can Draw" (engelska).
Medlem: PhaedraB | Tillagt automatiskt när systemet skapades | Implicit | okt 28, 2013, 11:03pm
Serier: Art Start
Lade till serien Art Start. Läs mer här.
Medlem: PhaedraB | Tillagt automatiskt när systemet skapades | okt 28, 2013, 10:13pm
Serier: Art Start
Lade till serienamnet "Art Start" (engelska).
Medlem: PhaedraB | Tillagt automatiskt när systemet skapades | Implicit | okt 28, 2013, 10:13pm
Medlem: PhaedraB | Tillagt automatiskt när systemet skapades | okt 28, 2013, 6:46pm
Lade till serienamnet "Marxist Theory and Contemporary Capitalism" (engelska).
Medlem: PhaedraB | Tillagt automatiskt när systemet skapades | Implicit | okt 28, 2013, 6:46pm
Medlem: PhaedraB | Tillagt automatiskt när systemet skapades | okt 28, 2013, 6:36pm
Lade till serienamnet "Health & Wellness Cooking Library" (engelska).
Medlem: PhaedraB | Tillagt automatiskt när systemet skapades | Implicit | okt 28, 2013, 6:36pm

oktober 27, 2013

Lade till serien Dover Shiny Stickers. Läs mer här.
Medlem: PhaedraB | Tillagt automatiskt när systemet skapades | okt 27, 2013, 8:01pm
Lade till serienamnet "Dover Shiny Stickers" (engelska).
Medlem: PhaedraB | Tillagt automatiskt när systemet skapades | Implicit | okt 27, 2013, 8:01pm
Medlem: PhaedraB | Tillagt automatiskt när systemet skapades | okt 27, 2013, 5:18pm
Lade till serienamnet "Dover Design Stained Glass Coloring Book Series" (engelska).
Medlem: PhaedraB | Tillagt automatiskt när systemet skapades | Implicit | okt 27, 2013, 5:18pm
Lade till serien The Changing Face of. Läs mer här.
Medlem: PhaedraB | Tillagt automatiskt när systemet skapades | okt 27, 2013, 2:45pm
Lade till serienamnet "The Changing Face of" (engelska).
Medlem: PhaedraB | Tillagt automatiskt när systemet skapades | Implicit | okt 27, 2013, 2:45pm
Serier: Artventure
Lade till serien Artventure. Läs mer här.
Medlem: PhaedraB | Tillagt automatiskt när systemet skapades | okt 27, 2013, 2:43pm
Serier: Artventure
Lade till serienamnet "Artventure" (engelska).
Medlem: PhaedraB | Tillagt automatiskt när systemet skapades | Implicit | okt 27, 2013, 2:43pm

oktober 26, 2013

Medlem: PhaedraB | Tillagt automatiskt när systemet skapades | okt 26, 2013, 9:43pm
Lade till serienamnet "Dover Freddy the Fireman Stickers" (engelska).
Medlem: PhaedraB | Tillagt automatiskt när systemet skapades | Implicit | okt 26, 2013, 9:43pm
Medlem: PhaedraB | Tillagt automatiskt när systemet skapades | okt 26, 2013, 7:39pm
Lade till serienamnet "Dover Little Activity Book Stickers" (engelska).
Medlem: PhaedraB | Tillagt automatiskt när systemet skapades | Implicit | okt 26, 2013, 7:39pm
Lade till serien Learning About. Läs mer här.
Medlem: PhaedraB | Tillagt automatiskt när systemet skapades | okt 26, 2013, 7:30pm
Lade till serienamnet "Learning About" (engelska).
Medlem: PhaedraB | Tillagt automatiskt när systemet skapades | Implicit | okt 26, 2013, 7:30pm

oktober 24, 2013

Lade till serien Itty Bitty Books. Läs mer här.
Medlem: PhaedraB | Tillagt automatiskt när systemet skapades | okt 24, 2013, 11:57pm
Lade till serienamnet "Itty Bitty Books" (engelska).
Medlem: PhaedraB | Tillagt automatiskt när systemet skapades | Implicit | okt 24, 2013, 11:57pm
Lade till serien Little Bitties. Läs mer här.
Medlem: PhaedraB | Tillagt automatiskt när systemet skapades | okt 24, 2013, 11:57pm
Lade till serienamnet "Little Bitties" (engelska).
Medlem: PhaedraB | Tillagt automatiskt när systemet skapades | Implicit | okt 24, 2013, 11:57pm
Lade till serien Cooking Even Guys Can Do!. Läs mer här.
Medlem: PhaedraB | Tillagt automatiskt när systemet skapades | okt 24, 2013, 11:40pm
Lade till serienamnet "Cooking Even Guys Can Do!" (engelska).
Medlem: PhaedraB | Tillagt automatiskt när systemet skapades | Implicit | okt 24, 2013, 11:40pm
Lade till serien Salt Companions to Poetry. Läs mer här.
Medlem: PhaedraB | Tillagt automatiskt när systemet skapades | okt 24, 2013, 11:32pm
Lade till serienamnet "Salt Companions to Poetry" (engelska).
Medlem: PhaedraB | Tillagt automatiskt när systemet skapades | Implicit | okt 24, 2013, 11:32pm
Lade till serien Writers & Their Work. Läs mer här.
Medlem: PhaedraB | Tillagt automatiskt när systemet skapades | okt 24, 2013, 11:29pm
Lade till serienamnet "Writers & Their Work" (engelska).
Medlem: PhaedraB | Tillagt automatiskt när systemet skapades | Implicit | okt 24, 2013, 11:29pm
Lade till serien Dover Paper Dols. Läs mer här.
Medlem: PhaedraB | Tillagt automatiskt när systemet skapades | okt 24, 2013, 9:29pm
Lade till serienamnet "Dover Paper Dols" (engelska).
Medlem: PhaedraB | Tillagt automatiskt när systemet skapades | Implicit | okt 24, 2013, 9:29pm
Lade till serien Dover Art for Framing. Läs mer här.
Medlem: PhaedraB | Tillagt automatiskt när systemet skapades | okt 24, 2013, 1:15am
Lade till serienamnet "Dover Art for Framing" (engelska).
Medlem: PhaedraB | Tillagt automatiskt när systemet skapades | Implicit | okt 24, 2013, 1:15am
Medlem: PhaedraB | Tillagt automatiskt när systemet skapades | okt 24, 2013, 12:21am
Lade till serienamnet "Super Reviews: All You Need to Know" (engelska).
Medlem: PhaedraB | Tillagt automatiskt när systemet skapades | Implicit | okt 24, 2013, 12:21am
Lade till serien Super Reviews Study Guides. Läs mer här.
Medlem: PhaedraB | Tillagt automatiskt när systemet skapades | okt 24, 2013, 12:21am
Lade till serienamnet "Super Reviews Study Guides" (engelska).
Medlem: PhaedraB | Tillagt automatiskt när systemet skapades | Implicit | okt 24, 2013, 12:21am

oktober 21, 2013

Lade till serien Design Source Book CD-ROM. Läs mer här.
Medlem: PhaedraB | Tillagt automatiskt när systemet skapades | okt 21, 2013, 6:10pm
Lade till serienamnet "Design Source Book CD-ROM" (engelska).
Medlem: PhaedraB | Tillagt automatiskt när systemet skapades | Implicit | okt 21, 2013, 6:10pm

oktober 20, 2013

Medlem: PhaedraB | Tillagt automatiskt när systemet skapades | okt 20, 2013, 11:47pm
Lade till serienamnet "Dover Glow-in-the-Dark Stickers" (engelska).
Medlem: PhaedraB | Tillagt automatiskt när systemet skapades | Implicit | okt 20, 2013, 11:47pm
Lade till serien Dover Stained Glass Book. Läs mer här.
Medlem: PhaedraB | Tillagt automatiskt när systemet skapades | okt 20, 2013, 11:30pm
Lade till serienamnet "Dover Stained Glass Book" (engelska).
Medlem: PhaedraB | Tillagt automatiskt när systemet skapades | Implicit | okt 20, 2013, 11:30pm

oktober 18, 2013

Lade till en beskrivning (engelska)
See Publisher Series of the same name
Medlem: PhaedraB | Tillagt automatiskt när systemet skapades | okt 18, 2013, 8:41pm
Lade till en beskrivning (engelska)
See Publisher Series of the same name
Medlem: PhaedraB | Tillagt automatiskt när systemet skapades | okt 18, 2013, 8:41pm
Medlem: PhaedraB | Tillagt automatiskt när systemet skapades | okt 18, 2013, 3:35pm
Lade till serienamnet "Dover Performing Arts: Drama, Film & Dance" (engelska).
Medlem: PhaedraB | Tillagt automatiskt när systemet skapades | Implicit | okt 18, 2013, 3:35pm
Medlem: PhaedraB | Tillagt automatiskt när systemet skapades | okt 18, 2013, 2:17pm
Lade till serienamnet "Dover Digital Vintage Advertising" (engelska).
Medlem: PhaedraB | Tillagt automatiskt när systemet skapades | Implicit | okt 18, 2013, 2:17pm
Lade till serien Digital Pictorial Archive. Läs mer här.
Medlem: PhaedraB | Tillagt automatiskt när systemet skapades | okt 18, 2013, 2:14pm
Lade till serienamnet "Digital Pictorial Archive" (engelska).
Medlem: PhaedraB | Tillagt automatiskt när systemet skapades | Implicit | okt 18, 2013, 2:14pm

oktober 17, 2013

Lade till serien Dover Alphabets. Läs mer här.
Medlem: PhaedraB | Tillagt automatiskt när systemet skapades | okt 17, 2013, 3:45pm
Lade till serienamnet "Dover Alphabets" (engelska).
Medlem: PhaedraB | Tillagt automatiskt när systemet skapades | Implicit | okt 17, 2013, 3:45pm

oktober 16, 2013

Lade till serien Dover Postcars. Läs mer här.
Medlem: PhaedraB | Tillagt automatiskt när systemet skapades | okt 16, 2013, 1:26am
Lade till serienamnet "Dover Postcars" (engelska).
Medlem: PhaedraB | Tillagt automatiskt när systemet skapades | Implicit | okt 16, 2013, 1:26am
Lade till serien Dover Postcard. Läs mer här.
Medlem: PhaedraB | Tillagt automatiskt när systemet skapades | okt 16, 2013, 1:02am
Lade till serienamnet "Dover Postcard" (engelska).
Medlem: PhaedraB | Tillagt automatiskt när systemet skapades | Implicit | okt 16, 2013, 1:02am

oktober 14, 2013

Lade till serien Palm Tree Bible Stories. Läs mer här.
Medlem: PhaedraB | Tillagt automatiskt när systemet skapades | okt 14, 2013, 8:01pm
Lade till serienamnet "Palm Tree Bible Stories" (engelska).
Medlem: PhaedraB | Tillagt automatiskt när systemet skapades | Implicit | okt 14, 2013, 8:01pm

oktober 13, 2013

Lade till serien Dover Glitter Paper Dolls. Läs mer här.
Medlem: PhaedraB | Tillagt automatiskt när systemet skapades | okt 13, 2013, 7:41pm
Lade till serienamnet "Dover Glitter Paper Dolls" (engelska).
Medlem: PhaedraB | Tillagt automatiskt när systemet skapades | Implicit | okt 13, 2013, 7:41pm
Serier: 2009
Lade till serien 2009. Läs mer här.
Medlem: PhaedraB | Tillagt automatiskt när systemet skapades | okt 13, 2013, 7:24pm
Serier: 2009
Lade till serienamnet "2009" (engelska).
Medlem: PhaedraB | Tillagt automatiskt när systemet skapades | Implicit | okt 13, 2013, 7:24pm

oktober 12, 2013

Lade till serien Paperdolls for Grownups. Läs mer här.
Medlem: PhaedraB | Tillagt automatiskt när systemet skapades | okt 12, 2013, 11:27pm
Lade till serienamnet "Paperdolls for Grownups" (engelska).
Medlem: PhaedraB | Tillagt automatiskt när systemet skapades | Implicit | okt 12, 2013, 11:27pm
Lade till en beskrivning (engelska)
See the Publisher Series of the same name
Medlem: PhaedraB | Tillagt automatiskt när systemet skapades | okt 12, 2013, 5:18pm
Lade till en beskrivning (engelska)
See the Publisher Series of the same name
Medlem: PhaedraB | Tillagt automatiskt när systemet skapades | okt 12, 2013, 5:18pm
Lade till en beskrivning (engelska)
See Publisher series of the same name
Medlem: PhaedraB | Tillagt automatiskt när systemet skapades | okt 12, 2013, 5:04pm
Lade till en beskrivning (engelska)
See Publisher series of the same name
Medlem: PhaedraB | Tillagt automatiskt när systemet skapades | okt 12, 2013, 5:04pm
Lade till en beskrivning (engelska)
See the Publisher series of the same name.
Medlem: PhaedraB | Tillagt automatiskt när systemet skapades | okt 12, 2013, 5:00pm
Lade till en beskrivning (engelska)
See the Publisher series of the same name.
Medlem: PhaedraB | Tillagt automatiskt när systemet skapades | okt 12, 2013, 5:00pm

oktober 11, 2013

Lade till en beskrivning (engelska)
See Publisher Series of the same name
Medlem: PhaedraB | Tillagt automatiskt när systemet skapades | okt 11, 2013, 9:58pm
Lade till en beskrivning (engelska)
See Publisher Series of the same name
Medlem: PhaedraB | Tillagt automatiskt när systemet skapades | okt 11, 2013, 9:58pm
Lade till en beskrivning (engelska)
Please see Publisher Series History of Costum Paper Dolls "Morgon van Hed trilogie" is a "ratty data" Series, completely -- but incorrectly -- collecting titles belonging to this wholly different, properly documented "Costume Paper Dolls" Series, which currently (25/04/2013) appears as a "Related Series" on the bad Series page. We've not yet found a means to separate the titles from this Series, and a Bug Report has been registered with LibraryThing. Until the issue is resolved, please DISREGARD and DO NOT ADD TITLES to the ratty data Series. Thank you.
Medlem: PhaedraB | Tillagt automatiskt när systemet skapades | okt 11, 2013, 9:21pm
Lade till en beskrivning (engelska)
Please see Publisher Series History of Costum Paper Dolls "Morgon van Hed trilogie" is a "ratty data" Series, completely -- but incorrectly -- collecting titles belonging to this wholly different, properly documented "Costume Paper Dolls" Series, which currently (25/04/2013) appears as a "Related Series" on the bad Series page. We've not yet found a means to separate the titles from this Series, and a Bug Report has been registered with LibraryThing. Until the issue is resolved, please DISREGARD and DO NOT ADD TITLES to the ratty data Series. Thank you.
Medlem: PhaedraB | Tillagt automatiskt när systemet skapades | okt 11, 2013, 9:21pm

oktober 10, 2013

Lade till en beskrivning (engelska)
See the Publisher series of the same name
Medlem: PhaedraB | Tillagt automatiskt när systemet skapades | okt 10, 2013, 12:13am
Lade till en beskrivning (engelska)
See the Publisher series of the same name
Medlem: PhaedraB | Tillagt automatiskt när systemet skapades | okt 10, 2013, 12:13am

oktober 9, 2013

Lade till serien Dover Little Activities Books. Läs mer här.
Medlem: PhaedraB | Tillagt automatiskt när systemet skapades | okt 9, 2013, 3:37am
Lade till serienamnet "Dover Little Activities Books" (engelska).
Medlem: PhaedraB | Tillagt automatiskt när systemet skapades | Implicit | okt 9, 2013, 3:37am
Medlem: PhaedraB | Tillagt automatiskt när systemet skapades | okt 9, 2013, 2:33am
Lade till serienamnet "Dover Glow-in-the-Dark Tattoos" (engelska).
Medlem: PhaedraB | Tillagt automatiskt när systemet skapades | Implicit | okt 9, 2013, 2:33am

oktober 8, 2013

Lade till serien Sticker Styles. Läs mer här.
Medlem: PhaedraB | Tillagt automatiskt när systemet skapades | okt 8, 2013, 12:27am
Lade till serienamnet "Sticker Styles" (engelska).
Medlem: PhaedraB | Tillagt automatiskt när systemet skapades | Implicit | okt 8, 2013, 12:27am

oktober 5, 2013

Lade till en beskrivning (engelska)
See Pubiisher Series of the same name
Medlem: PhaedraB | Tillagt automatiskt när systemet skapades | okt 5, 2013, 12:20am
Lade till en beskrivning (engelska)
See Pubiisher Series of the same name
Medlem: PhaedraB | Tillagt automatiskt när systemet skapades | okt 5, 2013, 12:20am
Lade till serien Dover Stickrs. Läs mer här.
Medlem: PhaedraB | Tillagt automatiskt när systemet skapades | okt 5, 2013, 12:01am
Lade till serienamnet "Dover Stickrs" (engelska).
Medlem: PhaedraB | Tillagt automatiskt när systemet skapades | Implicit | okt 5, 2013, 12:01am

oktober 4, 2013

Serier: Dover BOOST
Lade till serien Dover BOOST. Läs mer här.
Medlem: PhaedraB | Tillagt automatiskt när systemet skapades | okt 4, 2013, 11:53pm
Serier: Dover BOOST
Lade till serienamnet "Dover BOOST" (engelska).
Medlem: PhaedraB | Tillagt automatiskt när systemet skapades | Implicit | okt 4, 2013, 11:53pm
Lade till serien Dover Flash Cards. Läs mer här.
Medlem: PhaedraB | Tillagt automatiskt när systemet skapades | okt 4, 2013, 4:00pm
Lade till serienamnet "Dover Flash Cards" (engelska).
Medlem: PhaedraB | Tillagt automatiskt när systemet skapades | Implicit | okt 4, 2013, 4:00pm
Medlem: PhaedraB | Tillagt automatiskt när systemet skapades | okt 4, 2013, 3:48pm
Lade till serienamnet "Hidden Picture Sticker Stories" (engelska).
Medlem: PhaedraB | Tillagt automatiskt när systemet skapades | Implicit | okt 4, 2013, 3:48pm
Lade till serien Sticker Stories. Läs mer här.
Medlem: PhaedraB | Tillagt automatiskt när systemet skapades | okt 4, 2013, 3:48pm
Lade till serienamnet "Sticker Stories" (engelska).
Medlem: PhaedraB | Tillagt automatiskt när systemet skapades | Implicit | okt 4, 2013, 3:48pm
Lade till serien Dover Little Actvity Books. Läs mer här.
Medlem: PhaedraB | Tillagt automatiskt när systemet skapades | okt 4, 2013, 3:00pm
Lade till serienamnet "Dover Little Actvity Books" (engelska).
Medlem: PhaedraB | Tillagt automatiskt när systemet skapades | Implicit | okt 4, 2013, 3:00pm
Lade till serien The Way Things Work. Läs mer här.
Medlem: PhaedraB | Tillagt automatiskt när systemet skapades | okt 4, 2013, 3:07am
Lade till serienamnet "The Way Things Work" (engelska).
Medlem: PhaedraB | Tillagt automatiskt när systemet skapades | Implicit | okt 4, 2013, 3:07am

oktober 3, 2013

Lade till serien Woodlands Sticker Pictures. Läs mer här.
Medlem: PhaedraB | Tillagt automatiskt när systemet skapades | okt 3, 2013, 10:41pm
Lade till serienamnet "Woodlands Sticker Pictures" (engelska).
Medlem: PhaedraB | Tillagt automatiskt när systemet skapades | Implicit | okt 3, 2013, 10:41pm
Lade till serien Dover Stickres. Läs mer här.
Medlem: PhaedraB | Tillagt automatiskt när systemet skapades | okt 3, 2013, 10:30pm
Lade till serienamnet "Dover Stickres" (engelska).
Medlem: PhaedraB | Tillagt automatiskt när systemet skapades | Implicit | okt 3, 2013, 10:30pm
Lade till serien Golden Tell-a-Tale Book. Läs mer här.
Medlem: PhaedraB | Tillagt automatiskt när systemet skapades | okt 3, 2013, 10:19pm
Lade till serienamnet "Golden Tell-a-Tale Book" (engelska).
Medlem: PhaedraB | Tillagt automatiskt när systemet skapades | Implicit | okt 3, 2013, 10:19pm
Serier: Teddy Board
Lade till serien Teddy Board. Läs mer här.
Medlem: PhaedraB | Tillagt automatiskt när systemet skapades | okt 3, 2013, 1:51pm
Serier: Teddy Board
Lade till serienamnet "Teddy Board" (engelska).
Medlem: PhaedraB | Tillagt automatiskt när systemet skapades | Implicit | okt 3, 2013, 1:51pm

oktober 2, 2013

Medlem: PhaedraB | Tillagt automatiskt när systemet skapades | okt 2, 2013, 12:54am
Lade till serienamnet "Ladybird Peter Rabbit & Friends Storybooks" (engelska).
Medlem: PhaedraB | Tillagt automatiskt när systemet skapades | Implicit | okt 2, 2013, 12:54am
Serier: Read & Play
Lade till serien Read & Play. Läs mer här.
Medlem: PhaedraB | Tillagt automatiskt när systemet skapades | okt 2, 2013, 12:47am
Serier: Read & Play
Lade till serienamnet "Read & Play" (engelska).
Medlem: PhaedraB | Tillagt automatiskt när systemet skapades | Implicit | okt 2, 2013, 12:47am
Lade till serien Little hide-and-seek books. Läs mer här.
Medlem: PhaedraB | Tillagt automatiskt när systemet skapades | okt 2, 2013, 12:41am
Lade till serienamnet "Little hide-and-seek books" (engelska).
Medlem: PhaedraB | Tillagt automatiskt när systemet skapades | Implicit | okt 2, 2013, 12:41am
Medlem: PhaedraB | Tillagt automatiskt när systemet skapades | okt 2, 2013, 12:41am
Lade till serienamnet "Beatrix Potter Little hide-and-seek books" (engelska).
Medlem: PhaedraB | Tillagt automatiskt när systemet skapades | Implicit | okt 2, 2013, 12:41am

oktober 1, 2013

Lade till serien Classic Pop-Up Tales. Läs mer här.
Medlem: PhaedraB | Tillagt automatiskt när systemet skapades | okt 1, 2013, 10:58pm
Lade till serienamnet "Classic Pop-Up Tales" (engelska).
Medlem: PhaedraB | Tillagt automatiskt när systemet skapades | Implicit | okt 1, 2013, 10:58pm
Lade till serien Grange Pop-Up Books. Läs mer här.
Medlem: PhaedraB | Tillagt automatiskt när systemet skapades | okt 1, 2013, 10:27pm
Lade till serienamnet "Grange Pop-Up Books" (engelska).
Medlem: PhaedraB | Tillagt automatiskt när systemet skapades | Implicit | okt 1, 2013, 10:27pm
Lade till en beskrivning (engelska)
See Publisher Series of the same name
Medlem: PhaedraB | Tillagt automatiskt när systemet skapades | okt 1, 2013, 7:04pm
Lade till en beskrivning (engelska)
See Publisher Series of the same name
Medlem: PhaedraB | Tillagt automatiskt när systemet skapades | okt 1, 2013, 7:04pm

september 30, 2013

Lade till serien Dover Pictorial Archvie. Läs mer här.
Medlem: PhaedraB | Tillagt automatiskt när systemet skapades | sep 30, 2013, 4:18pm
Lade till serienamnet "Dover Pictorial Archvie" (engelska).
Medlem: PhaedraB | Tillagt automatiskt när systemet skapades | Implicit | sep 30, 2013, 4:18pm
Lade till en beskrivning (engelska)
See Publisher Series of the same name
Medlem: PhaedraB | Tillagt automatiskt när systemet skapades | sep 30, 2013, 1:03am
Lade till en beskrivning (engelska)
See Publisher Series of the same name
Medlem: PhaedraB | Tillagt automatiskt när systemet skapades | sep 30, 2013, 1:03am
Lade till en beskrivning (engelska)
See the Publisher series of the same name
Medlem: PhaedraB | Tillagt automatiskt när systemet skapades | sep 30, 2013, 12:10am
Lade till en beskrivning (engelska)
See the Publisher series of the same name
Medlem: PhaedraB | Tillagt automatiskt när systemet skapades | sep 30, 2013, 12:10am

september 29, 2013

Lade till en beskrivning (engelska)
See Publisher series of the same name
Medlem: PhaedraB | Tillagt automatiskt när systemet skapades | sep 29, 2013, 5:17pm
Lade till en beskrivning (engelska)
See Publisher series of the same name
Medlem: PhaedraB | Tillagt automatiskt när systemet skapades | sep 29, 2013, 5:17pm
Lade till en beskrivning (engelska)
See Publisher series of the same name
Medlem: PhaedraB | Tillagt automatiskt när systemet skapades | sep 29, 2013, 4:45pm
Lade till en beskrivning (engelska)
See Publisher series of the same name
Medlem: PhaedraB | Tillagt automatiskt när systemet skapades | sep 29, 2013, 4:45pm
Lade till en beskrivning (engelska)
See Publisher series of the same name
Medlem: PhaedraB | Tillagt automatiskt när systemet skapades | sep 29, 2013, 4:44pm
Lade till en beskrivning (engelska)
See Publisher series of the same name
Medlem: PhaedraB | Tillagt automatiskt när systemet skapades | sep 29, 2013, 4:44pm
Lade till en beskrivning (engelska)
See Publisher series of the same name
Medlem: PhaedraB | Tillagt automatiskt när systemet skapades | sep 29, 2013, 4:44pm
Lade till en beskrivning (engelska)
See Publisher series of the same name
Medlem: PhaedraB | Tillagt automatiskt när systemet skapades | sep 29, 2013, 4:44pm
Lade till en beskrivning (engelska)
See Publisher series of the same name
Medlem: PhaedraB | Tillagt automatiskt när systemet skapades | sep 29, 2013, 4:42pm
Lade till en beskrivning (engelska)
See Publisher series of the same name
Medlem: PhaedraB | Tillagt automatiskt när systemet skapades | sep 29, 2013, 4:42pm
Lade till serien Dover Small-Format Cards. Läs mer här.
Medlem: PhaedraB | Tillagt automatiskt när systemet skapades | sep 29, 2013, 4:22pm
Lade till serienamnet "Dover Small-Format Cards" (engelska).
Medlem: PhaedraB | Tillagt automatiskt när systemet skapades | Implicit | sep 29, 2013, 4:22pm
Lade till en beskrivning (engelska)
See Publisher series of the same name
Medlem: PhaedraB | Tillagt automatiskt när systemet skapades | sep 29, 2013, 1:45am
Lade till en beskrivning (engelska)
See Publisher series of the same name
Medlem: PhaedraB | Tillagt automatiskt när systemet skapades | sep 29, 2013, 1:45am
Lade till en beskrivning (engelska)
See Publisher series of the same name
Medlem: PhaedraB | Tillagt automatiskt när systemet skapades | sep 29, 2013, 1:42am
Lade till en beskrivning (engelska)
See Publisher series of the same name
Medlem: PhaedraB | Tillagt automatiskt när systemet skapades | sep 29, 2013, 1:42am

september 23, 2013

Lade till en beskrivning (engelska)
See publisher series of the same name
Medlem: PhaedraB | Tillagt automatiskt när systemet skapades | sep 23, 2013, 2:10am
Lade till en beskrivning (engelska)
See publisher series of the same name
Medlem: PhaedraB | Tillagt automatiskt när systemet skapades | sep 23, 2013, 2:10am

september 21, 2013

Lade till serien Dover Clip At. Läs mer här.
Medlem: PhaedraB | Tillagt automatiskt när systemet skapades | sep 21, 2013, 11:04pm
Lade till serienamnet "Dover Clip At" (engelska).
Medlem: PhaedraB | Tillagt automatiskt när systemet skapades | Implicit | sep 21, 2013, 11:04pm
Lade till serien Dover Pictural Vector Designs. Läs mer här.
Medlem: PhaedraB | Tillagt automatiskt när systemet skapades | sep 21, 2013, 2:43pm
Lade till serienamnet "Dover Pictural Vector Designs" (engelska).
Medlem: PhaedraB | Tillagt automatiskt när systemet skapades | Implicit | sep 21, 2013, 2:43pm
Lade till serien Dover Electronic Cip Art. Läs mer här.
Medlem: PhaedraB | Tillagt automatiskt när systemet skapades | sep 21, 2013, 1:21am
Lade till serienamnet "Dover Electronic Cip Art" (engelska).
Medlem: PhaedraB | Tillagt automatiskt när systemet skapades | Implicit | sep 21, 2013, 1:21am
Lade till serien Dover Design Tools. Läs mer här.
Medlem: PhaedraB | Tillagt automatiskt när systemet skapades | sep 21, 2013, 12:59am
Lade till serienamnet "Dover Design Tools" (engelska).
Medlem: PhaedraB | Tillagt automatiskt när systemet skapades | Implicit | sep 21, 2013, 12:59am

september 14, 2013

Lade till en beskrivning (engelska)
See Publisher Series: Dover Electronic Clip Art
Medlem: PhaedraB | Tillagt automatiskt när systemet skapades | sep 14, 2013, 12:50am
Lade till en beskrivning (engelska)
See Publisher Series: Dover Electronic Clip Art
Medlem: PhaedraB | Tillagt automatiskt när systemet skapades | sep 14, 2013, 12:50am
Lade till en beskrivning (engelska)
See the publisher series Dover Needlework Series
Medlem: PhaedraB | Tillagt automatiskt när systemet skapades | sep 14, 2013, 12:03am
Lade till en beskrivning (engelska)
See the publisher series Dover Needlework Series
Medlem: PhaedraB | Tillagt automatiskt när systemet skapades | sep 14, 2013, 12:03am

september 13, 2013

Lade till serien Long Ago Children's Books. Läs mer här.
Medlem: PhaedraB | Tillagt automatiskt när systemet skapades | sep 13, 2013, 1:55pm
Lade till serienamnet "Long Ago Children's Books" (engelska).
Medlem: PhaedraB | Tillagt automatiskt när systemet skapades | Implicit | sep 13, 2013, 1:55pm

augusti 19, 2013

Serier: Kalliope
Lade till en beskrivning (engelska)
Subtitle: A Journal of Women's Art Periodical published by the Kalliope Writers' Collective, Folorida Community College at Jacksonville ISSN 0735-7885
Medlem: PhaedraB | Tillagt automatiskt när systemet skapades | aug 19, 2013, 9:22pm
Serier: Kalliope
Lade till en beskrivning (engelska)
Subtitle: A Journal of Women's Art Periodical published by the Kalliope Writers' Collective, Folorida Community College at Jacksonville ISSN 0735-7885
Medlem: PhaedraB | Tillagt automatiskt när systemet skapades | aug 19, 2013, 9:22pm

juli 22, 2013

Lade till en beskrivning (engelska)
Periodical, Purnell/Knowledge Publications 1964-1966.
Medlem: PhaedraB | Tillagt automatiskt när systemet skapades | jul 22, 2013, 6:23pm
Lade till en beskrivning (engelska)
Periodical, Purnell/Knowledge Publications 1964-1966.
Medlem: PhaedraB | Tillagt automatiskt när systemet skapades | jul 22, 2013, 6:23pm
Lade till serien Discovering Ar. Läs mer här.
Medlem: PhaedraB | Tillagt automatiskt när systemet skapades | jul 22, 2013, 5:08pm
Lade till serienamnet "Discovering Ar" (engelska).
Medlem: PhaedraB | Tillagt automatiskt när systemet skapades | Implicit | jul 22, 2013, 5:08pm

maj 13, 2013

Lade till en beskrivning (engelska)
periodical http://heresiesfilmproject.org/archive/
Medlem: PhaedraB | Tillagt automatiskt när systemet skapades | maj 13, 2013, 5:58pm
Lade till en beskrivning (engelska)
periodical http://heresiesfilmproject.org/archive/
Medlem: PhaedraB | Tillagt automatiskt när systemet skapades | maj 13, 2013, 5:58pm

maj 11, 2013

Lade till en beskrivning (engelska)
12 volume set of cookbooks, edited by Mary Margaret McBride and Anne London
Medlem: PhaedraB | Tillagt automatiskt när systemet skapades | maj 11, 2013, 7:39pm
Lade till en beskrivning (engelska)
12 volume set of cookbooks, edited by Mary Margaret McBride and Anne London
Medlem: PhaedraB | Tillagt automatiskt när systemet skapades | maj 11, 2013, 7:39pm

mars 20, 2013

Lade till en beskrivning (engelska)
periodical
Medlem: PhaedraB | Tillagt automatiskt när systemet skapades | mar 20, 2013, 4:55pm
Lade till en beskrivning (engelska)
periodical
Medlem: PhaedraB | Tillagt automatiskt när systemet skapades | mar 20, 2013, 4:55pm

februari 12, 2013

Lade till en beskrivning (engelska)
Periodical
Medlem: PhaedraB | Tillagt automatiskt när systemet skapades | feb 12, 2013, 4:44pm
Lade till en beskrivning (engelska)
Periodical
Medlem: PhaedraB | Tillagt automatiskt när systemet skapades | feb 12, 2013, 4:44pm

februari 9, 2013

Lade till en beskrivning (engelska)
Periodical
Medlem: PhaedraB | Tillagt automatiskt när systemet skapades | feb 9, 2013, 5:38pm
Lade till en beskrivning (engelska)
Periodical
Medlem: PhaedraB | Tillagt automatiskt när systemet skapades | feb 9, 2013, 5:38pm

november 21, 2012

Lade till en beskrivning (engelska)
Christian fiction about children trying to stay together after the death of their parents. Renamed and reissued from the Barney Buck series.
Medlem: PhaedraB | Tillagt automatiskt när systemet skapades | nov 21, 2012, 1:19am
Lade till en beskrivning (engelska)
Christian fiction about children trying to stay together after the death of their parents. Renamed and reissued from the Barney Buck series.
Medlem: PhaedraB | Tillagt automatiskt när systemet skapades | nov 21, 2012, 1:19am
Serier: Barney Buck
Lade till en beskrivning (engelska)
Christian fiction about children trying to stay together after the death of their parents. Some volumes renamed and reissued as the Ozark Adventures series
Medlem: PhaedraB | Tillagt automatiskt när systemet skapades | nov 21, 2012, 1:18am
Serier: Barney Buck
Lade till en beskrivning (engelska)
Christian fiction about children trying to stay together after the death of their parents. Some volumes renamed and reissued as the Ozark Adventures series
Medlem: PhaedraB | Tillagt automatiskt när systemet skapades | nov 21, 2012, 1:18am
Lade till en beskrivning (engelska)
Christian antichrist fantasy fiction. The third volume of the projected trilogy was never published.
Medlem: PhaedraB | Tillagt automatiskt när systemet skapades | nov 21, 2012, 12:24am
Lade till en beskrivning (engelska)
Christian antichrist fantasy fiction. The third volume of the projected trilogy was never published.
Medlem: PhaedraB | Tillagt automatiskt när systemet skapades | nov 21, 2012, 12:24am

november 11, 2012

Serier: Atom Mind
Lade till en beskrivning (engelska)
Atom Mind was a quarterly magazine of literature and poetry. It ceased publication in 1997.
Medlem: PhaedraB | Tillagt automatiskt när systemet skapades | nov 11, 2012, 3:38pm
Serier: Atom Mind
Lade till en beskrivning (engelska)
Atom Mind was a quarterly magazine of literature and poetry. It ceased publication in 1997.
Medlem: PhaedraB | Tillagt automatiskt när systemet skapades | nov 11, 2012, 3:38pm

november 6, 2012

Lade till serien Happy Baby Board Books. Läs mer här.
Medlem: PhaedraB | Tillagt automatiskt när systemet skapades | nov 6, 2012, 4:54am
Lade till serienamnet "Happy Baby Board Books" (engelska).
Medlem: PhaedraB | Tillagt automatiskt när systemet skapades | Implicit | nov 6, 2012, 4:54am

oktober 31, 2012

Lade till en beskrivning (engelska)
Periodical: a conservative theological journal published by Westminster Theological Seminary. ISSN: 0043-4388
Medlem: PhaedraB | Tillagt automatiskt när systemet skapades | okt 31, 2012, 12:39am
Lade till en beskrivning (engelska)
Periodical: a conservative theological journal published by Westminster Theological Seminary. ISSN: 0043-4388
Medlem: PhaedraB | Tillagt automatiskt när systemet skapades | okt 31, 2012, 12:39am

oktober 23, 2012

Lade till en beskrivning (engelska)
Inspirations: The World's Most Beautiful Embroidery Magazine (periodical)
Medlem: PhaedraB | Tillagt automatiskt när systemet skapades | okt 23, 2012, 3:55pm
Lade till en beskrivning (engelska)
Inspirations: The World's Most Beautiful Embroidery Magazine (periodical)
Medlem: PhaedraB | Tillagt automatiskt när systemet skapades | okt 23, 2012, 3:55pm

oktober 19, 2012

Lade till serien Little Bible Story Pop-ups. Läs mer här.
Medlem: PhaedraB | Tillagt automatiskt när systemet skapades | okt 19, 2012, 10:58pm
Lade till serienamnet "Little Bible Story Pop-ups" (engelska).
Medlem: PhaedraB | Tillagt automatiskt när systemet skapades | Implicit | okt 19, 2012, 10:58pm
Lade till serien Little Pop-Up Bible Stories. Läs mer här.
Medlem: PhaedraB | Tillagt automatiskt när systemet skapades | okt 19, 2012, 10:19pm
Lade till serienamnet "Little Pop-Up Bible Stories" (engelska).
Medlem: PhaedraB | Tillagt automatiskt när systemet skapades | Implicit | okt 19, 2012, 10:19pm

september 25, 2012

Lade till serien Harold Robbins Presents. Läs mer här.
Medlem: PhaedraB | Tillagt automatiskt när systemet skapades | sep 25, 2012, 12:22am
Lade till serienamnet "Harold Robbins Presents" (engelska).
Medlem: PhaedraB | Tillagt automatiskt när systemet skapades | Implicit | sep 25, 2012, 12:22am

juli 16, 2012

Serier: Oak Leaves
Lade till en beskrivning (engelska)
Official Journal of Ár nDraíocht Féin: A Druid Fellowship (ADF); publication formerly named A Druids' Progress
Medlem: PhaedraB | Tillagt automatiskt när systemet skapades | jul 16, 2012, 9:31pm
Serier: Oak Leaves
Lade till en beskrivning (engelska)
Official Journal of Ár nDraíocht Féin: A Druid Fellowship (ADF); publication formerly named A Druids' Progress
Medlem: PhaedraB | Tillagt automatiskt när systemet skapades | jul 16, 2012, 9:31pm
Lade till en beskrivning (engelska)
Official journal of Ár nDraíocht Féin: A Druid Fellowship (ADF) 1984-
Medlem: PhaedraB | Tillagt automatiskt när systemet skapades | jul 16, 2012, 9:29pm
Lade till en beskrivning (engelska)
Official journal of Ár nDraíocht Féin: A Druid Fellowship (ADF) 1984-
Medlem: PhaedraB | Tillagt automatiskt när systemet skapades | jul 16, 2012, 9:29pm

december 10, 2011

Lade till serien Musical Expeditions. Läs mer här.
Medlem: PhaedraB | Tillagt automatiskt när systemet skapades | dec 10, 2011, 2:07pm
Lade till serienamnet "Musical Expeditions" (engelska).
Medlem: PhaedraB | Tillagt automatiskt när systemet skapades | Implicit | dec 10, 2011, 2:07pm

augusti 14, 2011

Lade till serien Farmer Fred Board Books. Läs mer här.
Medlem: PhaedraB | Tillagt automatiskt när systemet skapades | aug 14, 2011, 1:49pm
Lade till serienamnet "Farmer Fred Board Books" (engelska).
Medlem: PhaedraB | Tillagt automatiskt när systemet skapades | Implicit | aug 14, 2011, 1:49pm
Lade till serien Fun to Colour. Läs mer här.
Medlem: PhaedraB | Tillagt automatiskt när systemet skapades | aug 14, 2011, 1:48pm
Lade till serienamnet "Fun to Colour" (engelska).
Medlem: PhaedraB | Tillagt automatiskt när systemet skapades | Implicit | aug 14, 2011, 1:48pm
Serier: Fun to Color
Lade till serien Fun to Color. Läs mer här.
Medlem: PhaedraB | Tillagt automatiskt när systemet skapades | aug 14, 2011, 1:47pm
Serier: Fun to Color
Lade till serienamnet "Fun to Color" (engelska).
Medlem: PhaedraB | Tillagt automatiskt när systemet skapades | Implicit | aug 14, 2011, 1:47pm
Lade till serien Colour and Art. Läs mer här.
Medlem: PhaedraB | Tillagt automatiskt när systemet skapades | aug 14, 2011, 1:47pm
Lade till serienamnet "Colour and Art" (engelska).
Medlem: PhaedraB | Tillagt automatiskt när systemet skapades | Implicit | aug 14, 2011, 1:47pm
Medlem: PhaedraB | Tillagt automatiskt när systemet skapades | aug 14, 2011, 1:46pm
Lade till serienamnet "Funfax Animal Shaped Board Books" (engelska).
Medlem: PhaedraB | Tillagt automatiskt när systemet skapades | Implicit | aug 14, 2011, 1:46pm
Lade till serien Animals We Love. Läs mer här.
Medlem: PhaedraB | Tillagt automatiskt när systemet skapades | aug 14, 2011, 1:42pm
Lade till serienamnet "Animals We Love" (engelska).
Medlem: PhaedraB | Tillagt automatiskt när systemet skapades | Implicit | aug 14, 2011, 1:42pm

augusti 13, 2011

Medlem: PhaedraB | Tillagt automatiskt när systemet skapades | aug 13, 2011, 1:08am
Lade till serienamnet "First Little Golden books, 10156-02" (engelska).
Medlem: PhaedraB | Tillagt automatiskt när systemet skapades | Implicit | aug 13, 2011, 1:08am

augusti 8, 2011

Lade till serien The World's Religions. Läs mer här.
Medlem: PhaedraB | Tillagt automatiskt när systemet skapades | aug 8, 2011, 10:30pm
Lade till serienamnet "The World's Religions" (engelska).
Medlem: PhaedraB | Tillagt automatiskt när systemet skapades | Implicit | aug 8, 2011, 10:30pm

juli 10, 2011

Lade till en beskrivning (engelska)
See Publisher Series Variorum Collected Studies
Medlem: PhaedraB | Tillagt automatiskt när systemet skapades | jul 10, 2011, 4:46pm
Lade till en beskrivning (engelska)
See Publisher Series Variorum Collected Studies
Medlem: PhaedraB | Tillagt automatiskt när systemet skapades | jul 10, 2011, 4:46pm

juli 6, 2011

Lade till serien The Rediscovery of Gnosticism. Läs mer här.
Medlem: PhaedraB | Tillagt automatiskt när systemet skapades | jul 6, 2011, 8:38am
Lade till serienamnet "The Rediscovery of Gnosticism" (engelska).
Medlem: PhaedraB | Tillagt automatiskt när systemet skapades | Implicit | jul 6, 2011, 8:38am

juli 4, 2011

Lade till serien Eastern Philosopy. Läs mer här.
Medlem: PhaedraB | Tillagt automatiskt när systemet skapades | jul 4, 2011, 12:55pm
Lade till serienamnet "Eastern Philosopy" (engelska).
Medlem: PhaedraB | Tillagt automatiskt när systemet skapades | Implicit | jul 4, 2011, 12:55pm

juli 3, 2011

Lade till serien Fast Facts - Oxford. Läs mer här.
Medlem: PhaedraB | Tillagt automatiskt när systemet skapades | jul 3, 2011, 11:35pm
Lade till serienamnet "Fast Facts - Oxford" (engelska).
Medlem: PhaedraB | Tillagt automatiskt när systemet skapades | Implicit | jul 3, 2011, 11:35pm
Lade till serien Fast Facts - Fog City Press. Läs mer här.
Medlem: PhaedraB | Tillagt automatiskt när systemet skapades | jul 3, 2011, 11:32pm
Lade till serienamnet "Fast Facts - Fog City Press" (engelska).
Medlem: PhaedraB | Tillagt automatiskt när systemet skapades | Implicit | jul 3, 2011, 11:32pm

juni 30, 2011

Medlem: PhaedraB | Tillagt automatiskt när systemet skapades | jun 30, 2011, 9:10pm
Lade till serienamnet "Publications of the Wellcome Institute of the History of Medicine [New Series]" (engelska).
Medlem: PhaedraB | Tillagt automatiskt när systemet skapades | Implicit | jun 30, 2011, 9:10pm
Medlem: PhaedraB | Tillagt automatiskt när systemet skapades | jun 30, 2011, 9:09pm
Lade till serienamnet "Publications of the Wellcome Institute of the History of Medicine" (engelska).
Medlem: PhaedraB | Tillagt automatiskt när systemet skapades | Implicit | jun 30, 2011, 9:09pm
Medlem: PhaedraB | Tillagt automatiskt när systemet skapades | jun 30, 2011, 8:05pm
Lade till serienamnet "Religion and Medicine Publication" (engelska).
Medlem: PhaedraB | Tillagt automatiskt när systemet skapades | Implicit | jun 30, 2011, 8:05pm
Medlem: PhaedraB | Tillagt automatiskt när systemet skapades | jun 30, 2011, 7:58pm
Lade till serienamnet "York Studies in Medieval Theology" (engelska).
Medlem: PhaedraB | Tillagt automatiskt när systemet skapades | Implicit | jun 30, 2011, 7:58pm
Lade till serien Religion and medicine. Läs mer här.
Medlem: PhaedraB | Tillagt automatiskt när systemet skapades | jun 30, 2011, 7:38pm
Lade till serienamnet "Religion and medicine" (engelska).
Medlem: PhaedraB | Tillagt automatiskt när systemet skapades | Implicit | jun 30, 2011, 7:38pm

juni 27, 2011

Medlem: PhaedraB | Tillagt automatiskt när systemet skapades | jun 27, 2011, 7:32pm
Lade till serienamnet "Bibliographies and indexes in world history" (engelska).
Medlem: PhaedraB | Tillagt automatiskt när systemet skapades | Implicit | jun 27, 2011, 7:32pm
Lade till en beskrivning (engelska)
See Publisher Series: Bibliographies and Indexes in World History
Medlem: PhaedraB | Tillagt automatiskt när systemet skapades | jun 27, 2011, 7:31pm
Lade till en beskrivning (engelska)
See Publisher Series: Bibliographies and Indexes in World History
Medlem: PhaedraB | Tillagt automatiskt när systemet skapades | jun 27, 2011, 7:31pm
Medlem: PhaedraB | Tillagt automatiskt när systemet skapades | jun 27, 2011, 2:28pm
Lade till serienamnet "Contributions to the Study of Science Fiction" (engelska).
Medlem: PhaedraB | Tillagt automatiskt när systemet skapades | Implicit | jun 27, 2011, 2:28pm
Medlem: PhaedraB | Tillagt automatiskt när systemet skapades | jun 27, 2011, 2:25pm
Lade till serienamnet "Contributions to the Study of Anthropology" (engelska).
Medlem: PhaedraB | Tillagt automatiskt när systemet skapades | Implicit | jun 27, 2011, 2:25pm
Lade till en beskrivning (engelska)
See Publisher series of the same name
Medlem: PhaedraB | Tillagt automatiskt när systemet skapades | jun 27, 2011, 1:39pm
Lade till en beskrivning (engelska)
See Publisher series of the same name
Medlem: PhaedraB | Tillagt automatiskt när systemet skapades | jun 27, 2011, 1:39pm
Lade till en beskrivning (engelska)
See Publisher series of the same name
Medlem: PhaedraB | Tillagt automatiskt när systemet skapades | jun 27, 2011, 1:29pm
Lade till en beskrivning (engelska)
See Publisher series of the same name
Medlem: PhaedraB | Tillagt automatiskt när systemet skapades | jun 27, 2011, 1:29pm
Lade till en beskrivning (engelska)
See Publisher Series of the same nameSee http://www.trashfiction.co.uk/wheatley_00.htmlA uniform set of Anthologies, Novels and Non-fiction works selected and with new introductory material by Dennis Wheatley. Some volumes are exclusive to the series, while others are reprints of books Wheatley felt were important works on occult subjects. All books contain introductory material by Wheatley exclusive to the set.
Medlem: PhaedraB | Tillagt automatiskt när systemet skapades | jun 27, 2011, 2:21am
Lade till en beskrivning (engelska)
See Publisher Series of the same nameSee http://www.trashfiction.co.uk/wheatley_00.htmlA uniform set of Anthologies, Novels and Non-fiction works selected and with new introductory material by Dennis Wheatley. Some volumes are exclusive to the series, while others are reprints of books Wheatley felt were important works on occult subjects. All books contain introductory material by Wheatley exclusive to the set.
Medlem: PhaedraB | Tillagt automatiskt när systemet skapades | jun 27, 2011, 2:21am

juni 20, 2011

Lade till en beskrivning (engelska)
See Publisher Series of the same name.
Medlem: PhaedraB | Tillagt automatiskt när systemet skapades | jun 20, 2011, 6:58pm
Lade till en beskrivning (engelska)
See Publisher Series of the same name.
Medlem: PhaedraB | Tillagt automatiskt när systemet skapades | jun 20, 2011, 6:58pm
Lade till en beskrivning (engelska)
See Publisher Series of the same name
Medlem: PhaedraB | Tillagt automatiskt när systemet skapades | jun 20, 2011, 5:46pm
Lade till en beskrivning (engelska)
See Publisher Series of the same name
Medlem: PhaedraB | Tillagt automatiskt när systemet skapades | jun 20, 2011, 5:46pm

juni 19, 2011

Lade till en beskrivning (engelska)
See Publisher Series of the same name.
Medlem: PhaedraB | Tillagt automatiskt när systemet skapades | jun 19, 2011, 10:59am
Lade till en beskrivning (engelska)
See Publisher Series of the same name.
Medlem: PhaedraB | Tillagt automatiskt när systemet skapades | jun 19, 2011, 10:59am

juni 12, 2011

Lade till en beskrivning (engelska)
(See series The History of al-Tabari) The History of the Prophets and Kings (Persian: تاریخ طبری , Arabic: تاريخ الرسل والملوك Tarikh al-Rusul wa al-Muluk, popularly known Tarikh al-Tabari) is a historical chronicle written in Arabic by Persian[1] author and historian Ibn Jarir al-Tabari d. 310H (838-923) from the Creation to AD 915, and contains detail concerning Muslim and Middle Eastern history.Wikipedia page
Medlem: PhaedraB | Tillagt automatiskt när systemet skapades | jun 12, 2011, 6:02pm
Lade till en beskrivning (engelska)
(See series The History of al-Tabari) The History of the Prophets and Kings (Persian: تاریخ طبری , Arabic: تاريخ الرسل والملوك Tarikh al-Rusul wa al-Muluk, popularly known Tarikh al-Tabari) is a historical chronicle written in Arabic by Persian[1] author and historian Ibn Jarir al-Tabari d. 310H (838-923) from the Creation to AD 915, and contains detail concerning Muslim and Middle Eastern history.Wikipedia page
Medlem: PhaedraB | Tillagt automatiskt när systemet skapades | jun 12, 2011, 6:02pm
Lade till en beskrivning (engelska)
The History of the Prophets and Kings (Persian: تاریخ طبری , Arabic: تاريخ الرسل والملوك Tarikh al-Rusul wa al-Muluk, popularly known Tarikh al-Tabari) is a historical chronicle written in Arabic by Persian[1] author and historian Ibn Jarir al-Tabari d. 310H (838-923) from the Creation to AD 915, and contains detail concerning Muslim and Middle Eastern history.Wikipedia page
Medlem: PhaedraB | Tillagt automatiskt när systemet skapades | jun 12, 2011, 5:53pm
Lade till en beskrivning (engelska)
The History of the Prophets and Kings (Persian: تاریخ طبری , Arabic: تاريخ الرسل والملوك Tarikh al-Rusul wa al-Muluk, popularly known Tarikh al-Tabari) is a historical chronicle written in Arabic by Persian[1] author and historian Ibn Jarir al-Tabari d. 310H (838-923) from the Creation to AD 915, and contains detail concerning Muslim and Middle Eastern history.Wikipedia page
Medlem: PhaedraB | Tillagt automatiskt när systemet skapades | jun 12, 2011, 5:53pm
Lade till en beskrivning (engelska)
See Publisher series of the same name.
Medlem: PhaedraB | Tillagt automatiskt när systemet skapades | jun 12, 2011, 4:55pm
Lade till en beskrivning (engelska)
See Publisher series of the same name.
Medlem: PhaedraB | Tillagt automatiskt när systemet skapades | jun 12, 2011, 4:55pm
Lade till serien SUNY Series in Korean Studies. Läs mer här.
Medlem: PhaedraB | Tillagt automatiskt när systemet skapades | jun 12, 2011, 4:27pm
Lade till serienamnet "SUNY Series in Korean Studies" (engelska).
Medlem: PhaedraB | Tillagt automatiskt när systemet skapades | Implicit | jun 12, 2011, 4:27pm

juni 10, 2011

Lade till en beskrivning (engelska)
See the Publisher Series "At Table"
Medlem: PhaedraB | Tillagt automatiskt när systemet skapades | jun 10, 2011, 8:07pm
Lade till en beskrivning (engelska)
See the Publisher Series "At Table"
Medlem: PhaedraB | Tillagt automatiskt när systemet skapades | jun 10, 2011, 8:07pm
Medlem: PhaedraB | Tillagt automatiskt när systemet skapades | jun 10, 2011, 7:51pm
Lade till serienamnet "Christian Evidence Series of Booklets" (engelska).
Medlem: PhaedraB | Tillagt automatiskt när systemet skapades | Implicit | jun 10, 2011, 7:51pm
Lade till serien Garden Library. Läs mer här.
Medlem: PhaedraB | Tillagt automatiskt när systemet skapades | jun 10, 2011, 5:57pm
Lade till serienamnet "Garden Library" (engelska).
Medlem: PhaedraB | Tillagt automatiskt när systemet skapades | Implicit | jun 10, 2011, 5:57pm
Serier: How and Why
Lade till serien How and Why. Läs mer här.
Medlem: PhaedraB | Tillagt automatiskt när systemet skapades | jun 10, 2011, 5:01pm
Serier: How and Why
Lade till serienamnet "How and Why" (engelska).
Medlem: PhaedraB | Tillagt automatiskt när systemet skapades | Implicit | jun 10, 2011, 5:01pm
Serier: Timeline
Lade till serien Timeline. Läs mer här.
Medlem: PhaedraB | Tillagt automatiskt när systemet skapades | jun 10, 2011, 5:01pm
Serier: Timeline
Lade till serienamnet "Timeline" (engelska).
Medlem: PhaedraB | Tillagt automatiskt när systemet skapades | Implicit | jun 10, 2011, 5:01pm
Lade till serien A World of Festival. Läs mer här.
Medlem: PhaedraB | Tillagt automatiskt när systemet skapades | jun 10, 2011, 12:05pm
Lade till serienamnet "A World of Festival" (engelska).
Medlem: PhaedraB | Tillagt automatiskt när systemet skapades | Implicit | jun 10, 2011, 12:05pm

juni 3, 2011

Lade till en beskrivning (engelska)
See Publisher Series of the same name
Medlem: PhaedraB | Tillagt automatiskt när systemet skapades | jun 3, 2011, 3:37pm
Lade till en beskrivning (engelska)
See Publisher Series of the same name
Medlem: PhaedraB | Tillagt automatiskt när systemet skapades | jun 3, 2011, 3:37pm

juni 2, 2011

Lade till serien The Frontiers of the Unknown. Läs mer här.
Medlem: PhaedraB | Tillagt automatiskt när systemet skapades | jun 2, 2011, 5:33pm
Lade till serienamnet "The Frontiers of the Unknown" (engelska).
Medlem: PhaedraB | Tillagt automatiskt när systemet skapades | Implicit | jun 2, 2011, 5:33pm

juni 1, 2011

Lade till en beskrivning (engelska)
See the Publisher series of the same name
Medlem: PhaedraB | Tillagt automatiskt när systemet skapades | jun 1, 2011, 5:13pm
Lade till en beskrivning (engelska)
See the Publisher series of the same name
Medlem: PhaedraB | Tillagt automatiskt när systemet skapades | jun 1, 2011, 5:13pm
Lade till en beskrivning (engelska)
See Publisher series of the same name
Medlem: PhaedraB | Tillagt automatiskt när systemet skapades | jun 1, 2011, 5:11pm
Lade till en beskrivning (engelska)
See Publisher series of the same name
Medlem: PhaedraB | Tillagt automatiskt när systemet skapades | jun 1, 2011, 5:11pm

maj 14, 2011

Lade till en beskrivning (engelska)
An early 20th century collection of short stories. Numbering the series is difficult since it was published as both a six volume and a ten volume set.
Medlem: PhaedraB | Tillagt automatiskt när systemet skapades | maj 14, 2011, 11:54pm
Lade till en beskrivning (engelska)
An early 20th century collection of short stories. Numbering the series is difficult since it was published as both a six volume and a ten volume set.
Medlem: PhaedraB | Tillagt automatiskt när systemet skapades | maj 14, 2011, 11:54pm

april 22, 2011

Lade till en beskrivning (engelska)
This has been converted to a Publishers Series
Medlem: PhaedraB | Tillagt automatiskt när systemet skapades | apr 22, 2011, 3:12pm
Lade till en beskrivning (engelska)
This has been converted to a Publishers Series
Medlem: PhaedraB | Tillagt automatiskt när systemet skapades | apr 22, 2011, 3:12pm

april 19, 2011

Serier: Tor Doubles
Lade till en beskrivning (engelska)
A series of books published by Tor Books between 1988 through 1991. The books contain two shorter works which might not normally be long enough to be published on their own. There are 36 books in the series. Tor Doubles Works in this series are now in the Publisher Series "Tor Doubles"
Medlem: PhaedraB | Tillagt automatiskt när systemet skapades | apr 19, 2011, 9:14pm
Serier: Tor Doubles
Lade till en beskrivning (engelska)
A series of books published by Tor Books between 1988 through 1991. The books contain two shorter works which might not normally be long enough to be published on their own. There are 36 books in the series. Tor Doubles Works in this series are now in the Publisher Series "Tor Doubles"
Medlem: PhaedraB | Tillagt automatiskt när systemet skapades | apr 19, 2011, 9:14pm

mars 27, 2011

Lade till serien Full-Color Electronic Design. Läs mer här.
Medlem: PhaedraB | Tillagt automatiskt när systemet skapades | mar 27, 2011, 4:28pm
Lade till serienamnet "Full-Color Electronic Design" (engelska).
Medlem: PhaedraB | Tillagt automatiskt när systemet skapades | Implicit | mar 27, 2011, 4:28pm

november 27, 2010

Lade till serien Llewellyn's Truth About. Läs mer här.
Medlem: PhaedraB | Tillagt automatiskt när systemet skapades | nov 27, 2010, 5:22pm
Lade till serienamnet "Llewellyn's Truth About" (engelska).
Medlem: PhaedraB | Tillagt automatiskt när systemet skapades | Implicit | nov 27, 2010, 5:22pm

april 11, 2009

Lade till en beskrivning (engelska)
Periodical, subtitled A Midwestern Journal of Poetry and Comment
Medlem: PhaedraB | Tillagt automatiskt när systemet skapades | apr 11, 2009, 4:20pm
Lade till en beskrivning (engelska)
Periodical, subtitled A Midwestern Journal of Poetry and Comment
Medlem: PhaedraB | Tillagt automatiskt när systemet skapades | apr 11, 2009, 4:20pm

april 5, 2009

Lade till en beskrivning (engelska)
periodical, subtitled A New Age Journal of Parapsychology; formerly titled Journal of Occult Studies
Medlem: PhaedraB | Tillagt automatiskt när systemet skapades | apr 5, 2009, 9:16pm
Lade till en beskrivning (engelska)
periodical, subtitled A New Age Journal of Parapsychology; formerly titled Journal of Occult Studies
Medlem: PhaedraB | Tillagt automatiskt när systemet skapades | apr 5, 2009, 9:16pm
Lade till en beskrivning (engelska)
periodical; title changed to MetaScience Quarterly as of the Spring 1979 issue.
Medlem: PhaedraB | Tillagt automatiskt när systemet skapades | apr 5, 2009, 9:10pm
Lade till en beskrivning (engelska)
periodical; title changed to MetaScience Quarterly as of the Spring 1979 issue.
Medlem: PhaedraB | Tillagt automatiskt när systemet skapades | apr 5, 2009, 9:10pm

mars 26, 2009

Lade till en beskrivning (engelska)
Nature study guides published by the University of California Press beginning in 1959. The original general editor for the series was Arthur C. Smith.
Medlem: PhaedraB | Tillagt automatiskt när systemet skapades | mar 26, 2009, 10:56am
Lade till en beskrivning (engelska)
Nature study guides published by the University of California Press beginning in 1959. The original general editor for the series was Arthur C. Smith.
Medlem: PhaedraB | Tillagt automatiskt när systemet skapades | mar 26, 2009, 10:56am

februari 20, 2009

Lade till en beskrivning (engelska)
Books issued by the fraternal organization Ancient Mystical Order Rosae Crucis (AMORC)
Medlem: PhaedraB | Tillagt automatiskt när systemet skapades | feb 20, 2009, 7:27pm
Lade till en beskrivning (engelska)
Books issued by the fraternal organization Ancient Mystical Order Rosae Crucis (AMORC)
Medlem: PhaedraB | Tillagt automatiskt när systemet skapades | feb 20, 2009, 7:27pm

december 31, 2008

Lade till en beskrivning (engelska)
Juvenile non-fiction mostly on Canadian topics. Some volumes are also designated True Canadian Amazing Stories or True American Amazing Stories
Medlem: PhaedraB | Tillagt automatiskt när systemet skapades | dec 31, 2008, 10:01pm
Lade till en beskrivning (engelska)
Juvenile non-fiction mostly on Canadian topics. Some volumes are also designated True Canadian Amazing Stories or True American Amazing Stories
Medlem: PhaedraB | Tillagt automatiskt när systemet skapades | dec 31, 2008, 10:01pm

december 27, 2008

Lade till en beskrivning (engelska)
"Scratch 'n' Sniff Your Way Through the Past"
Medlem: PhaedraB | Tillagt automatiskt när systemet skapades | dec 27, 2008, 10:29pm
Lade till en beskrivning (engelska)
"Scratch 'n' Sniff Your Way Through the Past"
Medlem: PhaedraB | Tillagt automatiskt när systemet skapades | dec 27, 2008, 10:29pm

november 7, 2008

Lade till en beskrivning (engelska)
Juvenile reference. Some volumes reprinted in series Getting to Know... Nature's Children and Nature's Children
Medlem: PhaedraB | Tillagt automatiskt när systemet skapades | nov 7, 2008, 5:45pm
Lade till en beskrivning (engelska)
Juvenile reference. Some volumes reprinted in series Getting to Know... Nature's Children and Nature's Children
Medlem: PhaedraB | Tillagt automatiskt när systemet skapades | nov 7, 2008, 5:45pm
Lade till en beskrivning (engelska)
Juvenile reference books; later re-issued with the series title Nature's Children. Many are dual volumes; flip it over for a different book by a different author. Some ISBNs were reused for Disney storybooks.
Medlem: PhaedraB | Tillagt automatiskt när systemet skapades | nov 7, 2008, 11:57am
Lade till en beskrivning (engelska)
Juvenile reference books; later re-issued with the series title Nature's Children. Many are dual volumes; flip it over for a different book by a different author. Some ISBNs were reused for Disney storybooks.
Medlem: PhaedraB | Tillagt automatiskt när systemet skapades | nov 7, 2008, 11:57am
Lade till en beskrivning (engelska)
Juvenile reference books; originally published with the series title Getting to Know... Nature's Children. Many are dual volumes; flip it over for a different book by a different author. Some ISBNs were reused for Disney storybooks.
Medlem: PhaedraB | Tillagt automatiskt när systemet skapades | nov 7, 2008, 11:57am
Lade till en beskrivning (engelska)
Juvenile reference books; originally published with the series title Getting to Know... Nature's Children. Many are dual volumes; flip it over for a different book by a different author. Some ISBNs were reused for Disney storybooks.
Medlem: PhaedraB | Tillagt automatiskt när systemet skapades | nov 7, 2008, 11:57am

oktober 3, 2008

Serier: Lilah
Lade till en beskrivning (engelska)
First book in the series - a sequel is planned and also other books by Nikki Leigh set along the Outer Banks.
Medlem: PhaedraB | Tillagt automatiskt när systemet skapades | okt 3, 2008, 1:52pm
Serier: Lilah
Lade till en beskrivning (engelska)
First book in the series - a sequel is planned and also other books by Nikki Leigh set along the Outer Banks.
Medlem: PhaedraB | Tillagt automatiskt när systemet skapades | okt 3, 2008, 1:52pm

september 9, 2008

Lade till en beskrivning (engelska)
from the BBC television program
Medlem: PhaedraB | Tillagt automatiskt när systemet skapades | sep 9, 2008, 12:42pm
Lade till en beskrivning (engelska)
from the BBC television program
Medlem: PhaedraB | Tillagt automatiskt när systemet skapades | sep 9, 2008, 12:42pm

september 3, 2008

Lade till en beskrivning (engelska)
The most popular text book for art history overview courses, continuously in print since 1927.
Medlem: PhaedraB | Tillagt automatiskt när systemet skapades | sep 3, 2008, 6:37pm
Lade till en beskrivning (engelska)
The most popular text book for art history overview courses, continuously in print since 1927.
Medlem: PhaedraB | Tillagt automatiskt när systemet skapades | sep 3, 2008, 6:37pm

september 2, 2008

Lade till en beskrivning (engelska)
from "Owl Magazine"
Medlem: PhaedraB | Tillagt automatiskt när systemet skapades | sep 2, 2008, 9:32pm
Lade till en beskrivning (engelska)
from "Owl Magazine"
Medlem: PhaedraB | Tillagt automatiskt när systemet skapades | sep 2, 2008, 9:32pm
Lade till en beskrivning (engelska)
from "Owl Magazine"
Medlem: PhaedraB | Tillagt automatiskt när systemet skapades | sep 2, 2008, 9:31pm
Lade till en beskrivning (engelska)
from "Owl Magazine"
Medlem: PhaedraB | Tillagt automatiskt när systemet skapades | sep 2, 2008, 9:31pm