Global redigeringshistorik för serierMedlem Christa_Josh

december 19, 2020

Medlem: Christa_Josh | dec 19, 2020, 11:05am
Medlem: Christa_Josh | dec 19, 2020, 11:04am
Lade till verket A Boy Called Bat av Elana K. Arnold.
Medlem: Christa_Josh | dec 19, 2020, 11:03am
Lade till serien Boy called Bat. Läs mer här.
Medlem: Christa_Josh | dec 19, 2020, 11:03am
Lade till serienamnet "Boy called Bat" (engelska).
Medlem: Christa_Josh | Implicit | dec 19, 2020, 11:03am

november 14, 2020

Redigerade seriens sortering; 2 ändringar. Läs mer här.
Medlem: Christa_Josh | nov 14, 2020, 7:32am
Medlem: Christa_Josh | nov 14, 2020, 7:32am
Redigerade seriens sortering; 3 ändringar. Läs mer här.
Medlem: Christa_Josh | nov 14, 2020, 7:31am
Medlem: Christa_Josh | nov 14, 2020, 7:31am
Redigerade seriens sortering; 2 ändringar. Läs mer här.
Medlem: Christa_Josh | nov 14, 2020, 7:31am
Medlem: Christa_Josh | nov 14, 2020, 7:31am
Redigerade seriens sortering; 2 ändringar. Läs mer här.
Medlem: Christa_Josh | nov 14, 2020, 7:30am
Medlem: Christa_Josh | nov 14, 2020, 7:30am
Medlem: Christa_Josh | nov 14, 2020, 7:28am
Medlem: Christa_Josh | nov 14, 2020, 7:27am
Lade till serien The Making of America. Läs mer här.
Medlem: Christa_Josh | nov 14, 2020, 7:26am
Lade till serienamnet "The Making of America" (engelska).
Medlem: Christa_Josh | Implicit | nov 14, 2020, 7:26am
Lade till serien The Making of America. Läs mer här.
Medlem: Christa_Josh | nov 14, 2020, 7:26am
Lade till serienamnet "The Making of America" (engelska).
Medlem: Christa_Josh | Implicit | nov 14, 2020, 7:26am

maj 27, 2020

Medlem: Christa_Josh | Tillagt automatiskt när systemet skapades | maj 27, 2020, 10:29pm
Medlem: Christa_Josh | Tillagt automatiskt när systemet skapades | maj 27, 2020, 10:29pm
Medlem: Christa_Josh | Tillagt automatiskt när systemet skapades | maj 27, 2020, 10:29pm
Medlem: Christa_Josh | Tillagt automatiskt när systemet skapades | maj 27, 2020, 10:29pm
Medlem: Christa_Josh | Tillagt automatiskt när systemet skapades | maj 27, 2020, 10:29pm
Medlem: Christa_Josh | Tillagt automatiskt när systemet skapades | maj 27, 2020, 10:29pm
Medlem: Christa_Josh | Tillagt automatiskt när systemet skapades | maj 27, 2020, 10:29pm
Medlem: Christa_Josh | Tillagt automatiskt när systemet skapades | maj 27, 2020, 10:29pm
Medlem: Christa_Josh | Tillagt automatiskt när systemet skapades | maj 27, 2020, 10:29pm
Medlem: Christa_Josh | Tillagt automatiskt när systemet skapades | maj 27, 2020, 10:29pm
Medlem: Christa_Josh | Tillagt automatiskt när systemet skapades | maj 27, 2020, 10:29pm
Medlem: Christa_Josh | Tillagt automatiskt när systemet skapades | maj 27, 2020, 10:29pm
Medlem: Christa_Josh | Tillagt automatiskt när systemet skapades | maj 27, 2020, 10:29pm
Lade till verket The churches av Joris van Eijnatten.
Medlem: Christa_Josh | Tillagt automatiskt när systemet skapades | maj 27, 2020, 10:29pm
Lade till verket The churches av Joris van Eijnatten.
Medlem: Christa_Josh | Tillagt automatiskt när systemet skapades | maj 27, 2020, 10:29pm
Medlem: Christa_Josh | Tillagt automatiskt när systemet skapades | maj 27, 2020, 10:29pm
Medlem: Christa_Josh | Tillagt automatiskt när systemet skapades | maj 27, 2020, 10:29pm
Lade till verket Create in me av John Purifoy.
Medlem: Christa_Josh | Tillagt automatiskt när systemet skapades | maj 27, 2020, 10:29pm
Medlem: Christa_Josh | Tillagt automatiskt när systemet skapades | maj 27, 2020, 10:29pm
Medlem: Christa_Josh | Tillagt automatiskt när systemet skapades | maj 27, 2020, 10:29pm
Medlem: Christa_Josh | Tillagt automatiskt när systemet skapades | maj 27, 2020, 10:29pm
Medlem: Christa_Josh | Tillagt automatiskt när systemet skapades | maj 27, 2020, 10:29pm
Medlem: Christa_Josh | Tillagt automatiskt när systemet skapades | maj 27, 2020, 10:29pm
Medlem: Christa_Josh | Tillagt automatiskt när systemet skapades | maj 27, 2020, 10:29pm
Medlem: Christa_Josh | Tillagt automatiskt när systemet skapades | maj 27, 2020, 10:29pm
Medlem: Christa_Josh | Tillagt automatiskt när systemet skapades | maj 27, 2020, 10:29pm
Medlem: Christa_Josh | Tillagt automatiskt när systemet skapades | maj 27, 2020, 10:29pm
Medlem: Christa_Josh | Tillagt automatiskt när systemet skapades | maj 27, 2020, 10:29pm
Medlem: Christa_Josh | Tillagt automatiskt när systemet skapades | maj 27, 2020, 10:29pm
Medlem: Christa_Josh | Tillagt automatiskt när systemet skapades | maj 27, 2020, 10:29pm
Medlem: Christa_Josh | Tillagt automatiskt när systemet skapades | maj 27, 2020, 10:29pm
Medlem: Christa_Josh | Tillagt automatiskt när systemet skapades | maj 27, 2020, 10:29pm
Medlem: Christa_Josh | Tillagt automatiskt när systemet skapades | maj 27, 2020, 10:29pm
Medlem: Christa_Josh | Tillagt automatiskt när systemet skapades | maj 27, 2020, 10:29pm
Medlem: Christa_Josh | Tillagt automatiskt när systemet skapades | maj 27, 2020, 10:29pm
Medlem: Christa_Josh | Tillagt automatiskt när systemet skapades | maj 27, 2020, 10:29pm
Medlem: Christa_Josh | Tillagt automatiskt när systemet skapades | maj 27, 2020, 10:29pm
Medlem: Christa_Josh | Tillagt automatiskt när systemet skapades | maj 27, 2020, 10:29pm
Medlem: Christa_Josh | Tillagt automatiskt när systemet skapades | maj 27, 2020, 10:29pm
Medlem: Christa_Josh | Tillagt automatiskt när systemet skapades | maj 27, 2020, 10:29pm
Medlem: Christa_Josh | Tillagt automatiskt när systemet skapades | maj 27, 2020, 10:29pm
Medlem: Christa_Josh | Tillagt automatiskt när systemet skapades | maj 27, 2020, 10:29pm
Medlem: Christa_Josh | Tillagt automatiskt när systemet skapades | maj 27, 2020, 10:29pm
Medlem: Christa_Josh | Tillagt automatiskt när systemet skapades | maj 27, 2020, 10:29pm
Medlem: Christa_Josh | Tillagt automatiskt när systemet skapades | maj 27, 2020, 10:29pm
Medlem: Christa_Josh | Tillagt automatiskt när systemet skapades | maj 27, 2020, 10:29pm
Medlem: Christa_Josh | Tillagt automatiskt när systemet skapades | maj 27, 2020, 10:29pm
Medlem: Christa_Josh | Tillagt automatiskt när systemet skapades | maj 27, 2020, 10:29pm
Medlem: Christa_Josh | Tillagt automatiskt när systemet skapades | maj 27, 2020, 10:29pm
Medlem: Christa_Josh | Tillagt automatiskt när systemet skapades | maj 27, 2020, 10:29pm
Medlem: Christa_Josh | Tillagt automatiskt när systemet skapades | maj 27, 2020, 10:29pm
Medlem: Christa_Josh | Tillagt automatiskt när systemet skapades | maj 27, 2020, 10:29pm
Medlem: Christa_Josh | Tillagt automatiskt när systemet skapades | maj 27, 2020, 10:29pm
Medlem: Christa_Josh | Tillagt automatiskt när systemet skapades | maj 27, 2020, 10:29pm
Medlem: Christa_Josh | Tillagt automatiskt när systemet skapades | maj 27, 2020, 10:29pm
Medlem: Christa_Josh | Tillagt automatiskt när systemet skapades | maj 27, 2020, 10:29pm
Medlem: Christa_Josh | Tillagt automatiskt när systemet skapades | maj 27, 2020, 10:29pm
Medlem: Christa_Josh | Tillagt automatiskt när systemet skapades | maj 27, 2020, 10:29pm
Lade till verket Arad inscriptions av Yohanan Aharoni.
Medlem: Christa_Josh | Tillagt automatiskt när systemet skapades | maj 27, 2020, 10:29pm
Medlem: Christa_Josh | Tillagt automatiskt när systemet skapades | maj 27, 2020, 10:29pm
Medlem: Christa_Josh | Tillagt automatiskt när systemet skapades | maj 27, 2020, 10:29pm
Medlem: Christa_Josh | Tillagt automatiskt när systemet skapades | maj 27, 2020, 10:29pm
Medlem: Christa_Josh | Tillagt automatiskt när systemet skapades | maj 27, 2020, 10:29pm
Medlem: Christa_Josh | Tillagt automatiskt när systemet skapades | maj 27, 2020, 10:29pm
Medlem: Christa_Josh | Tillagt automatiskt när systemet skapades | maj 27, 2020, 10:29pm
Medlem: Christa_Josh | Tillagt automatiskt när systemet skapades | maj 27, 2020, 10:29pm
Medlem: Christa_Josh | Tillagt automatiskt när systemet skapades | maj 27, 2020, 10:29pm
Medlem: Christa_Josh | Tillagt automatiskt när systemet skapades | maj 27, 2020, 10:29pm
Medlem: Christa_Josh | Tillagt automatiskt när systemet skapades | maj 27, 2020, 10:29pm
Medlem: Christa_Josh | Tillagt automatiskt när systemet skapades | maj 27, 2020, 10:29pm
Medlem: Christa_Josh | Tillagt automatiskt när systemet skapades | maj 27, 2020, 10:29pm
Medlem: Christa_Josh | Tillagt automatiskt när systemet skapades | maj 27, 2020, 10:29pm
Medlem: Christa_Josh | Tillagt automatiskt när systemet skapades | maj 27, 2020, 10:29pm
Medlem: Christa_Josh | Tillagt automatiskt när systemet skapades | maj 27, 2020, 10:29pm
Medlem: Christa_Josh | Tillagt automatiskt när systemet skapades | maj 27, 2020, 10:29pm
Medlem: Christa_Josh | Tillagt automatiskt när systemet skapades | maj 27, 2020, 10:29pm
Medlem: Christa_Josh | Tillagt automatiskt när systemet skapades | maj 27, 2020, 10:29pm
Medlem: Christa_Josh | Tillagt automatiskt när systemet skapades | maj 27, 2020, 10:29pm
Medlem: Christa_Josh | Tillagt automatiskt när systemet skapades | maj 27, 2020, 10:29pm
Medlem: Christa_Josh | Tillagt automatiskt när systemet skapades | maj 27, 2020, 10:29pm
Medlem: Christa_Josh | Tillagt automatiskt när systemet skapades | maj 27, 2020, 10:29pm
Medlem: Christa_Josh | Tillagt automatiskt när systemet skapades | maj 27, 2020, 10:29pm
Medlem: Christa_Josh | Tillagt automatiskt när systemet skapades | maj 27, 2020, 10:29pm
Medlem: Christa_Josh | Tillagt automatiskt när systemet skapades | maj 27, 2020, 10:29pm
Medlem: Christa_Josh | Tillagt automatiskt när systemet skapades | maj 27, 2020, 10:29pm
Medlem: Christa_Josh | Tillagt automatiskt när systemet skapades | maj 27, 2020, 10:29pm
Medlem: Christa_Josh | Tillagt automatiskt när systemet skapades | maj 27, 2020, 10:29pm
Medlem: Christa_Josh | Tillagt automatiskt när systemet skapades | maj 27, 2020, 10:29pm
Medlem: Christa_Josh | Tillagt automatiskt när systemet skapades | maj 27, 2020, 10:29pm
Medlem: Christa_Josh | Tillagt automatiskt när systemet skapades | maj 27, 2020, 10:29pm
Medlem: Christa_Josh | Tillagt automatiskt när systemet skapades | maj 27, 2020, 10:29pm
Medlem: Christa_Josh | Tillagt automatiskt när systemet skapades | maj 27, 2020, 10:29pm
Medlem: Christa_Josh | Tillagt automatiskt när systemet skapades | maj 27, 2020, 10:29pm
Medlem: Christa_Josh | Tillagt automatiskt när systemet skapades | maj 27, 2020, 10:29pm
Medlem: Christa_Josh | Tillagt automatiskt när systemet skapades | maj 27, 2020, 10:29pm
Medlem: Christa_Josh | Tillagt automatiskt när systemet skapades | maj 27, 2020, 10:29pm
Medlem: Christa_Josh | Tillagt automatiskt när systemet skapades | maj 27, 2020, 10:29pm
Medlem: Christa_Josh | Tillagt automatiskt när systemet skapades | maj 27, 2020, 10:29pm
Medlem: Christa_Josh | Tillagt automatiskt när systemet skapades | maj 27, 2020, 10:29pm
Medlem: Christa_Josh | Tillagt automatiskt när systemet skapades | maj 27, 2020, 10:29pm
Medlem: Christa_Josh | Tillagt automatiskt när systemet skapades | maj 27, 2020, 10:29pm
Serier: Baptists
Medlem: Christa_Josh | Tillagt automatiskt när systemet skapades | maj 27, 2020, 10:29pm
Medlem: Christa_Josh | Tillagt automatiskt när systemet skapades | maj 27, 2020, 10:29pm
Medlem: Christa_Josh | Tillagt automatiskt när systemet skapades | maj 27, 2020, 10:29pm
Medlem: Christa_Josh | Tillagt automatiskt när systemet skapades | maj 27, 2020, 10:29pm
Medlem: Christa_Josh | Tillagt automatiskt när systemet skapades | maj 27, 2020, 10:29pm
Medlem: Christa_Josh | Tillagt automatiskt när systemet skapades | maj 27, 2020, 10:29pm
Medlem: Christa_Josh | Tillagt automatiskt när systemet skapades | maj 27, 2020, 10:29pm
Medlem: Christa_Josh | Tillagt automatiskt när systemet skapades | maj 27, 2020, 10:29pm
Medlem: Christa_Josh | Tillagt automatiskt när systemet skapades | maj 27, 2020, 10:29pm
Medlem: Christa_Josh | Tillagt automatiskt när systemet skapades | maj 27, 2020, 10:29pm
Medlem: Christa_Josh | Tillagt automatiskt när systemet skapades | maj 27, 2020, 10:29pm
Medlem: Christa_Josh | Tillagt automatiskt när systemet skapades | maj 27, 2020, 10:29pm
Medlem: Christa_Josh | Tillagt automatiskt när systemet skapades | maj 27, 2020, 10:29pm
Medlem: Christa_Josh | Tillagt automatiskt när systemet skapades | maj 27, 2020, 10:29pm
Medlem: Christa_Josh | Tillagt automatiskt när systemet skapades | maj 27, 2020, 10:29pm
Medlem: Christa_Josh | Tillagt automatiskt när systemet skapades | maj 27, 2020, 10:29pm
Medlem: Christa_Josh | Tillagt automatiskt när systemet skapades | maj 27, 2020, 10:29pm
Medlem: Christa_Josh | Tillagt automatiskt när systemet skapades | maj 27, 2020, 10:29pm
Medlem: Christa_Josh | Tillagt automatiskt när systemet skapades | maj 27, 2020, 10:29pm
Medlem: Christa_Josh | Tillagt automatiskt när systemet skapades | maj 27, 2020, 10:29pm
Medlem: Christa_Josh | Tillagt automatiskt när systemet skapades | maj 27, 2020, 10:29pm
Medlem: Christa_Josh | Tillagt automatiskt när systemet skapades | maj 27, 2020, 10:29pm
Medlem: Christa_Josh | Tillagt automatiskt när systemet skapades | maj 27, 2020, 10:29pm
Medlem: Christa_Josh | Tillagt automatiskt när systemet skapades | maj 27, 2020, 10:29pm
Medlem: Christa_Josh | Tillagt automatiskt när systemet skapades | maj 27, 2020, 10:29pm
Medlem: Christa_Josh | Tillagt automatiskt när systemet skapades | maj 27, 2020, 10:29pm
Medlem: Christa_Josh | Tillagt automatiskt när systemet skapades | maj 27, 2020, 10:29pm
Medlem: Christa_Josh | Tillagt automatiskt när systemet skapades | maj 27, 2020, 10:29pm
Medlem: Christa_Josh | Tillagt automatiskt när systemet skapades | maj 27, 2020, 10:29pm
Medlem: Christa_Josh | Tillagt automatiskt när systemet skapades | maj 27, 2020, 10:29pm
Medlem: Christa_Josh | Tillagt automatiskt när systemet skapades | maj 27, 2020, 10:29pm
Medlem: Christa_Josh | Tillagt automatiskt när systemet skapades | maj 27, 2020, 10:29pm
Medlem: Christa_Josh | Tillagt automatiskt när systemet skapades | maj 27, 2020, 10:29pm
Medlem: Christa_Josh | Tillagt automatiskt när systemet skapades | maj 27, 2020, 10:29pm
Medlem: Christa_Josh | Tillagt automatiskt när systemet skapades | maj 27, 2020, 10:29pm
Medlem: Christa_Josh | Tillagt automatiskt när systemet skapades | maj 27, 2020, 10:29pm
Medlem: Christa_Josh | Tillagt automatiskt när systemet skapades | maj 27, 2020, 10:29pm
Medlem: Christa_Josh | Tillagt automatiskt när systemet skapades | maj 27, 2020, 10:29pm
Medlem: Christa_Josh | Tillagt automatiskt när systemet skapades | maj 27, 2020, 10:29pm
Medlem: Christa_Josh | Tillagt automatiskt när systemet skapades | maj 27, 2020, 10:29pm
Medlem: Christa_Josh | Tillagt automatiskt när systemet skapades | maj 27, 2020, 10:29pm
Medlem: Christa_Josh | Tillagt automatiskt när systemet skapades | maj 27, 2020, 10:29pm
Medlem: Christa_Josh | Tillagt automatiskt när systemet skapades | maj 27, 2020, 10:29pm
Medlem: Christa_Josh | Tillagt automatiskt när systemet skapades | maj 27, 2020, 10:29pm
Medlem: Christa_Josh | Tillagt automatiskt när systemet skapades | maj 27, 2020, 10:29pm
Medlem: Christa_Josh | Tillagt automatiskt när systemet skapades | maj 27, 2020, 10:29pm
Medlem: Christa_Josh | Tillagt automatiskt när systemet skapades | maj 27, 2020, 10:29pm
Medlem: Christa_Josh | Tillagt automatiskt när systemet skapades | maj 27, 2020, 10:29pm
Medlem: Christa_Josh | Tillagt automatiskt när systemet skapades | maj 27, 2020, 10:29pm
Medlem: Christa_Josh | Tillagt automatiskt när systemet skapades | maj 27, 2020, 10:29pm
Medlem: Christa_Josh | Tillagt automatiskt när systemet skapades | maj 27, 2020, 10:29pm
Medlem: Christa_Josh | Tillagt automatiskt när systemet skapades | maj 27, 2020, 10:29pm
Medlem: Christa_Josh | Tillagt automatiskt när systemet skapades | maj 27, 2020, 10:29pm
Medlem: Christa_Josh | Tillagt automatiskt när systemet skapades | maj 27, 2020, 10:29pm
Medlem: Christa_Josh | Tillagt automatiskt när systemet skapades | maj 27, 2020, 10:29pm
Medlem: Christa_Josh | Tillagt automatiskt när systemet skapades | maj 27, 2020, 10:29pm
Medlem: Christa_Josh | Tillagt automatiskt när systemet skapades | maj 27, 2020, 10:29pm
Medlem: Christa_Josh | Tillagt automatiskt när systemet skapades | maj 27, 2020, 10:29pm
Medlem: Christa_Josh | Tillagt automatiskt när systemet skapades | maj 27, 2020, 10:29pm
Medlem: Christa_Josh | Tillagt automatiskt när systemet skapades | maj 27, 2020, 10:29pm
Medlem: Christa_Josh | Tillagt automatiskt när systemet skapades | maj 27, 2020, 10:29pm
Medlem: Christa_Josh | Tillagt automatiskt när systemet skapades | maj 27, 2020, 10:29pm
Medlem: Christa_Josh | Tillagt automatiskt när systemet skapades | maj 27, 2020, 10:29pm
Medlem: Christa_Josh | Tillagt automatiskt när systemet skapades | maj 27, 2020, 10:29pm
Medlem: Christa_Josh | Tillagt automatiskt när systemet skapades | maj 27, 2020, 10:29pm
Medlem: Christa_Josh | Tillagt automatiskt när systemet skapades | maj 27, 2020, 10:29pm
Medlem: Christa_Josh | Tillagt automatiskt när systemet skapades | maj 27, 2020, 10:29pm
Medlem: Christa_Josh | Tillagt automatiskt när systemet skapades | maj 27, 2020, 10:29pm
Medlem: Christa_Josh | Tillagt automatiskt när systemet skapades | maj 27, 2020, 10:29pm
Medlem: Christa_Josh | Tillagt automatiskt när systemet skapades | maj 27, 2020, 10:29pm
Medlem: Christa_Josh | Tillagt automatiskt när systemet skapades | maj 27, 2020, 10:29pm
Medlem: Christa_Josh | Tillagt automatiskt när systemet skapades | maj 27, 2020, 10:29pm
Medlem: Christa_Josh | Tillagt automatiskt när systemet skapades | maj 27, 2020, 10:29pm
Medlem: Christa_Josh | Tillagt automatiskt när systemet skapades | maj 27, 2020, 10:29pm
Medlem: Christa_Josh | Tillagt automatiskt när systemet skapades | maj 27, 2020, 10:29pm
Medlem: Christa_Josh | Tillagt automatiskt när systemet skapades | maj 27, 2020, 10:29pm
Medlem: Christa_Josh | Tillagt automatiskt när systemet skapades | maj 27, 2020, 10:29pm
Medlem: Christa_Josh | Tillagt automatiskt när systemet skapades | maj 27, 2020, 10:29pm
Medlem: Christa_Josh | Tillagt automatiskt när systemet skapades | maj 27, 2020, 10:29pm
Medlem: Christa_Josh | Tillagt automatiskt när systemet skapades | maj 27, 2020, 10:29pm
Medlem: Christa_Josh | Tillagt automatiskt när systemet skapades | maj 27, 2020, 10:29pm
Medlem: Christa_Josh | Tillagt automatiskt när systemet skapades | maj 27, 2020, 10:29pm
Medlem: Christa_Josh | Tillagt automatiskt när systemet skapades | maj 27, 2020, 10:29pm
Medlem: Christa_Josh | Tillagt automatiskt när systemet skapades | maj 27, 2020, 10:29pm
Medlem: Christa_Josh | Tillagt automatiskt när systemet skapades | maj 27, 2020, 10:29pm
Medlem: Christa_Josh | Tillagt automatiskt när systemet skapades | maj 27, 2020, 10:29pm
Medlem: Christa_Josh | Tillagt automatiskt när systemet skapades | maj 27, 2020, 10:29pm
Medlem: Christa_Josh | Tillagt automatiskt när systemet skapades | maj 27, 2020, 10:29pm
Medlem: Christa_Josh | Tillagt automatiskt när systemet skapades | maj 27, 2020, 10:29pm
Medlem: Christa_Josh | Tillagt automatiskt när systemet skapades | maj 27, 2020, 10:29pm
Medlem: Christa_Josh | Tillagt automatiskt när systemet skapades | maj 27, 2020, 10:29pm
Medlem: Christa_Josh | Tillagt automatiskt när systemet skapades | maj 27, 2020, 10:29pm
Medlem: Christa_Josh | Tillagt automatiskt när systemet skapades | maj 27, 2020, 10:29pm
Medlem: Christa_Josh | Tillagt automatiskt när systemet skapades | maj 27, 2020, 10:29pm
Medlem: Christa_Josh | Tillagt automatiskt när systemet skapades | maj 27, 2020, 10:29pm
Medlem: Christa_Josh | Tillagt automatiskt när systemet skapades | maj 27, 2020, 10:29pm
Medlem: Christa_Josh | Tillagt automatiskt när systemet skapades | maj 27, 2020, 10:29pm
Medlem: Christa_Josh | Tillagt automatiskt när systemet skapades | maj 27, 2020, 10:29pm
Medlem: Christa_Josh | Tillagt automatiskt när systemet skapades | maj 27, 2020, 10:29pm
Medlem: Christa_Josh | Tillagt automatiskt när systemet skapades | maj 27, 2020, 10:29pm
Medlem: Christa_Josh | Tillagt automatiskt när systemet skapades | maj 27, 2020, 10:29pm
Medlem: Christa_Josh | Tillagt automatiskt när systemet skapades | maj 27, 2020, 10:29pm
Medlem: Christa_Josh | Tillagt automatiskt när systemet skapades | maj 27, 2020, 10:29pm
Medlem: Christa_Josh | Tillagt automatiskt när systemet skapades | maj 27, 2020, 10:29pm
Medlem: Christa_Josh | Tillagt automatiskt när systemet skapades | maj 27, 2020, 10:29pm
Medlem: Christa_Josh | Tillagt automatiskt när systemet skapades | maj 27, 2020, 10:29pm
Medlem: Christa_Josh | Tillagt automatiskt när systemet skapades | maj 27, 2020, 10:29pm
Medlem: Christa_Josh | Tillagt automatiskt när systemet skapades | maj 27, 2020, 10:29pm
Medlem: Christa_Josh | Tillagt automatiskt när systemet skapades | maj 27, 2020, 10:29pm
Medlem: Christa_Josh | Tillagt automatiskt när systemet skapades | maj 27, 2020, 10:29pm
Medlem: Christa_Josh | Tillagt automatiskt när systemet skapades | maj 27, 2020, 10:29pm
Medlem: Christa_Josh | Tillagt automatiskt när systemet skapades | maj 27, 2020, 10:29pm
Medlem: Christa_Josh | Tillagt automatiskt när systemet skapades | maj 27, 2020, 10:29pm
Medlem: Christa_Josh | Tillagt automatiskt när systemet skapades | maj 27, 2020, 10:29pm
Medlem: Christa_Josh | Tillagt automatiskt när systemet skapades | maj 27, 2020, 10:29pm
Medlem: Christa_Josh | Tillagt automatiskt när systemet skapades | maj 27, 2020, 10:29pm
Medlem: Christa_Josh | Tillagt automatiskt när systemet skapades | maj 27, 2020, 10:29pm
Medlem: Christa_Josh | Tillagt automatiskt när systemet skapades | maj 27, 2020, 10:29pm
Lade till verket 4QInstruction av Matthew J. Goff.
Medlem: Christa_Josh | Tillagt automatiskt när systemet skapades | maj 27, 2020, 10:29pm
Medlem: Christa_Josh | Tillagt automatiskt när systemet skapades | maj 27, 2020, 10:29pm
Medlem: Christa_Josh | Tillagt automatiskt när systemet skapades | maj 27, 2020, 10:29pm
Medlem: Christa_Josh | Tillagt automatiskt när systemet skapades | maj 27, 2020, 10:29pm
Medlem: Christa_Josh | Tillagt automatiskt när systemet skapades | maj 27, 2020, 10:29pm
Medlem: Christa_Josh | Tillagt automatiskt när systemet skapades | maj 27, 2020, 10:29pm
Medlem: Christa_Josh | Tillagt automatiskt när systemet skapades | maj 27, 2020, 10:29pm
Medlem: Christa_Josh | Tillagt automatiskt när systemet skapades | maj 27, 2020, 10:29pm
Medlem: Christa_Josh | Tillagt automatiskt när systemet skapades | maj 27, 2020, 10:29pm
Medlem: Christa_Josh | Tillagt automatiskt när systemet skapades | maj 27, 2020, 10:29pm
Medlem: Christa_Josh | Tillagt automatiskt när systemet skapades | maj 27, 2020, 10:29pm
Medlem: Christa_Josh | Tillagt automatiskt när systemet skapades | maj 27, 2020, 10:29pm
Medlem: Christa_Josh | Tillagt automatiskt när systemet skapades | maj 27, 2020, 10:29pm
Medlem: Christa_Josh | Tillagt automatiskt när systemet skapades | maj 27, 2020, 10:29pm
Medlem: Christa_Josh | Tillagt automatiskt när systemet skapades | maj 27, 2020, 10:29pm
Medlem: Christa_Josh | Tillagt automatiskt när systemet skapades | maj 27, 2020, 10:29pm
Medlem: Christa_Josh | Tillagt automatiskt när systemet skapades | maj 27, 2020, 10:29pm
Lade till verket Crucifixus av Antonio Lotti.
Medlem: Christa_Josh | Tillagt automatiskt när systemet skapades | maj 27, 2020, 10:29pm
Medlem: Christa_Josh | Tillagt automatiskt när systemet skapades | maj 27, 2020, 10:29pm
Medlem: Christa_Josh | Tillagt automatiskt när systemet skapades | maj 27, 2020, 10:29pm
Medlem: Christa_Josh | Tillagt automatiskt när systemet skapades | maj 27, 2020, 10:29pm
Medlem: Christa_Josh | Tillagt automatiskt när systemet skapades | maj 27, 2020, 10:29pm
Medlem: Christa_Josh | Tillagt automatiskt när systemet skapades | maj 27, 2020, 10:29pm
Medlem: Christa_Josh | Tillagt automatiskt när systemet skapades | maj 27, 2020, 10:29pm
Medlem: Christa_Josh | Tillagt automatiskt när systemet skapades | maj 27, 2020, 10:29pm
Medlem: Christa_Josh | Tillagt automatiskt när systemet skapades | maj 27, 2020, 10:29pm
Medlem: Christa_Josh | Tillagt automatiskt när systemet skapades | maj 27, 2020, 10:29pm
Medlem: Christa_Josh | Tillagt automatiskt när systemet skapades | maj 27, 2020, 10:29pm
Medlem: Christa_Josh | Tillagt automatiskt när systemet skapades | maj 27, 2020, 10:29pm
Medlem: Christa_Josh | Tillagt automatiskt när systemet skapades | maj 27, 2020, 10:29pm
Medlem: Christa_Josh | Tillagt automatiskt när systemet skapades | maj 27, 2020, 10:29pm
Medlem: Christa_Josh | Tillagt automatiskt när systemet skapades | maj 27, 2020, 10:29pm
Medlem: Christa_Josh | Tillagt automatiskt när systemet skapades | maj 27, 2020, 10:29pm
Medlem: Christa_Josh | Tillagt automatiskt när systemet skapades | maj 27, 2020, 10:29pm
Medlem: Christa_Josh | Tillagt automatiskt när systemet skapades | maj 27, 2020, 10:29pm
Medlem: Christa_Josh | Tillagt automatiskt när systemet skapades | maj 27, 2020, 10:29pm
Medlem: Christa_Josh | Tillagt automatiskt när systemet skapades | maj 27, 2020, 10:29pm
Medlem: Christa_Josh | Tillagt automatiskt när systemet skapades | maj 27, 2020, 10:29pm
Medlem: Christa_Josh | Tillagt automatiskt när systemet skapades | maj 27, 2020, 10:29pm
Medlem: Christa_Josh | Tillagt automatiskt när systemet skapades | maj 27, 2020, 10:29pm
Medlem: Christa_Josh | Tillagt automatiskt när systemet skapades | maj 27, 2020, 10:29pm
Medlem: Christa_Josh | Tillagt automatiskt när systemet skapades | maj 27, 2020, 10:29pm
Medlem: Christa_Josh | Tillagt automatiskt när systemet skapades | maj 27, 2020, 10:29pm
Medlem: Christa_Josh | Tillagt automatiskt när systemet skapades | maj 27, 2020, 10:29pm
Medlem: Christa_Josh | Tillagt automatiskt när systemet skapades | maj 27, 2020, 10:29pm
Medlem: Christa_Josh | Tillagt automatiskt när systemet skapades | maj 27, 2020, 10:29pm
Medlem: Christa_Josh | Tillagt automatiskt när systemet skapades | maj 27, 2020, 10:29pm
Medlem: Christa_Josh | Tillagt automatiskt när systemet skapades | maj 27, 2020, 10:29pm
Medlem: Christa_Josh | Tillagt automatiskt när systemet skapades | maj 27, 2020, 10:29pm
Medlem: Christa_Josh | Tillagt automatiskt när systemet skapades | maj 27, 2020, 10:29pm
Medlem: Christa_Josh | Tillagt automatiskt när systemet skapades | maj 27, 2020, 10:29pm
Medlem: Christa_Josh | Tillagt automatiskt när systemet skapades | maj 27, 2020, 10:29pm
Medlem: Christa_Josh | Tillagt automatiskt när systemet skapades | maj 27, 2020, 10:29pm
Medlem: Christa_Josh | Tillagt automatiskt när systemet skapades | maj 27, 2020, 10:29pm
Medlem: Christa_Josh | Tillagt automatiskt när systemet skapades | maj 27, 2020, 10:29pm
Medlem: Christa_Josh | Tillagt automatiskt när systemet skapades | maj 27, 2020, 10:29pm
Medlem: Christa_Josh | Tillagt automatiskt när systemet skapades | maj 27, 2020, 10:29pm
Medlem: Christa_Josh | Tillagt automatiskt när systemet skapades | maj 27, 2020, 10:29pm
Medlem: Christa_Josh | Tillagt automatiskt när systemet skapades | maj 27, 2020, 10:29pm
Medlem: Christa_Josh | Tillagt automatiskt när systemet skapades | maj 27, 2020, 10:29pm
Medlem: Christa_Josh | Tillagt automatiskt när systemet skapades | maj 27, 2020, 10:29pm
Medlem: Christa_Josh | Tillagt automatiskt när systemet skapades | maj 27, 2020, 10:29pm
Medlem: Christa_Josh | Tillagt automatiskt när systemet skapades | maj 27, 2020, 10:29pm
Medlem: Christa_Josh | Tillagt automatiskt när systemet skapades | maj 27, 2020, 10:29pm
Medlem: Christa_Josh | Tillagt automatiskt när systemet skapades | maj 27, 2020, 10:29pm
Medlem: Christa_Josh | Tillagt automatiskt när systemet skapades | maj 27, 2020, 10:29pm
Medlem: Christa_Josh | Tillagt automatiskt när systemet skapades | maj 27, 2020, 10:29pm
Medlem: Christa_Josh | Tillagt automatiskt när systemet skapades | maj 27, 2020, 10:29pm
Medlem: Christa_Josh | Tillagt automatiskt när systemet skapades | maj 27, 2020, 10:29pm
Medlem: Christa_Josh | Tillagt automatiskt när systemet skapades | maj 27, 2020, 10:29pm
Medlem: Christa_Josh | Tillagt automatiskt när systemet skapades | maj 27, 2020, 10:29pm
Medlem: Christa_Josh | Tillagt automatiskt när systemet skapades | maj 27, 2020, 10:29pm
Medlem: Christa_Josh | Tillagt automatiskt när systemet skapades | maj 27, 2020, 10:29pm
Lade till verket 1 and 2 Corinthians av Yung Suk Kim.
Medlem: Christa_Josh | Tillagt automatiskt när systemet skapades | maj 27, 2020, 10:29pm
Medlem: Christa_Josh | Tillagt automatiskt när systemet skapades | maj 27, 2020, 10:29pm
Medlem: Christa_Josh | Tillagt automatiskt när systemet skapades | maj 27, 2020, 10:29pm
Medlem: Christa_Josh | Tillagt automatiskt när systemet skapades | maj 27, 2020, 10:29pm
Medlem: Christa_Josh | Tillagt automatiskt när systemet skapades | maj 27, 2020, 10:29pm
Medlem: Christa_Josh | Tillagt automatiskt när systemet skapades | maj 27, 2020, 10:29pm
Medlem: Christa_Josh | Tillagt automatiskt när systemet skapades | maj 27, 2020, 10:29pm
Medlem: Christa_Josh | Tillagt automatiskt när systemet skapades | maj 27, 2020, 10:29pm
Medlem: Christa_Josh | Tillagt automatiskt när systemet skapades | maj 27, 2020, 10:29pm
Medlem: Christa_Josh | Tillagt automatiskt när systemet skapades | maj 27, 2020, 10:29pm
Medlem: Christa_Josh | Tillagt automatiskt när systemet skapades | maj 27, 2020, 10:29pm
Medlem: Christa_Josh | Tillagt automatiskt när systemet skapades | maj 27, 2020, 10:29pm
Medlem: Christa_Josh | Tillagt automatiskt när systemet skapades | maj 27, 2020, 10:29pm
Medlem: Christa_Josh | Tillagt automatiskt när systemet skapades | maj 27, 2020, 10:29pm
Medlem: Christa_Josh | Tillagt automatiskt när systemet skapades | maj 27, 2020, 10:29pm
Medlem: Christa_Josh | Tillagt automatiskt när systemet skapades | maj 27, 2020, 10:29pm
Medlem: Christa_Josh | Tillagt automatiskt när systemet skapades | maj 27, 2020, 10:29pm
Medlem: Christa_Josh | Tillagt automatiskt när systemet skapades | maj 27, 2020, 10:29pm
Medlem: Christa_Josh | Tillagt automatiskt när systemet skapades | maj 27, 2020, 10:29pm
Medlem: Christa_Josh | Tillagt automatiskt när systemet skapades | maj 27, 2020, 10:29pm
Medlem: Christa_Josh | Tillagt automatiskt när systemet skapades | maj 27, 2020, 10:29pm
Medlem: Christa_Josh | Tillagt automatiskt när systemet skapades | maj 27, 2020, 10:29pm
Medlem: Christa_Josh | Tillagt automatiskt när systemet skapades | maj 27, 2020, 10:29pm
Medlem: Christa_Josh | Tillagt automatiskt när systemet skapades | maj 27, 2020, 10:29pm
Medlem: Christa_Josh | Tillagt automatiskt när systemet skapades | maj 27, 2020, 10:29pm
Medlem: Christa_Josh | Tillagt automatiskt när systemet skapades | maj 27, 2020, 10:29pm
Medlem: Christa_Josh | Tillagt automatiskt när systemet skapades | maj 27, 2020, 10:29pm
Medlem: Christa_Josh | Tillagt automatiskt när systemet skapades | maj 27, 2020, 10:29pm
Medlem: Christa_Josh | Tillagt automatiskt när systemet skapades | maj 27, 2020, 10:29pm
Medlem: Christa_Josh | Tillagt automatiskt när systemet skapades | maj 27, 2020, 10:29pm
Medlem: Christa_Josh | Tillagt automatiskt när systemet skapades | maj 27, 2020, 10:29pm
Medlem: Christa_Josh | Tillagt automatiskt när systemet skapades | maj 27, 2020, 10:29pm
Medlem: Christa_Josh | Tillagt automatiskt när systemet skapades | maj 27, 2020, 10:29pm
Medlem: Christa_Josh | Tillagt automatiskt när systemet skapades | maj 27, 2020, 10:29pm
Medlem: Christa_Josh | Tillagt automatiskt när systemet skapades | maj 27, 2020, 10:29pm
Medlem: Christa_Josh | Tillagt automatiskt när systemet skapades | maj 27, 2020, 10:29pm
Medlem: Christa_Josh | Tillagt automatiskt när systemet skapades | maj 27, 2020, 10:29pm
Medlem: Christa_Josh | Tillagt automatiskt när systemet skapades | maj 27, 2020, 10:29pm
Medlem: Christa_Josh | Tillagt automatiskt när systemet skapades | maj 27, 2020, 10:29pm
Medlem: Christa_Josh | Tillagt automatiskt när systemet skapades | maj 27, 2020, 10:29pm
Medlem: Christa_Josh | Tillagt automatiskt när systemet skapades | maj 27, 2020, 10:29pm
Medlem: Christa_Josh | Tillagt automatiskt när systemet skapades | maj 27, 2020, 10:29pm
Medlem: Christa_Josh | Tillagt automatiskt när systemet skapades | maj 27, 2020, 10:29pm
Medlem: Christa_Josh | Tillagt automatiskt när systemet skapades | maj 27, 2020, 10:29pm
Medlem: Christa_Josh | Tillagt automatiskt när systemet skapades | maj 27, 2020, 10:29pm
Medlem: Christa_Josh | Tillagt automatiskt när systemet skapades | maj 27, 2020, 10:29pm
Medlem: Christa_Josh | Tillagt automatiskt när systemet skapades | maj 27, 2020, 10:29pm
Medlem: Christa_Josh | Tillagt automatiskt när systemet skapades | maj 27, 2020, 10:29pm
Medlem: Christa_Josh | Tillagt automatiskt när systemet skapades | maj 27, 2020, 10:29pm
Medlem: Christa_Josh | Tillagt automatiskt när systemet skapades | maj 27, 2020, 10:29pm
Medlem: Christa_Josh | Tillagt automatiskt när systemet skapades | maj 27, 2020, 10:29pm
Medlem: Christa_Josh | Tillagt automatiskt när systemet skapades | maj 27, 2020, 10:29pm
Medlem: Christa_Josh | Tillagt automatiskt när systemet skapades | maj 27, 2020, 10:29pm
Medlem: Christa_Josh | Tillagt automatiskt när systemet skapades | maj 27, 2020, 10:29pm
Medlem: Christa_Josh | Tillagt automatiskt när systemet skapades | maj 27, 2020, 10:29pm
Medlem: Christa_Josh | Tillagt automatiskt när systemet skapades | maj 27, 2020, 10:29pm
Medlem: Christa_Josh | Tillagt automatiskt när systemet skapades | maj 27, 2020, 10:29pm
Medlem: Christa_Josh | Tillagt automatiskt när systemet skapades | maj 27, 2020, 10:29pm
Medlem: Christa_Josh | Tillagt automatiskt när systemet skapades | maj 27, 2020, 10:29pm
Medlem: Christa_Josh | Tillagt automatiskt när systemet skapades | maj 27, 2020, 10:29pm
Medlem: Christa_Josh | Tillagt automatiskt när systemet skapades | maj 27, 2020, 10:29pm
Medlem: Christa_Josh | Tillagt automatiskt när systemet skapades | maj 27, 2020, 10:29pm
Medlem: Christa_Josh | Tillagt automatiskt när systemet skapades | maj 27, 2020, 10:29pm
Medlem: Christa_Josh | Tillagt automatiskt när systemet skapades | maj 27, 2020, 10:29pm
Medlem: Christa_Josh | Tillagt automatiskt när systemet skapades | maj 27, 2020, 10:29pm
Medlem: Christa_Josh | Tillagt automatiskt när systemet skapades | maj 27, 2020, 10:29pm
Medlem: Christa_Josh | Tillagt automatiskt när systemet skapades | maj 27, 2020, 10:29pm
Medlem: Christa_Josh | Tillagt automatiskt när systemet skapades | maj 27, 2020, 10:29pm
Medlem: Christa_Josh | Tillagt automatiskt när systemet skapades | maj 27, 2020, 10:29pm
Medlem: Christa_Josh | Tillagt automatiskt när systemet skapades | maj 27, 2020, 10:29pm
Medlem: Christa_Josh | Tillagt automatiskt när systemet skapades | maj 27, 2020, 10:29pm
Medlem: Christa_Josh | Tillagt automatiskt när systemet skapades | maj 27, 2020, 10:29pm
Medlem: Christa_Josh | Tillagt automatiskt när systemet skapades | maj 27, 2020, 10:29pm
Medlem: Christa_Josh | Tillagt automatiskt när systemet skapades | maj 27, 2020, 10:29pm
Medlem: Christa_Josh | Tillagt automatiskt när systemet skapades | maj 27, 2020, 10:29pm
Lade till verket The Pauline Epistles av John Muddiman.
Medlem: Christa_Josh | Tillagt automatiskt när systemet skapades | maj 27, 2020, 10:29pm
Lade till verket The Apocrypha av Martin Goodman.
Medlem: Christa_Josh | Tillagt automatiskt när systemet skapades | maj 27, 2020, 10:29pm
Medlem: Christa_Josh | Tillagt automatiskt när systemet skapades | maj 27, 2020, 10:29pm
Medlem: Christa_Josh | Tillagt automatiskt när systemet skapades | maj 27, 2020, 10:29pm
Medlem: Christa_Josh | Tillagt automatiskt när systemet skapades | maj 27, 2020, 10:29pm
Medlem: Christa_Josh | Tillagt automatiskt när systemet skapades | maj 27, 2020, 10:29pm
Medlem: Christa_Josh | Tillagt automatiskt när systemet skapades | maj 27, 2020, 10:29pm
Medlem: Christa_Josh | Tillagt automatiskt när systemet skapades | maj 27, 2020, 10:29pm
Medlem: Christa_Josh | Tillagt automatiskt när systemet skapades | maj 27, 2020, 10:29pm
Medlem: Christa_Josh | Tillagt automatiskt när systemet skapades | maj 27, 2020, 10:29pm
Medlem: Christa_Josh | Tillagt automatiskt när systemet skapades | maj 27, 2020, 10:29pm
Medlem: Christa_Josh | Tillagt automatiskt när systemet skapades | maj 27, 2020, 10:29pm
Medlem: Christa_Josh | Tillagt automatiskt när systemet skapades | maj 27, 2020, 10:29pm
Medlem: Christa_Josh | Tillagt automatiskt när systemet skapades | maj 27, 2020, 10:29pm
Medlem: Christa_Josh | Tillagt automatiskt när systemet skapades | maj 27, 2020, 10:29pm
Medlem: Christa_Josh | Tillagt automatiskt när systemet skapades | maj 27, 2020, 10:29pm
Medlem: Christa_Josh | Tillagt automatiskt när systemet skapades | maj 27, 2020, 10:29pm
Lade till verket Augustine and Science av John Doody.
Medlem: Christa_Josh | Tillagt automatiskt när systemet skapades | maj 27, 2020, 10:29pm
Medlem: Christa_Josh | Tillagt automatiskt när systemet skapades | maj 27, 2020, 10:29pm
Medlem: Christa_Josh | Tillagt automatiskt när systemet skapades | maj 27, 2020, 10:29pm
Medlem: Christa_Josh | Tillagt automatiskt när systemet skapades | maj 27, 2020, 10:29pm
Medlem: Christa_Josh | Tillagt automatiskt när systemet skapades | maj 27, 2020, 10:29pm
Medlem: Christa_Josh | Tillagt automatiskt när systemet skapades | maj 27, 2020, 10:29pm
Medlem: Christa_Josh | Tillagt automatiskt när systemet skapades | maj 27, 2020, 10:29pm
Medlem: Christa_Josh | Tillagt automatiskt när systemet skapades | maj 27, 2020, 10:29pm
Medlem: Christa_Josh | Tillagt automatiskt när systemet skapades | maj 27, 2020, 10:29pm
Medlem: Christa_Josh | Tillagt automatiskt när systemet skapades | maj 27, 2020, 10:29pm
Medlem: Christa_Josh | Tillagt automatiskt när systemet skapades | maj 27, 2020, 10:29pm
Medlem: Christa_Josh | Tillagt automatiskt när systemet skapades | maj 27, 2020, 10:29pm
Medlem: Christa_Josh | Tillagt automatiskt när systemet skapades | maj 27, 2020, 10:29pm
Medlem: Christa_Josh | Tillagt automatiskt när systemet skapades | maj 27, 2020, 10:29pm
Medlem: Christa_Josh | Tillagt automatiskt när systemet skapades | maj 27, 2020, 10:29pm

maj 2, 2015

Lade till serien Emerging Scholars. Läs mer här.
Medlem: Christa_Josh | Tillagt automatiskt när systemet skapades | maj 2, 2015, 6:35pm
Lade till serienamnet "Emerging Scholars" (engelska).
Medlem: Christa_Josh | Tillagt automatiskt när systemet skapades | Implicit | maj 2, 2015, 6:35pm

april 25, 2015

Medlem: Christa_Josh | Tillagt automatiskt när systemet skapades | apr 25, 2015, 2:06pm
Lade till serienamnet "Studies in Hellenistic Civilization" (engelska).
Medlem: Christa_Josh | Tillagt automatiskt när systemet skapades | Implicit | apr 25, 2015, 2:06pm

april 23, 2015

Medlem: Christa_Josh | Tillagt automatiskt när systemet skapades | apr 23, 2015, 5:55pm
Lade till serienamnet "Studies on Early Christian Apocrypha" (engelska).
Medlem: Christa_Josh | Tillagt automatiskt när systemet skapades | Implicit | apr 23, 2015, 5:55pm

april 21, 2015

Lade till serien New Dialogues in Philosophy. Läs mer här.
Medlem: Christa_Josh | Tillagt automatiskt när systemet skapades | apr 21, 2015, 9:30pm
Lade till serienamnet "New Dialogues in Philosophy" (engelska).
Medlem: Christa_Josh | Tillagt automatiskt när systemet skapades | Implicit | apr 21, 2015, 9:30pm
Medlem: Christa_Josh | Tillagt automatiskt när systemet skapades | apr 21, 2015, 1:17pm
Lade till serienamnet "East Asian Comparative Literature and Culture" (engelska).
Medlem: Christa_Josh | Tillagt automatiskt när systemet skapades | Implicit | apr 21, 2015, 1:17pm

april 19, 2015

Medlem: Christa_Josh | Tillagt automatiskt när systemet skapades | apr 19, 2015, 9:50pm
Lade till serienamnet "Medicine, Science, and Religion in Historical Context" (engelska).
Medlem: Christa_Josh | Tillagt automatiskt när systemet skapades | Implicit | apr 19, 2015, 9:50pm
Lade till serien Early Christian Studies. Läs mer här.
Medlem: Christa_Josh | Tillagt automatiskt när systemet skapades | apr 19, 2015, 9:19pm
Lade till serienamnet "Early Christian Studies" (engelska).
Medlem: Christa_Josh | Tillagt automatiskt när systemet skapades | Implicit | apr 19, 2015, 9:19pm
Medlem: Christa_Josh | Tillagt automatiskt när systemet skapades | apr 19, 2015, 9:09pm
Lade till serienamnet "Studies in American Thought and Culture" (engelska).
Medlem: Christa_Josh | Tillagt automatiskt när systemet skapades | Implicit | apr 19, 2015, 9:09pm

april 18, 2015

Lade till en beskrivning (engelska)
The Global Pentecostal and Charismatic Studies cover the Pentecostal and Charismatic movements from a variety of perspectives. The series will focus on large cultural zones so as to display contextual influences upon the Pentecostal and charismatic movements and on broad cross-cultural themes, whether these influences arise from history or from theology. The volumes within the series will treat different themes within the Pentecostal-Charismatic movements with a combination of historical, social scientific, and theological approaches.
Medlem: Christa_Josh | Tillagt automatiskt när systemet skapades | apr 18, 2015, 9:23am
Lade till en beskrivning (engelska)
The Global Pentecostal and Charismatic Studies cover the Pentecostal and Charismatic movements from a variety of perspectives. The series will focus on large cultural zones so as to display contextual influences upon the Pentecostal and charismatic movements and on broad cross-cultural themes, whether these influences arise from history or from theology. The volumes within the series will treat different themes within the Pentecostal-Charismatic movements with a combination of historical, social scientific, and theological approaches.
Medlem: Christa_Josh | Tillagt automatiskt när systemet skapades | apr 18, 2015, 9:23am
Medlem: Christa_Josh | Tillagt automatiskt när systemet skapades | apr 18, 2015, 8:14am
Lade till serienamnet "Studies on the Apocryphal Acts of the Apostles" (engelska).
Medlem: Christa_Josh | Tillagt automatiskt när systemet skapades | Implicit | apr 18, 2015, 8:14am

oktober 21, 2014

Medlem: Christa_Josh | Tillagt automatiskt när systemet skapades | okt 21, 2014, 2:08pm
Lade till serienamnet "European Studies in Theology, Philosophy and History of Religions" (engelska).
Medlem: Christa_Josh | Tillagt automatiskt när systemet skapades | Implicit | okt 21, 2014, 2:08pm

oktober 17, 2014

Medlem: Christa_Josh | Tillagt automatiskt när systemet skapades | okt 17, 2014, 2:19pm
Lade till serienamnet "Studies of the Bible and Its Reception" (engelska).
Medlem: Christa_Josh | Tillagt automatiskt när systemet skapades | Implicit | okt 17, 2014, 2:19pm
Medlem: Christa_Josh | Tillagt automatiskt när systemet skapades | okt 17, 2014, 2:15pm
Lade till serienamnet "Deuterocanonical and Cognate Literature Yearbook" (engelska).
Medlem: Christa_Josh | Tillagt automatiskt när systemet skapades | Implicit | okt 17, 2014, 2:15pm

oktober 8, 2014

Lade till serien Biblische Enzyklopadie. Läs mer här.
Medlem: Christa_Josh | Tillagt automatiskt när systemet skapades | okt 8, 2014, 2:33pm
Lade till serienamnet "Biblische Enzyklopadie" (engelska).
Medlem: Christa_Josh | Tillagt automatiskt när systemet skapades | Implicit | okt 8, 2014, 2:33pm

oktober 7, 2014

Lade till serien New Monastic Library. Läs mer här.
Medlem: Christa_Josh | Tillagt automatiskt när systemet skapades | okt 7, 2014, 1:44pm
Lade till serienamnet "New Monastic Library" (engelska).
Medlem: Christa_Josh | Tillagt automatiskt när systemet skapades | Implicit | okt 7, 2014, 1:44pm

oktober 5, 2014

Medlem: Christa_Josh | Tillagt automatiskt när systemet skapades | okt 5, 2014, 8:31pm
Lade till serienamnet "Dynamics of Religious Reform in Church, State and Society in Northern Europe, 1780-1920" (engelska).
Medlem: Christa_Josh | Tillagt automatiskt när systemet skapades | Implicit | okt 5, 2014, 8:31pm
Medlem: Christa_Josh | Tillagt automatiskt när systemet skapades | okt 5, 2014, 8:31pm
Lade till serienamnet "KADOC Studies on Religion, Culture, and Society" (engelska).
Medlem: Christa_Josh | Tillagt automatiskt när systemet skapades | Implicit | okt 5, 2014, 8:31pm
Medlem: Christa_Josh | Tillagt automatiskt när systemet skapades | okt 5, 2014, 11:01am
Lade till serienamnet "Regnum Studies in Global Christianity" (engelska).
Medlem: Christa_Josh | Tillagt automatiskt när systemet skapades | Implicit | okt 5, 2014, 11:01am
Medlem: Christa_Josh | Tillagt automatiskt när systemet skapades | okt 5, 2014, 10:58am
Lade till serienamnet "Guides to the Reformed Tradition" (engelska).
Medlem: Christa_Josh | Tillagt automatiskt när systemet skapades | Implicit | okt 5, 2014, 10:58am
Medlem: Christa_Josh | Tillagt automatiskt när systemet skapades | okt 5, 2014, 10:18am
Lade till serienamnet "Christian Story, a Pastoral Systematics" (engelska).
Medlem: Christa_Josh | Tillagt automatiskt när systemet skapades | Implicit | okt 5, 2014, 10:18am
Medlem: Christa_Josh | Tillagt automatiskt när systemet skapades | okt 5, 2014, 9:45am
Lade till serienamnet "Annual Publication of the College Theology Society" (engelska).
Medlem: Christa_Josh | Tillagt automatiskt när systemet skapades | Implicit | okt 5, 2014, 9:45am
Medlem: Christa_Josh | Tillagt automatiskt när systemet skapades | okt 5, 2014, 9:18am
Lade till serienamnet "European Studies on Christian Origins" (engelska).
Medlem: Christa_Josh | Tillagt automatiskt när systemet skapades | Implicit | okt 5, 2014, 9:18am
Lade till serien Encountering Mission. Läs mer här.
Medlem: Christa_Josh | Tillagt automatiskt när systemet skapades | okt 5, 2014, 8:52am
Lade till serienamnet "Encountering Mission" (engelska).
Medlem: Christa_Josh | Tillagt automatiskt när systemet skapades | Implicit | okt 5, 2014, 8:52am

september 28, 2014

Medlem: Christa_Josh | Tillagt automatiskt när systemet skapades | sep 28, 2014, 9:49pm
Lade till serienamnet "Thresholds in Philosophy and Theology" (engelska).
Medlem: Christa_Josh | Tillagt automatiskt när systemet skapades | Implicit | sep 28, 2014, 9:49pm
Medlem: Christa_Josh | Tillagt automatiskt när systemet skapades | sep 28, 2014, 9:48pm
Lade till serienamnet "Documents in Free Church History" (engelska).
Medlem: Christa_Josh | Tillagt automatiskt när systemet skapades | Implicit | sep 28, 2014, 9:48pm
Medlem: Christa_Josh | Tillagt automatiskt när systemet skapades | sep 28, 2014, 10:59am
Lade till serienamnet "Studien zur Interkulturellen Geschichte des Christentums" (engelska).
Medlem: Christa_Josh | Tillagt automatiskt när systemet skapades | Implicit | sep 28, 2014, 10:59am
Lade till serien Manualia Didactica. Läs mer här.
Medlem: Christa_Josh | Tillagt automatiskt när systemet skapades | sep 28, 2014, 9:54am
Lade till serienamnet "Manualia Didactica" (engelska).
Medlem: Christa_Josh | Tillagt automatiskt när systemet skapades | Implicit | sep 28, 2014, 9:54am
Medlem: Christa_Josh | Tillagt automatiskt när systemet skapades | sep 28, 2014, 9:45am
Lade till serienamnet "Arbeiten zur Kirchengeschichte" (engelska).
Medlem: Christa_Josh | Tillagt automatiskt när systemet skapades | Implicit | sep 28, 2014, 9:45am
Medlem: Christa_Josh | Tillagt automatiskt när systemet skapades | sep 28, 2014, 9:18am
Lade till serienamnet "Studies in Modern British Religious History" (engelska).
Medlem: Christa_Josh | Tillagt automatiskt när systemet skapades | Implicit | sep 28, 2014, 9:18am

september 27, 2014

Medlem: Christa_Josh | Tillagt automatiskt när systemet skapades | sep 27, 2014, 10:30pm
Lade till serienamnet "Theology and Religion in Interdisciplinary Perspective" (engelska).
Medlem: Christa_Josh | Tillagt automatiskt när systemet skapades | Implicit | sep 27, 2014, 10:30pm
Lade till serien Religion in Chinese Societies. Läs mer här.
Medlem: Christa_Josh | Tillagt automatiskt när systemet skapades | sep 27, 2014, 10:16pm
Lade till serienamnet "Religion in Chinese Societies" (engelska).
Medlem: Christa_Josh | Tillagt automatiskt när systemet skapades | Implicit | sep 27, 2014, 10:16pm

september 21, 2014

Lade till serien Trends in Medieval Philology. Läs mer här.
Medlem: Christa_Josh | Tillagt automatiskt när systemet skapades | sep 21, 2014, 10:27am
Lade till serienamnet "Trends in Medieval Philology" (engelska).
Medlem: Christa_Josh | Tillagt automatiskt när systemet skapades | Implicit | sep 21, 2014, 10:27am
Medlem: Christa_Josh | Tillagt automatiskt när systemet skapades | sep 21, 2014, 8:50am
Lade till serienamnet "Praktische Theologie im Wissenschaftsdiskurs" (engelska).
Medlem: Christa_Josh | Tillagt automatiskt när systemet skapades | Implicit | sep 21, 2014, 8:50am
Lade till serien Praktische Theologie. Läs mer här.
Medlem: Christa_Josh | Tillagt automatiskt när systemet skapades | sep 21, 2014, 8:50am
Lade till serienamnet "Praktische Theologie" (engelska).
Medlem: Christa_Josh | Tillagt automatiskt när systemet skapades | Implicit | sep 21, 2014, 8:50am
Medlem: Christa_Josh | Tillagt automatiskt när systemet skapades | sep 21, 2014, 8:40am
Lade till serienamnet "Ekstasis: Religious Experience from Antiquity to Middle Ages" (engelska).
Medlem: Christa_Josh | Tillagt automatiskt när systemet skapades | Implicit | sep 21, 2014, 8:40am
Medlem: Christa_Josh | Tillagt automatiskt när systemet skapades | sep 21, 2014, 8:25am
Lade till serienamnet "Arbeiten zur Neutestamentlichen Textforschung" (engelska).
Medlem: Christa_Josh | Tillagt automatiskt när systemet skapades | Implicit | sep 21, 2014, 8:25am

september 20, 2014

Medlem: Christa_Josh | Tillagt automatiskt när systemet skapades | sep 20, 2014, 4:56pm
Lade till serienamnet "Baylor-Mohr Siebeck Studies in Early Christianity" (engelska).
Medlem: Christa_Josh | Tillagt automatiskt när systemet skapades | Implicit | sep 20, 2014, 4:56pm
Medlem: Christa_Josh | Tillagt automatiskt när systemet skapades | sep 20, 2014, 12:41pm
Lade till serienamnet "Notre Dame Studies in Ethics and Culture" (engelska).
Medlem: Christa_Josh | Tillagt automatiskt när systemet skapades | Implicit | sep 20, 2014, 12:41pm
Medlem: Christa_Josh | Tillagt automatiskt när systemet skapades | sep 20, 2014, 12:40pm
Lade till serienamnet "New Approaches to Religion and Power" (engelska).
Medlem: Christa_Josh | Tillagt automatiskt när systemet skapades | Implicit | sep 20, 2014, 12:40pm
Lade till serien Studia Theologica Lundensia. Läs mer här.
Medlem: Christa_Josh | Tillagt automatiskt när systemet skapades | sep 20, 2014, 11:28am
Lade till serienamnet "Studia Theologica Lundensia" (engelska).
Medlem: Christa_Josh | Tillagt automatiskt när systemet skapades | Implicit | sep 20, 2014, 11:28am
Lade till serien Quaestiones Disputatae. Läs mer här.
Medlem: Christa_Josh | Tillagt automatiskt när systemet skapades | sep 20, 2014, 11:05am
Lade till serienamnet "Quaestiones Disputatae" (engelska).
Medlem: Christa_Josh | Tillagt automatiskt när systemet skapades | Implicit | sep 20, 2014, 11:05am
Medlem: Christa_Josh | Tillagt automatiskt när systemet skapades | sep 20, 2014, 8:00am
Lade till serienamnet "British Academy Centenary Monographs" (engelska).
Medlem: Christa_Josh | Tillagt automatiskt när systemet skapades | Implicit | sep 20, 2014, 8:00am

september 19, 2014

Lade till serien Orbus Biblicus et Orientalis. Läs mer här.
Medlem: Christa_Josh | Tillagt automatiskt när systemet skapades | sep 19, 2014, 6:38pm
Lade till serienamnet "Orbus Biblicus et Orientalis" (engelska).
Medlem: Christa_Josh | Tillagt automatiskt när systemet skapades | Implicit | sep 19, 2014, 6:38pm

september 18, 2014

Medlem: Christa_Josh | Tillagt automatiskt när systemet skapades | sep 18, 2014, 9:24pm
Lade till serienamnet "T&T Clark Studies in Systematic Theology" (engelska).
Medlem: Christa_Josh | Tillagt automatiskt när systemet skapades | Implicit | sep 18, 2014, 9:24pm
Medlem: Christa_Josh | Tillagt automatiskt när systemet skapades | sep 18, 2014, 6:16pm
Lade till serienamnet "Cushwa Center Studies of Catholicism in Twentieth-Century America" (engelska).
Medlem: Christa_Josh | Tillagt automatiskt när systemet skapades | Implicit | sep 18, 2014, 6:16pm

september 17, 2014

Medlem: Christa_Josh | Tillagt automatiskt när systemet skapades | sep 17, 2014, 10:28pm
Lade till serienamnet "Bible in the Christian Orthodox Tradition" (engelska).
Medlem: Christa_Josh | Tillagt automatiskt när systemet skapades | Implicit | sep 17, 2014, 10:28pm

september 7, 2014

Medlem: Christa_Josh | Tillagt automatiskt när systemet skapades | sep 7, 2014, 5:15pm
Lade till serienamnet "Research in Religion and Family" (engelska).
Medlem: Christa_Josh | Tillagt automatiskt när systemet skapades | Implicit | sep 7, 2014, 5:15pm
Lade till serien Studia Speciala. Läs mer här.
Medlem: Christa_Josh | Tillagt automatiskt när systemet skapades | sep 7, 2014, 5:14pm
Lade till serienamnet "Studia Speciala" (engelska).
Medlem: Christa_Josh | Tillagt automatiskt när systemet skapades | Implicit | sep 7, 2014, 5:14pm
Lade till serien Bible in Ancient Christianity. Läs mer här.
Medlem: Christa_Josh | Tillagt automatiskt när systemet skapades | sep 7, 2014, 9:56am
Lade till serienamnet "Bible in Ancient Christianity" (engelska).
Medlem: Christa_Josh | Tillagt automatiskt när systemet skapades | Implicit | sep 7, 2014, 9:56am
Medlem: Christa_Josh | Tillagt automatiskt när systemet skapades | sep 7, 2014, 8:44am
Lade till serienamnet "Martin Luther King, Jr. Memorial studies in Religion, Culture, and Social Development" (engelska).
Medlem: Christa_Josh | Tillagt automatiskt när systemet skapades | Implicit | sep 7, 2014, 8:44am
Medlem: Christa_Josh | Tillagt automatiskt när systemet skapades | sep 7, 2014, 8:42am
Lade till serienamnet "Martin Luther King, Jr. Memorial Studies in Religion, Culture, and Social Development" (engelska).
Medlem: Christa_Josh | Tillagt automatiskt när systemet skapades | Implicit | sep 7, 2014, 8:42am

september 6, 2014

Medlem: Christa_Josh | Tillagt automatiskt när systemet skapades | sep 6, 2014, 9:19pm
Lade till serienamnet "Deuterocanonical and Cognate Literature Studies" (engelska).
Medlem: Christa_Josh | Tillagt automatiskt när systemet skapades | Implicit | sep 6, 2014, 9:19pm
Medlem: Christa_Josh | Tillagt automatiskt när systemet skapades | sep 6, 2014, 5:56pm
Lade till serienamnet "Studies in New Testament Greek" (engelska).
Medlem: Christa_Josh | Tillagt automatiskt när systemet skapades | Implicit | sep 6, 2014, 5:56pm
Lade till serien Biblical Refigurations. Läs mer här.
Medlem: Christa_Josh | Tillagt automatiskt när systemet skapades | sep 6, 2014, 4:02pm
Lade till serienamnet "Biblical Refigurations" (engelska).
Medlem: Christa_Josh | Tillagt automatiskt när systemet skapades | Implicit | sep 6, 2014, 4:02pm
Medlem: Christa_Josh | Tillagt automatiskt när systemet skapades | sep 6, 2014, 3:55pm
Lade till serienamnet "Forschungen zum Alten Testament" (engelska).
Medlem: Christa_Josh | Tillagt automatiskt när systemet skapades | Implicit | sep 6, 2014, 3:55pm
Medlem: Christa_Josh | Tillagt automatiskt när systemet skapades | sep 6, 2014, 2:19pm
Lade till serienamnet "International Voices in Biblical Studies" (engelska).
Medlem: Christa_Josh | Tillagt automatiskt när systemet skapades | Implicit | sep 6, 2014, 2:19pm
Lade till serien Religion and Society. Läs mer här.
Medlem: Christa_Josh | Tillagt automatiskt när systemet skapades | sep 6, 2014, 1:09pm
Lade till serienamnet "Religion and Society" (engelska).
Medlem: Christa_Josh | Tillagt automatiskt när systemet skapades | Implicit | sep 6, 2014, 1:09pm
Medlem: Christa_Josh | Tillagt automatiskt när systemet skapades | sep 6, 2014, 1:04pm
Lade till serienamnet "Forschungen zum Alten Testament 2" (engelska).
Medlem: Christa_Josh | Tillagt automatiskt när systemet skapades | Implicit | sep 6, 2014, 1:04pm
Medlem: Christa_Josh | Tillagt automatiskt när systemet skapades | sep 6, 2014, 11:23am
Lade till serienamnet "Pentecostals, Peacemaking, and Social Justice Series" (engelska).
Medlem: Christa_Josh | Tillagt automatiskt när systemet skapades | Implicit | sep 6, 2014, 11:23am
Medlem: Christa_Josh | Tillagt automatiskt när systemet skapades | sep 6, 2014, 11:19am
Lade till serienamnet "Studies in Hellenic civilization" (engelska).
Medlem: Christa_Josh | Tillagt automatiskt när systemet skapades | Implicit | sep 6, 2014, 11:19am
Lade till serien Routledge Companions. Läs mer här.
Medlem: Christa_Josh | Tillagt automatiskt när systemet skapades | sep 6, 2014, 9:52am
Lade till serienamnet "Routledge Companions" (engelska).
Medlem: Christa_Josh | Tillagt automatiskt när systemet skapades | Implicit | sep 6, 2014, 9:52am

juli 26, 2014

Lade till serien Studia Judaica. Läs mer här.
Medlem: Christa_Josh | Tillagt automatiskt när systemet skapades | jul 26, 2014, 10:05am
Lade till serienamnet "Studia Judaica" (engelska).
Medlem: Christa_Josh | Tillagt automatiskt när systemet skapades | Implicit | jul 26, 2014, 10:05am
Medlem: Christa_Josh | Tillagt automatiskt när systemet skapades | jul 26, 2014, 9:56am
Lade till serienamnet "American Liberal Religious Thought" (engelska).
Medlem: Christa_Josh | Tillagt automatiskt när systemet skapades | Implicit | jul 26, 2014, 9:56am
Lade till serien Catholic thought from Lublin. Läs mer här.
Medlem: Christa_Josh | Tillagt automatiskt när systemet skapades | jul 26, 2014, 9:54am
Lade till serienamnet "Catholic thought from Lublin" (engelska).
Medlem: Christa_Josh | Tillagt automatiskt när systemet skapades | Implicit | jul 26, 2014, 9:54am

juni 29, 2014

Lade till serien Bible and Theology in Africa. Läs mer här.
Medlem: Christa_Josh | Tillagt automatiskt när systemet skapades | jun 29, 2014, 9:23pm
Lade till serienamnet "Bible and Theology in Africa" (engelska).
Medlem: Christa_Josh | Tillagt automatiskt när systemet skapades | Implicit | jun 29, 2014, 9:23pm
Lade till serien Third Millennium. Läs mer här.
Medlem: Christa_Josh | Tillagt automatiskt när systemet skapades | jun 29, 2014, 9:14pm
Lade till serienamnet "Third Millennium" (engelska).
Medlem: Christa_Josh | Tillagt automatiskt när systemet skapades | Implicit | jun 29, 2014, 9:14pm
Lade till serien Christian Studies Today. Läs mer här.
Medlem: Christa_Josh | Tillagt automatiskt när systemet skapades | jun 29, 2014, 3:49pm
Lade till serienamnet "Christian Studies Today" (engelska).
Medlem: Christa_Josh | Tillagt automatiskt när systemet skapades | Implicit | jun 29, 2014, 3:49pm
Medlem: Christa_Josh | Tillagt automatiskt när systemet skapades | jun 29, 2014, 8:33am
Lade till serienamnet "Calvin Institute of Christian Worship Liturgical Studies3" (engelska).
Medlem: Christa_Josh | Tillagt automatiskt när systemet skapades | Implicit | jun 29, 2014, 8:33am

juni 28, 2014

Lade till serien Sheffield Reader. Läs mer här.
Medlem: Christa_Josh | Tillagt automatiskt när systemet skapades | jun 28, 2014, 9:54am
Lade till serienamnet "Sheffield Reader" (engelska).
Medlem: Christa_Josh | Tillagt automatiskt när systemet skapades | Implicit | jun 28, 2014, 9:54am
Medlem: Christa_Josh | Tillagt automatiskt när systemet skapades | jun 28, 2014, 8:58am
Lade till serienamnet "Renaissance and Reformation Texts in Translation" (engelska).
Medlem: Christa_Josh | Tillagt automatiskt när systemet skapades | Implicit | jun 28, 2014, 8:58am
Medlem: Christa_Josh | Tillagt automatiskt när systemet skapades | jun 28, 2014, 8:51am
Lade till serienamnet "St. Antholin's Lectureship Charity Lecture" (engelska).
Medlem: Christa_Josh | Tillagt automatiskt när systemet skapades | Implicit | jun 28, 2014, 8:51am
Medlem: Christa_Josh | Tillagt automatiskt när systemet skapades | jun 28, 2014, 8:45am
Lade till serienamnet "Journal for the Study of the Pseudepigrapha Supplement Series" (engelska).
Medlem: Christa_Josh | Tillagt automatiskt när systemet skapades | Implicit | jun 28, 2014, 8:45am
Medlem: Christa_Josh | Tillagt automatiskt när systemet skapades | jun 28, 2014, 8:35am
Lade till serienamnet "International Theological Studies" (engelska).
Medlem: Christa_Josh | Tillagt automatiskt när systemet skapades | Implicit | jun 28, 2014, 8:35am

juni 22, 2014

Lade till serien Exploring Faith. Läs mer här.
Medlem: Christa_Josh | Tillagt automatiskt när systemet skapades | jun 22, 2014, 9:52pm
Lade till serienamnet "Exploring Faith" (engelska).
Medlem: Christa_Josh | Tillagt automatiskt när systemet skapades | Implicit | jun 22, 2014, 9:52pm

juni 1, 2014

Medlem: Christa_Josh | Tillagt automatiskt när systemet skapades | jun 1, 2014, 5:30pm
Lade till serienamnet "Christian Commentaries on Non-Christian Sacred Texts" (engelska).
Medlem: Christa_Josh | Tillagt automatiskt när systemet skapades | Implicit | jun 1, 2014, 5:30pm
Medlem: Christa_Josh | Tillagt automatiskt när systemet skapades | jun 1, 2014, 5:18pm
Lade till serienamnet "Ashgate Philosophy of Religion Series" (engelska).
Medlem: Christa_Josh | Tillagt automatiskt när systemet skapades | Implicit | jun 1, 2014, 5:18pm
Lade till serien Controversial New Religions. Läs mer här.
Medlem: Christa_Josh | Tillagt automatiskt när systemet skapades | jun 1, 2014, 9:32am
Lade till serienamnet "Controversial New Religions" (engelska).
Medlem: Christa_Josh | Tillagt automatiskt när systemet skapades | Implicit | jun 1, 2014, 9:32am

maj 31, 2014

Medlem: Christa_Josh | Tillagt automatiskt när systemet skapades | maj 31, 2014, 10:19pm
Lade till serienamnet "Writings from the Ancient World Supplement Series" (engelska).
Medlem: Christa_Josh | Tillagt automatiskt när systemet skapades | Implicit | maj 31, 2014, 10:19pm
Lade till en beskrivning (engelska)
Wisdom Literature from the Ancient World is the first series to present scholarly editions of such a variety of wisdom texts from throughout the ancient world, including ancient Near Eastern, Greco-Roman, early Christian, and rabbinic wisdom. Each volume in the series provides an in-depth introduction to the wisdom text under examination, a critically reconstructed original text, and an English translation of and extensive commentary on that wisdom text.
Medlem: Christa_Josh | Tillagt automatiskt när systemet skapades | maj 31, 2014, 4:48pm
Lade till en beskrivning (engelska)
Wisdom Literature from the Ancient World is the first series to present scholarly editions of such a variety of wisdom texts from throughout the ancient world, including ancient Near Eastern, Greco-Roman, early Christian, and rabbinic wisdom. Each volume in the series provides an in-depth introduction to the wisdom text under examination, a critically reconstructed original text, and an English translation of and extensive commentary on that wisdom text.
Medlem: Christa_Josh | Tillagt automatiskt när systemet skapades | maj 31, 2014, 4:48pm
Medlem: Christa_Josh | Tillagt automatiskt när systemet skapades | maj 31, 2014, 4:47pm
Lade till serienamnet "Wisdom Literature from the Ancient World" (engelska).
Medlem: Christa_Josh | Tillagt automatiskt när systemet skapades | Implicit | maj 31, 2014, 4:47pm
Lade till en beskrivning (engelska)
The Ancient Israel and Its Literature series publishes monographs, revised dissertations, and collections of essays on the history, culture, and literature of ancient Israel and Judah, particularly as these are reflected in or inform our reading of the Hebrew Bible/Old Testament. Works on the social world of the biblical writings, the ancient Near Eastern context in which ancient Israel and Judah originated and lived, biblical or theological themes, or other comparable areas of study will also be considered.
Medlem: Christa_Josh | Tillagt automatiskt när systemet skapades | maj 31, 2014, 1:42pm
Lade till en beskrivning (engelska)
The Ancient Israel and Its Literature series publishes monographs, revised dissertations, and collections of essays on the history, culture, and literature of ancient Israel and Judah, particularly as these are reflected in or inform our reading of the Hebrew Bible/Old Testament. Works on the social world of the biblical writings, the ancient Near Eastern context in which ancient Israel and Judah originated and lived, biblical or theological themes, or other comparable areas of study will also be considered.
Medlem: Christa_Josh | Tillagt automatiskt när systemet skapades | maj 31, 2014, 1:42pm
Lade till serien Bible and Postcolonialism. Läs mer här.
Medlem: Christa_Josh | Tillagt automatiskt när systemet skapades | maj 31, 2014, 10:06am
Lade till serienamnet "Bible and Postcolonialism" (engelska).
Medlem: Christa_Josh | Tillagt automatiskt när systemet skapades | Implicit | maj 31, 2014, 10:06am
Lade till serien Lived Religions. Läs mer här.
Medlem: Christa_Josh | Tillagt automatiskt när systemet skapades | maj 31, 2014, 10:00am
Lade till serienamnet "Lived Religions" (engelska).
Medlem: Christa_Josh | Tillagt automatiskt när systemet skapades | Implicit | maj 31, 2014, 10:00am

maj 28, 2014

Lade till serien Women from the Margins Series. Läs mer här.
Medlem: Christa_Josh | Tillagt automatiskt när systemet skapades | maj 28, 2014, 8:37pm
Lade till serienamnet "Women from the Margins Series" (engelska).
Medlem: Christa_Josh | Tillagt automatiskt när systemet skapades | Implicit | maj 28, 2014, 8:37pm

maj 26, 2014

Medlem: Christa_Josh | Tillagt automatiskt när systemet skapades | maj 26, 2014, 8:55am
Lade till serienamnet "T&T Clark Library of Biblical Studies" (engelska).
Medlem: Christa_Josh | Tillagt automatiskt när systemet skapades | Implicit | maj 26, 2014, 8:55am
Medlem: Christa_Josh | Tillagt automatiskt när systemet skapades | maj 26, 2014, 8:55am
Lade till serienamnet "New Testament and the Scriptures of Israel" (engelska).
Medlem: Christa_Josh | Tillagt automatiskt när systemet skapades | Implicit | maj 26, 2014, 8:55am

maj 25, 2014

Lade till serien Religion/Culture/Critique. Läs mer här.
Medlem: Christa_Josh | Tillagt automatiskt när systemet skapades | maj 25, 2014, 7:22pm
Lade till serienamnet "Religion/Culture/Critique" (engelska).
Medlem: Christa_Josh | Tillagt automatiskt när systemet skapades | Implicit | maj 25, 2014, 7:22pm
Medlem: Christa_Josh | Tillagt automatiskt när systemet skapades | maj 25, 2014, 10:04am
Lade till serienamnet "Praeger Series on the Ancient World" (engelska).
Medlem: Christa_Josh | Tillagt automatiskt när systemet skapades | Implicit | maj 25, 2014, 10:04am
Medlem: Christa_Josh | Tillagt automatiskt när systemet skapades | maj 25, 2014, 9:46am
Lade till serienamnet "William and Katherine Devers Series in Dante Studies" (engelska).
Medlem: Christa_Josh | Tillagt automatiskt när systemet skapades | Implicit | maj 25, 2014, 9:46am

maj 24, 2014

Medlem: Christa_Josh | Tillagt automatiskt när systemet skapades | maj 24, 2014, 3:25pm
Lade till serienamnet "Historical Association Studies" (engelska).
Medlem: Christa_Josh | Tillagt automatiskt när systemet skapades | Implicit | maj 24, 2014, 3:25pm
Lade till serien Popes of Egypt. Läs mer här.
Medlem: Christa_Josh | Tillagt automatiskt när systemet skapades | maj 24, 2014, 9:52am
Lade till serienamnet "Popes of Egypt" (engelska).
Medlem: Christa_Josh | Tillagt automatiskt när systemet skapades | Implicit | maj 24, 2014, 9:52am
Medlem: Christa_Josh | Tillagt automatiskt när systemet skapades | maj 24, 2014, 9:04am
Lade till serienamnet "Publications of the Institute of Archaeology" (engelska).
Medlem: Christa_Josh | Tillagt automatiskt när systemet skapades | Implicit | maj 24, 2014, 9:04am
Medlem: Christa_Josh | Tillagt automatiskt när systemet skapades | maj 24, 2014, 8:14am
Lade till serienamnet "I.B. Tauris History of the Christian Church" (engelska).
Medlem: Christa_Josh | Tillagt automatiskt när systemet skapades | Implicit | maj 24, 2014, 8:14am

maj 20, 2014

Medlem: Christa_Josh | Tillagt automatiskt när systemet skapades | maj 20, 2014, 9:26pm
Lade till serienamnet "Communication, Culture, and Religion Series" (engelska).
Medlem: Christa_Josh | Tillagt automatiskt när systemet skapades | Implicit | maj 20, 2014, 9:26pm
Lade till serien Modern Mission Era, 1792-1992. Läs mer här.
Medlem: Christa_Josh | Tillagt automatiskt när systemet skapades | maj 20, 2014, 8:20pm
Lade till serienamnet "Modern Mission Era, 1792-1992" (engelska).
Medlem: Christa_Josh | Tillagt automatiskt när systemet skapades | Implicit | maj 20, 2014, 8:20pm

maj 19, 2014

Medlem: Christa_Josh | Tillagt automatiskt när systemet skapades | maj 19, 2014, 8:46pm
Lade till serienamnet "Boston Theological Institute Annual Series" (engelska).
Medlem: Christa_Josh | Tillagt automatiskt när systemet skapades | Implicit | maj 19, 2014, 8:46pm
Lade till serien Women and Religion. Läs mer här.
Medlem: Christa_Josh | Tillagt automatiskt när systemet skapades | maj 19, 2014, 8:31pm
Lade till serienamnet "Women and Religion" (engelska).
Medlem: Christa_Josh | Tillagt automatiskt när systemet skapades | Implicit | maj 19, 2014, 8:31pm

maj 18, 2014

Serier: Baptists
Lade till serien Baptists. Läs mer här.
Medlem: Christa_Josh | Tillagt automatiskt när systemet skapades | maj 18, 2014, 4:05pm
Serier: Baptists
Lade till serienamnet "Baptists" (engelska).
Medlem: Christa_Josh | Tillagt automatiskt när systemet skapades | Implicit | maj 18, 2014, 4:05pm

maj 17, 2014

Medlem: Christa_Josh | Tillagt automatiskt när systemet skapades | maj 17, 2014, 11:00am
Lade till serienamnet "History of the Order of St. Augustine" (engelska).
Medlem: Christa_Josh | Tillagt automatiskt när systemet skapades | Implicit | maj 17, 2014, 11:00am

maj 11, 2014

Medlem: Christa_Josh | Tillagt automatiskt när systemet skapades | maj 11, 2014, 8:12pm
Lade till serienamnet "Feminist Philosophy Collection" (engelska).
Medlem: Christa_Josh | Tillagt automatiskt när systemet skapades | Implicit | maj 11, 2014, 8:12pm
Medlem: Christa_Josh | Tillagt automatiskt när systemet skapades | maj 11, 2014, 8:55am
Lade till serienamnet "University of Manitoba Studies in Religion" (engelska).
Medlem: Christa_Josh | Tillagt automatiskt när systemet skapades | Implicit | maj 11, 2014, 8:55am
Medlem: Christa_Josh | Tillagt automatiskt när systemet skapades | maj 11, 2014, 8:55am
Lade till serienamnet "University of Manitob Studies in Religion" (engelska).
Medlem: Christa_Josh | Tillagt automatiskt när systemet skapades | Implicit | maj 11, 2014, 8:55am

maj 10, 2014

Medlem: Christa_Josh | Tillagt automatiskt när systemet skapades | maj 10, 2014, 10:22am
Lade till serienamnet "Texts and Translations Series--American Academy of Religion" (engelska).
Medlem: Christa_Josh | Tillagt automatiskt när systemet skapades | Implicit | maj 10, 2014, 10:22am
Medlem: Christa_Josh | Tillagt automatiskt när systemet skapades | maj 10, 2014, 9:39am
Lade till serienamnet "SUNY Series, Simone Weil Studies" (engelska).
Medlem: Christa_Josh | Tillagt automatiskt när systemet skapades | Implicit | maj 10, 2014, 9:39am
Lade till serien Deleuze Encounters. Läs mer här.
Medlem: Christa_Josh | Tillagt automatiskt när systemet skapades | maj 10, 2014, 9:29am
Lade till serienamnet "Deleuze Encounters" (engelska).
Medlem: Christa_Josh | Tillagt automatiskt när systemet skapades | Implicit | maj 10, 2014, 9:29am

april 13, 2014

Medlem: Christa_Josh | Tillagt automatiskt när systemet skapades | apr 13, 2014, 10:33am
Lade till serienamnet "McMaster Ministry Studies Series" (engelska).
Medlem: Christa_Josh | Tillagt automatiskt när systemet skapades | Implicit | apr 13, 2014, 10:33am

april 12, 2014

Lade till serien Drew Studies in Liturgy. Läs mer här.
Medlem: Christa_Josh | Tillagt automatiskt när systemet skapades | apr 12, 2014, 11:09pm
Lade till serienamnet "Drew Studies in Liturgy" (engelska).
Medlem: Christa_Josh | Tillagt automatiskt när systemet skapades | Implicit | apr 12, 2014, 11:09pm

april 10, 2014

Lade till serien Ecumenical Studies in History. Läs mer här.
Medlem: Christa_Josh | Tillagt automatiskt när systemet skapades | apr 10, 2014, 3:46pm
Lade till serienamnet "Ecumenical Studies in History" (engelska).
Medlem: Christa_Josh | Tillagt automatiskt när systemet skapades | Implicit | apr 10, 2014, 3:46pm

mars 30, 2014

Medlem: Christa_Josh | Tillagt automatiskt när systemet skapades | mar 30, 2014, 8:14pm
Lade till serienamnet "Jewish and Christian Heritage Series" (engelska).
Medlem: Christa_Josh | Tillagt automatiskt när systemet skapades | Implicit | mar 30, 2014, 8:14pm
Lade till serien Themes in Biblical Narrative. Läs mer här.
Medlem: Christa_Josh | Tillagt automatiskt när systemet skapades | mar 30, 2014, 4:13pm
Lade till serienamnet "Themes in Biblical Narrative" (engelska).
Medlem: Christa_Josh | Tillagt automatiskt när systemet skapades | Implicit | mar 30, 2014, 4:13pm

januari 18, 2014

Medlem: Christa_Josh | Tillagt automatiskt när systemet skapades | jan 18, 2014, 8:33pm
Lade till serienamnet "Walton historical choral series" (engelska).
Medlem: Christa_Josh | Tillagt automatiskt när systemet skapades | Implicit | jan 18, 2014, 8:33pm

januari 11, 2014

Medlem: Christa_Josh | Tillagt automatiskt när systemet skapades | jan 11, 2014, 11:27am
Lade till serienamnet "C. S. Lewis : Revelation and the Christ" (engelska).
Medlem: Christa_Josh | Tillagt automatiskt när systemet skapades | Implicit | jan 11, 2014, 11:27am

januari 8, 2014

Medlem: Christa_Josh | Tillagt automatiskt när systemet skapades | jan 8, 2014, 11:17pm
Lade till serienamnet "Contemporary Religious Thought" (engelska).
Medlem: Christa_Josh | Tillagt automatiskt när systemet skapades | Implicit | jan 8, 2014, 11:17pm

januari 7, 2014

Lade till serien Cross Cultural Theologies. Läs mer här.
Medlem: Christa_Josh | Tillagt automatiskt när systemet skapades | jan 7, 2014, 3:41pm
Lade till serienamnet "Cross Cultural Theologies" (engelska).
Medlem: Christa_Josh | Tillagt automatiskt när systemet skapades | Implicit | jan 7, 2014, 3:41pm
Medlem: Christa_Josh | Tillagt automatiskt när systemet skapades | jan 7, 2014, 3:32pm
Lade till serienamnet "Duke Monographs in Medieval and Renaissance Studies" (engelska).
Medlem: Christa_Josh | Tillagt automatiskt när systemet skapades | Implicit | jan 7, 2014, 3:32pm
Medlem: Christa_Josh | Tillagt automatiskt när systemet skapades | jan 7, 2014, 3:28pm
Lade till serienamnet "History of Christian-Muslim Relations" (engelska).
Medlem: Christa_Josh | Tillagt automatiskt när systemet skapades | Implicit | jan 7, 2014, 3:28pm

januari 6, 2014

Lade till serien Evangelical Perspectives. Läs mer här.
Medlem: Christa_Josh | Tillagt automatiskt när systemet skapades | jan 6, 2014, 11:20pm
Lade till serienamnet "Evangelical Perspectives" (engelska).
Medlem: Christa_Josh | Tillagt automatiskt när systemet skapades | Implicit | jan 6, 2014, 11:20pm

januari 5, 2014

Lade till serien Inigo Texts Series. Läs mer här.
Medlem: Christa_Josh | Tillagt automatiskt när systemet skapades | jan 5, 2014, 11:46pm
Lade till serienamnet "Inigo Texts Series" (engelska).
Medlem: Christa_Josh | Tillagt automatiskt när systemet skapades | Implicit | jan 5, 2014, 11:46pm

november 24, 2013

Medlem: Christa_Josh | Tillagt automatiskt när systemet skapades | nov 24, 2013, 3:34pm
Lade till serienamnet "Evangelical Library Annual Lecture" (engelska).
Medlem: Christa_Josh | Tillagt automatiskt när systemet skapades | Implicit | nov 24, 2013, 3:34pm
Medlem: Christa_Josh | Tillagt automatiskt när systemet skapades | nov 24, 2013, 3:25pm
Lade till serienamnet "Beihefte zur Zeitschrift fur die alttestamentliche Wissenschaft" (engelska).
Medlem: Christa_Josh | Tillagt automatiskt när systemet skapades | Implicit | nov 24, 2013, 3:25pm

november 23, 2013

Lade till serien Asian Theological Search. Läs mer här.
Medlem: Christa_Josh | Tillagt automatiskt när systemet skapades | nov 23, 2013, 10:57am
Lade till serienamnet "Asian Theological Search" (engelska).
Medlem: Christa_Josh | Tillagt automatiskt när systemet skapades | Implicit | nov 23, 2013, 10:57am
Lade till serien Religion Today. Läs mer här.
Medlem: Christa_Josh | Tillagt automatiskt när systemet skapades | nov 23, 2013, 10:43am
Lade till serienamnet "Religion Today" (engelska).
Medlem: Christa_Josh | Tillagt automatiskt när systemet skapades | Implicit | nov 23, 2013, 10:43am

oktober 28, 2013

Medlem: Christa_Josh | Tillagt automatiskt när systemet skapades | okt 28, 2013, 4:36pm
Lade till serienamnet "Cultural Encounters in Late Antiquity and the Middle Ages" (engelska).
Medlem: Christa_Josh | Tillagt automatiskt när systemet skapades | Implicit | okt 28, 2013, 4:36pm
Medlem: Christa_Josh | Tillagt automatiskt när systemet skapades | okt 28, 2013, 4:29pm
Lade till serienamnet "Arbeiten zur Literatur und Geschichte des hellenistischen Judentums" (engelska).
Medlem: Christa_Josh | Tillagt automatiskt när systemet skapades | Implicit | okt 28, 2013, 4:29pm
Lade till serien Theological Studies Series. Läs mer här.
Medlem: Christa_Josh | Tillagt automatiskt när systemet skapades | okt 28, 2013, 4:22pm
Lade till serienamnet "Theological Studies Series" (engelska).
Medlem: Christa_Josh | Tillagt automatiskt när systemet skapades | Implicit | okt 28, 2013, 4:22pm

september 24, 2013

Medlem: Christa_Josh | Tillagt automatiskt när systemet skapades | sep 24, 2013, 3:43pm
Lade till serienamnet "Studies in Judaism and Christianity in Antiquity" (engelska).
Medlem: Christa_Josh | Tillagt automatiskt när systemet skapades | Implicit | sep 24, 2013, 3:43pm

september 23, 2013

Lade till serien Judean Desert Studies. Läs mer här.
Medlem: Christa_Josh | Tillagt automatiskt när systemet skapades | sep 23, 2013, 4:31pm
Lade till serienamnet "Judean Desert Studies" (engelska).
Medlem: Christa_Josh | Tillagt automatiskt när systemet skapades | Implicit | sep 23, 2013, 4:31pm
Medlem: Christa_Josh | Tillagt automatiskt när systemet skapades | sep 23, 2013, 4:29pm
Lade till serienamnet "Journal of Semitic Studies Monograph" (engelska).
Medlem: Christa_Josh | Tillagt automatiskt när systemet skapades | Implicit | sep 23, 2013, 4:29pm

september 22, 2013

Lade till serien Library of Classical Studies. Läs mer här.
Medlem: Christa_Josh | Tillagt automatiskt när systemet skapades | sep 22, 2013, 11:21am
Lade till serienamnet "Library of Classical Studies" (engelska).
Medlem: Christa_Josh | Tillagt automatiskt när systemet skapades | Implicit | sep 22, 2013, 11:21am

september 19, 2013

Medlem: Christa_Josh | Tillagt automatiskt när systemet skapades | sep 19, 2013, 4:41pm
Lade till serienamnet "Ashgate New Critical Thinking in Religion, Theology, and Biblical Studies" (engelska).
Medlem: Christa_Josh | Tillagt automatiskt när systemet skapades | Implicit | sep 19, 2013, 4:41pm

september 18, 2013

Lade till serien Jerusalem Biblical Studies. Läs mer här.
Medlem: Christa_Josh | Tillagt automatiskt när systemet skapades | sep 18, 2013, 4:15pm
Lade till serienamnet "Jerusalem Biblical Studies" (engelska).
Medlem: Christa_Josh | Tillagt automatiskt när systemet skapades | Implicit | sep 18, 2013, 4:15pm

september 1, 2013

Medlem: Christa_Josh | Tillagt automatiskt när systemet skapades | sep 1, 2013, 5:09pm
Lade till serienamnet "Religious Cultures in the Early Modern World" (engelska).
Medlem: Christa_Josh | Tillagt automatiskt när systemet skapades | Implicit | sep 1, 2013, 5:09pm
Lade till serien Septuagint Commentary Series. Läs mer här.
Medlem: Christa_Josh | Tillagt automatiskt när systemet skapades | sep 1, 2013, 5:05pm
Lade till serienamnet "Septuagint Commentary Series" (engelska).
Medlem: Christa_Josh | Tillagt automatiskt när systemet skapades | Implicit | sep 1, 2013, 5:05pm
Medlem: Christa_Josh | Tillagt automatiskt när systemet skapades | sep 1, 2013, 4:54pm
Lade till serienamnet "Studies in Chinese Christianity" (engelska).
Medlem: Christa_Josh | Tillagt automatiskt när systemet skapades | Implicit | sep 1, 2013, 4:54pm
Medlem: Christa_Josh | Tillagt automatiskt när systemet skapades | sep 1, 2013, 2:58pm
Lade till serienamnet "Distinguished Dissertations in Christian Theology" (engelska).
Medlem: Christa_Josh | Tillagt automatiskt när systemet skapades | Implicit | sep 1, 2013, 2:58pm
Medlem: Christa_Josh | Tillagt automatiskt när systemet skapades | sep 1, 2013, 2:50pm
Lade till serienamnet "Missional Church, Public Theology, World Christianity" (engelska).
Medlem: Christa_Josh | Tillagt automatiskt när systemet skapades | Implicit | sep 1, 2013, 2:50pm

augusti 31, 2013

Lade till serien T & T Clark Theology. Läs mer här.
Medlem: Christa_Josh | Tillagt automatiskt när systemet skapades | aug 31, 2013, 4:25pm
Lade till serienamnet "T & T Clark Theology" (engelska).
Medlem: Christa_Josh | Tillagt automatiskt när systemet skapades | Implicit | aug 31, 2013, 4:25pm
Medlem: Christa_Josh | Tillagt automatiskt när systemet skapades | aug 31, 2013, 10:56am
Lade till serienamnet "Interdisciplinary Studies in Ancient Culture and Religion" (engelska).
Medlem: Christa_Josh | Tillagt automatiskt när systemet skapades | Implicit | aug 31, 2013, 10:56am
Medlem: Christa_Josh | Tillagt automatiskt när systemet skapades | aug 31, 2013, 10:53am
Lade till serienamnet "Continuum Studies in Philosophy" (engelska).
Medlem: Christa_Josh | Tillagt automatiskt när systemet skapades | Implicit | aug 31, 2013, 10:53am
Medlem: Christa_Josh | Tillagt automatiskt när systemet skapades | aug 31, 2013, 10:53am
Lade till serienamnet "Continuum studies in Philosophy" (engelska).
Medlem: Christa_Josh | Tillagt automatiskt när systemet skapades | Implicit | aug 31, 2013, 10:53am
Medlem: Christa_Josh | Tillagt automatiskt när systemet skapades | aug 31, 2013, 10:51am
Lade till serienamnet "American Society of Missiology Monograph Series" (engelska).
Medlem: Christa_Josh | Tillagt automatiskt när systemet skapades | Implicit | aug 31, 2013, 10:51am
Medlem: Christa_Josh | Tillagt automatiskt när systemet skapades | aug 31, 2013, 10:50am
Lade till serienamnet "Ashgate Contemporary Thinkers on Religion" (engelska).
Medlem: Christa_Josh | Tillagt automatiskt när systemet skapades | Implicit | aug 31, 2013, 10:50am
Medlem: Christa_Josh | Tillagt automatiskt när systemet skapades | aug 31, 2013, 10:45am
Lade till serienamnet "Pickwick Studies in the History of Religion" (engelska).
Medlem: Christa_Josh | Tillagt automatiskt när systemet skapades | Implicit | aug 31, 2013, 10:45am
Medlem: Christa_Josh | Tillagt automatiskt när systemet skapades | aug 31, 2013, 10:33am
Lade till serienamnet "Studies in Philosophical Theology" (nederländska).
Medlem: Christa_Josh | Tillagt automatiskt när systemet skapades | Implicit | aug 31, 2013, 10:33am

augusti 29, 2013

Medlem: Christa_Josh | Tillagt automatiskt när systemet skapades | aug 29, 2013, 3:39pm
Lade till serienamnet "Journal of Ancient Judaism Supplements" (engelska).
Medlem: Christa_Josh | Tillagt automatiskt när systemet skapades | Implicit | aug 29, 2013, 3:39pm
Lade till serien After Christendom. Läs mer här.
Medlem: Christa_Josh | Tillagt automatiskt när systemet skapades | aug 29, 2013, 3:00pm
Lade till serienamnet "After Christendom" (engelska).
Medlem: Christa_Josh | Tillagt automatiskt när systemet skapades | Implicit | aug 29, 2013, 3:00pm

augusti 27, 2013

Medlem: Christa_Josh | Tillagt automatiskt när systemet skapades | aug 27, 2013, 11:43pm
Lade till serienamnet "Religion and Social Transformation" (engelska).
Medlem: Christa_Josh | Tillagt automatiskt när systemet skapades | Implicit | aug 27, 2013, 11:43pm
Medlem: Christa_Josh | Tillagt automatiskt när systemet skapades | aug 27, 2013, 11:22pm
Lade till serienamnet "Routledge Studies in Religion and Politics" (engelska).
Medlem: Christa_Josh | Tillagt automatiskt när systemet skapades | Implicit | aug 27, 2013, 11:22pm

augusti 26, 2013

Medlem: Christa_Josh | Tillagt automatiskt när systemet skapades | aug 26, 2013, 11:25pm
Lade till serienamnet "Interreligious Dialogue Series" (engelska).
Medlem: Christa_Josh | Tillagt automatiskt när systemet skapades | Implicit | aug 26, 2013, 11:25pm
Medlem: Christa_Josh | Tillagt automatiskt när systemet skapades | aug 26, 2013, 11:20pm
Lade till serienamnet "Studies in Ancient Folklore and Popular Culture" (engelska).
Medlem: Christa_Josh | Tillagt automatiskt när systemet skapades | Implicit | aug 26, 2013, 11:20pm
Medlem: Christa_Josh | Tillagt automatiskt när systemet skapades | aug 26, 2013, 10:58pm
Lade till serienamnet "British Society for the Philosophy of Religion Series" (engelska).
Medlem: Christa_Josh | Tillagt automatiskt när systemet skapades | Implicit | aug 26, 2013, 10:58pm
Lade till serien Studia Theologica Holmiensia. Läs mer här.
Medlem: Christa_Josh | Tillagt automatiskt när systemet skapades | aug 26, 2013, 3:46pm
Lade till serienamnet "Studia Theologica Holmiensia" (engelska).
Medlem: Christa_Josh | Tillagt automatiskt när systemet skapades | Implicit | aug 26, 2013, 3:46pm

augusti 25, 2013

Lade till serien Faith in Reason. Läs mer här.
Medlem: Christa_Josh | Tillagt automatiskt när systemet skapades | aug 25, 2013, 10:02pm
Lade till serienamnet "Faith in Reason" (engelska).
Medlem: Christa_Josh | Tillagt automatiskt när systemet skapades | Implicit | aug 25, 2013, 10:02pm
Medlem: Christa_Josh | Tillagt automatiskt när systemet skapades | aug 25, 2013, 5:33pm
Lade till serienamnet "Routledge Studies in the Philosophy of Religion" (engelska).
Medlem: Christa_Josh | Tillagt automatiskt när systemet skapades | Implicit | aug 25, 2013, 5:33pm
Lade till serien Postmodern Ethics Series. Läs mer här.
Medlem: Christa_Josh | Tillagt automatiskt när systemet skapades | aug 25, 2013, 11:23am
Lade till serienamnet "Postmodern Ethics Series" (engelska).
Medlem: Christa_Josh | Tillagt automatiskt när systemet skapades | Implicit | aug 25, 2013, 11:23am
Medlem: Christa_Josh | Tillagt automatiskt när systemet skapades | aug 25, 2013, 11:17am
Lade till serienamnet "SUNY series in Constructive Postmodern Thought" (engelska).
Medlem: Christa_Josh | Tillagt automatiskt när systemet skapades | Implicit | aug 25, 2013, 11:17am
Medlem: Christa_Josh | Tillagt automatiskt när systemet skapades | aug 25, 2013, 10:04am
Lade till serienamnet "Publications in Mediaeval Studies" (engelska).
Medlem: Christa_Josh | Tillagt automatiskt när systemet skapades | Implicit | aug 25, 2013, 10:04am

augusti 21, 2013

Medlem: Christa_Josh | Tillagt automatiskt när systemet skapades | aug 21, 2013, 3:34pm
Lade till serienamnet "African Christian Studies Series" (engelska).
Medlem: Christa_Josh | Tillagt automatiskt när systemet skapades | Implicit | aug 21, 2013, 3:34pm

augusti 20, 2013

Lade till serien Philosophical Traditions. Läs mer här.
Medlem: Christa_Josh | Tillagt automatiskt när systemet skapades | aug 20, 2013, 8:44am
Lade till serienamnet "Philosophical Traditions" (engelska).
Medlem: Christa_Josh | Tillagt automatiskt när systemet skapades | Implicit | aug 20, 2013, 8:44am
Medlem: Christa_Josh | Tillagt automatiskt när systemet skapades | aug 20, 2013, 8:39am
Lade till serienamnet "Archives Internationales d'Histoire des Idées" (engelska).
Medlem: Christa_Josh | Tillagt automatiskt när systemet skapades | Implicit | aug 20, 2013, 8:39am

augusti 18, 2013

Medlem: Christa_Josh | Tillagt automatiskt när systemet skapades | aug 18, 2013, 11:22pm
Lade till serienamnet "Studies in Medieval and Reformation Thought" (engelska).
Medlem: Christa_Josh | Tillagt automatiskt när systemet skapades | Implicit | aug 18, 2013, 11:22pm
Medlem: Christa_Josh | Tillagt automatiskt när systemet skapades | aug 18, 2013, 11:21pm
Lade till serienamnet "Studies in Reformed Theology and History" (engelska).
Medlem: Christa_Josh | Tillagt automatiskt när systemet skapades | Implicit | aug 18, 2013, 11:21pm
Medlem: Christa_Josh | Tillagt automatiskt när systemet skapades | aug 18, 2013, 12:14pm
Lade till serienamnet "Nineteenth-Century Major Lives and Letters" (engelska).
Medlem: Christa_Josh | Tillagt automatiskt när systemet skapades | Implicit | aug 18, 2013, 12:14pm
Medlem: Christa_Josh | Tillagt automatiskt när systemet skapades | aug 18, 2013, 12:01pm
Lade till serienamnet "Qumran Literature: A Hebrew-English Edition" (engelska).
Medlem: Christa_Josh | Tillagt automatiskt när systemet skapades | Implicit | aug 18, 2013, 12:01pm
Medlem: Christa_Josh | Tillagt automatiskt när systemet skapades | aug 18, 2013, 12:00pm
Lade till serienamnet "African Initiatives in Christian Mission" (engelska).
Medlem: Christa_Josh | Tillagt automatiskt när systemet skapades | Implicit | aug 18, 2013, 12:00pm

augusti 17, 2013

Medlem: Christa_Josh | Tillagt automatiskt när systemet skapades | aug 17, 2013, 7:16pm
Lade till serienamnet "Routledge History of World Philosophies" (engelska).
Medlem: Christa_Josh | Tillagt automatiskt när systemet skapades | Implicit | aug 17, 2013, 7:16pm
Lade till serien Faith and the Future. Läs mer här.
Medlem: Christa_Josh | Tillagt automatiskt när systemet skapades | aug 17, 2013, 1:37pm
Lade till serienamnet "Faith and the Future" (engelska).
Medlem: Christa_Josh | Tillagt automatiskt när systemet skapades | Implicit | aug 17, 2013, 1:37pm
Medlem: Christa_Josh | Tillagt automatiskt när systemet skapades | aug 17, 2013, 1:28pm
Lade till serienamnet "John Albert Hall Lecture Series" (engelska).
Medlem: Christa_Josh | Tillagt automatiskt när systemet skapades | Implicit | aug 17, 2013, 1:28pm
Lade till serien Augustine in Conversation. Läs mer här.
Medlem: Christa_Josh | Tillagt automatiskt när systemet skapades | aug 17, 2013, 12:31pm
Lade till serienamnet "Augustine in Conversation" (engelska).
Medlem: Christa_Josh | Tillagt automatiskt när systemet skapades | Implicit | aug 17, 2013, 12:31pm
Medlem: Christa_Josh | Tillagt automatiskt när systemet skapades | aug 17, 2013, 11:52am
Lade till serienamnet "Heythrop Studies in Contemporary Philosophy, Religion, & Theology" (engelska).
Medlem: Christa_Josh | Tillagt automatiskt när systemet skapades | Implicit | aug 17, 2013, 11:52am
Lade till serien Missional Church Series. Läs mer här.
Medlem: Christa_Josh | Tillagt automatiskt när systemet skapades | aug 17, 2013, 9:25am
Lade till serienamnet "Missional Church Series" (engelska).
Medlem: Christa_Josh | Tillagt automatiskt när systemet skapades | Implicit | aug 17, 2013, 9:25am
Medlem: Christa_Josh | Tillagt automatiskt när systemet skapades | aug 17, 2013, 9:01am
Lade till serienamnet "Matrix--The Bible in Mediterranean Context" (engelska).
Medlem: Christa_Josh | Tillagt automatiskt när systemet skapades | Implicit | aug 17, 2013, 9:01am
Medlem: Christa_Josh | Tillagt automatiskt när systemet skapades | aug 17, 2013, 8:57am
Lade till serienamnet "Ashgate Contemporary Ecclesiology" (engelska).
Medlem: Christa_Josh | Tillagt automatiskt när systemet skapades | Implicit | aug 17, 2013, 8:57am

augusti 16, 2013

Medlem: Christa_Josh | Tillagt automatiskt när systemet skapades | aug 16, 2013, 8:29pm
Lade till serienamnet "Intensities : Contemporary Continental Philosophy of Religion" (engelska).
Medlem: Christa_Josh | Tillagt automatiskt när systemet skapades | Implicit | aug 16, 2013, 8:29pm

augusti 14, 2013

Medlem: Christa_Josh | Tillagt automatiskt när systemet skapades | aug 14, 2013, 12:26am
Lade till serienamnet "Reflection and Theory in the Study of Religion" (engelska).
Medlem: Christa_Josh | Tillagt automatiskt när systemet skapades | Implicit | aug 14, 2013, 12:26am

augusti 13, 2013

Medlem: Christa_Josh | Tillagt automatiskt när systemet skapades | aug 13, 2013, 9:22pm
Lade till serienamnet "Archbishops of Canterbury Series" (engelska).
Medlem: Christa_Josh | Tillagt automatiskt när systemet skapades | Implicit | aug 13, 2013, 9:22pm
Medlem: Christa_Josh | Tillagt automatiskt när systemet skapades | aug 13, 2013, 8:07pm
Lade till serienamnet "Ashgate AHRC/ESRC Religion and Society Series" (engelska).
Medlem: Christa_Josh | Tillagt automatiskt när systemet skapades | Implicit | aug 13, 2013, 8:07pm
Lade till serien Schweich Lectures. Läs mer här.
Medlem: Christa_Josh | Tillagt automatiskt när systemet skapades | aug 13, 2013, 4:11pm
Lade till serienamnet "Schweich Lectures" (engelska).
Medlem: Christa_Josh | Tillagt automatiskt när systemet skapades | Implicit | aug 13, 2013, 4:11pm

augusti 11, 2013

Lade till serien Patristic Monograph Series. Läs mer här.
Medlem: Christa_Josh | Tillagt automatiskt när systemet skapades | aug 11, 2013, 12:15pm
Lade till serienamnet "Patristic Monograph Series" (engelska).
Medlem: Christa_Josh | Tillagt automatiskt när systemet skapades | Implicit | aug 11, 2013, 12:15pm

augusti 10, 2013

Medlem: Christa_Josh | Tillagt automatiskt när systemet skapades | aug 10, 2013, 12:12pm
Lade till serienamnet "T & T Clark of Biblical Studies" (engelska).
Medlem: Christa_Josh | Tillagt automatiskt när systemet skapades | Implicit | aug 10, 2013, 12:12pm
Medlem: Christa_Josh | Tillagt automatiskt när systemet skapades | aug 10, 2013, 11:14am
Lade till serienamnet "Biblical Performance Criticism" (engelska).
Medlem: Christa_Josh | Tillagt automatiskt när systemet skapades | Implicit | aug 10, 2013, 11:14am

augusti 7, 2013

Lade till serien Past & Present Book Series. Läs mer här.
Medlem: Christa_Josh | Tillagt automatiskt när systemet skapades | aug 7, 2013, 12:28am
Lade till serienamnet "Past & Present Book Series" (engelska).
Medlem: Christa_Josh | Tillagt automatiskt när systemet skapades | Implicit | aug 7, 2013, 12:28am

augusti 6, 2013

Lade till serien Oxford Bible Commentary. Läs mer här.
Medlem: Christa_Josh | Tillagt automatiskt när systemet skapades | aug 6, 2013, 4:13pm
Lade till serienamnet "Oxford Bible Commentary" (engelska).
Medlem: Christa_Josh | Tillagt automatiskt när systemet skapades | Implicit | aug 6, 2013, 4:13pm

augusti 5, 2013

Medlem: Christa_Josh | Tillagt automatiskt när systemet skapades | aug 5, 2013, 3:43pm
Lade till serienamnet "A Constructive Theology for the Pluralistic World" (engelska).
Medlem: Christa_Josh | Tillagt automatiskt när systemet skapades | Implicit | aug 5, 2013, 3:43pm

augusti 4, 2013

Medlem: Christa_Josh | Tillagt automatiskt när systemet skapades | aug 4, 2013, 11:14pm
Lade till serienamnet "Critical Studies in the Hebrew Bible" (engelska).
Medlem: Christa_Josh | Tillagt automatiskt när systemet skapades | Implicit | aug 4, 2013, 11:14pm
Medlem: Christa_Josh | Tillagt automatiskt när systemet skapades | aug 4, 2013, 5:03pm
Lade till serienamnet "Ancient Israel and its Literature" (engelska).
Medlem: Christa_Josh | Tillagt automatiskt när systemet skapades | Implicit | aug 4, 2013, 5:03pm
Medlem: Christa_Josh | Tillagt automatiskt när systemet skapades | aug 4, 2013, 2:27pm
Lade till serienamnet "Religion and International Security" (engelska).
Medlem: Christa_Josh | Tillagt automatiskt när systemet skapades | Implicit | aug 4, 2013, 2:27pm
Medlem: Christa_Josh | Tillagt automatiskt när systemet skapades | aug 4, 2013, 10:47am
Lade till serienamnet "Jewish and Christian Texts in Contexts and Related Studies" (engelska).
Medlem: Christa_Josh | Tillagt automatiskt när systemet skapades | Implicit | aug 4, 2013, 10:47am

augusti 1, 2013

Lade till serien Playing the Texts. Läs mer här.
Medlem: Christa_Josh | Tillagt automatiskt när systemet skapades | aug 1, 2013, 12:47am
Lade till serienamnet "Playing the Texts" (engelska).
Medlem: Christa_Josh | Tillagt automatiskt när systemet skapades | Implicit | aug 1, 2013, 12:47am
Lade till serien Pro Ecclesia Series. Läs mer här.
Medlem: Christa_Josh | Tillagt automatiskt när systemet skapades | aug 1, 2013, 12:41am
Lade till serienamnet "Pro Ecclesia Series" (engelska).
Medlem: Christa_Josh | Tillagt automatiskt när systemet skapades | Implicit | aug 1, 2013, 12:41am

juli 28, 2013

Medlem: Christa_Josh | Tillagt automatiskt när systemet skapades | jul 28, 2013, 9:37pm
Lade till serienamnet "Two Horizons New Testament Commentary" (engelska).
Medlem: Christa_Josh | Tillagt automatiskt när systemet skapades | Implicit | jul 28, 2013, 9:37pm
Medlem: Christa_Josh | Tillagt automatiskt när systemet skapades | jul 28, 2013, 8:05pm
Lade till serienamnet "Studies in Ecclesiology and Ethnography" (engelska).
Medlem: Christa_Josh | Tillagt automatiskt när systemet skapades | Implicit | jul 28, 2013, 8:05pm
Medlem: Christa_Josh | Tillagt automatiskt när systemet skapades | jul 28, 2013, 7:37pm
Lade till serienamnet "Ashgate Methodist Studies Series" (engelska).
Medlem: Christa_Josh | Tillagt automatiskt när systemet skapades | Implicit | jul 28, 2013, 7:37pm
Lade till serien Ashgate Research Companion. Läs mer här.
Medlem: Christa_Josh | Tillagt automatiskt när systemet skapades | jul 28, 2013, 7:37pm
Lade till serienamnet "Ashgate Research Companion" (engelska).
Medlem: Christa_Josh | Tillagt automatiskt när systemet skapades | Implicit | jul 28, 2013, 7:37pm
Medlem: Christa_Josh | Tillagt automatiskt när systemet skapades | jul 28, 2013, 3:02pm
Lade till serienamnet "Studies and Texts, Pontifical Institute of Mediaeval Studies" (engelska).
Medlem: Christa_Josh | Tillagt automatiskt när systemet skapades | Implicit | jul 28, 2013, 3:02pm
Lade till serien Ideas of Human Nature Series. Läs mer här.
Medlem: Christa_Josh | Tillagt automatiskt när systemet skapades | jul 28, 2013, 2:52pm
Lade till serienamnet "Ideas of Human Nature Series" (engelska).
Medlem: Christa_Josh | Tillagt automatiskt när systemet skapades | Implicit | jul 28, 2013, 2:52pm
Lade till serien Christianity and History. Läs mer här.
Medlem: Christa_Josh | Tillagt automatiskt när systemet skapades | jul 28, 2013, 12:39pm
Lade till serienamnet "Christianity and History" (engelska).
Medlem: Christa_Josh | Tillagt automatiskt när systemet skapades | Implicit | jul 28, 2013, 12:39pm
Lade till serien Studies in Reformed Theology. Läs mer här.
Medlem: Christa_Josh | Tillagt automatiskt när systemet skapades | jul 28, 2013, 12:13pm
Lade till serienamnet "Studies in Reformed Theology" (nederländska).
Medlem: Christa_Josh | Tillagt automatiskt när systemet skapades | Implicit | jul 28, 2013, 12:13pm
Medlem: Christa_Josh | Tillagt automatiskt när systemet skapades | jul 28, 2013, 11:59am
Lade till serienamnet "Studies in Christian Antiquity" (engelska).
Medlem: Christa_Josh | Tillagt automatiskt när systemet skapades | Implicit | jul 28, 2013, 11:59am

juli 16, 2013

Lade till serien Peaceable Kingdom. Läs mer här.
Medlem: Christa_Josh | Tillagt automatiskt när systemet skapades | jul 16, 2013, 12:18am
Lade till serienamnet "Peaceable Kingdom Series" (engelska).
Medlem: Christa_Josh | Tillagt automatiskt när systemet skapades | Implicit | jul 16, 2013, 12:18am

juli 15, 2013

Serier: Divinations
Lade till serien Divinations. Läs mer här.
Medlem: Christa_Josh | Tillagt automatiskt när systemet skapades | jul 15, 2013, 12:26am
Serier: Divinations
Lade till serienamnet "Divinations" (engelska).
Medlem: Christa_Josh | Tillagt automatiskt när systemet skapades | Implicit | jul 15, 2013, 12:26am

juli 14, 2013

Medlem: Christa_Josh | Tillagt automatiskt när systemet skapades | jul 14, 2013, 5:16pm
Lade till serienamnet "American Academy of Religion Series" (engelska).
Medlem: Christa_Josh | Tillagt automatiskt när systemet skapades | Implicit | jul 14, 2013, 5:16pm
Lade till serien Compass Series. Läs mer här.
Medlem: Christa_Josh | Tillagt automatiskt när systemet skapades | jul 14, 2013, 2:51pm
Lade till serienamnet "Compass Series" (engelska).
Medlem: Christa_Josh | Tillagt automatiskt när systemet skapades | Implicit | jul 14, 2013, 2:51pm
Medlem: Christa_Josh | Tillagt automatiskt när systemet skapades | jul 14, 2013, 10:31am
Lade till serienamnet "Studies on the Texts of Ancient Israel and Judah" (engelska).
Medlem: Christa_Josh | Tillagt automatiskt när systemet skapades | Implicit | jul 14, 2013, 10:31am
Lade till serien Texts @ Contexts. Läs mer här.
Medlem: Christa_Josh | Tillagt automatiskt när systemet skapades | jul 14, 2013, 10:24am
Lade till serienamnet "Texts @ Contexts" (engelska).
Medlem: Christa_Josh | Tillagt automatiskt när systemet skapades | Implicit | jul 14, 2013, 10:24am
Medlem: Christa_Josh | Tillagt automatiskt när systemet skapades | jul 14, 2013, 12:17am
Lade till serienamnet "American Academy of Religion Cultural Criticism Series" (engelska).
Medlem: Christa_Josh | Tillagt automatiskt när systemet skapades | Implicit | jul 14, 2013, 12:17am
Medlem: Christa_Josh | Tillagt automatiskt när systemet skapades | jul 14, 2013, 12:10am
Lade till serienamnet "Arbeiten zur Geschichte des antiken Judentums und des Urchristentums" (engelska).
Medlem: Christa_Josh | Tillagt automatiskt när systemet skapades | Implicit | jul 14, 2013, 12:10am
Lade till en beskrivning (engelska)
Ancient Judaism & Early Christianity began in 1976, as Arbeiten zur Geschichte des antiken Judentums und des Urchristentums with the publication of M. Hengel's Die Zeloten. The series, which includes monographs and collections of essays, covers a range of topics, typically focusing on areas of mutual influence or points of controversy between Judaism and Christianity in the first centuries CE. Recent titles published in the series have included important studies of Josephus, of the Jewish background of Paul's writings, and of the historical Jesus within his Jewish context.
Medlem: Christa_Josh | Tillagt automatiskt när systemet skapades | jul 14, 2013, 12:03am
Lade till en beskrivning (engelska)
Ancient Judaism & Early Christianity began in 1976, as Arbeiten zur Geschichte des antiken Judentums und des Urchristentums with the publication of M. Hengel's Die Zeloten. The series, which includes monographs and collections of essays, covers a range of topics, typically focusing on areas of mutual influence or points of controversy between Judaism and Christianity in the first centuries CE. Recent titles published in the series have included important studies of Josephus, of the Jewish background of Paul's writings, and of the historical Jesus within his Jewish context.
Medlem: Christa_Josh | Tillagt automatiskt när systemet skapades | jul 14, 2013, 12:03am

juli 13, 2013

Medlem: Christa_Josh | Tillagt automatiskt när systemet skapades | jul 13, 2013, 11:53pm
Lade till serienamnet "Studies in Jewish Civilization" (engelska).
Medlem: Christa_Josh | Tillagt automatiskt när systemet skapades | Implicit | jul 13, 2013, 11:53pm

maj 27, 2013

Medlem: Christa_Josh | Tillagt automatiskt när systemet skapades | maj 27, 2013, 1:51pm
Lade till serienamnet "Bibliotheca Ephemeridium Theologicarum Lovaniensium" (engelska).
Medlem: Christa_Josh | Tillagt automatiskt när systemet skapades | Implicit | maj 27, 2013, 1:51pm
Lade till serien Anthropology of Christianity. Läs mer här.
Medlem: Christa_Josh | Tillagt automatiskt när systemet skapades | maj 27, 2013, 12:59pm
Lade till serienamnet "Anthropology of Christianity" (engelska).
Medlem: Christa_Josh | Tillagt automatiskt när systemet skapades | Implicit | maj 27, 2013, 12:59pm

maj 13, 2013

Medlem: Christa_Josh | Tillagt automatiskt när systemet skapades | maj 13, 2013, 12:32am
Lade till serienamnet "Biblical Scholarship in North America" (engelska).
Medlem: Christa_Josh | Tillagt automatiskt när systemet skapades | Implicit | maj 13, 2013, 12:32am
Medlem: Christa_Josh | Tillagt automatiskt när systemet skapades | maj 13, 2013, 12:27am
Lade till serienamnet "Society for Old Testament Study Monographs" (engelska).
Medlem: Christa_Josh | Tillagt automatiskt när systemet skapades | Implicit | maj 13, 2013, 12:27am

maj 6, 2013

Serier: Paternoster
Lade till serien Paternoster. Läs mer här.
Medlem: Christa_Josh | Tillagt automatiskt när systemet skapades | maj 6, 2013, 8:05pm
Serier: Paternoster
Lade till serienamnet "Paternoster" (engelska).
Medlem: Christa_Josh | Tillagt automatiskt när systemet skapades | Implicit | maj 6, 2013, 8:05pm

mars 25, 2013

Medlem: Christa_Josh | Tillagt automatiskt när systemet skapades | mar 25, 2013, 12:16am
Lade till serienamnet "Routledge Early Church Monographs" (engelska).
Medlem: Christa_Josh | Tillagt automatiskt när systemet skapades | Implicit | mar 25, 2013, 12:16am

mars 24, 2013

Medlem: Christa_Josh | Tillagt automatiskt när systemet skapades | mar 24, 2013, 11:15pm
Lade till serienamnet "Westminster Handbooks to Christian Theology" (engelska).
Medlem: Christa_Josh | Tillagt automatiskt när systemet skapades | Implicit | mar 24, 2013, 11:15pm
Lade till serien Studia Patristica. Läs mer här.
Medlem: Christa_Josh | Tillagt automatiskt när systemet skapades | mar 24, 2013, 7:59pm
Lade till serienamnet "Studia Patristica" (engelska).
Medlem: Christa_Josh | Tillagt automatiskt när systemet skapades | Implicit | mar 24, 2013, 7:59pm

mars 19, 2013

Medlem: Christa_Josh | Tillagt automatiskt när systemet skapades | mar 19, 2013, 12:39am
Lade till serienamnet "Faith and Scholarship Colloquies" (engelska).
Medlem: Christa_Josh | Tillagt automatiskt när systemet skapades | Implicit | mar 19, 2013, 12:39am

mars 18, 2013

Medlem: Christa_Josh | Tillagt automatiskt när systemet skapades | mar 18, 2013, 7:42pm
Lade till serienamnet "Theologische Bibliothek Töpelmann" (engelska).
Medlem: Christa_Josh | Tillagt automatiskt när systemet skapades | Implicit | mar 18, 2013, 7:42pm

februari 19, 2013

Lade till serien Library of Biblical Studies. Läs mer här.
Medlem: Christa_Josh | Tillagt automatiskt när systemet skapades | feb 19, 2013, 4:13pm
Lade till serienamnet "Library of Biblical Studies" (engelska).
Medlem: Christa_Josh | Tillagt automatiskt när systemet skapades | Implicit | feb 19, 2013, 4:13pm

februari 10, 2013

Medlem: Christa_Josh | Tillagt automatiskt när systemet skapades | feb 10, 2013, 11:40am
Lade till serienamnet "Wissenschaftliche Untersuchungen Zum Neuen Testament. 2. Reihe" (engelska).
Medlem: Christa_Josh | Tillagt automatiskt när systemet skapades | Implicit | feb 10, 2013, 11:40am
Medlem: Christa_Josh | Tillagt automatiskt när systemet skapades | feb 10, 2013, 11:03am
Lade till serienamnet "Wissenschaftliche Untersuchungen zum Neuen Testament 2. Reihe" (engelska).
Medlem: Christa_Josh | Tillagt automatiskt när systemet skapades | Implicit | feb 10, 2013, 11:03am
Medlem: Christa_Josh | Tillagt automatiskt när systemet skapades | feb 10, 2013, 10:52am
Lade till serienamnet "St. Andrews Studies in Reformation History" (engelska).
Medlem: Christa_Josh | Tillagt automatiskt när systemet skapades | Implicit | feb 10, 2013, 10:52am
Medlem: Christa_Josh | Tillagt automatiskt när systemet skapades | feb 10, 2013, 10:52am
Lade till serienamnet "St. Andrew's Studies in Reformation History" (engelska).
Medlem: Christa_Josh | Tillagt automatiskt när systemet skapades | Implicit | feb 10, 2013, 10:52am

januari 23, 2013

Medlem: Christa_Josh | Tillagt automatiskt när systemet skapades | jan 23, 2013, 5:09pm
Lade till serienamnet "Praeger Special Studies in International Politics and Government" (engelska).
Medlem: Christa_Josh | Tillagt automatiskt när systemet skapades | Implicit | jan 23, 2013, 5:09pm

januari 16, 2013

Medlem: Christa_Josh | Tillagt automatiskt när systemet skapades | jan 16, 2013, 3:42pm
Lade till serienamnet "Bulletin for Biblical Research Supplements" (engelska).
Medlem: Christa_Josh | Tillagt automatiskt när systemet skapades | Implicit | jan 16, 2013, 3:42pm

januari 11, 2013

Lade till serien New Beacon Bible Commentary. Läs mer här.
Medlem: Christa_Josh | Tillagt automatiskt när systemet skapades | jan 11, 2013, 7:32pm
Lade till serienamnet "New Beacon Bible Commentary" (engelska).
Medlem: Christa_Josh | Tillagt automatiskt när systemet skapades | Implicit | jan 11, 2013, 7:32pm
Medlem: Christa_Josh | Tillagt automatiskt när systemet skapades | jan 11, 2013, 6:21pm
Lade till serienamnet "Studies in Messianic Jewish Theology" (engelska).
Medlem: Christa_Josh | Tillagt automatiskt när systemet skapades | Implicit | jan 11, 2013, 6:21pm
Medlem: Christa_Josh | Tillagt automatiskt när systemet skapades | jan 11, 2013, 6:19pm
Lade till serienamnet "Siphrut: Literature and theology of the Hebrew Scriptures" (engelska).
Medlem: Christa_Josh | Tillagt automatiskt när systemet skapades | Implicit | jan 11, 2013, 6:19pm

januari 8, 2013

Medlem: Christa_Josh | Tillagt automatiskt när systemet skapades | jan 8, 2013, 4:19pm
Lade till serienamnet "Linguistic Studies in Ancient West Semitic" (engelska).
Medlem: Christa_Josh | Tillagt automatiskt när systemet skapades | Implicit | jan 8, 2013, 4:19pm
Lade till serien Gorgias Precis Portfolios. Läs mer här.
Medlem: Christa_Josh | Tillagt automatiskt när systemet skapades | jan 8, 2013, 4:06pm
Lade till serienamnet "Gorgias Precis Portfolios" (engelska).
Medlem: Christa_Josh | Tillagt automatiskt när systemet skapades | Implicit | jan 8, 2013, 4:06pm
Lade till serien Gorgias Précis Portfolios. Läs mer här.
Medlem: Christa_Josh | Tillagt automatiskt när systemet skapades | jan 8, 2013, 4:05pm
Lade till serienamnet "Gorgias Précis Portfolios" (engelska).
Medlem: Christa_Josh | Tillagt automatiskt när systemet skapades | Implicit | jan 8, 2013, 4:05pm
Medlem: Christa_Josh | Tillagt automatiskt när systemet skapades | jan 8, 2013, 4:04pm
Lade till serienamnet "Explorations in Biblical Theology" (engelska).
Medlem: Christa_Josh | Tillagt automatiskt när systemet skapades | Implicit | jan 8, 2013, 4:04pm

januari 7, 2013

Medlem: Christa_Josh | Tillagt automatiskt när systemet skapades | jan 7, 2013, 10:15pm
Lade till serienamnet "New Testament Gospels in Their Judaic Contexts" (engelska).
Medlem: Christa_Josh | Tillagt automatiskt när systemet skapades | Implicit | jan 7, 2013, 10:15pm
Medlem: Christa_Josh | Tillagt automatiskt när systemet skapades | jan 7, 2013, 10:13pm
Lade till serienamnet "The New Testament Gospels in Their Judaic Contexts" (engelska).
Medlem: Christa_Josh | Tillagt automatiskt när systemet skapades | Implicit | jan 7, 2013, 10:13pm
Medlem: Christa_Josh | Tillagt automatiskt när systemet skapades | jan 7, 2013, 10:07pm
Lade till serienamnet "Methods in Biblical Interpretation" (engelska).
Medlem: Christa_Josh | Tillagt automatiskt när systemet skapades | Implicit | jan 7, 2013, 10:07pm
Medlem: Christa_Josh | Tillagt automatiskt när systemet skapades | jan 7, 2013, 4:13pm
Lade till serienamnet "Early Christianity and its Literature" (engelska).
Medlem: Christa_Josh | Tillagt automatiskt när systemet skapades | Implicit | jan 7, 2013, 4:13pm
Medlem: Christa_Josh | Tillagt automatiskt när systemet skapades | jan 7, 2013, 3:57pm
Lade till serienamnet "Journal of Theological Interpretation Supplements" (engelska).
Medlem: Christa_Josh | Tillagt automatiskt när systemet skapades | Implicit | jan 7, 2013, 3:57pm
Medlem: Christa_Josh | Tillagt automatiskt när systemet skapades | jan 7, 2013, 3:50pm
Lade till serienamnet "Gorgias Studies in Philosophy and Theology" (engelska).
Medlem: Christa_Josh | Tillagt automatiskt när systemet skapades | Implicit | jan 7, 2013, 3:50pm

januari 6, 2013

Medlem: Christa_Josh | Tillagt automatiskt när systemet skapades | jan 6, 2013, 11:52pm
Lade till serienamnet "Society for New Testament Studies Manuscript Series" (engelska).
Medlem: Christa_Josh | Tillagt automatiskt när systemet skapades | Implicit | jan 6, 2013, 11:52pm
Lade till serien Text-Critical Studies. Läs mer här.
Medlem: Christa_Josh | Tillagt automatiskt när systemet skapades | jan 6, 2013, 10:42pm
Lade till serienamnet "Text-Critical Studies" (engelska).
Medlem: Christa_Josh | Tillagt automatiskt när systemet skapades | Implicit | jan 6, 2013, 10:42pm

januari 5, 2013

Medlem: Christa_Josh | Tillagt automatiskt när systemet skapades | jan 5, 2013, 12:05pm
Lade till serienamnet "Wissenschaftliche Untersuchungen zum Neuen Testament. 2. Reihe" (engelska).
Medlem: Christa_Josh | Tillagt automatiskt när systemet skapades | Implicit | jan 5, 2013, 12:05pm

januari 4, 2013

Medlem: Christa_Josh | Tillagt automatiskt när systemet skapades | jan 4, 2013, 7:43pm
Lade till serienamnet "Beihefte zur Zeitschrift fur die neutestamentliche Wissenschaft und die Kunde der älteren Kirche" (engelska).
Medlem: Christa_Josh | Tillagt automatiskt när systemet skapades | Implicit | jan 4, 2013, 7:43pm
Medlem: Christa_Josh | Tillagt automatiskt när systemet skapades | jan 4, 2013, 7:43pm
Lade till serienamnet "Beihefte zur Zeitschrift für die neutestamentliche Wissenschaft und die Kunde der älteren Kirche" (engelska).
Medlem: Christa_Josh | Tillagt automatiskt när systemet skapades | Implicit | jan 4, 2013, 7:43pm

januari 3, 2013

Medlem: Christa_Josh | Tillagt automatiskt när systemet skapades | jan 3, 2013, 4:18pm
Lade till serienamnet "Wissenschaftliche Untersuchungen Zum Neuen Testament 2. Reihe 219" (engelska).
Medlem: Christa_Josh | Tillagt automatiskt när systemet skapades | Implicit | jan 3, 2013, 4:18pm
Lade till serien New Testament Monographs. Läs mer här.
Medlem: Christa_Josh | Tillagt automatiskt när systemet skapades | jan 3, 2013, 4:10pm
Lade till serienamnet "New Testament Monographs" (engelska).
Medlem: Christa_Josh | Tillagt automatiskt när systemet skapades | Implicit | jan 3, 2013, 4:10pm
Lade till serien Hebrew Bible Monographs. Läs mer här.
Medlem: Christa_Josh | Tillagt automatiskt när systemet skapades | jan 3, 2013, 3:58pm
Lade till serienamnet "Hebrew Bible Monographs" (engelska).
Medlem: Christa_Josh | Tillagt automatiskt när systemet skapades | Implicit | jan 3, 2013, 3:58pm

januari 2, 2013

Lade till serien SBL Biblical Encyclopedia. Läs mer här.
Medlem: Christa_Josh | Tillagt automatiskt när systemet skapades | jan 2, 2013, 4:15pm
Lade till serienamnet "SBL Biblical Encyclopedia" (engelska).
Medlem: Christa_Josh | Tillagt automatiskt när systemet skapades | Implicit | jan 2, 2013, 4:15pm

december 23, 2012

Lade till serien Academia Biblica. Läs mer här.
Medlem: Christa_Josh | Tillagt automatiskt när systemet skapades | dec 23, 2012, 4:25pm
Lade till serienamnet "Academia Biblica" (engelska).
Medlem: Christa_Josh | Tillagt automatiskt när systemet skapades | Implicit | dec 23, 2012, 4:25pm
Medlem: Christa_Josh | Tillagt automatiskt när systemet skapades | dec 23, 2012, 4:24pm
Lade till serienamnet "Evangelical Theological Society Monograph Series" (engelska).
Medlem: Christa_Josh | Tillagt automatiskt när systemet skapades | Implicit | dec 23, 2012, 4:24pm
Medlem: Christa_Josh | Tillagt automatiskt när systemet skapades | dec 23, 2012, 4:24pm
Lade till serienamnet "Evangelical Theological Society Monograph" (engelska).
Medlem: Christa_Josh | Tillagt automatiskt när systemet skapades | Implicit | dec 23, 2012, 4:24pm
Medlem: Christa_Josh | Tillagt automatiskt när systemet skapades | dec 23, 2012, 4:18pm
Lade till serienamnet "Ancient Judaism and Early Christianity" (engelska).
Medlem: Christa_Josh | Tillagt automatiskt när systemet skapades | Implicit | dec 23, 2012, 4:18pm

december 21, 2012

Lade till serien Pentecostal Commentary Series. Läs mer här.
Medlem: Christa_Josh | Tillagt automatiskt när systemet skapades | dec 21, 2012, 3:44pm
Lade till serienamnet "Pentecostal Commentary Series" (engelska).
Medlem: Christa_Josh | Tillagt automatiskt när systemet skapades | Implicit | dec 21, 2012, 3:44pm

december 16, 2012

Medlem: Christa_Josh | Tillagt automatiskt när systemet skapades | dec 16, 2012, 9:45am
Lade till serienamnet "Society of Biblical Literature/Resources for Biblical Study" (engelska).
Medlem: Christa_Josh | Tillagt automatiskt när systemet skapades | Implicit | dec 16, 2012, 9:45am

december 15, 2012

Lade till en beskrivning (engelska)
Academic monographs by, or of special interest to, pentecostal scholars on biblical, theological, missiological and pastoral topics.
Medlem: Christa_Josh | Tillagt automatiskt när systemet skapades | dec 15, 2012, 10:30am
Lade till en beskrivning (engelska)
Academic monographs by, or of special interest to, pentecostal scholars on biblical, theological, missiological and pastoral topics.
Medlem: Christa_Josh | Tillagt automatiskt när systemet skapades | dec 15, 2012, 10:30am

december 11, 2012

Medlem: Christa_Josh | Tillagt automatiskt när systemet skapades | dec 11, 2012, 4:36pm
Lade till serienamnet "Interpretation : a Journal of Bible and Theology" (engelska).
Medlem: Christa_Josh | Tillagt automatiskt när systemet skapades | Implicit | dec 11, 2012, 4:36pm

december 8, 2012

Medlem: Christa_Josh | Tillagt automatiskt när systemet skapades | dec 8, 2012, 11:34am
Lade till serienamnet "Gorgias Dissertations, Biblical Studies" (engelska).
Medlem: Christa_Josh | Tillagt automatiskt när systemet skapades | Implicit | dec 8, 2012, 11:34am

december 3, 2012

Medlem: Christa_Josh | Tillagt automatiskt när systemet skapades | dec 3, 2012, 3:41pm
Lade till serienamnet "Society for New Testsament Studies Monograph Series" (engelska).
Medlem: Christa_Josh | Tillagt automatiskt när systemet skapades | Implicit | dec 3, 2012, 3:41pm
Lade till serien Monograph Series. Läs mer här.
Medlem: Christa_Josh | Tillagt automatiskt när systemet skapades | dec 3, 2012, 3:40pm
Lade till serienamnet "Monograph Series" (engelska).
Medlem: Christa_Josh | Tillagt automatiskt när systemet skapades | Implicit | dec 3, 2012, 3:40pm

november 29, 2012

Medlem: Christa_Josh | Tillagt automatiskt när systemet skapades | nov 29, 2012, 10:15pm
Lade till serienamnet "History of Biblical Interpretation Series" (engelska).
Medlem: Christa_Josh | Tillagt automatiskt när systemet skapades | Implicit | nov 29, 2012, 10:15pm
Lade till en beskrivning (engelska)
"The Biblical Interpretation Series accommodates monographs, collections of essays and works of reference that are concerned with the discussion or application of new methods of interpreting the Bible. Works published in the series ordinarily either give a practical demonstration of how a particular approach may be instructively applied to a Biblical text or texts, or make a productive contribution to the discussion of method. The series thus provides a vehicle for the exercise and development of a whole range of newer techniques of interpretation, including feminist readings, semiotic, post-structuralist, reader-oriented, materialist, deconstructionist and other types of literary readings, ideological, ecological and psychological readings, among many others." --From publisher's description
Medlem: Christa_Josh | Tillagt automatiskt när systemet skapades | nov 29, 2012, 7:46pm
Lade till en beskrivning (engelska)
"The Biblical Interpretation Series accommodates monographs, collections of essays and works of reference that are concerned with the discussion or application of new methods of interpreting the Bible. Works published in the series ordinarily either give a practical demonstration of how a particular approach may be instructively applied to a Biblical text or texts, or make a productive contribution to the discussion of method. The series thus provides a vehicle for the exercise and development of a whole range of newer techniques of interpretation, including feminist readings, semiotic, post-structuralist, reader-oriented, materialist, deconstructionist and other types of literary readings, ideological, ecological and psychological readings, among many others." --From publisher's description
Medlem: Christa_Josh | Tillagt automatiskt när systemet skapades | nov 29, 2012, 7:46pm
Lade till en beskrivning (engelska)
" Edited by Robert J. Bast, University of Tennessee, Knoxville Studies in the History of Christian Traditions is a peer-reviewed book series intended to encourage the study of continuities and discontinuities in the history of Christian thought through monographs dealing with single authors, movements and ideas. In view of the urgent necessity to transcend confessional and language barriers, the series is dedicated to this subject-matter as the common focus for the research of scholars of various religious and national backgrounds. The individual volumes are in English or German." --From publisher's description.
Medlem: Christa_Josh | Tillagt automatiskt när systemet skapades | nov 29, 2012, 7:40pm
Lade till en beskrivning (engelska)
" Edited by Robert J. Bast, University of Tennessee, Knoxville Studies in the History of Christian Traditions is a peer-reviewed book series intended to encourage the study of continuities and discontinuities in the history of Christian thought through monographs dealing with single authors, movements and ideas. In view of the urgent necessity to transcend confessional and language barriers, the series is dedicated to this subject-matter as the common focus for the research of scholars of various religious and national backgrounds. The individual volumes are in English or German." --From publisher's description.
Medlem: Christa_Josh | Tillagt automatiskt när systemet skapades | nov 29, 2012, 7:40pm
Medlem: Christa_Josh | Tillagt automatiskt när systemet skapades | nov 29, 2012, 7:26pm
Lade till serienamnet "Studies in the history of Christian traditions" (engelska).
Medlem: Christa_Josh | Tillagt automatiskt när systemet skapades | Implicit | nov 29, 2012, 7:26pm
Medlem: Christa_Josh | Tillagt automatiskt när systemet skapades | nov 29, 2012, 3:55pm
Lade till serienamnet "Continuum Advances in Religious Studies" (engelska).
Medlem: Christa_Josh | Tillagt automatiskt när systemet skapades | Implicit | nov 29, 2012, 3:55pm
Medlem: Christa_Josh | Tillagt automatiskt när systemet skapades | nov 29, 2012, 3:42pm
Lade till serienamnet "Studies in Judaism and Christianity" (engelska).
Medlem: Christa_Josh | Tillagt automatiskt när systemet skapades | Implicit | nov 29, 2012, 3:42pm

november 28, 2012

Medlem: Christa_Josh | Tillagt automatiskt när systemet skapades | nov 28, 2012, 4:05pm
Lade till serienamnet "Series on "Scientific perspectives on divine action"" (engelska).
Medlem: Christa_Josh | Tillagt automatiskt när systemet skapades | Implicit | nov 28, 2012, 4:05pm
Medlem: Christa_Josh | Tillagt automatiskt när systemet skapades | nov 28, 2012, 3:50pm
Lade till serienamnet "Studies on the texts of the desert of Judah" (engelska).
Medlem: Christa_Josh | Tillagt automatiskt när systemet skapades | Implicit | nov 28, 2012, 3:50pm

november 27, 2012

Medlem: Christa_Josh | Tillagt automatiskt när systemet skapades | nov 27, 2012, 3:34pm
Lade till serienamnet "Global perspectives on biblical scholarship" (engelska).
Medlem: Christa_Josh | Tillagt automatiskt när systemet skapades | Implicit | nov 27, 2012, 3:34pm

augusti 10, 2012

Medlem: Christa_Josh | Tillagt automatiskt när systemet skapades | aug 10, 2012, 1:08pm
Lade till serienamnet "Wycliffe Exegetical Commentary" (engelska).
Medlem: Christa_Josh | Tillagt automatiskt när systemet skapades | Implicit | aug 10, 2012, 1:08pm

juli 17, 2011

Lade till serien Oxford sacred music. Läs mer här.
Medlem: Christa_Josh | Tillagt automatiskt när systemet skapades | jul 17, 2011, 2:24pm
Lade till serienamnet "Oxford sacred music" (engelska).
Medlem: Christa_Josh | Tillagt automatiskt när systemet skapades | Implicit | jul 17, 2011, 2:24pm
Lade till serien Christmas carols. Läs mer här.
Medlem: Christa_Josh | Tillagt automatiskt när systemet skapades | jul 17, 2011, 12:53pm
Lade till serienamnet "Christmas carols" (engelska).
Medlem: Christa_Josh | Tillagt automatiskt när systemet skapades | Implicit | jul 17, 2011, 12:53pm

oktober 22, 2009

Lade till en beskrivning (engelska)
Shepherd's Notes give easy access to the Bible - one book at a time. They are not meant to be a substitute for the biblical text; rather, they are study guides intended to help you explore the wisdom of Scriptures in personal or group study. Shepherd's Notes guide you through both the main themes of each book of the Bible and illuminate details through commentary and reference notes. Historical and cultural background information brings the Bible into sharper focus. Six different icons, used throughout the series, call your attention to historical-cultural information, Old and New Testament references, word pictures, unit summaries, and personal application for everyday life.
Medlem: Christa_Josh | Tillagt automatiskt när systemet skapades | okt 22, 2009, 1:44pm
Lade till en beskrivning (engelska)
Shepherd's Notes give easy access to the Bible - one book at a time. They are not meant to be a substitute for the biblical text; rather, they are study guides intended to help you explore the wisdom of Scriptures in personal or group study. Shepherd's Notes guide you through both the main themes of each book of the Bible and illuminate details through commentary and reference notes. Historical and cultural background information brings the Bible into sharper focus. Six different icons, used throughout the series, call your attention to historical-cultural information, Old and New Testament references, word pictures, unit summaries, and personal application for everyday life.
Medlem: Christa_Josh | Tillagt automatiskt när systemet skapades | okt 22, 2009, 1:44pm

augusti 21, 2009

Lade till en beskrivning (engelska)
Considered the 20th century's foremost historian of Christian thought, Pelikan charts the development of doctrine within Catholic, Protestant, and Eastern Christianity from the second century to modern day. Hailed by Alister McGrath as "the best one-stop introduction," this magesterial series is an indispensable resource for serious students of theology. Five softcovers from the University of Chicago.
Medlem: Christa_Josh | Tillagt automatiskt när systemet skapades | aug 21, 2009, 5:13pm
Lade till en beskrivning (engelska)
Considered the 20th century's foremost historian of Christian thought, Pelikan charts the development of doctrine within Catholic, Protestant, and Eastern Christianity from the second century to modern day. Hailed by Alister McGrath as "the best one-stop introduction," this magesterial series is an indispensable resource for serious students of theology. Five softcovers from the University of Chicago.
Medlem: Christa_Josh | Tillagt automatiskt när systemet skapades | aug 21, 2009, 5:13pm

augusti 17, 2009

Medlem: Christa_Josh | Tillagt automatiskt när systemet skapades | aug 17, 2009, 2:33pm
Lade till serienamnet "The Book of Revelation Made Easy Series" (engelska).
Medlem: Christa_Josh | Tillagt automatiskt när systemet skapades | Implicit | aug 17, 2009, 2:33pm
Medlem: Christa_Josh | Tillagt automatiskt när systemet skapades | aug 17, 2009, 2:32pm
Lade till serienamnet "The Book of Revelation Made Easy Series Volume" (engelska).
Medlem: Christa_Josh | Tillagt automatiskt när systemet skapades | Implicit | aug 17, 2009, 2:32pm

juli 1, 2009

Lade till en beskrivning (engelska)
This eight-volume series is designed to serve as a comprehensive reference for professors and students, an invaluable and practical tool for pastors and worship leaders, and an inspirational companion to Scripture for lay people. The series features the scholarship of over 600 contributing editors; resources from more than 150 publishers and several thousand texts and publications; and covers topics ranging from Old and New Testament worship to contemporary applications for music and the arts, Sunday worship, special seasons of the Christian year, and activities for outreach ministry.Volume Titles:Volume 1:. The Biblical Foundations of Christian WorshipVolume 2: Twenty Centuries of Christian WorshipVolume 3: The Renewal of Sunday WorshipVolume 4A: Music and the Arts in Christian Worship Part 1Volume 4B: Music and the Arts in Christian Worship Part 2Volume 5: The Services of the Christian YearVolume 6: The Sacred Actions of Christian WorshipVolume 7: The Ministries of Christian Worship
Medlem: Christa_Josh | Tillagt automatiskt när systemet skapades | jul 1, 2009, 1:12pm
Lade till en beskrivning (engelska)
This eight-volume series is designed to serve as a comprehensive reference for professors and students, an invaluable and practical tool for pastors and worship leaders, and an inspirational companion to Scripture for lay people. The series features the scholarship of over 600 contributing editors; resources from more than 150 publishers and several thousand texts and publications; and covers topics ranging from Old and New Testament worship to contemporary applications for music and the arts, Sunday worship, special seasons of the Christian year, and activities for outreach ministry.Volume Titles:Volume 1:. The Biblical Foundations of Christian WorshipVolume 2: Twenty Centuries of Christian WorshipVolume 3: The Renewal of Sunday WorshipVolume 4A: Music and the Arts in Christian Worship Part 1Volume 4B: Music and the Arts in Christian Worship Part 2Volume 5: The Services of the Christian YearVolume 6: The Sacred Actions of Christian WorshipVolume 7: The Ministries of Christian Worship
Medlem: Christa_Josh | Tillagt automatiskt när systemet skapades | jul 1, 2009, 1:12pm
Medlem: Christa_Josh | Tillagt automatiskt när systemet skapades | jul 1, 2009, 12:59pm
Lade till serienamnet "The Complete Library of Christan Worship" (engelska).
Medlem: Christa_Josh | Tillagt automatiskt när systemet skapades | Implicit | jul 1, 2009, 12:59pm
Medlem: Christa_Josh | Tillagt automatiskt när systemet skapades | jul 1, 2009, 12:57pm
Lade till serienamnet "the Complete Library of Christan Worship" (engelska).
Medlem: Christa_Josh | Tillagt automatiskt när systemet skapades | Implicit | jul 1, 2009, 12:57pm

juni 27, 2009

Lade till en beskrivning (engelska)
For more than 20 years, the EBC has been widely recognized by preachers, teachers, and laypeople as one of the best commentaries available. Each Bible book features an insightful introduction, detailed outline, penetrating theological and critical exposition, and useful bibliography. Notes on textual difficulties are kept separate and all Hebrew and Greek is transliterated. This commentary uses the New International Version for its text, but freely refers to other translations and the original languages. Evangelical contributors include: Volume 1: Introductory Articles: General, Old Testament, New Testament Volume 2: Genesis: John H. Sailhamer; Exodus: Walter C. Kaiser Jr. ; Leviticus: R. Laird Harris; Numbers: Ronald B. Allen Volume 3: Deuteronomy: Earl S. Kalland; Joshua: Donald H. Madvig; Judges: Herbert Wolf; Ruth: F. B. Huey Jr.; ; 1, 2 Samuel: Ronald F. Youngblood Volume 4: 1, 2 Kings: Richard D. Patterson and Hermann J. Austel; 1, 2 Chronicles: J. Barton Payne; Ezra, Nehemiah: Edwin Yamauchi; Esther: F. B. Huey Jr. ; Job: Elmer B. Smick Volume 5: Psalms: Willem A. VanGemeren; Proverbs: Allen P. Ross; Ecclesiastes: J. Stafford Wright; Song of Songs: Dennis F. Kinlaw Volume 6: Isaiah: Geoffrey W. Grogan; Jeremiah: Charles L. Feinberg; Lamentations: H. L. Ellison; Ezekiel: Ralph H. Alexander Volume 7: Daniel: Gleason L. Archer Jr.; Hosea: Leon J. Wood ;Joel: Richard D. Patterson; Amos: Thomas E. McComiskey; Obadiah: Carl E. Armerding; Jonah: H. L. Ellison; Micah: Thomas E. McComiskey; Nahum, Habakkuk: Carl E. Armerding; Zephaniah: Larry Walker; Haggai: Robert L. Alden; Zechariah: Kenneth L. Barker; Malachi: Robert L. Alden Volume 8: Matthew: D. A. Carson; Mark: Walter W. Wessel; Luke: Walter L. Liefeld Volume 9: John: Merrill C. Tenney; Acts: Richard N. Longenecker Volume 10: Romans: Everett F. Harrison; 1 Corinthians: W. Harold Mare; 2 Corinthians: Murray J. Harris; Galatians: James Montgomery Boice Volume 11: Ephesians: A. Skevington Wood; Philippians: Homer A. Kent Jr.; Colossians: Curtis Vaughan; 1, 2 Thessalonians: Robert L. Thomas; 1, 2 Timothy: Ralph Earle; Titus: D. Edmond Hiebert; Philemon: Arthur A. Rupprecht Volume 12: Hebrews: Leon Morris; James: Donald W. Burdick; 1, 2 Peter: Edwin A Blum; 1,2, 3 John: Glenn W. Barker; Jude: Edwin A. Blum; Revelation: Alan F. Johnson There are also abridged volumes available as well as each book of the Bible covered has been published as its own volume.
Medlem: Christa_Josh | Tillagt automatiskt när systemet skapades | jun 27, 2009, 9:10pm
Lade till en beskrivning (engelska)
For more than 20 years, the EBC has been widely recognized by preachers, teachers, and laypeople as one of the best commentaries available. Each Bible book features an insightful introduction, detailed outline, penetrating theological and critical exposition, and useful bibliography. Notes on textual difficulties are kept separate and all Hebrew and Greek is transliterated. This commentary uses the New International Version for its text, but freely refers to other translations and the original languages. Evangelical contributors include: Volume 1: Introductory Articles: General, Old Testament, New Testament Volume 2: Genesis: John H. Sailhamer; Exodus: Walter C. Kaiser Jr. ; Leviticus: R. Laird Harris; Numbers: Ronald B. Allen Volume 3: Deuteronomy: Earl S. Kalland; Joshua: Donald H. Madvig; Judges: Herbert Wolf; Ruth: F. B. Huey Jr.; ; 1, 2 Samuel: Ronald F. Youngblood Volume 4: 1, 2 Kings: Richard D. Patterson and Hermann J. Austel; 1, 2 Chronicles: J. Barton Payne; Ezra, Nehemiah: Edwin Yamauchi; Esther: F. B. Huey Jr. ; Job: Elmer B. Smick Volume 5: Psalms: Willem A. VanGemeren; Proverbs: Allen P. Ross; Ecclesiastes: J. Stafford Wright; Song of Songs: Dennis F. Kinlaw Volume 6: Isaiah: Geoffrey W. Grogan; Jeremiah: Charles L. Feinberg; Lamentations: H. L. Ellison; Ezekiel: Ralph H. Alexander Volume 7: Daniel: Gleason L. Archer Jr.; Hosea: Leon J. Wood ;Joel: Richard D. Patterson; Amos: Thomas E. McComiskey; Obadiah: Carl E. Armerding; Jonah: H. L. Ellison; Micah: Thomas E. McComiskey; Nahum, Habakkuk: Carl E. Armerding; Zephaniah: Larry Walker; Haggai: Robert L. Alden; Zechariah: Kenneth L. Barker; Malachi: Robert L. Alden Volume 8: Matthew: D. A. Carson; Mark: Walter W. Wessel; Luke: Walter L. Liefeld Volume 9: John: Merrill C. Tenney; Acts: Richard N. Longenecker Volume 10: Romans: Everett F. Harrison; 1 Corinthians: W. Harold Mare; 2 Corinthians: Murray J. Harris; Galatians: James Montgomery Boice Volume 11: Ephesians: A. Skevington Wood; Philippians: Homer A. Kent Jr.; Colossians: Curtis Vaughan; 1, 2 Thessalonians: Robert L. Thomas; 1, 2 Timothy: Ralph Earle; Titus: D. Edmond Hiebert; Philemon: Arthur A. Rupprecht Volume 12: Hebrews: Leon Morris; James: Donald W. Burdick; 1, 2 Peter: Edwin A Blum; 1,2, 3 John: Glenn W. Barker; Jude: Edwin A. Blum; Revelation: Alan F. Johnson There are also abridged volumes available as well as each book of the Bible covered has been published as its own volume.
Medlem: Christa_Josh | Tillagt automatiskt när systemet skapades | jun 27, 2009, 9:10pm

april 29, 2008

Lade till serien Sacred choral library. Läs mer här.
Medlem: Christa_Josh | Tillagt automatiskt när systemet skapades | apr 29, 2008, 8:59pm
Lade till serienamnet "Sacred choral library" (engelska).
Medlem: Christa_Josh | Tillagt automatiskt när systemet skapades | Implicit | apr 29, 2008, 8:59pm
Lade till serien Augsburg choral library. Läs mer här.
Medlem: Christa_Josh | Tillagt automatiskt när systemet skapades | apr 29, 2008, 8:58pm
Lade till serienamnet "Augsburg choral library" (engelska).
Medlem: Christa_Josh | Tillagt automatiskt när systemet skapades | Implicit | apr 29, 2008, 8:58pm
Lade till serien Oxford choral classics. Läs mer här.
Medlem: Christa_Josh | Tillagt automatiskt när systemet skapades | apr 29, 2008, 8:57pm
Lade till serienamnet "Oxford choral classics" (engelska).
Medlem: Christa_Josh | Tillagt automatiskt när systemet skapades | Implicit | apr 29, 2008, 8:57pm
Lade till serien Wendell Whalum choral series. Läs mer här.
Medlem: Christa_Josh | Tillagt automatiskt när systemet skapades | apr 29, 2008, 8:57pm
Lade till serienamnet "Wendell Whalum choral series" (engelska).
Medlem: Christa_Josh | Tillagt automatiskt när systemet skapades | Implicit | apr 29, 2008, 8:57pm
Medlem: Christa_Josh | Tillagt automatiskt när systemet skapades | apr 29, 2008, 8:56pm
Lade till serienamnet "Hall Johnson series of spirituals" (engelska).
Medlem: Christa_Josh | Tillagt automatiskt när systemet skapades | Implicit | apr 29, 2008, 8:56pm
Lade till serien Choruses for Christmas. Läs mer här.
Medlem: Christa_Josh | Tillagt automatiskt när systemet skapades | apr 29, 2008, 8:55pm
Lade till serienamnet "Choruses for Christmas" (engelska).
Medlem: Christa_Josh | Tillagt automatiskt när systemet skapades | Implicit | apr 29, 2008, 8:55pm
Lade till serien St. Olaf choral series. Läs mer här.
Medlem: Christa_Josh | Tillagt automatiskt när systemet skapades | apr 29, 2008, 8:54pm
Lade till serienamnet "St. Olaf choral series" (engelska).
Medlem: Christa_Josh | Tillagt automatiskt när systemet skapades | Implicit | apr 29, 2008, 8:54pm

april 23, 2008

Lade till serien Frank Pooler Choral Series. Läs mer här.
Medlem: Christa_Josh | Tillagt automatiskt när systemet skapades | apr 23, 2008, 10:24pm
Lade till serienamnet "Frank Pooler Choral Series" (engelska).
Medlem: Christa_Josh | Tillagt automatiskt när systemet skapades | Implicit | apr 23, 2008, 10:24pm
Lade till serien Competition Series. Läs mer här.
Medlem: Christa_Josh | Tillagt automatiskt när systemet skapades | apr 23, 2008, 10:17pm
Lade till serienamnet "Competition Series" (engelska).
Medlem: Christa_Josh | Tillagt automatiskt när systemet skapades | Implicit | apr 23, 2008, 10:17pm

april 22, 2008

Lade till serien Heritage choral series. Läs mer här.
Medlem: Christa_Josh | Tillagt automatiskt när systemet skapades | apr 22, 2008, 10:39pm
Lade till serienamnet "Heritage choral series" (engelska).
Medlem: Christa_Josh | Tillagt automatiskt när systemet skapades | Implicit | apr 22, 2008, 10:39pm
Medlem: Christa_Josh | Tillagt automatiskt när systemet skapades | apr 22, 2008, 12:52am
Lade till serienamnet "Music in worship choral series" (engelska).
Medlem: Christa_Josh | Tillagt automatiskt när systemet skapades | Implicit | apr 22, 2008, 12:52am

april 21, 2008

Medlem: Christa_Josh | Tillagt automatiskt när systemet skapades | apr 21, 2008, 1:18am
Lade till serienamnet "Jo-Michael Scheibe Choral Series" (engelska).
Medlem: Christa_Josh | Tillagt automatiskt när systemet skapades | Implicit | apr 21, 2008, 1:18am