Global redigeringshistorik för serierMedlem Harry_Vincent

april 13, 2021

Lade till verket Downpour av Bahram Beyzai.
Medlem: Harry_Vincent | apr 13, 5:37pm
Lade till verket Dos monjes av Juan Bustillo Oro.
Medlem: Harry_Vincent | apr 13, 5:36pm
Lade till verket After the Curfew av Usmar Ismail.
Medlem: Harry_Vincent | apr 13, 5:35pm
Medlem: Harry_Vincent | apr 13, 5:30pm
Medlem: Harry_Vincent | apr 13, 5:29pm

mars 3, 2021

Redigerade seriens sortering; 718 ändringar. Läs mer här.
Medlem: Harry_Vincent | mar 3, 6:57pm
Medlem: Harry_Vincent | mar 3, 6:57pm
Lade till verket She Fell Among Actors av James Warren.
Medlem: Harry_Vincent | mar 3, 6:55pm
Medlem: Harry_Vincent | mar 3, 6:55pm
Medlem: Harry_Vincent | mar 3, 6:52pm
Lade till verket All Fall Down av L. A. G. Strong.
Medlem: Harry_Vincent | mar 3, 6:50pm
Lade till verket Under a Cloud av Van Siller.
Medlem: Harry_Vincent | mar 3, 6:50pm
Medlem: Harry_Vincent | mar 3, 6:47pm
Lade till verket Cat Wears a Noose av D. B. Olsen.
Medlem: Harry_Vincent | mar 3, 6:46pm
Lade till verket Death by Design av Anne Nash.
Medlem: Harry_Vincent | mar 3, 6:46pm
Lade till verket Shed a Bitter Tear av H. F. S. Moore.
Medlem: Harry_Vincent | mar 3, 6:46pm
Medlem: Harry_Vincent | mar 3, 6:45pm
Lade till verket Escape while I can av Melba Marlett.
Medlem: Harry_Vincent | mar 3, 6:44pm
Redigerade seriens sortering; 706 ändringar. Läs mer här.
Medlem: Harry_Vincent | mar 3, 6:42pm
Lade till verket Great Black Kanba av Constance Little.
Medlem: Harry_Vincent | mar 3, 6:42pm
Medlem: Harry_Vincent | mar 3, 6:42pm
Medlem: Harry_Vincent | mar 3, 6:41pm
Lade till verket The Needle's Eye av Edward Lee.
Medlem: Harry_Vincent | mar 3, 6:38pm
Medlem: Harry_Vincent | mar 3, 6:38pm
Medlem: Harry_Vincent | mar 3, 6:37pm
Lade till verket Never Walk Alone av Rufus King.
Medlem: Harry_Vincent | mar 3, 6:37pm
Medlem: Harry_Vincent | mar 3, 6:35pm
Redigerade seriens sortering; 698 ändringar. Läs mer här.
Medlem: Harry_Vincent | mar 3, 5:38pm
Lade till verket To What Dread End av M. V. Heberden.
Medlem: Harry_Vincent | mar 3, 5:38pm
Redigerade seriens sortering; 697 ändringar. Läs mer här.
Medlem: Harry_Vincent | mar 3, 5:37pm
Medlem: Harry_Vincent | mar 3, 5:37pm
Lade till verket Clues to Christabel av Mary Fitt.
Medlem: Harry_Vincent | mar 3, 5:37pm
Lade till verket Quoth the Raven av Bruno Fischer.
Medlem: Harry_Vincent | mar 3, 5:36pm
Medlem: Harry_Vincent | mar 3, 5:36pm
Lade till verket If this be treason av Margaret Echard.
Medlem: Harry_Vincent | mar 3, 5:35pm
Redigerade seriens sortering; 692 ändringar. Läs mer här.
Medlem: Harry_Vincent | mar 3, 5:34pm
Medlem: Harry_Vincent | mar 3, 5:34pm
Lade till verket Murder a Mile High av Elizabeth Dean.
Medlem: Harry_Vincent | mar 3, 5:32pm
Redigerade seriens sortering; 690 ändringar. Läs mer här.
Medlem: Harry_Vincent | mar 3, 5:30pm
Lade till verket Dead Man's Float (1944) av Amber Dean.
Medlem: Harry_Vincent | mar 3, 5:30pm
Medlem: Harry_Vincent | mar 3, 5:29pm
Medlem: Harry_Vincent | mar 3, 5:29pm
Redigerade seriens sortering; 687 ändringar. Läs mer här.
Medlem: Harry_Vincent | mar 3, 5:28pm
Lade till verket Helgonet en garde av Leslie Charteris.
Medlem: Harry_Vincent | mar 3, 5:28pm
Lade till verket Four-Ply Yarn av Miles Burton.
Medlem: Harry_Vincent | mar 3, 5:26pm
Medlem: Harry_Vincent | mar 3, 5:25pm
Medlem: Harry_Vincent | mar 3, 5:24pm
Lade till verket Lady of the Night av Jerome Barry.
Medlem: Harry_Vincent | mar 3, 5:23pm
Lade till verket Slippery Ann av H. C. Bailey.
Medlem: Harry_Vincent | mar 3, 5:22pm
Lade till verket The Cat's Whisker av H. C. Bailey.
Medlem: Harry_Vincent | mar 3, 5:21pm

februari 21, 2021

Redigerade seriens sortering; 90 ändringar. Läs mer här.
Medlem: Harry_Vincent | feb 21, 8:20pm
Medlem: Harry_Vincent | feb 21, 8:20pm
Lade till verket Voices av George J. Brenn.
Medlem: Harry_Vincent | feb 21, 8:18pm
Lade till verket Wilders Walk Away av Herbert Brean.
Medlem: Harry_Vincent | feb 21, 8:18pm
Medlem: Harry_Vincent | feb 21, 8:17pm
Lade till verket Death of Jezebel av Christianna Brand.
Medlem: Harry_Vincent | feb 21, 8:15pm
Lade till verket Utan spår av Christianna Brand.
Medlem: Harry_Vincent | feb 21, 8:15pm
Medlem: Harry_Vincent | feb 21, 8:14pm
Lade till verket Washington Deceased av Michael Bowen.
Medlem: Harry_Vincent | feb 21, 8:14pm
Medlem: Harry_Vincent | feb 21, 8:13pm
Redigerade seriens sortering; 81 ändringar. Läs mer här.
Medlem: Harry_Vincent | feb 21, 8:11pm
Medlem: Harry_Vincent | feb 21, 8:11pm
Lade till verket Sinister House av Charles G. Booth.
Medlem: Harry_Vincent | feb 21, 8:10pm
Lade till verket The Tube av Boileau-Narcejac.
Medlem: Harry_Vincent | feb 21, 8:09pm
Medlem: Harry_Vincent | feb 21, 8:08pm
Redigerade seriens sortering; 77 ändringar. Läs mer här.
Medlem: Harry_Vincent | feb 21, 8:02pm
Lade till verket The Bournewick Murders av Lynton Blow.
Medlem: Harry_Vincent | feb 21, 8:02pm
Medlem: Harry_Vincent | feb 21, 8:02pm
Medlem: Harry_Vincent | feb 21, 8:01pm
Medlem: Harry_Vincent | feb 21, 8:00pm
Medlem: Harry_Vincent | feb 21, 8:00pm
Medlem: Harry_Vincent | feb 21, 7:59pm
Redigerade seriens sortering; 71 ändringar. Läs mer här.
Medlem: Harry_Vincent | feb 21, 7:58pm
Medlem: Harry_Vincent | feb 21, 7:58pm
Medlem: Harry_Vincent | feb 21, 7:58pm
Lade till verket Penny Murders av Lionel Black.
Medlem: Harry_Vincent | feb 21, 7:57pm
Lade till verket Death in the Dark av Stacey Bishop.
Medlem: Harry_Vincent | feb 21, 7:57pm
Ändrade sorteringsetiketten för The Footprints of Satan av Norman Berrow till "0164."
Medlem: Harry_Vincent | feb 21, 7:22pm
Redigerade seriens sortering; 67 ändringar. Läs mer här.
Medlem: Harry_Vincent | feb 21, 7:22pm
Medlem: Harry_Vincent | feb 21, 7:22pm
Medlem: Harry_Vincent | feb 21, 7:21pm
Medlem: Harry_Vincent | feb 21, 7:20pm
Lade till verket The Spaniard's Thumb av Norman Berrow.
Medlem: Harry_Vincent | feb 21, 7:20pm
Lade till verket It Howls at Night av Norman Berrow.
Medlem: Harry_Vincent | feb 21, 7:20pm
Lade till verket Ghost House av Norman Berrow.
Medlem: Harry_Vincent | feb 21, 7:19pm
Redigerade seriens sortering; 61 ändringar. Läs mer här.
Medlem: Harry_Vincent | feb 21, 7:18pm
Medlem: Harry_Vincent | feb 21, 7:18pm
Medlem: Harry_Vincent | feb 21, 7:18pm
Redigerade seriens sortering; 59 ändringar. Läs mer här.
Medlem: Harry_Vincent | feb 21, 7:16pm
Lade till verket The Bishop's Sword av Norman Berrow.
Medlem: Harry_Vincent | feb 21, 7:16pm
Medlem: Harry_Vincent | feb 21, 7:14pm
Medlem: Harry_Vincent | feb 21, 7:12pm
Lade till verket The Whitney Case av John Bentley.
Medlem: Harry_Vincent | feb 21, 7:12pm
Lade till verket The L'Estrange Case av John Bentley.
Medlem: Harry_Vincent | feb 21, 7:11pm
Lade till verket The Landor Case av John Bentley.
Medlem: Harry_Vincent | feb 21, 7:11pm
Medlem: Harry_Vincent | feb 21, 7:08pm
Lade till verket Death in a Deck Chair av K. K. Beck.
Medlem: Harry_Vincent | feb 21, 7:08pm
Lade till verket Death by clue av Henry Charlton Beck.
Medlem: Harry_Vincent | feb 21, 7:07pm
Medlem: Harry_Vincent | feb 21, 7:07pm
Medlem: Harry_Vincent | feb 21, 7:06pm
Medlem: Harry_Vincent | feb 21, 7:06pm
Medlem: Harry_Vincent | feb 21, 7:05pm
Redigerade seriens sortering; 680 ändringar. Läs mer här.
Medlem: Harry_Vincent | feb 21, 5:57pm
Lade till verket The Black Angel av Cornell Woolrich.
Medlem: Harry_Vincent | feb 21, 5:57pm
Medlem: Harry_Vincent | feb 21, 5:56pm
Medlem: Harry_Vincent | feb 21, 5:56pm
Medlem: Harry_Vincent | feb 21, 5:56pm
Medlem: Harry_Vincent | feb 21, 5:55pm
Medlem: Harry_Vincent | feb 21, 5:53pm
Medlem: Harry_Vincent | feb 21, 5:52pm
Lade till verket Papperslyktan av Jonathan Stagge.
Medlem: Harry_Vincent | feb 21, 5:52pm
Medlem: Harry_Vincent | feb 21, 5:51pm
Lade till verket Echo of a Bomb av Van Siller.
Medlem: Harry_Vincent | feb 21, 5:49pm
Lade till verket Eleven Came Back av Mabel Seeley.
Medlem: Harry_Vincent | feb 21, 5:49pm
Lade till verket Death of an Angel av M. P. Rea.
Medlem: Harry_Vincent | feb 21, 5:49pm
Lade till verket Blackout at Rehearsal av M. P. Rea.
Medlem: Harry_Vincent | feb 21, 5:48pm
Lade till verket He Fell Down Dead av Virginia Perdue.
Medlem: Harry_Vincent | feb 21, 5:48pm
Redigerade seriens sortering; 666 ändringar. Läs mer här.
Medlem: Harry_Vincent | feb 21, 5:47pm
Lade till verket Said With Flowers (1943) av Anne Nash.
Medlem: Harry_Vincent | feb 21, 5:46pm
Medlem: Harry_Vincent | feb 21, 5:45pm
Redigerade seriens sortering; 664 ändringar. Läs mer här.
Medlem: Harry_Vincent | feb 21, 5:36pm
Lade till verket Death at 7:10 av H. F. S. Moore.
Medlem: Harry_Vincent | feb 21, 5:36pm
Lade till verket Doctors, Beware! av Walbridge McCully.
Medlem: Harry_Vincent | feb 21, 5:36pm
Medlem: Harry_Vincent | feb 21, 5:35pm
Medlem: Harry_Vincent | feb 21, 5:35pm
Lade till verket The Black Rustle av Constance Little.
Medlem: Harry_Vincent | feb 21, 5:34pm
Medlem: Harry_Vincent | feb 21, 5:34pm
Medlem: Harry_Vincent | feb 21, 5:34pm
Lade till verket A Variety of Weapons av Rufus King.
Medlem: Harry_Vincent | feb 21, 5:33pm
Redigerade seriens sortering; 656 ändringar. Läs mer här.
Medlem: Harry_Vincent | feb 21, 5:32pm
Medlem: Harry_Vincent | feb 21, 5:32pm
Redigerade seriens sortering; 655 ändringar. Läs mer här.
Medlem: Harry_Vincent | feb 21, 5:31pm
Lade till verket Murder in Tow av Christopher Hale.
Medlem: Harry_Vincent | feb 21, 5:29pm
Lade till verket Hangman's tie av Christopher Hale.
Medlem: Harry_Vincent | feb 21, 5:29pm
Lade till verket Neck in a Noose av Elizabeth Ferrars.
Medlem: Harry_Vincent | feb 21, 5:29pm
Medlem: Harry_Vincent | feb 21, 5:26pm
Medlem: Harry_Vincent | feb 21, 5:26pm
Redigerade seriens sortering; 331 ändringar. Läs mer här.
Medlem: Harry_Vincent | feb 21, 5:25pm
Medlem: Harry_Vincent | feb 21, 5:16pm

februari 20, 2021

Ändrade sorteringsetiketten för CLUE FOR MURDER av Ronald Barker till "0127."
Medlem: Harry_Vincent | feb 20, 10:40pm
Redigerade seriens sortering; 46 ändringar. Läs mer här.
Medlem: Harry_Vincent | feb 20, 10:39pm
Medlem: Harry_Vincent | feb 20, 10:39pm
Redigerade seriens sortering; 45 ändringar. Läs mer här.
Medlem: Harry_Vincent | feb 20, 10:37pm
Lade till verket CLUE FOR MURDER av Ronald Barker.
Medlem: Harry_Vincent | feb 20, 10:37pm
Lade till verket The Cobra Candlestick av Elsa Barker.
Medlem: Harry_Vincent | feb 20, 10:37pm
Redigerade seriens sortering; 43 ändringar. Läs mer här.
Medlem: Harry_Vincent | feb 20, 10:35pm
Lade till verket 5 Fatal Words av Edwin Balmer.
Medlem: Harry_Vincent | feb 20, 10:35pm
Medlem: Harry_Vincent | feb 20, 10:34pm
Medlem: Harry_Vincent | feb 20, 10:34pm
Redigerade seriens sortering; 40 ändringar. Läs mer här.
Medlem: Harry_Vincent | feb 20, 5:27pm
Medlem: Harry_Vincent | feb 20, 5:26pm
Medlem: Harry_Vincent | feb 20, 5:25pm
Medlem: Harry_Vincent | feb 20, 5:24pm
Lade till verket Murder of a Matriarch av Hugh Austin.
Medlem: Harry_Vincent | feb 20, 5:23pm
Lade till verket Murder in Triplicate av Hugh Austin.
Medlem: Harry_Vincent | feb 20, 5:23pm
Lade till verket It Couldn't Be Murder av Hugh Austin.
Medlem: Harry_Vincent | feb 20, 5:23pm
Lade till verket Den nakna solen av Isaac Asimov.
Medlem: Harry_Vincent | feb 20, 5:21pm
Lade till verket Stålgrottorna av Isaac Asimov.
Medlem: Harry_Vincent | feb 20, 5:21pm
Redigerade seriens sortering; 32 ändringar. Läs mer här.
Medlem: Harry_Vincent | feb 20, 5:18pm
Lade till verket Here's Murder Done av Charles Ashton.
Medlem: Harry_Vincent | feb 20, 5:18pm
Medlem: Harry_Vincent | feb 20, 5:16pm
Redigerade seriens sortering; 30 ändringar. Läs mer här.
Medlem: Harry_Vincent | feb 20, 5:13pm
Medlem: Harry_Vincent | feb 20, 5:13pm
Lade till verket The Poison Trail av Anthony Armstrong.
Medlem: Harry_Vincent | feb 20, 5:13pm
Medlem: Harry_Vincent | feb 20, 5:12pm
Redigerade seriens sortering; 27 ändringar. Läs mer här.
Medlem: Harry_Vincent | feb 20, 5:11pm
Lade till verket The Actress av Arthur Applin.
Medlem: Harry_Vincent | feb 20, 5:11pm
Medlem: Harry_Vincent | feb 20, 5:11pm
Medlem: Harry_Vincent | feb 20, 5:08pm
Lade till verket The Capital Murder av James Z. Alner.
Medlem: Harry_Vincent | feb 20, 5:07pm
Medlem: Harry_Vincent | feb 20, 5:06pm
Redigerade seriens sortering; 22 ändringar. Läs mer här.
Medlem: Harry_Vincent | feb 20, 5:04pm
Lade till verket The Uncounted Hour av Warner Allen.
Medlem: Harry_Vincent | feb 20, 5:04pm
Lade till verket The Ghost Train av Ruth Alexander.
Medlem: Harry_Vincent | feb 20, 5:02pm
Medlem: Harry_Vincent | feb 20, 5:01pm
Redigerade seriens sortering; 19 ändringar. Läs mer här.
Medlem: Harry_Vincent | feb 20, 5:00pm
Medlem: Harry_Vincent | feb 20, 5:00pm
Lade till verket His Burial Too av Catherine Aird.
Medlem: Harry_Vincent | feb 20, 4:58pm
Lade till verket Owl of Darkness av Max Afford.
Medlem: Harry_Vincent | feb 20, 4:58pm
Lade till verket Death's Mannikins av Max Afford.
Medlem: Harry_Vincent | feb 20, 4:57pm
Lade till verket The Dead Are Blind av Max Afford.
Medlem: Harry_Vincent | feb 20, 4:57pm
Redigerade seriens sortering; 14 ändringar. Läs mer här.
Medlem: Harry_Vincent | feb 20, 4:56pm
Lade till verket Blood on His Hands av Max Afford.
Medlem: Harry_Vincent | feb 20, 4:56pm
Medlem: Harry_Vincent | feb 20, 4:55pm
Lade till verket Rogues Fall Out av Herbert Adams.
Medlem: Harry_Vincent | feb 20, 4:54pm
Medlem: Harry_Vincent | feb 20, 4:53pm
Lade till verket The Judas Kiss av Herbert Adams.
Medlem: Harry_Vincent | feb 20, 4:53pm
Lade till verket Four Winds av Herbert Adams.
Medlem: Harry_Vincent | feb 20, 4:53pm
Medlem: Harry_Vincent | feb 20, 4:50pm
Lade till verket Black death av Herbert Adams.
Medlem: Harry_Vincent | feb 20, 4:50pm
Medlem: Harry_Vincent | feb 20, 4:49pm
Lade till verket Gants av Richard Abshire.
Medlem: Harry_Vincent | feb 20, 4:48pm
Medlem: Harry_Vincent | feb 20, 4:47pm
Medlem: Harry_Vincent | feb 20, 4:47pm
Medlem: Harry_Vincent | feb 20, 4:46pm
Medlem: Harry_Vincent | feb 20, 4:46pm
Lade till serien Adey's Locked Room Murders. Läs mer här.
Medlem: Harry_Vincent | feb 20, 4:46pm
Lade till serienamnet "Adey's Locked Room Murders" (engelska).
Medlem: Harry_Vincent | Implicit | feb 20, 4:46pm
Redigerade seriens sortering; 639 ändringar. Läs mer här.
Medlem: Harry_Vincent | feb 20, 3:59pm
Medlem: Harry_Vincent | feb 20, 3:59pm
Lade till verket Bitter justice av Sada Cowan.
Medlem: Harry_Vincent | feb 20, 3:58pm
Redigerade seriens sortering; 637 ändringar. Läs mer här.
Medlem: Harry_Vincent | feb 20, 3:57pm
Medlem: Harry_Vincent | feb 20, 3:57pm
Medlem: Harry_Vincent | feb 20, 3:56pm
Redigerade seriens sortering; 635 ändringar. Läs mer här.
Medlem: Harry_Vincent | feb 20, 3:55pm
Medlem: Harry_Vincent | feb 20, 3:55pm
Lade till verket Murder, M.D. av Miles Burton.
Medlem: Harry_Vincent | feb 20, 3:54pm
Lade till verket Paper chase av Leo G. Bayer.
Medlem: Harry_Vincent | feb 20, 3:54pm
Medlem: Harry_Vincent | feb 20, 3:53pm
Redigerade seriens sortering; 631 ändringar. Läs mer här.
Medlem: Harry_Vincent | feb 20, 3:49pm
Lade till verket Crime Club Encore av Howard Haycraft.
Medlem: Harry_Vincent | feb 20, 3:49pm
Medlem: Harry_Vincent | feb 20, 3:48pm
Lade till verket The Yellow Taxi av Jonathan Stagge.
Medlem: Harry_Vincent | feb 20, 3:48pm
Medlem: Harry_Vincent | feb 20, 3:47pm
Medlem: Harry_Vincent | feb 20, 3:47pm
Medlem: Harry_Vincent | feb 20, 3:47pm
Lade till verket Posted for murder av Virginia Rath.
Medlem: Harry_Vincent | feb 20, 3:45pm
Lade till verket Epitaph for Lydia av Virginia Rath.
Medlem: Harry_Vincent | feb 20, 3:45pm
Redigerade seriens sortering; 143 ändringar. Läs mer här.
Medlem: Harry_Vincent | feb 20, 3:43pm
Medlem: Harry_Vincent | feb 20, 3:43pm

februari 10, 2021

Medlem: Harry_Vincent | feb 10, 4:34pm

februari 9, 2021

Märkte serien med: Ser bra ut
Medlem: Harry_Vincent | feb 9, 12:22pm
Märkte serien med: Hjälp behövs
Medlem: Harry_Vincent | feb 9, 12:22pm
Redigerade seriens sortering; 21 ändringar. Läs mer här.
Medlem: Harry_Vincent | feb 9, 12:21pm
Lade till verket Exit Harlequin av Cecil Freeman Gregg.
Medlem: Harry_Vincent | feb 9, 12:20pm

oktober 10, 2020

Serier: Fangoria
Redigerade seriens sortering; 250 ändringar. Läs mer här.
Medlem: Harry_Vincent | okt 10, 2020, 7:59pm
Serier: Fangoria
Medlem: Harry_Vincent | okt 10, 2020, 7:58pm
Serier: Fangoria
Lade till verket Fangoria #063 (May 1987) av Fangoria.
Medlem: Harry_Vincent | okt 10, 2020, 7:58pm
Serier: Fangoria
Medlem: Harry_Vincent | okt 10, 2020, 7:58pm
Serier: Fangoria
Medlem: Harry_Vincent | okt 10, 2020, 7:57pm

oktober 7, 2020

Redigerade seriens sortering; 1 ändring. Läs mer här.
Medlem: Harry_Vincent | okt 7, 2020, 4:14pm
Redigerade seriens sortering; 1 ändring. Läs mer här.
Medlem: Harry_Vincent | okt 7, 2020, 4:13pm
Redigerade seriens sortering; 1 ändring. Läs mer här.
Medlem: Harry_Vincent | okt 7, 2020, 4:13pm
Redigerade seriens sortering; 1 ändring. Läs mer här.
Medlem: Harry_Vincent | okt 7, 2020, 4:12pm
Redigerade seriens sortering; 614 ändringar. Läs mer här.
Medlem: Harry_Vincent | okt 7, 2020, 4:12pm
Medlem: Harry_Vincent | okt 7, 2020, 4:12pm
Medlem: Harry_Vincent | okt 7, 2020, 4:12pm
Lade till verket Death at Dakar av Kerry O'Neil.
Medlem: Harry_Vincent | okt 7, 2020, 4:11pm
Medlem: Harry_Vincent | okt 7, 2020, 4:11pm
Lade till verket The Weak-Eyed Bat av Margaret Millar.
Medlem: Harry_Vincent | okt 7, 2020, 4:10pm
Lade till verket The Devil Loves Me av Margaret Millar.
Medlem: Harry_Vincent | okt 7, 2020, 4:10pm
Medlem: Harry_Vincent | okt 7, 2020, 4:09pm
Medlem: Harry_Vincent | okt 7, 2020, 4:08pm
Medlem: Harry_Vincent | okt 7, 2020, 4:07pm
Medlem: Harry_Vincent | okt 7, 2020, 4:06pm
Redigerade seriens sortering; 604 ändringar. Läs mer här.
Medlem: Harry_Vincent | okt 7, 2020, 4:05pm
Medlem: Harry_Vincent | okt 7, 2020, 4:04pm
Medlem: Harry_Vincent | okt 7, 2020, 4:04pm
Lade till verket Design in Evil av Rufus King.
Medlem: Harry_Vincent | okt 7, 2020, 4:04pm
Medlem: Harry_Vincent | okt 7, 2020, 4:03pm
Medlem: Harry_Vincent | okt 7, 2020, 4:03pm
Redigerade seriens sortering; 599 ändringar. Läs mer här.
Medlem: Harry_Vincent | okt 7, 2020, 4:02pm
Medlem: Harry_Vincent | okt 7, 2020, 4:02pm
Medlem: Harry_Vincent | okt 7, 2020, 4:01pm
Medlem: Harry_Vincent | okt 7, 2020, 4:00pm
Redigerade seriens sortering; 596 ändringar. Läs mer här.
Medlem: Harry_Vincent | okt 7, 2020, 3:59pm
Lade till verket Murder Needs a Face av Ruth Fenisong.
Medlem: Harry_Vincent | okt 7, 2020, 3:59pm
Medlem: Harry_Vincent | okt 7, 2020, 3:58pm
Lade till verket Beauty Sleep av Ruth Darby.
Medlem: Harry_Vincent | okt 7, 2020, 3:58pm
Lade till verket They Tell No Tales av Manning Coles.
Medlem: Harry_Vincent | okt 7, 2020, 3:57pm
Medlem: Harry_Vincent | okt 7, 2020, 3:57pm
Redigerade seriens sortering; 591 ändringar. Läs mer här.
Medlem: Harry_Vincent | okt 7, 2020, 3:54pm
Medlem: Harry_Vincent | okt 7, 2020, 3:54pm
Medlem: Harry_Vincent | okt 7, 2020, 3:54pm
Lade till verket Venom in Eden av Marjorie Boniface.
Medlem: Harry_Vincent | okt 7, 2020, 3:53pm
Lade till verket Leopard Cat's Cradle av Jerome Barry.
Medlem: Harry_Vincent | okt 7, 2020, 3:53pm
Medlem: Harry_Vincent | okt 7, 2020, 3:53pm
Lade till verket Nobody's Vineyard av H. C. Bailey.
Medlem: Harry_Vincent | okt 7, 2020, 3:52pm
Lade till verket Meet Mr. Fortune av H. C. Bailey.
Medlem: Harry_Vincent | okt 7, 2020, 3:51pm
Lade till verket The apprehensive dog av H. C. Bailey.
Medlem: Harry_Vincent | okt 7, 2020, 3:51pm
Serier: Fangoria
Redigerade seriens sortering; 55 ändringar. Läs mer här.
Medlem: Harry_Vincent | okt 7, 2020, 3:41pm
Serier: Fangoria
Medlem: Harry_Vincent | okt 7, 2020, 3:41pm
Serier: Fangoria
Medlem: Harry_Vincent | okt 7, 2020, 3:40pm
Serier: Fangoria
Redigerade seriens sortering; 47 ändringar. Läs mer här.
Medlem: Harry_Vincent | okt 7, 2020, 3:38pm
Serier: Fangoria
Medlem: Harry_Vincent | okt 7, 2020, 3:38pm
Serier: Fangoria
Medlem: Harry_Vincent | okt 7, 2020, 3:38pm
Serier: Fangoria
Redigerade seriens sortering; 32 ändringar. Läs mer här.
Medlem: Harry_Vincent | okt 7, 2020, 3:37pm
Serier: Fangoria
Medlem: Harry_Vincent | okt 7, 2020, 3:37pm
Serier: Fangoria
Medlem: Harry_Vincent | okt 7, 2020, 3:37pm

oktober 4, 2020

Serier: Fangoria
Redigerade seriens sortering; 33 ändringar. Läs mer här.
Medlem: Harry_Vincent | okt 4, 2020, 10:54pm
Serier: Fangoria
Medlem: Harry_Vincent | okt 4, 2020, 10:54pm
Serier: Fangoria
Medlem: Harry_Vincent | okt 4, 2020, 10:53pm
Serier: Fangoria
Redigerade seriens sortering; 238 ändringar. Läs mer här.
Medlem: Harry_Vincent | okt 4, 2020, 10:50pm
Serier: Fangoria
Medlem: Harry_Vincent | okt 4, 2020, 10:50pm
Serier: Fangoria
Medlem: Harry_Vincent | okt 4, 2020, 10:49pm
Serier: Fangoria
Medlem: Harry_Vincent | okt 4, 2020, 10:49pm
Serier: Fangoria
Redigerade seriens sortering; 235 ändringar. Läs mer här.
Medlem: Harry_Vincent | okt 4, 2020, 7:01pm
Serier: Fangoria
Lade till verket Fangoria #020 (July 1982) av Fangoria.
Medlem: Harry_Vincent | okt 4, 2020, 7:01pm
Serier: Fangoria
Redigerade seriens sortering; 234 ändringar. Läs mer här.
Medlem: Harry_Vincent | okt 4, 2020, 7:00pm
Serier: Fangoria
Medlem: Harry_Vincent | okt 4, 2020, 7:00pm
Serier: Fangoria
Medlem: Harry_Vincent | okt 4, 2020, 6:59pm
Serier: Fangoria
Medlem: Harry_Vincent | okt 4, 2020, 6:59pm
Serier: Fangoria
Redigerade seriens sortering; 231 ändringar. Läs mer här.
Medlem: Harry_Vincent | okt 4, 2020, 6:59pm
Serier: Fangoria
Medlem: Harry_Vincent | okt 4, 2020, 6:58pm
Serier: Fangoria
Redigerade grundläggande info. Läs mer här.
Medlem: Harry_Vincent | okt 4, 2020, 6:58pm
Serier: Fangoria
Märkte serien med: Ser bra ut
Medlem: Harry_Vincent | okt 4, 2020, 6:57pm
Serier: Fangoria
Märkte serien med: Hjälp behövs
Medlem: Harry_Vincent | okt 4, 2020, 6:57pm
Serier: Fangoria
Märkte serien med: Ser bra ut
Medlem: Harry_Vincent | okt 4, 2020, 6:57pm
Serier: Fangoria
Märkte serien med: Ser bra ut
Medlem: Harry_Vincent | okt 4, 2020, 6:57pm
Serier: Fangoria
Redigerade seriens sortering; 17 ändringar. Läs mer här.
Medlem: Harry_Vincent | okt 4, 2020, 6:56pm
Serier: Fangoria
Redigerade seriens sortering; 3 ändringar. Läs mer här.
Medlem: Harry_Vincent | okt 4, 2020, 6:54pm
Serier: Fangoria
Medlem: Harry_Vincent | okt 4, 2020, 6:54pm
Serier: Fangoria
Lade till verket Fangoria #013 (June 1981) av Fangoria.
Medlem: Harry_Vincent | okt 4, 2020, 6:54pm
Serier: Fangoria
Medlem: Harry_Vincent | okt 4, 2020, 6:54pm
Serier: Fangoria
Medlem: Harry_Vincent | okt 4, 2020, 6:53pm
Serier: Fangoria
Medlem: Harry_Vincent | okt 4, 2020, 6:53pm

oktober 1, 2020

Serier: Fangoria
Redigerade seriens sortering; 11 ändringar. Läs mer här.
Medlem: Harry_Vincent | okt 1, 2020, 7:07pm
Serier: Fangoria
Medlem: Harry_Vincent | okt 1, 2020, 7:07pm
Serier: Fangoria
Redigerade seriens sortering; 10 ändringar. Läs mer här.
Medlem: Harry_Vincent | okt 1, 2020, 7:06pm
Serier: Fangoria
Medlem: Harry_Vincent | okt 1, 2020, 7:06pm
Serier: Fangoria
Lade till verket Fangoria #006 (June 1980) av Fangoria.
Medlem: Harry_Vincent | okt 1, 2020, 7:05pm
Serier: Fangoria
Medlem: Harry_Vincent | okt 1, 2020, 7:05pm
Serier: Fangoria
Redigerade seriens sortering; 7 ändringar. Läs mer här.
Medlem: Harry_Vincent | okt 1, 2020, 6:43pm
Serier: Fangoria
Medlem: Harry_Vincent | okt 1, 2020, 6:43pm
Serier: Fangoria
Redigerade seriens sortering; 173 ändringar. Läs mer här.
Medlem: Harry_Vincent | okt 1, 2020, 6:42pm
Serier: Fangoria
Medlem: Harry_Vincent | okt 1, 2020, 6:42pm
Serier: Fangoria
Medlem: Harry_Vincent | okt 1, 2020, 6:42pm

september 27, 2020

Redigerade seriens sortering; 583 ändringar. Läs mer här.
Medlem: Harry_Vincent | sep 27, 2020, 8:13pm
Medlem: Harry_Vincent | sep 27, 2020, 8:13pm
Redigerade seriens sortering; 582 ändringar. Läs mer här.
Medlem: Harry_Vincent | sep 27, 2020, 8:12pm
Medlem: Harry_Vincent | sep 27, 2020, 8:12pm
Medlem: Harry_Vincent | sep 27, 2020, 8:11pm
Lade till verket The Chuckling Fingers av Mabel Seeley.
Medlem: Harry_Vincent | sep 27, 2020, 8:11pm
Medlem: Harry_Vincent | sep 27, 2020, 8:10pm
Lade till verket The island of Fu Manchu av Sax Rohmer.
Medlem: Harry_Vincent | sep 27, 2020, 8:10pm
Medlem: Harry_Vincent | sep 27, 2020, 8:09pm
Medlem: Harry_Vincent | sep 27, 2020, 8:08pm
Redigerade seriens sortering; 575 ändringar. Läs mer här.
Medlem: Harry_Vincent | sep 27, 2020, 8:07pm
Medlem: Harry_Vincent | sep 27, 2020, 8:06pm
Medlem: Harry_Vincent | sep 27, 2020, 8:05pm
Medlem: Harry_Vincent | sep 27, 2020, 8:05pm
Lade till verket Murder Makes Us Gay av Inez Oellrichs.
Medlem: Harry_Vincent | sep 27, 2020, 8:05pm
Redigerade seriens sortering; 571 ändringar. Läs mer här.
Medlem: Harry_Vincent | sep 27, 2020, 8:03pm
Medlem: Harry_Vincent | sep 27, 2020, 8:03pm
Lade till verket The Invisible Worm av Margaret Millar.
Medlem: Harry_Vincent | sep 27, 2020, 8:03pm
Medlem: Harry_Vincent | sep 27, 2020, 8:03pm
Medlem: Harry_Vincent | sep 27, 2020, 8:02pm
Medlem: Harry_Vincent | sep 27, 2020, 8:01pm
Medlem: Harry_Vincent | sep 27, 2020, 8:00pm
Redigerade seriens sortering; 565 ändringar. Läs mer här.
Medlem: Harry_Vincent | sep 27, 2020, 7:59pm
Medlem: Harry_Vincent | sep 27, 2020, 7:59pm
Medlem: Harry_Vincent | sep 27, 2020, 7:59pm
Medlem: Harry_Vincent | sep 27, 2020, 7:58pm
Lade till verket Keep Murder Quiet av Selwyn Jepson.
Medlem: Harry_Vincent | sep 27, 2020, 7:58pm
Lade till verket Envious Casca av Georgette Heyer.
Medlem: Harry_Vincent | sep 27, 2020, 7:57pm
Redigerade seriens sortering; 560 ändringar. Läs mer här.
Medlem: Harry_Vincent | sep 27, 2020, 7:56pm
Medlem: Harry_Vincent | sep 27, 2020, 7:56pm
Lade till verket Dead of Winter av Christopher Hale.
Medlem: Harry_Vincent | sep 27, 2020, 7:55pm
Lade till verket Death and Mary Dazill av Mary Fitt.
Medlem: Harry_Vincent | sep 27, 2020, 7:55pm
Redigerade seriens sortering; 557 ändringar. Läs mer här.
Medlem: Harry_Vincent | sep 27, 2020, 7:50pm
Lade till verket Dressed to Kill av Emma Lou Fetta.
Medlem: Harry_Vincent | sep 27, 2020, 7:50pm
Medlem: Harry_Vincent | sep 27, 2020, 7:49pm
Medlem: Harry_Vincent | sep 27, 2020, 7:48pm
Medlem: Harry_Vincent | sep 27, 2020, 7:48pm
Redigerade seriens sortering; 553 ändringar. Läs mer här.
Medlem: Harry_Vincent | sep 27, 2020, 7:47pm
Lade till verket A Toast to Tomorrow av Manning Coles.
Medlem: Harry_Vincent | sep 27, 2020, 7:47pm
Lade till verket Green Shiver av Clyde B. Clason.
Medlem: Harry_Vincent | sep 27, 2020, 7:46pm
Lade till verket Death takes a flat av Miles Burton.
Medlem: Harry_Vincent | sep 27, 2020, 7:45pm
Medlem: Harry_Vincent | sep 27, 2020, 7:45pm
Redigerade seriens sortering; 549 ändringar. Läs mer här.
Medlem: Harry_Vincent | sep 27, 2020, 7:44pm
Medlem: Harry_Vincent | sep 27, 2020, 7:44pm
Lade till verket The smiling corpse av Hilea Bailey.
Medlem: Harry_Vincent | sep 27, 2020, 7:42pm
Lade till verket Orphan Ann av H. C. Bailey.
Medlem: Harry_Vincent | sep 27, 2020, 7:42pm
Lade till verket The Bishop's Crime av H. C. Bailey.
Medlem: Harry_Vincent | sep 27, 2020, 7:42pm
Lade till verket Red is for Killing av George Bagby.
Medlem: Harry_Vincent | sep 27, 2020, 7:41pm
Lade till verket Here Comes the Corpse av George Bagby.
Medlem: Harry_Vincent | sep 27, 2020, 7:41pm
Medlem: Harry_Vincent | sep 27, 2020, 7:40pm

september 9, 2020

Redigerade seriens sortering; 542 ändringar. Läs mer här.
Medlem: Harry_Vincent | sep 9, 2020, 11:00pm
Lade till verket Syndapengar av Margery Allingham.
Medlem: Harry_Vincent | sep 9, 2020, 10:59pm
Medlem: Harry_Vincent | sep 9, 2020, 10:58pm
Medlem: Harry_Vincent | sep 9, 2020, 10:58pm
Medlem: Harry_Vincent | sep 9, 2020, 10:57pm
Medlem: Harry_Vincent | sep 9, 2020, 10:57pm
Lade till verket Turn of the Table av Jonathan Stagge.
Medlem: Harry_Vincent | sep 9, 2020, 10:56pm
Lade till verket The Whispering Cup av Mabel Seeley.
Medlem: Harry_Vincent | sep 9, 2020, 10:55pm
Medlem: Harry_Vincent | sep 9, 2020, 10:55pm
Medlem: Harry_Vincent | sep 9, 2020, 10:54pm
Ändrade sorteringsetiketten för Murder in Miniatures av Sam Merwin Jr. till "1940.34."
Medlem: Harry_Vincent | sep 9, 2020, 10:53pm
Redigerade seriens sortering; 533 ändringar. Läs mer här.
Medlem: Harry_Vincent | sep 9, 2020, 10:53pm
Medlem: Harry_Vincent | sep 9, 2020, 10:52pm
Medlem: Harry_Vincent | sep 9, 2020, 10:51pm
Lade till verket Verdict of Twelve av Raymond Postgate.
Medlem: Harry_Vincent | sep 9, 2020, 10:50pm
Medlem: Harry_Vincent | sep 9, 2020, 10:49pm
Lade till verket The Golden Dress av Ione Montgomery.
Medlem: Harry_Vincent | sep 9, 2020, 10:48pm
Medlem: Harry_Vincent | sep 9, 2020, 10:47pm
Lade till verket 69 Diamonds av Jeremy LORD.
Medlem: Harry_Vincent | sep 9, 2020, 10:46pm
Medlem: Harry_Vincent | sep 9, 2020, 10:46pm
Medlem: Harry_Vincent | sep 9, 2020, 10:45pm
Ändrade sorteringsetiketten för Murder on the Face of It av Emma Lou Fetta till "1940.23."
Medlem: Harry_Vincent | sep 9, 2020, 10:44pm
Redigerade seriens sortering; 524 ändringar. Läs mer här.
Medlem: Harry_Vincent | sep 9, 2020, 10:44pm
Medlem: Harry_Vincent | sep 9, 2020, 10:43pm
Medlem: Harry_Vincent | sep 9, 2020, 10:43pm
Lade till verket Holiday Homicide av Rufus King.
Medlem: Harry_Vincent | sep 9, 2020, 10:42pm
Lade till verket Old Mrs Fitzgerald av Anne Hocking.
Medlem: Harry_Vincent | sep 9, 2020, 10:42pm
Medlem: Harry_Vincent | sep 9, 2020, 10:41pm
Medlem: Harry_Vincent | sep 9, 2020, 10:40pm
Lade till verket Witch Wood av Christopher Hale.
Medlem: Harry_Vincent | sep 9, 2020, 10:40pm
Medlem: Harry_Vincent | sep 9, 2020, 10:39pm
Medlem: Harry_Vincent | sep 9, 2020, 10:38pm
Ändrade grupp för The Ruse of the Vanished Women av Val Henry Gielgud till "Core."
Medlem: Harry_Vincent | Implicit | sep 9, 2020, 10:36pm
Redigerade gruppering av serien.
Medlem: Harry_Vincent | sep 9, 2020, 10:36pm
Redigerade seriens sortering; 361 ändringar. Läs mer här.
Medlem: Harry_Vincent | sep 9, 2020, 10:36pm

juli 5, 2020

Redigerade seriens sortering; 516 ändringar. Läs mer här.
Medlem: Harry_Vincent | jul 5, 2020, 11:30pm
Lade till verket The Calloused Eye av Ethel H. Loban.
Medlem: Harry_Vincent | jul 5, 2020, 11:30pm

juni 30, 2020

Medlem: Harry_Vincent | jun 30, 2020, 10:41pm
Medlem: Harry_Vincent | jun 30, 2020, 10:41pm
Medlem: Harry_Vincent | jun 30, 2020, 10:41pm
Medlem: Harry_Vincent | jun 30, 2020, 10:40pm
Lade till verket Poison Jasmine av Clyde B. Clason.
Medlem: Harry_Vincent | jun 30, 2020, 10:39pm
Medlem: Harry_Vincent | jun 30, 2020, 10:38pm
Medlem: Harry_Vincent | jun 30, 2020, 10:35pm

juni 21, 2020

Redigerade seriens sortering; 508 ändringar. Läs mer här.
Medlem: Harry_Vincent | jun 21, 2020, 6:01pm
Lade till verket Mr. Westerby missing av Miles Burton.
Medlem: Harry_Vincent | jun 21, 2020, 6:01pm
Redigerade seriens sortering; 507 ändringar. Läs mer här.
Medlem: Harry_Vincent | jun 21, 2020, 6:00pm
Lade till verket Shadows Before av Dorothy Bowers.
Medlem: Harry_Vincent | jun 21, 2020, 5:59pm
Lade till verket Deed Without a Name av Dorothy Bowers.
Medlem: Harry_Vincent | jun 21, 2020, 5:59pm
Medlem: Harry_Vincent | jun 21, 2020, 5:58pm
Lade till verket Give thanks to death av Hilea Bailey.
Medlem: Harry_Vincent | jun 21, 2020, 5:57pm
Lade till verket Mr. Fortune Here av H. C. Bailey.
Medlem: Harry_Vincent | jun 21, 2020, 5:57pm
Lade till verket The Corpse Wore A Wig av George Bagby.
Medlem: Harry_Vincent | jun 21, 2020, 5:57pm
Lade till verket I don't like cats av Lindsay Anson.
Medlem: Harry_Vincent | jun 21, 2020, 5:56pm
Lade till verket Black Plumes av Margery Allingham.
Medlem: Harry_Vincent | jun 21, 2020, 5:56pm
Redigerade seriens sortering; 499 ändringar. Läs mer här.
Medlem: Harry_Vincent | jun 21, 2020, 5:54pm
Medlem: Harry_Vincent | jun 21, 2020, 5:54pm
Medlem: Harry_Vincent | jun 21, 2020, 5:54pm
Lade till verket The Crying Sisters av Mabel Seeley.
Medlem: Harry_Vincent | jun 21, 2020, 5:53pm
Medlem: Harry_Vincent | jun 21, 2020, 5:53pm
Medlem: Harry_Vincent | jun 21, 2020, 5:52pm
Lade till verket The Drums of Fu Manchu av Sax Rohmer.
Medlem: Harry_Vincent | jun 21, 2020, 5:52pm
Lade till verket Dead for a Ducat av Helen Reilly.
Medlem: Harry_Vincent | jun 21, 2020, 5:51pm
Medlem: Harry_Vincent | jun 21, 2020, 5:51pm
Redigerade seriens sortering; 491 ändringar. Läs mer här.
Medlem: Harry_Vincent | jun 21, 2020, 5:45pm
Medlem: Harry_Vincent | jun 21, 2020, 5:45pm
Lade till verket Death checks in av Stephen Ransome.
Medlem: Harry_Vincent | jun 21, 2020, 5:44pm
Medlem: Harry_Vincent | jun 21, 2020, 5:43pm
Redigerade seriens sortering; 53 ändringar. Läs mer här.
Medlem: Harry_Vincent | jun 21, 2020, 5:42pm
Redigerade seriens sortering; 53 ändringar. Läs mer här.
Medlem: Harry_Vincent | jun 21, 2020, 5:38pm
Redigerade seriens sortering; 488 ändringar. Läs mer här.
Medlem: Harry_Vincent | jun 21, 2020, 5:36pm
Lade till verket The Cat Saw Murder av D. B. Olsen.
Medlem: Harry_Vincent | jun 21, 2020, 5:36pm
Medlem: Harry_Vincent | jun 21, 2020, 5:35pm
Lade till verket The Black Gloves av Constance Little.
Medlem: Harry_Vincent | jun 21, 2020, 5:34pm
Lade till verket Red Gardenias av Jonathan Latimer.
Medlem: Harry_Vincent | jun 21, 2020, 5:34pm
Lade till verket Murder Masks Miami av Rufus King.
Medlem: Harry_Vincent | jun 21, 2020, 5:33pm
Lade till verket Murder al fresco av Jennifer Jones.
Medlem: Harry_Vincent | jun 21, 2020, 5:33pm
Lade till verket Dirge for a Dog av Jennifer Jones.
Medlem: Harry_Vincent | jun 21, 2020, 5:32pm
Lade till verket The nasty name murders av Royce Howes.
Medlem: Harry_Vincent | jun 21, 2020, 5:32pm
Medlem: Harry_Vincent | jun 21, 2020, 5:31pm
Redigerade grundläggande info. Läs mer här.
Medlem: Harry_Vincent | jun 21, 2020, 5:29pm

juni 20, 2020

Serier: John Piper
Redigerade seriens sortering; 19 ändringar. Läs mer här.
Medlem: Harry_Vincent | jun 20, 2020, 6:18pm
Serier: John Piper
Lade till verket Confession av Harry Carmichael.
Medlem: Harry_Vincent | jun 20, 2020, 6:18pm
Serier: John Piper
Lade till verket Alibi av Harry Carmichael.
Medlem: Harry_Vincent | jun 20, 2020, 6:18pm
Serier: John Piper
Medlem: Harry_Vincent | jun 20, 2020, 6:17pm
Serier: John Piper
Lade till verket The Seeds of Hate av Harry Carmichael.
Medlem: Harry_Vincent | jun 20, 2020, 6:17pm
Serier: John Piper
Redigerade seriens sortering; 15 ändringar. Läs mer här.
Medlem: Harry_Vincent | jun 20, 2020, 6:14pm
Serier: John Piper
Lade till verket Marked Man av Harry Carmichael.
Medlem: Harry_Vincent | jun 20, 2020, 6:14pm
Serier: John Piper
Lade till verket Or be he dead av Harry Carmichael.
Medlem: Harry_Vincent | jun 20, 2020, 6:13pm
Serier: John Piper
Medlem: Harry_Vincent | jun 20, 2020, 6:12pm
Serier: John Piper
Medlem: Harry_Vincent | jun 20, 2020, 6:12pm
Serier: John Piper
Lade till verket Into Thin Air av Harry Carmichael.
Medlem: Harry_Vincent | jun 20, 2020, 6:11pm
Serier: John Piper
Lade till verket Emergency Exit av Harry Carmichael.
Medlem: Harry_Vincent | jun 20, 2020, 6:11pm
Serier: John Piper
Redigerade seriens sortering; 8 ändringar. Läs mer här.
Medlem: Harry_Vincent | jun 20, 2020, 6:10pm
Serier: John Piper
Medlem: Harry_Vincent | jun 20, 2020, 6:10pm
Serier: John Piper
Lade till verket Justice Enough av Harry Carmichael.
Medlem: Harry_Vincent | jun 20, 2020, 6:07pm
Serier: John Piper
Lade till verket Money for Murder av Harry Carmichael.
Medlem: Harry_Vincent | jun 20, 2020, 6:07pm
Serier: John Piper
Lade till verket Noose for a Lady av Harry Carmichael.
Medlem: Harry_Vincent | jun 20, 2020, 6:07pm
Serier: John Piper
Lade till verket Why Kill Johnny? av Harry Carmichael.
Medlem: Harry_Vincent | jun 20, 2020, 6:06pm
Serier: John Piper
Lade till verket School for Murder av Harry Carmichael.
Medlem: Harry_Vincent | jun 20, 2020, 6:05pm
Serier: John Piper
Lade till verket Deadly Nightcap av Harry Carmichael.
Medlem: Harry_Vincent | jun 20, 2020, 6:05pm
Serier: John Piper
Medlem: Harry_Vincent | jun 20, 2020, 6:04pm
Serier: John Piper
Medlem: Harry_Vincent | jun 20, 2020, 6:03pm
Serier: John Piper
Lade till serien John Piper. Läs mer här.
Medlem: Harry_Vincent | jun 20, 2020, 6:02pm
Serier: John Piper
Lade till serienamnet "John Piper" (engelska).
Medlem: Harry_Vincent | Implicit | jun 20, 2020, 6:02pm

juni 17, 2020

Redigerade seriens sortering; 8 ändringar. Läs mer här.
Medlem: Harry_Vincent | jun 17, 2020, 7:21pm
Medlem: Harry_Vincent | jun 17, 2020, 7:21pm
Medlem: Harry_Vincent | jun 17, 2020, 7:19pm
Redigerade seriens sortering; 2 ändringar. Läs mer här.
Medlem: Harry_Vincent | jun 17, 2020, 4:57am
Lade till verket No Wind of Blame av Georgette Heyer.
Medlem: Harry_Vincent | jun 17, 2020, 4:57am
Redigerade seriens sortering; 2 ändringar. Läs mer här.
Medlem: Harry_Vincent | jun 17, 2020, 4:55am
Medlem: Harry_Vincent | jun 17, 2020, 4:55am
Lade till verket Murder on Display av Christopher Hale.
Medlem: Harry_Vincent | jun 17, 2020, 4:54am
Redigerade seriens sortering; 2 ändringar. Läs mer här.
Medlem: Harry_Vincent | jun 17, 2020, 4:53am
Medlem: Harry_Vincent | jun 17, 2020, 4:53am
Lade till verket Murder in Style av Emma Lou Fetta.
Medlem: Harry_Vincent | jun 17, 2020, 4:52am
Redigerade seriens sortering; 2 ändringar. Läs mer här.
Medlem: Harry_Vincent | jun 17, 2020, 4:50am
Lade till verket The Painted Mask av Margaret Erskine.
Medlem: Harry_Vincent | jun 17, 2020, 4:50am
Medlem: Harry_Vincent | jun 17, 2020, 4:49am
Redigerade seriens sortering; 2 ändringar. Läs mer här.
Medlem: Harry_Vincent | jun 17, 2020, 4:47am
Medlem: Harry_Vincent | jun 17, 2020, 4:47am
Medlem: Harry_Vincent | jun 17, 2020, 4:47am
Medlem: Harry_Vincent | jun 17, 2020, 4:46am
Medlem: Harry_Vincent | jun 17, 2020, 4:46am
Lade till verket Dragon's Cave av Clyde B. Clason.
Medlem: Harry_Vincent | jun 17, 2020, 4:45am
Medlem: Harry_Vincent | jun 17, 2020, 4:45am

juni 15, 2020

Redigerade seriens sortering; 2 ändringar. Läs mer här.
Medlem: Harry_Vincent | jun 15, 2020, 10:46pm
Medlem: Harry_Vincent | jun 15, 2020, 10:46pm
Medlem: Harry_Vincent | jun 15, 2020, 10:45pm
Medlem: Harry_Vincent | jun 15, 2020, 10:45pm
Redigerade seriens sortering; 2 ändringar. Läs mer här.
Medlem: Harry_Vincent | jun 15, 2020, 10:43pm
Lade till verket Mr. Clunk's text av H. C. Bailey.
Medlem: Harry_Vincent | jun 15, 2020, 10:43pm
Lade till verket The great game av H. C. Bailey.
Medlem: Harry_Vincent | jun 15, 2020, 10:43pm
Medlem: Harry_Vincent | jun 15, 2020, 10:42pm
Redigerade seriens sortering; 2 ändringar. Läs mer här.
Medlem: Harry_Vincent | jun 15, 2020, 10:41pm
Lade till verket Bird Walking Weather av George Bagby.
Medlem: Harry_Vincent | jun 15, 2020, 10:41pm
Lade till verket Even doctors die av Lindsay Anson.
Medlem: Harry_Vincent | jun 15, 2020, 10:41pm
Redigerade seriens sortering; 2 ändringar. Läs mer här.
Medlem: Harry_Vincent | jun 15, 2020, 10:34pm
Medlem: Harry_Vincent | jun 15, 2020, 10:34pm
Lade till verket Rope enough av John Stephen Strange.
Medlem: Harry_Vincent | jun 15, 2020, 10:32pm
Lade till verket Mord eller nåd? av Jonathan Stagge.
Medlem: Harry_Vincent | jun 15, 2020, 10:32pm
Lade till verket Väggarna lyssna av Mabel Seeley.
Medlem: Harry_Vincent | jun 15, 2020, 10:31pm
Medlem: Harry_Vincent | jun 15, 2020, 10:31pm
Redigerade seriens sortering; 2 ändringar. Läs mer här.
Medlem: Harry_Vincent | jun 15, 2020, 10:30pm
Lade till verket They Can't Hang Me av James Ronald.
Medlem: Harry_Vincent | jun 15, 2020, 10:29pm
Medlem: Harry_Vincent | jun 15, 2020, 10:29pm
Lade till verket Black light av Mrs. Baillie Reynolds.
Medlem: Harry_Vincent | jun 15, 2020, 10:29pm
Redigerade seriens sortering; 2 ändringar. Läs mer här.
Medlem: Harry_Vincent | jun 15, 2020, 10:28pm
Medlem: Harry_Vincent | jun 15, 2020, 10:28pm
Medlem: Harry_Vincent | jun 15, 2020, 10:27pm
Lade till verket Warrant for X av Philip MacDonald.
Medlem: Harry_Vincent | jun 15, 2020, 10:27pm
Redigerade seriens sortering; 2 ändringar. Läs mer här.
Medlem: Harry_Vincent | jun 15, 2020, 10:25pm
Medlem: Harry_Vincent | jun 15, 2020, 10:25pm
Medlem: Harry_Vincent | jun 15, 2020, 10:25pm
Redigerade seriens sortering; 2 ändringar. Läs mer här.
Medlem: Harry_Vincent | jun 15, 2020, 10:24pm
Medlem: Harry_Vincent | jun 15, 2020, 10:24pm
Medlem: Harry_Vincent | jun 15, 2020, 10:23pm
Medlem: Harry_Vincent | jun 15, 2020, 10:23pm
Medlem: Harry_Vincent | jun 15, 2020, 10:22pm

juni 12, 2020

Redigerade seriens sortering; 2 ändringar. Läs mer här.
Medlem: Harry_Vincent | jun 12, 2020, 11:20pm
Medlem: Harry_Vincent | jun 12, 2020, 11:20pm
Lade till verket Murder at Maneuvers av Royce Howes.
Medlem: Harry_Vincent | jun 12, 2020, 11:19pm
Lade till verket Mord utan vapen av Georgette Heyer.
Medlem: Harry_Vincent | jun 12, 2020, 11:18pm
Redigerade seriens sortering; 2 ändringar. Läs mer här.
Medlem: Harry_Vincent | jun 12, 2020, 11:18pm
Medlem: Harry_Vincent | jun 12, 2020, 11:18pm
Medlem: Harry_Vincent | jun 12, 2020, 11:17pm
Medlem: Harry_Vincent | jun 12, 2020, 11:16pm
Redigerade seriens sortering; 2 ändringar. Läs mer här.
Medlem: Harry_Vincent | jun 12, 2020, 11:16pm
Medlem: Harry_Vincent | jun 12, 2020, 11:16pm
Medlem: Harry_Vincent | jun 12, 2020, 11:15pm
Lade till verket Nine days' panic av Reginald Davis.
Medlem: Harry_Vincent | jun 12, 2020, 11:14pm
Medlem: Harry_Vincent | jun 12, 2020, 11:13pm
Lade till verket The Whispering Ear av Clyde B. Clason.
Medlem: Harry_Vincent | jun 12, 2020, 11:12pm
Medlem: Harry_Vincent | jun 12, 2020, 11:12pm
Redigerade seriens sortering; 2 ändringar. Läs mer här.
Medlem: Harry_Vincent | jun 12, 2020, 11:11pm
Lade till verket Prelude for War av Leslie Charteris.
Medlem: Harry_Vincent | jun 12, 2020, 11:11pm
Medlem: Harry_Vincent | jun 12, 2020, 11:10pm
Lade till verket Dog eat dog av Whitman Chambers.
Medlem: Harry_Vincent | jun 12, 2020, 11:10pm
Lade till verket The Platinum cat av Miles Burton.
Medlem: Harry_Vincent | jun 12, 2020, 11:09pm
Redigerade seriens sortering; 2 ändringar. Läs mer här.
Medlem: Harry_Vincent | jun 12, 2020, 11:08pm
Medlem: Harry_Vincent | jun 12, 2020, 11:08pm
Medlem: Harry_Vincent | jun 12, 2020, 11:08pm
Medlem: Harry_Vincent | jun 12, 2020, 11:07pm
Redigerade seriens sortering; 2 ändringar. Läs mer här.
Medlem: Harry_Vincent | jun 12, 2020, 11:06pm
Lade till verket Not To Be Taken av Anthony Berkeley.
Medlem: Harry_Vincent | jun 12, 2020, 11:06pm
Lade till verket This is Mr. Fortune av H. C. Bailey.
Medlem: Harry_Vincent | jun 12, 2020, 11:06pm
Lade till verket Murder on the Nose av George Bagby.
Medlem: Harry_Vincent | jun 12, 2020, 11:05pm
Lade till verket The Cock's Tail Murder av Hugh Austin.
Medlem: Harry_Vincent | jun 12, 2020, 11:05pm
Redigerade seriens sortering; 3 ändringar. Läs mer här.
Medlem: Harry_Vincent | jun 12, 2020, 11:04pm
Lade till verket A Murder Is Arranged av Basil Thomson.
Medlem: Harry_Vincent | jun 12, 2020, 11:03pm
Redigerade seriens sortering; 1 ändring. Läs mer här.
Medlem: Harry_Vincent | jun 12, 2020, 11:00pm
Medlem: Harry_Vincent | jun 12, 2020, 11:00pm
Medlem: Harry_Vincent | jun 12, 2020, 11:00pm
Lade till verket The Dogs Do Bark av Jonathan Stagge.
Medlem: Harry_Vincent | jun 12, 2020, 10:59pm
Redigerade seriens sortering; 1 ändring. Läs mer här.
Medlem: Harry_Vincent | jun 12, 2020, 10:58pm
Medlem: Harry_Vincent | jun 12, 2020, 10:58pm
Medlem: Harry_Vincent | jun 12, 2020, 10:58pm
Medlem: Harry_Vincent | jun 12, 2020, 10:57pm
Medlem: Harry_Vincent | jun 12, 2020, 10:57pm
Medlem: Harry_Vincent | jun 12, 2020, 10:56pm
Lade till verket Omit Flowers av Stuart Palmer.
Medlem: Harry_Vincent | jun 12, 2020, 10:56pm

juni 10, 2020

Redigerade seriens sortering; 1 ändring. Läs mer här.
Medlem: Harry_Vincent | jun 10, 2020, 11:31pm
Lade till verket Challenge av Sapper.
Medlem: Harry_Vincent | jun 10, 2020, 11:30pm
Medlem: Harry_Vincent | jun 10, 2020, 11:30pm
Medlem: Harry_Vincent | jun 10, 2020, 11:30pm
Lade till verket Crime of Violence av Rufus King.
Medlem: Harry_Vincent | jun 10, 2020, 11:29pm
Medlem: Harry_Vincent | jun 10, 2020, 11:29pm
Redigerade seriens sortering; 4 ändringar. Läs mer här.
Medlem: Harry_Vincent | jun 10, 2020, 11:28pm
Redigerade seriens sortering; 4 ändringar. Läs mer här.
Medlem: Harry_Vincent | jun 10, 2020, 11:25pm
Medlem: Harry_Vincent | jun 10, 2020, 11:25pm
Lade till verket The Last Express av Baynard Kendrick.
Medlem: Harry_Vincent | jun 10, 2020, 11:24pm
Medlem: Harry_Vincent | jun 10, 2020, 11:24pm
Redigerade seriens sortering; 1 ändring. Läs mer här.
Medlem: Harry_Vincent | jun 10, 2020, 11:23pm
Redigerade seriens sortering; 1 ändring. Läs mer här.
Medlem: Harry_Vincent | jun 10, 2020, 11:23pm
Lade till verket Death Dupes a Lady av Royce Howes.
Medlem: Harry_Vincent | jun 10, 2020, 11:23pm
Medlem: Harry_Vincent | jun 10, 2020, 11:22pm
Medlem: Harry_Vincent | jun 10, 2020, 11:21pm
Redigerade seriens sortering; 1 ändring. Läs mer här.
Medlem: Harry_Vincent | jun 10, 2020, 11:19pm
Medlem: Harry_Vincent | jun 10, 2020, 11:19pm
Lade till verket Stormy Night av Christopher Hale.
Medlem: Harry_Vincent | jun 10, 2020, 11:18pm
Lade till verket Ghost River av Christopher Hale.
Medlem: Harry_Vincent | jun 10, 2020, 11:18pm
Redigerade seriens sortering; 394 ändringar. Läs mer här.
Medlem: Harry_Vincent | jun 10, 2020, 11:17pm
Redigerade seriens sortering; 1 ändring. Läs mer här.
Medlem: Harry_Vincent | jun 10, 2020, 11:14pm
Redigerade seriens sortering; 393 ändringar. Läs mer här.
Medlem: Harry_Vincent | jun 10, 2020, 11:14pm
Redigerade seriens sortering; 2 ändringar. Läs mer här.
Medlem: Harry_Vincent | jun 10, 2020, 11:13pm
Medlem: Harry_Vincent | jun 10, 2020, 11:13pm
Lade till verket While Murder Waits av John Estevan.
Medlem: Harry_Vincent | jun 10, 2020, 11:12pm
Lade till verket Murder at Leisure av James G. Edwards.
Medlem: Harry_Vincent | jun 10, 2020, 11:12pm
Lade till verket The Pattern av Mignon G. Eberhart.
Medlem: Harry_Vincent | jun 10, 2020, 11:10pm
Redigerade seriens sortering; 1 ändring. Läs mer här.
Medlem: Harry_Vincent | jun 10, 2020, 11:09pm
Medlem: Harry_Vincent | jun 10, 2020, 11:09pm
Lade till verket The Last Trumpet av Todd Downing.
Medlem: Harry_Vincent | jun 10, 2020, 11:09pm
Redigerade seriens sortering; 1 ändring. Läs mer här.
Medlem: Harry_Vincent | jun 10, 2020, 11:08pm
Medlem: Harry_Vincent | jun 10, 2020, 11:08pm
Medlem: Harry_Vincent | jun 10, 2020, 11:07pm
Medlem: Harry_Vincent | jun 10, 2020, 11:06pm
Lade till verket The Cabana Murders av Joel Y. Dane.
Medlem: Harry_Vincent | jun 10, 2020, 11:06pm
Redigerade seriens sortering; 1 ändring. Läs mer här.
Medlem: Harry_Vincent | jun 10, 2020, 11:05pm
Medlem: Harry_Vincent | jun 10, 2020, 11:05pm
Lade till verket The Purple Parrot av Clyde B. Clason.
Medlem: Harry_Vincent | jun 10, 2020, 11:04pm
Lade till verket Blind Drifts av Clyde B. Clason.
Medlem: Harry_Vincent | jun 10, 2020, 11:04pm
Medlem: Harry_Vincent | jun 10, 2020, 11:03pm
Lade till verket The Ace of Knaves av Leslie Charteris.
Medlem: Harry_Vincent | jun 10, 2020, 11:03pm
Medlem: Harry_Vincent | jun 10, 2020, 11:02pm
Lade till verket Death at the club av Miles Burton.
Medlem: Harry_Vincent | jun 10, 2020, 11:01pm
Redigerade seriens sortering; 1 ändring. Läs mer här.
Medlem: Harry_Vincent | jun 10, 2020, 10:58pm
Medlem: Harry_Vincent | jun 10, 2020, 10:58pm
Medlem: Harry_Vincent | jun 10, 2020, 10:58pm
Medlem: Harry_Vincent | jun 10, 2020, 10:57pm
Medlem: Harry_Vincent | jun 10, 2020, 10:57pm

juni 9, 2020

Serier: Mark Preston
Redigerade seriens sortering; 6 ändringar. Läs mer här.
Medlem: Harry_Vincent | jun 9, 2020, 7:26pm
Serier: Mark Preston
Medlem: Harry_Vincent | jun 9, 2020, 7:24pm
Serier: Mark Preston
Medlem: Harry_Vincent | jun 9, 2020, 7:22pm
Serier: Mark Preston
Lade till verket Dames Can Be Deadly av Peter Chambers.
Medlem: Harry_Vincent | jun 9, 2020, 7:20pm
Serier: Mark Preston
Redigerade seriens sortering; 4 ändringar. Läs mer här.
Medlem: Harry_Vincent | jun 9, 2020, 7:17pm
Serier: Mark Preston
Medlem: Harry_Vincent | jun 9, 2020, 7:16pm
Serier: Mark Preston
Lade till verket Deep Blue Cradle av Peter Chambers.
Medlem: Harry_Vincent | jun 9, 2020, 7:15pm
Serier: Mark Preston
Medlem: Harry_Vincent | jun 9, 2020, 7:15pm
Serier: Mark Preston
Redigerade seriens sortering; 4 ändringar. Läs mer här.
Medlem: Harry_Vincent | jun 9, 2020, 7:04pm
Serier: Mark Preston
Medlem: Harry_Vincent | jun 9, 2020, 7:04pm
Serier: Mark Preston
Medlem: Harry_Vincent | jun 9, 2020, 7:02pm
Serier: Mark Preston
Medlem: Harry_Vincent | jun 9, 2020, 7:01pm
Serier: Mark Preston
Redigerade seriens sortering; 8 ändringar. Läs mer här.
Medlem: Harry_Vincent | jun 9, 2020, 7:00pm
Serier: Mark Preston
Medlem: Harry_Vincent | jun 9, 2020, 6:59pm
Serier: Mark Preston
Medlem: Harry_Vincent | jun 9, 2020, 6:59pm
Serier: Mark Preston
Medlem: Harry_Vincent | jun 9, 2020, 6:57pm
Serier: Mark Preston
Lade till verket This'll Kill You av Peter Chambers.
Medlem: Harry_Vincent | jun 9, 2020, 6:56pm
Serier: Mark Preston
Medlem: Harry_Vincent | jun 9, 2020, 6:55pm
Serier: Mark Preston
Lade till verket Down-Beat Kill av Peter Chambers.
Medlem: Harry_Vincent | jun 9, 2020, 6:55pm
Serier: Mark Preston
Medlem: Harry_Vincent | jun 9, 2020, 6:54pm
Serier: Mark Preston
Medlem: Harry_Vincent | jun 9, 2020, 6:51pm

juni 7, 2020

Ändrade grupp för The Ruse of the Vanished Women av Val Henry Gielgud till "."
Medlem: Harry_Vincent | Implicit | jun 7, 2020, 8:46pm
Redigerade gruppering av serien.
Medlem: Harry_Vincent | jun 7, 2020, 8:46pm
Redigerade seriens sortering; 1 ändring. Läs mer här.
Medlem: Harry_Vincent | jun 7, 2020, 8:46pm
Medlem: Harry_Vincent | jun 7, 2020, 8:46pm
Medlem: Harry_Vincent | jun 7, 2020, 8:46pm
Lade till verket Murder in Fiji av John W. Vandercook.
Medlem: Harry_Vincent | jun 7, 2020, 8:45pm
Medlem: Harry_Vincent | jun 7, 2020, 8:45pm
Lade till verket The Dartmoor Enigma av Basil Thomson.
Medlem: Harry_Vincent | jun 7, 2020, 8:44pm
Medlem: Harry_Vincent | jun 7, 2020, 8:44pm
Ändrade grupp för The Ruse of the Vanished Women av Val Henry Gielgud till "."
Medlem: Harry_Vincent | Implicit | jun 7, 2020, 8:43pm
Redigerade gruppering av serien.
Medlem: Harry_Vincent | jun 7, 2020, 8:43pm
Redigerade seriens sortering; 1 ändring. Läs mer här.
Medlem: Harry_Vincent | jun 7, 2020, 8:43pm
Medlem: Harry_Vincent | jun 7, 2020, 8:42pm
Medlem: Harry_Vincent | jun 7, 2020, 8:42pm
Medlem: Harry_Vincent | jun 7, 2020, 8:41pm
Lade till verket President Fu Manchu av Sax Rohmer.
Medlem: Harry_Vincent | jun 7, 2020, 8:41pm
Medlem: Harry_Vincent | jun 7, 2020, 8:40pm
Lade till verket Mr. Smith's Hat av Helen Reilly.
Medlem: Harry_Vincent | jun 7, 2020, 8:40pm
Lade till verket Dead Man Control av Helen Reilly.
Medlem: Harry_Vincent | jun 7, 2020, 8:39pm
Medlem: Harry_Vincent | jun 7, 2020, 8:39pm
Medlem: Harry_Vincent | jun 7, 2020, 8:38pm
Ändrade grupp för The Ruse of the Vanished Women av Val Henry Gielgud till "."
Medlem: Harry_Vincent | Implicit | jun 7, 2020, 8:37pm
Redigerade gruppering av serien.
Medlem: Harry_Vincent | jun 7, 2020, 8:37pm
Redigerade seriens sortering; 1 ändring. Läs mer här.
Medlem: Harry_Vincent | jun 7, 2020, 8:37pm
Medlem: Harry_Vincent | jun 7, 2020, 8:36pm
Lade till verket A Frame for Murder av Kirke Mechem.
Medlem: Harry_Vincent | jun 7, 2020, 8:36pm
Medlem: Harry_Vincent | jun 7, 2020, 8:35pm
Medlem: Harry_Vincent | jun 7, 2020, 8:34pm
Medlem: Harry_Vincent | jun 7, 2020, 8:30pm
Ändrade grupp för The Ruse of the Vanished Women av Val Henry Gielgud till "."
Medlem: Harry_Vincent | Implicit | jun 7, 2020, 8:28pm
Redigerade gruppering av serien.
Medlem: Harry_Vincent | jun 7, 2020, 8:28pm
Redigerade seriens sortering; 1 ändring. Läs mer här.
Medlem: Harry_Vincent | jun 7, 2020, 8:28pm
Medlem: Harry_Vincent | jun 7, 2020, 8:27pm
Lade till verket The Callao Clue (1936) av Royce Howes.
Medlem: Harry_Vincent | jun 7, 2020, 8:26pm
Ändrade grupp för The Ruse of the Vanished Women av Val Henry Gielgud till "."
Medlem: Harry_Vincent | Implicit | jun 7, 2020, 8:24pm
Redigerade gruppering av serien.
Medlem: Harry_Vincent | jun 7, 2020, 8:24pm
Redigerade seriens sortering; 1 ändring. Läs mer här.
Medlem: Harry_Vincent | jun 7, 2020, 8:24pm
Medlem: Harry_Vincent | jun 7, 2020, 8:24pm
Medlem: Harry_Vincent | jun 7, 2020, 8:23pm
Medlem: Harry_Vincent | jun 7, 2020, 8:22pm
Lade till verket In Memory of Murder av Dean Hawkins.
Medlem: Harry_Vincent | jun 7, 2020, 8:18pm
Ändrade grupp för The Ruse of the Vanished Women av Val Henry Gielgud till "."
Medlem: Harry_Vincent | Implicit | jun 7, 2020, 8:17pm
Redigerade gruppering av serien.
Medlem: Harry_Vincent | jun 7, 2020, 8:17pm
Redigerade seriens sortering; 1 ändring. Läs mer här.
Medlem: Harry_Vincent | jun 7, 2020, 8:17pm
Medlem: Harry_Vincent | jun 7, 2020, 8:15pm
Ändrade grupp för The Ruse of the Vanished Women av Val Henry Gielgud till "."
Medlem: Harry_Vincent | Implicit | jun 7, 2020, 8:13pm
Redigerade gruppering av serien.
Medlem: Harry_Vincent | jun 7, 2020, 8:13pm
Redigerade seriens sortering; 1 ändring. Läs mer här.
Medlem: Harry_Vincent | jun 7, 2020, 8:13pm
Medlem: Harry_Vincent | jun 7, 2020, 8:13pm
Medlem: Harry_Vincent | jun 7, 2020, 8:13pm
Medlem: Harry_Vincent | jun 7, 2020, 8:11pm
Lade till verket The Crowing Hen av Reginald Davis.
Medlem: Harry_Vincent | jun 7, 2020, 8:11pm
Ändrade grupp för The Ruse of the Vanished Women av Val Henry Gielgud till "."
Medlem: Harry_Vincent | Implicit | jun 7, 2020, 8:08pm
Redigerade gruppering av serien.
Medlem: Harry_Vincent | jun 7, 2020, 8:08pm
Redigerade seriens sortering; 1 ändring. Läs mer här.
Medlem: Harry_Vincent | jun 7, 2020, 8:08pm
Lade till verket Scandal at School av G. D. H. Cole.
Medlem: Harry_Vincent | jun 7, 2020, 8:08pm
Medlem: Harry_Vincent | jun 7, 2020, 8:08pm
Ändrade grupp för The Ruse of the Vanished Women av Val Henry Gielgud till "."
Medlem: Harry_Vincent | Implicit | jun 7, 2020, 8:06pm
Redigerade gruppering av serien.
Medlem: Harry_Vincent | jun 7, 2020, 8:06pm
Redigerade seriens sortering; 340 ändringar. Läs mer här.
Medlem: Harry_Vincent | jun 7, 2020, 8:06pm
Lade till verket Fifth Tumbler av Clyde B. Clason.
Medlem: Harry_Vincent | jun 7, 2020, 8:04pm
Lade till verket The Death Angel av Clyde B. Clason.
Medlem: Harry_Vincent | jun 7, 2020, 8:04pm
Ändrade grupp för The Ruse of the Vanished Women av Val Henry Gielgud till "."
Medlem: Harry_Vincent | Implicit | jun 7, 2020, 8:03pm
Redigerade gruppering av serien.
Medlem: Harry_Vincent | jun 7, 2020, 8:03pm
Redigerade seriens sortering; 1 ändring. Läs mer här.
Medlem: Harry_Vincent | jun 7, 2020, 8:03pm
Medlem: Harry_Vincent | jun 7, 2020, 8:03pm
Medlem: Harry_Vincent | jun 7, 2020, 8:01pm
Ändrade grupp för The Ruse of the Vanished Women av Val Henry Gielgud till "."
Medlem: Harry_Vincent | Implicit | jun 7, 2020, 7:59pm
Redigerade gruppering av serien.
Medlem: Harry_Vincent | jun 7, 2020, 7:59pm
Redigerade seriens sortering; 1 ändring. Läs mer här.
Medlem: Harry_Vincent | jun 7, 2020, 7:59pm
Lade till verket Death In The Tunnel av Miles Burton.
Medlem: Harry_Vincent | jun 7, 2020, 7:59pm
Ändrade grupp för The Ruse of the Vanished Women av Val Henry Gielgud till "."
Medlem: Harry_Vincent | Implicit | jun 7, 2020, 7:54pm
Redigerade gruppering av serien.
Medlem: Harry_Vincent | jun 7, 2020, 7:54pm
Redigerade seriens sortering; 1 ändring. Läs mer här.
Medlem: Harry_Vincent | jun 7, 2020, 7:54pm
Lade till verket The gray man walks av Henry Bellamann.
Medlem: Harry_Vincent | jun 7, 2020, 7:54pm
Medlem: Harry_Vincent | jun 7, 2020, 7:53pm
Lade till verket Murder of a Matriarch av Hugh Austin.
Medlem: Harry_Vincent | jun 7, 2020, 7:52pm
Medlem: Harry_Vincent | jun 7, 2020, 7:48pm
Ändrade grupp för The Ruse of the Vanished Women av Val Henry Gielgud till "."
Medlem: Harry_Vincent | Implicit | jun 7, 2020, 7:46pm
Redigerade gruppering av serien.
Medlem: Harry_Vincent | jun 7, 2020, 7:46pm
Redigerade seriens sortering; 1 ändring. Läs mer här.
Medlem: Harry_Vincent | jun 7, 2020, 7:46pm
Medlem: Harry_Vincent | jun 7, 2020, 7:46pm
Medlem: Harry_Vincent | jun 7, 2020, 7:45pm
Lade till verket Wax av Ethel Lina White.
Medlem: Harry_Vincent | jun 7, 2020, 7:45pm
Medlem: Harry_Vincent | jun 7, 2020, 7:44pm
Medlem: Harry_Vincent | jun 7, 2020, 7:43pm
Ändrade grupp för The Ruse of the Vanished Women av Val Henry Gielgud till "."
Medlem: Harry_Vincent | Implicit | jun 7, 2020, 7:41pm
Redigerade gruppering av serien.
Medlem: Harry_Vincent | jun 7, 2020, 7:41pm
Redigerade seriens sortering; 1 ändring. Läs mer här.
Medlem: Harry_Vincent | jun 7, 2020, 7:41pm
Medlem: Harry_Vincent | jun 7, 2020, 7:41pm
Medlem: Harry_Vincent | jun 7, 2020, 7:39pm
Medlem: Harry_Vincent | jun 7, 2020, 7:39pm
Medlem: Harry_Vincent | jun 7, 2020, 7:38pm
Medlem: Harry_Vincent | jun 7, 2020, 7:38pm
Lade till verket The bat flies low av Sax Rohmer.
Medlem: Harry_Vincent | jun 7, 2020, 7:37pm
Medlem: Harry_Vincent | jun 7, 2020, 7:36pm
Ändrade grupp för The Ruse of the Vanished Women av Val Henry Gielgud till "."
Medlem: Harry_Vincent | Implicit | jun 7, 2020, 7:35pm
Redigerade gruppering av serien.
Medlem: Harry_Vincent | jun 7, 2020, 7:35pm
Redigerade seriens sortering; 319 ändringar. Läs mer här.
Medlem: Harry_Vincent | jun 7, 2020, 7:35pm
Ändrade grupp för The Ruse of the Vanished Women av Val Henry Gielgud till "."
Medlem: Harry_Vincent | Implicit | jun 7, 2020, 7:32pm
Redigerade gruppering av serien.
Medlem: Harry_Vincent | jun 7, 2020, 7:32pm
Redigerade seriens sortering; 1 ändring. Läs mer här.
Medlem: Harry_Vincent | jun 7, 2020, 7:32pm
Ändrade grupp för The Ruse of the Vanished Women av Val Henry Gielgud till "."
Medlem: Harry_Vincent | Implicit | jun 7, 2020, 7:31pm
Redigerade gruppering av serien.
Medlem: Harry_Vincent | jun 7, 2020, 7:31pm
Redigerade seriens sortering; 1 ändring. Läs mer här.
Medlem: Harry_Vincent | jun 7, 2020, 7:31pm
Ändrade grupp för The Ruse of the Vanished Women av Val Henry Gielgud till "."
Medlem: Harry_Vincent | Implicit | jun 7, 2020, 7:31pm
Redigerade gruppering av serien.
Medlem: Harry_Vincent | jun 7, 2020, 7:31pm
Redigerade seriens sortering; 48 ändringar. Läs mer här.
Medlem: Harry_Vincent | jun 7, 2020, 7:31pm
Medlem: Harry_Vincent | jun 7, 2020, 7:30pm

juni 3, 2020

Medlem: Harry_Vincent | jun 3, 2020, 11:34pm
Lade till verket Bulldog Drummond at Bay av Sapper.
Medlem: Harry_Vincent | jun 3, 2020, 11:33pm
Lade till verket Daylight Murder av Paul McGuire.
Medlem: Harry_Vincent | jun 3, 2020, 11:32pm
Medlem: Harry_Vincent | jun 3, 2020, 11:32pm
Medlem: Harry_Vincent | jun 3, 2020, 11:30pm
Medlem: Harry_Vincent | jun 3, 2020, 11:30pm
Lade till verket Rogues' Holiday av Maxwell March.
Medlem: Harry_Vincent | jun 3, 2020, 11:27pm
Redigerade seriens sortering; 311 ändringar. Läs mer här.
Medlem: Harry_Vincent | jun 3, 2020, 11:26pm
Medlem: Harry_Vincent | jun 3, 2020, 11:23pm
Medlem: Harry_Vincent | jun 3, 2020, 11:23pm
Medlem: Harry_Vincent | jun 3, 2020, 11:22pm
Medlem: Harry_Vincent | jun 3, 2020, 11:22pm
Medlem: Harry_Vincent | jun 3, 2020, 11:21pm
Lade till verket Death on the bridge av Royce Howes.
Medlem: Harry_Vincent | jun 3, 2020, 11:15pm
Medlem: Harry_Vincent | jun 3, 2020, 11:15pm
Medlem: Harry_Vincent | jun 3, 2020, 11:14pm
Lade till verket By Night at Dinsmore av John Esteven.
Medlem: Harry_Vincent | jun 3, 2020, 11:13pm
Medlem: Harry_Vincent | jun 3, 2020, 11:12pm
Medlem: Harry_Vincent | jun 3, 2020, 11:11pm
Lade till verket Vultures in the sky av Todd Downing.
Medlem: Harry_Vincent | jun 3, 2020, 11:11pm
Medlem: Harry_Vincent | jun 3, 2020, 11:10pm
Lade till verket Terror at Compass Lake av Tech Davis.
Medlem: Harry_Vincent | jun 3, 2020, 11:09pm
Lade till verket Dr. Tancred Begins av G. D. H. Cole.
Medlem: Harry_Vincent | jun 3, 2020, 11:09pm
Lade till verket Big Business Murder av G. D. H. Cole.
Medlem: Harry_Vincent | jun 3, 2020, 11:07pm
Lade till verket The Saint Goes On av Leslie Charteris.
Medlem: Harry_Vincent | jun 3, 2020, 11:04pm
Medlem: Harry_Vincent | jun 3, 2020, 11:03pm
Medlem: Harry_Vincent | jun 3, 2020, 11:02pm
Medlem: Harry_Vincent | jun 3, 2020, 11:01pm
Medlem: Harry_Vincent | jun 3, 2020, 11:00pm
Lade till verket Mr. Fortune Objects av H. C. Bailey.
Medlem: Harry_Vincent | jun 3, 2020, 11:00pm
Lade till verket Murder in Triplicate av Hugh Austin.
Medlem: Harry_Vincent | jun 3, 2020, 10:57pm
Lade till verket It Couldn't Be Murder av Hugh Austin.
Medlem: Harry_Vincent | jun 3, 2020, 8:04pm
Medlem: Harry_Vincent | jun 3, 2020, 8:03pm
Redigerade seriens sortering; 2 ändringar. Läs mer här.
Medlem: Harry_Vincent | jun 3, 2020, 8:02pm
Medlem: Harry_Vincent | jun 3, 2020, 8:01pm
Medlem: Harry_Vincent | jun 3, 2020, 7:53pm
Medlem: Harry_Vincent | jun 3, 2020, 7:42pm
Medlem: Harry_Vincent | jun 3, 2020, 7:42pm
Medlem: Harry_Vincent | jun 3, 2020, 7:40pm
Lade till verket The Trail Of Fu Manchu av Sax Rohmer.
Medlem: Harry_Vincent | jun 3, 2020, 7:40pm
Medlem: Harry_Vincent | jun 3, 2020, 7:39pm
Lade till verket The Line Up av Helen Reilly.
Medlem: Harry_Vincent | jun 3, 2020, 7:37pm
Lade till verket Journey Downstairs av R. Philmore.
Medlem: Harry_Vincent | jun 3, 2020, 7:37pm
Medlem: Harry_Vincent | jun 3, 2020, 7:36pm
Lade till verket Creep, Shadow! av Abraham Merritt.
Medlem: Harry_Vincent | jun 3, 2020, 7:36pm
Lade till verket The Dodd Cases av Kenneth Livingston.
Medlem: Harry_Vincent | jun 3, 2020, 7:35pm
Medlem: Harry_Vincent | jun 3, 2020, 7:33pm
Medlem: Harry_Vincent | jun 3, 2020, 7:33pm
Lade till verket The Sinister Shadow av Henry Holt.
Medlem: Harry_Vincent | jun 3, 2020, 7:32pm
Medlem: Harry_Vincent | jun 3, 2020, 7:29pm
Medlem: Harry_Vincent | jun 3, 2020, 7:28pm
Medlem: Harry_Vincent | jun 3, 2020, 7:28pm
Lade till verket The Cat Screams av Todd Downing.
Medlem: Harry_Vincent | jun 3, 2020, 7:27pm
Medlem: Harry_Vincent | jun 3, 2020, 7:26pm
Medlem: Harry_Vincent | jun 3, 2020, 7:25pm
Lade till verket Death in the Quarry av G. D. H. Cole.
Medlem: Harry_Vincent | jun 3, 2020, 7:23pm
Lade till verket Boodle av Leslie Charteris.
Medlem: Harry_Vincent | jun 3, 2020, 7:21pm
Medlem: Harry_Vincent | jun 3, 2020, 7:19pm
Medlem: Harry_Vincent | jun 3, 2020, 7:15pm
Lade till verket Plan XVI av Douglas G. Browne.
Medlem: Harry_Vincent | jun 3, 2020, 7:14pm
Lade till verket Panic Party av Anthony Berkeley.
Medlem: Harry_Vincent | jun 3, 2020, 7:13pm
Lade till verket The Eyes of Death av John Bentley.
Medlem: Harry_Vincent | jun 3, 2020, 6:57pm
Lade till verket Shadow on the Wall av H. C. Bailey.
Medlem: Harry_Vincent | jun 3, 2020, 6:57pm
Medlem: Harry_Vincent | jun 3, 2020, 6:57pm
Medlem: Harry_Vincent | jun 3, 2020, 6:55pm
Lade till verket The Green Pack av Edgar Wallace.
Medlem: Harry_Vincent | jun 3, 2020, 6:54pm
Lade till verket Sergeant Sir Peter av Edgar Wallace.
Medlem: Harry_Vincent | jun 3, 2020, 6:53pm
Lade till verket The Frightened Lady av Edgar Wallace.
Medlem: Harry_Vincent | jun 3, 2020, 6:51pm
Medlem: Harry_Vincent | jun 3, 2020, 6:50pm
Medlem: Harry_Vincent | jun 3, 2020, 6:45pm
Medlem: Harry_Vincent | jun 3, 2020, 6:44pm
Lade till verket Plunder av Frederic F. Van de Water.
Medlem: Harry_Vincent | jun 3, 2020, 6:43pm
Medlem: Harry_Vincent | jun 3, 2020, 6:42pm
Medlem: Harry_Vincent | jun 3, 2020, 6:41pm
Lade till verket In the First Degree av Roger Scarlett.
Medlem: Harry_Vincent | jun 3, 2020, 6:40pm
Redigerade seriens sortering; 245 ändringar. Läs mer här.
Medlem: Harry_Vincent | jun 3, 2020, 6:40pm
Medlem: Harry_Vincent | jun 3, 2020, 6:40pm
Lade till verket In the First Degree av Roger Scarlett.
Medlem: Harry_Vincent | jun 3, 2020, 6:38pm
Medlem: Harry_Vincent | jun 3, 2020, 6:37pm
Lade till verket The Bride Of Fu Manchu av Sax Rohmer.
Medlem: Harry_Vincent | jun 3, 2020, 6:36pm
Medlem: Harry_Vincent | jun 3, 2020, 6:34pm
Ändrade grupp för The Saint - Wanted for Murder av Leslie Charteris till "Core."
Medlem: Harry_Vincent | Implicit | jun 3, 2020, 6:21pm
Redigerade gruppering av serien.
Medlem: Harry_Vincent | jun 3, 2020, 6:21pm
Raderade serien.
Medlem: Harry_Vincent | jun 3, 2020, 6:13pm
Redigerade grundläggande info. Läs mer här.
Medlem: Harry_Vincent | jun 3, 2020, 6:13pm
Redigerade grundläggande info. Läs mer här.
Medlem: Harry_Vincent | jun 3, 2020, 6:12pm
Redigerade grundläggande info. Läs mer här.
Medlem: Harry_Vincent | jun 3, 2020, 6:09pm
Märkte serien med: Hjälp behövs
Medlem: Harry_Vincent | jun 3, 2020, 6:04pm

maj 27, 2020

Medlem: Harry_Vincent | Tillagt automatiskt när systemet skapades | maj 27, 2020, 10:29pm
Medlem: Harry_Vincent | Tillagt automatiskt när systemet skapades | maj 27, 2020, 10:29pm
Lade till verket Shadow – Go Mad! av Dennis Lynds.
Medlem: Harry_Vincent | Tillagt automatiskt när systemet skapades | maj 27, 2020, 10:29pm
Lade till verket Mark of the Shadow av Dennis Lynds.
Medlem: Harry_Vincent | Tillagt automatiskt när systemet skapades | maj 27, 2020, 10:29pm
Lade till verket The Shadow's Revenge av Dennis Lynds.
Medlem: Harry_Vincent | Tillagt automatiskt när systemet skapades | maj 27, 2020, 10:29pm
Lade till verket Cry Shadow! av Dennis Lynds.
Medlem: Harry_Vincent | Tillagt automatiskt när systemet skapades | maj 27, 2020, 10:29pm
Lade till verket Shadow Beware av Dennis Lynds.
Medlem: Harry_Vincent | Tillagt automatiskt när systemet skapades | maj 27, 2020, 10:29pm
Lade till verket The Shadow Strikes av Dennis Lynds.
Medlem: Harry_Vincent | Tillagt automatiskt när systemet skapades | maj 27, 2020, 10:29pm
Medlem: Harry_Vincent | Tillagt automatiskt när systemet skapades | maj 27, 2020, 10:29pm
Serier: Mystique
Medlem: Harry_Vincent | Tillagt automatiskt när systemet skapades | maj 27, 2020, 10:29pm
Serier: Mystique
Lade till verket The Goblin Tree av Robyn Anzelon.
Medlem: Harry_Vincent | Tillagt automatiskt när systemet skapades | maj 27, 2020, 10:29pm
Serier: Mystique
Lade till verket Duel for Happiness av Helena Simart.
Medlem: Harry_Vincent | Tillagt automatiskt när systemet skapades | maj 27, 2020, 10:29pm
Serier: Mystique
Lade till verket The Spider's Eye av Claudette Fayet.
Medlem: Harry_Vincent | Tillagt automatiskt när systemet skapades | maj 27, 2020, 10:29pm
Serier: Mystique
Medlem: Harry_Vincent | Tillagt automatiskt när systemet skapades | maj 27, 2020, 10:29pm
Serier: Mystique
Lade till verket Chasm Of Fear av Liliane Robin.
Medlem: Harry_Vincent | Tillagt automatiskt när systemet skapades | maj 27, 2020, 10:29pm
Serier: Mystique
Lade till verket The Ruins of Love av Denyse Mai.
Medlem: Harry_Vincent | Tillagt automatiskt när systemet skapades | maj 27, 2020, 10:29pm
Serier: Mystique
Lade till verket Love in Jeopardy av Magali.
Medlem: Harry_Vincent | Tillagt automatiskt när systemet skapades | maj 27, 2020, 10:29pm
Serier: Mystique
Lade till verket Invitation to Danger av Denyse Mai.
Medlem: Harry_Vincent | Tillagt automatiskt när systemet skapades | maj 27, 2020, 10:29pm
Serier: Mystique
Lade till verket Out of the Night av Marianne Andrau.
Medlem: Harry_Vincent | Tillagt automatiskt när systemet skapades | maj 27, 2020, 10:29pm
Serier: Mystique
Medlem: Harry_Vincent | Tillagt automatiskt när systemet skapades | maj 27, 2020, 10:29pm
Serier: Mystique
Lade till verket A Question of Guilt av Magali.
Medlem: Harry_Vincent | Tillagt automatiskt när systemet skapades | maj 27, 2020, 10:29pm
Serier: Mystique
Lade till verket Island of Fear av Domenica.
Medlem: Harry_Vincent | Tillagt automatiskt när systemet skapades | maj 27, 2020, 10:29pm
Serier: Mystique
Medlem: Harry_Vincent | Tillagt automatiskt när systemet skapades | maj 27, 2020, 10:29pm
Serier: Mystique
Medlem: Harry_Vincent | Tillagt automatiskt när systemet skapades | maj 27, 2020, 10:29pm
Serier: Mystique
Lade till verket Love's Testimony av Marianne Andrau.
Medlem: Harry_Vincent | Tillagt automatiskt när systemet skapades | maj 27, 2020, 10:29pm
Serier: Mystique
Medlem: Harry_Vincent | Tillagt automatiskt när systemet skapades | maj 27, 2020, 10:29pm
Serier: Mystique
Medlem: Harry_Vincent | Tillagt automatiskt när systemet skapades | maj 27, 2020, 10:29pm
Serier: Mystique
Lade till verket Bound by Honor av Claudette Virmonne.
Medlem: Harry_Vincent | Tillagt automatiskt när systemet skapades | maj 27, 2020, 10:29pm
Serier: Mystique
Medlem: Harry_Vincent | Tillagt automatiskt när systemet skapades | maj 27, 2020, 10:29pm
Serier: Mystique
Lade till verket The Deadly Pawn av Magali.
Medlem: Harry_Vincent | Tillagt automatiskt när systemet skapades | maj 27, 2020, 10:29pm
Serier: Mystique
Lade till verket Fury on the Pampas av Liliane Robin.
Medlem: Harry_Vincent | Tillagt automatiskt när systemet skapades | maj 27, 2020, 10:29pm
Serier: Mystique
Lade till verket A Tangled Web av Marianne Andrau.
Medlem: Harry_Vincent | Tillagt automatiskt när systemet skapades | maj 27, 2020, 10:29pm
Serier: Mystique
Lade till verket Caught by Fate av Magali.
Medlem: Harry_Vincent | Tillagt automatiskt när systemet skapades | maj 27, 2020, 10:29pm
Serier: Mystique
Lade till verket Shadow of Evil av Lise Blanchet.
Medlem: Harry_Vincent | Tillagt automatiskt när systemet skapades | maj 27, 2020, 10:29pm
Serier: Mystique
Lade till verket Falcon's Lair av Claudette Virmonne.
Medlem: Harry_Vincent | Tillagt automatiskt när systemet skapades | maj 27, 2020, 10:29pm
Serier: Mystique
Lade till verket To Stalk a Killer av Caroline Gayet.
Medlem: Harry_Vincent | Tillagt automatiskt när systemet skapades | maj 27, 2020, 10:29pm
Serier: Mystique
Medlem: Harry_Vincent | Tillagt automatiskt när systemet skapades | maj 27, 2020, 10:29pm
Serier: Mystique
Medlem: Harry_Vincent | Tillagt automatiskt när systemet skapades | maj 27, 2020, 10:29pm
Serier: Mystique
Lade till verket Return to Foxdale av Leo Dartey.
Medlem: Harry_Vincent | Tillagt automatiskt när systemet skapades | maj 27, 2020, 10:29pm
Serier: Mystique
Lade till verket Deadly Inheritance av Alix Andre.
Medlem: Harry_Vincent | Tillagt automatiskt när systemet skapades | maj 27, 2020, 10:29pm
Serier: Mystique
Lade till verket Summer of Deceit av Liliane Robin.
Medlem: Harry_Vincent | Tillagt automatiskt när systemet skapades | maj 27, 2020, 10:29pm
Serier: Mystique
Lade till verket Shadowed by Danger av Denyse Mai.
Medlem: Harry_Vincent | Tillagt automatiskt när systemet skapades | maj 27, 2020, 10:29pm
Serier: Mystique
Medlem: Harry_Vincent | Tillagt automatiskt när systemet skapades | maj 27, 2020, 10:29pm
Serier: Mystique
Medlem: Harry_Vincent | Tillagt automatiskt när systemet skapades | maj 27, 2020, 10:29pm
Serier: Mystique
Lade till verket Snows of Offenburg av Alix Andre.
Medlem: Harry_Vincent | Tillagt automatiskt när systemet skapades | maj 27, 2020, 10:29pm
Serier: Mystique
Lade till verket Midnight Visitor av Leo Dartey.
Medlem: Harry_Vincent | Tillagt automatiskt när systemet skapades | maj 27, 2020, 10:29pm
Serier: Mystique
Lade till verket No Turning Back av Liliane Robin.
Medlem: Harry_Vincent | Tillagt automatiskt när systemet skapades | maj 27, 2020, 10:29pm
Serier: Mystique
Medlem: Harry_Vincent | Tillagt automatiskt när systemet skapades | maj 27, 2020, 10:29pm
Serier: Mystique
Medlem: Harry_Vincent | Tillagt automatiskt när systemet skapades | maj 27, 2020, 10:29pm
Serier: Mystique
Lade till verket To Love Again av Denise Noël.
Medlem: Harry_Vincent | Tillagt automatiskt när systemet skapades | maj 27, 2020, 10:29pm
Serier: Mystique
Lade till verket Lost Honeymoon av Claudette Jauniere.
Medlem: Harry_Vincent | Tillagt automatiskt när systemet skapades | maj 27, 2020, 10:29pm
Serier: Mystique
Lade till verket Prisoner of Lemnos av Caroline Gayet.
Medlem: Harry_Vincent | Tillagt automatiskt när systemet skapades | maj 27, 2020, 10:29pm
Serier: Mystique
Lade till verket Cruel Masquerade av Helena Simart.
Medlem: Harry_Vincent | Tillagt automatiskt när systemet skapades | maj 27, 2020, 10:29pm
Serier: Mystique
Medlem: Harry_Vincent | Tillagt automatiskt när systemet skapades | maj 27, 2020, 10:29pm
Serier: Mystique
Lade till verket Loss of Innocence av Magali.
Medlem: Harry_Vincent | Tillagt automatiskt när systemet skapades | maj 27, 2020, 10:29pm
Serier: Mystique
Lade till verket Tower of Malecombe av Jean D'Astor.
Medlem: Harry_Vincent | Tillagt automatiskt när systemet skapades | maj 27, 2020, 10:29pm
Serier: Mystique
Lade till verket The Haunting Image av Suzanne Clausse.
Medlem: Harry_Vincent | Tillagt automatiskt när systemet skapades | maj 27, 2020, 10:29pm
Serier: Mystique
Lade till verket Strange Encounter av Theresa Lenotre.
Medlem: Harry_Vincent | Tillagt automatiskt när systemet skapades | maj 27, 2020, 10:29pm
Serier: Mystique
Lade till verket The Moment of Truth av Magali.
Medlem: Harry_Vincent | Tillagt automatiskt när systemet skapades | maj 27, 2020, 10:29pm
Serier: Mystique
Medlem: Harry_Vincent | Tillagt automatiskt när systemet skapades | maj 27, 2020, 10:29pm
Serier: Mystique
Lade till verket Portrait of Love av Jean de Secary.
Medlem: Harry_Vincent | Tillagt automatiskt när systemet skapades | maj 27, 2020, 10:29pm
Serier: Mystique
Lade till verket Whims of Fate av Claudette Jauniere.
Medlem: Harry_Vincent | Tillagt automatiskt när systemet skapades | maj 27, 2020, 10:29pm
Serier: Mystique
Medlem: Harry_Vincent | Tillagt automatiskt när systemet skapades | maj 27, 2020, 10:29pm
Serier: Mystique
Lade till verket Island of Deceit av Alix Andre.
Medlem: Harry_Vincent | Tillagt automatiskt när systemet skapades | maj 27, 2020, 10:29pm
Serier: Mystique
Lade till verket Vanishing Bride av Magali.
Medlem: Harry_Vincent | Tillagt automatiskt när systemet skapades | maj 27, 2020, 10:29pm
Medlem: Harry_Vincent | Tillagt automatiskt när systemet skapades | maj 27, 2020, 10:29pm
Medlem: Harry_Vincent | Tillagt automatiskt när systemet skapades | maj 27, 2020, 10:29pm
Medlem: Harry_Vincent | Tillagt automatiskt när systemet skapades | maj 27, 2020, 10:29pm
Medlem: Harry_Vincent | Tillagt automatiskt när systemet skapades | maj 27, 2020, 10:29pm
Medlem: Harry_Vincent | Tillagt automatiskt när systemet skapades | maj 27, 2020, 10:29pm
Medlem: Harry_Vincent | Tillagt automatiskt när systemet skapades | maj 27, 2020, 10:29pm
Medlem: Harry_Vincent | Tillagt automatiskt när systemet skapades | maj 27, 2020, 10:29pm
Medlem: Harry_Vincent | Tillagt automatiskt när systemet skapades | maj 27, 2020, 10:29pm
Medlem: Harry_Vincent | Tillagt automatiskt när systemet skapades | maj 27, 2020, 10:29pm
Medlem: Harry_Vincent | Tillagt automatiskt när systemet skapades | maj 27, 2020, 10:29pm
Medlem: Harry_Vincent | Tillagt automatiskt när systemet skapades | maj 27, 2020, 10:29pm
Medlem: Harry_Vincent | Tillagt automatiskt när systemet skapades | maj 27, 2020, 10:29pm
Medlem: Harry_Vincent | Tillagt automatiskt när systemet skapades | maj 27, 2020, 10:29pm
Medlem: Harry_Vincent | Tillagt automatiskt när systemet skapades | maj 27, 2020, 10:29pm
Medlem: Harry_Vincent | Tillagt automatiskt när systemet skapades | maj 27, 2020, 10:29pm
Medlem: Harry_Vincent | Tillagt automatiskt när systemet skapades | maj 27, 2020, 10:29pm
Medlem: Harry_Vincent | Tillagt automatiskt när systemet skapades | maj 27, 2020, 10:29pm
Lade till verket Mickey Turner av Bernard Palmer.
Medlem: Harry_Vincent | Tillagt automatiskt när systemet skapades | maj 27, 2020, 10:29pm
Medlem: Harry_Vincent | Tillagt automatiskt när systemet skapades | maj 27, 2020, 10:29pm
Medlem: Harry_Vincent | Tillagt automatiskt när systemet skapades | maj 27, 2020, 10:29pm
Medlem: Harry_Vincent | Tillagt automatiskt när systemet skapades | maj 27, 2020, 10:29pm
Medlem: Harry_Vincent | Tillagt automatiskt när systemet skapades | maj 27, 2020, 10:29pm
Medlem: Harry_Vincent | Tillagt automatiskt när systemet skapades | maj 27, 2020, 10:29pm
Medlem: Harry_Vincent | Tillagt automatiskt när systemet skapades | maj 27, 2020, 10:29pm
Medlem: Harry_Vincent | Tillagt automatiskt när systemet skapades | maj 27, 2020, 10:29pm
Medlem: Harry_Vincent | Tillagt automatiskt när systemet skapades | maj 27, 2020, 10:29pm
Medlem: Harry_Vincent | Tillagt automatiskt när systemet skapades | maj 27, 2020, 10:29pm
Serier: Windswept
Lade till verket Weekend of Fear av Virginia Nielsen.
Medlem: Harry_Vincent | Tillagt automatiskt när systemet skapades | maj 27, 2020, 10:29pm
Serier: Windswept
Lade till verket Secret of the Dark av Barbara Steiner.
Medlem: Harry_Vincent | Tillagt automatiskt när systemet skapades | maj 27, 2020, 10:29pm
Serier: Windswept
Medlem: Harry_Vincent | Tillagt automatiskt när systemet skapades | maj 27, 2020, 10:29pm
Serier: Windswept
Medlem: Harry_Vincent | Tillagt automatiskt när systemet skapades | maj 27, 2020, 10:29pm
Serier: Windswept
Medlem: Harry_Vincent | Tillagt automatiskt när systemet skapades | maj 27, 2020, 10:29pm
Serier: Windswept
Lade till verket The Hidden Room av Jennifer Sarasin.
Medlem: Harry_Vincent | Tillagt automatiskt när systemet skapades | maj 27, 2020, 10:29pm
Serier: Windswept
Medlem: Harry_Vincent | Tillagt automatiskt när systemet skapades | maj 27, 2020, 10:29pm
Serier: Windswept
Medlem: Harry_Vincent | Tillagt automatiskt när systemet skapades | maj 27, 2020, 10:29pm
Serier: Windswept
Medlem: Harry_Vincent | Tillagt automatiskt när systemet skapades | maj 27, 2020, 10:29pm
Serier: Windswept
Lade till verket The Secret av Carol Beach York.
Medlem: Harry_Vincent | Tillagt automatiskt när systemet skapades | maj 27, 2020, 10:29pm
Serier: Windswept
Lade till verket The Burned Letter av Conrad Nowels.
Medlem: Harry_Vincent | Tillagt automatiskt när systemet skapades | maj 27, 2020, 10:29pm
Serier: Windswept
Medlem: Harry_Vincent | Tillagt automatiskt när systemet skapades | maj 27, 2020, 10:29pm
Serier: Windswept
Lade till verket The Lost Holiday av Elizabeth Olsen.
Medlem: Harry_Vincent | Tillagt automatiskt när systemet skapades | maj 27, 2020, 10:29pm
Serier: Windswept
Lade till verket The Phantom Light av Suzan Dix.
Medlem: Harry_Vincent | Tillagt automatiskt när systemet skapades | maj 27, 2020, 10:29pm
Serier: Windswept
Lade till verket Mysterious Summer av Marion Schultz.
Medlem: Harry_Vincent | Tillagt automatiskt när systemet skapades | maj 27, 2020, 10:29pm
Serier: Windswept
Lade till verket Dark Magic av Miriam Lynch.
Medlem: Harry_Vincent | Tillagt automatiskt när systemet skapades | maj 27, 2020, 10:29pm
Serier: Windswept
Medlem: Harry_Vincent | Tillagt automatiskt när systemet skapades | maj 27, 2020, 10:29pm
Serier: Windswept
Lade till verket Mirror, Mirror av Virginia Nielsen.
Medlem: Harry_Vincent | Tillagt automatiskt när systemet skapades | maj 27, 2020, 10:29pm
Serier: Windswept
Lade till verket House of Fear av Willo Davis Roberts.
Medlem: Harry_Vincent | Tillagt automatiskt när systemet skapades | maj 27, 2020, 10:29pm
Serier: Windswept
Lade till verket Girl Cried Murder av Dorothy Woolfolk.
Medlem: Harry_Vincent | Tillagt automatiskt när systemet skapades | maj 27, 2020, 10:29pm
Serier: Windswept
Medlem: Harry_Vincent | Tillagt automatiskt när systemet skapades | maj 27, 2020, 10:29pm
Serier: Windswept
Lade till verket The Empty Attic av Jean Francis Webb.
Medlem: Harry_Vincent | Tillagt automatiskt när systemet skapades | maj 27, 2020, 10:29pm
Serier: Windswept
Lade till verket A Forgotten Girl av Elisabeth Ogilvie.
Medlem: Harry_Vincent | Tillagt automatiskt när systemet skapades | maj 27, 2020, 10:29pm
Serier: Windswept
Medlem: Harry_Vincent | Tillagt automatiskt när systemet skapades | maj 27, 2020, 10:29pm
Serier: Windswept
Lade till verket Dreams and Memories av Lavinia Harris.
Medlem: Harry_Vincent | Tillagt automatiskt när systemet skapades | maj 27, 2020, 10:29pm
Serier: Windswept
Lade till verket The Silvery Past av Candice F. Ransom.
Medlem: Harry_Vincent | Tillagt automatiskt när systemet skapades | maj 27, 2020, 10:29pm
Serier: Windswept
Lade till verket The Red Room av Kaye Dobkin.
Medlem: Harry_Vincent | Tillagt automatiskt när systemet skapades | maj 27, 2020, 10:29pm
Serier: Windswept
Lade till verket The Snow's Secret av Carole Standish.
Medlem: Harry_Vincent | Tillagt automatiskt när systemet skapades | maj 27, 2020, 10:29pm
Serier: Windswept
Lade till verket Yesterday's Girl av Madeline Sunshine.
Medlem: Harry_Vincent | Tillagt automatiskt när systemet skapades | maj 27, 2020, 10:29pm
Serier: Windswept
Medlem: Harry_Vincent | Tillagt automatiskt när systemet skapades | maj 27, 2020, 10:29pm
Serier: Windswept
Lade till verket Girl in the Shadows av Miriam Lynch.
Medlem: Harry_Vincent | Tillagt automatiskt när systemet skapades | maj 27, 2020, 10:29pm
Serier: Windswept
Medlem: Harry_Vincent | Tillagt automatiskt när systemet skapades | maj 27, 2020, 10:29pm
Serier: Windswept
Lade till verket Don't Walk Alone av Mary Bringle.
Medlem: Harry_Vincent | Tillagt automatiskt när systemet skapades | maj 27, 2020, 10:29pm

maj 17, 2020

Medlem: Harry_Vincent | Tillagt automatiskt när systemet skapades | maj 17, 2020, 9:44pm
Lade till serienamnet "Doubleday Crime Club 91930.54)" (engelska).
Medlem: Harry_Vincent | Tillagt automatiskt när systemet skapades | Implicit | maj 17, 2020, 9:44pm

maj 13, 2020

Lade till serien Dubleday Crime Club. Läs mer här.
Medlem: Harry_Vincent | Tillagt automatiskt när systemet skapades | maj 13, 2020, 10:38pm
Lade till serienamnet "Dubleday Crime Club" (engelska).
Medlem: Harry_Vincent | Tillagt automatiskt när systemet skapades | Implicit | maj 13, 2020, 10:38pm

januari 11, 2020

Lade till serien Moody Colportage Library. Läs mer här.
Medlem: Harry_Vincent | Tillagt automatiskt när systemet skapades | jan 11, 2020, 6:52pm
Lade till serienamnet "Moody Colportage Library" (engelska).
Medlem: Harry_Vincent | Tillagt automatiskt när systemet skapades | Implicit | jan 11, 2020, 6:52pm

december 24, 2019

Medlem: Harry_Vincent | Tillagt automatiskt när systemet skapades | dec 24, 2019, 5:23pm
Lade till serienamnet "The Criterion Collection #1005" (engelska).
Medlem: Harry_Vincent | Tillagt automatiskt när systemet skapades | Implicit | dec 24, 2019, 5:23pm

juni 22, 2019

Lade till serien The Criterion Colection. Läs mer här.
Medlem: Harry_Vincent | Tillagt automatiskt när systemet skapades | jun 22, 2019, 6:06pm
Lade till serienamnet "The Criterion Colection" (engelska).
Medlem: Harry_Vincent | Tillagt automatiskt när systemet skapades | Implicit | jun 22, 2019, 6:06pm

maj 18, 2019

Lade till serien The Criterion Collection #945. Läs mer här.
Medlem: Harry_Vincent | Tillagt automatiskt när systemet skapades | maj 18, 2019, 10:36pm
Lade till serienamnet "The Criterion Collection #945" (engelska).
Medlem: Harry_Vincent | Tillagt automatiskt när systemet skapades | Implicit | maj 18, 2019, 10:36pm

december 28, 2018

Lade till serien Criterion Box Sets. Läs mer här.
Medlem: Harry_Vincent | Tillagt automatiskt när systemet skapades | dec 28, 2018, 4:51pm
Lade till serienamnet "Criterion Box Sets" (engelska).
Medlem: Harry_Vincent | Tillagt automatiskt när systemet skapades | Implicit | dec 28, 2018, 4:51pm
Lade till serien Criteriob Box Sets. Läs mer här.
Medlem: Harry_Vincent | Tillagt automatiskt när systemet skapades | dec 28, 2018, 4:35pm
Lade till serienamnet "Criteriob Box Sets" (engelska).
Medlem: Harry_Vincent | Tillagt automatiskt när systemet skapades | Implicit | dec 28, 2018, 4:35pm

november 25, 2018

Lade till serien The Criterion Collection #217. Läs mer här.
Medlem: Harry_Vincent | Tillagt automatiskt när systemet skapades | nov 25, 2018, 6:03pm
Lade till serienamnet "The Criterion Collection #217" (engelska).
Medlem: Harry_Vincent | Tillagt automatiskt när systemet skapades | Implicit | nov 25, 2018, 6:03pm

oktober 23, 2018

Lade till serien The criterion Collection. Läs mer här.
Medlem: Harry_Vincent | Tillagt automatiskt när systemet skapades | okt 23, 2018, 11:29pm
Lade till serienamnet "The criterion Collection" (engelska).
Medlem: Harry_Vincent | Tillagt automatiskt när systemet skapades | Implicit | okt 23, 2018, 11:29pm

oktober 13, 2018

Lade till serien The Criterion Collection #930. Läs mer här.
Medlem: Harry_Vincent | Tillagt automatiskt när systemet skapades | okt 13, 2018, 7:30pm
Lade till serienamnet "The Criterion Collection #930" (engelska).
Medlem: Harry_Vincent | Tillagt automatiskt när systemet skapades | Implicit | okt 13, 2018, 7:30pm

maj 24, 2018

Lade till serien Moody Youth Library 155. Läs mer här.
Medlem: Harry_Vincent | Tillagt automatiskt när systemet skapades | maj 24, 2018, 2:25pm
Lade till serienamnet "Moody Youth Library 155" (engelska).
Medlem: Harry_Vincent | Tillagt automatiskt när systemet skapades | Implicit | maj 24, 2018, 2:25pm

februari 19, 2018

Lade till serien The Criterion Collection #431. Läs mer här.
Medlem: Harry_Vincent | Tillagt automatiskt när systemet skapades | feb 19, 2018, 5:23pm
Lade till serienamnet "The Criterion Collection #431" (engelska).
Medlem: Harry_Vincent | Tillagt automatiskt när systemet skapades | Implicit | feb 19, 2018, 5:23pm

februari 16, 2018

Medlem: Harry_Vincent | Tillagt automatiskt när systemet skapades | feb 16, 2018, 5:36pm
Lade till serienamnet "The Masters of Cinema Series # 111" (engelska).
Medlem: Harry_Vincent | Tillagt automatiskt när systemet skapades | Implicit | feb 16, 2018, 5:36pm

juni 12, 2013

Serier: Starlog
Lade till serien Starlog. Läs mer här.
Medlem: Harry_Vincent | Tillagt automatiskt när systemet skapades | jun 12, 2013, 3:33pm
Serier: Starlog
Lade till serienamnet "Starlog" (engelska).
Medlem: Harry_Vincent | Tillagt automatiskt när systemet skapades | Implicit | jun 12, 2013, 3:33pm

juli 15, 2012

Lade till serien Tony Costaine and Bert McCall. Läs mer här.
Medlem: Harry_Vincent | Tillagt automatiskt när systemet skapades | jul 15, 2012, 5:32pm
Lade till serienamnet "Tony Costaine and Bert McCall" (engelska).
Medlem: Harry_Vincent | Tillagt automatiskt när systemet skapades | Implicit | jul 15, 2012, 5:32pm
Lade till serien Shadow Belmont Paperbacks. Läs mer här.
Medlem: Harry_Vincent | Tillagt automatiskt när systemet skapades | jul 15, 2012, 4:38pm
Lade till serienamnet "Shadow Belmont Paperbacks" (engelska).
Medlem: Harry_Vincent | Tillagt automatiskt när systemet skapades | Implicit | jul 15, 2012, 4:38pm

maj 13, 2012

Serier: Mystique
Lade till serien Mystique. Läs mer här.
Medlem: Harry_Vincent | Tillagt automatiskt när systemet skapades | maj 13, 2012, 3:07pm
Serier: Mystique
Lade till serienamnet "Mystique" (engelska).
Medlem: Harry_Vincent | Tillagt automatiskt när systemet skapades | Implicit | maj 13, 2012, 3:07pm

maj 7, 2012

Lade till serien Windswept (31) ?. Läs mer här.
Medlem: Harry_Vincent | Tillagt automatiskt när systemet skapades | maj 7, 2012, 7:58pm
Lade till serienamnet "Windswept (31) ?" (engelska).
Medlem: Harry_Vincent | Tillagt automatiskt när systemet skapades | Implicit | maj 7, 2012, 7:58pm
Lade till serien Windswept (31)?. Läs mer här.
Medlem: Harry_Vincent | Tillagt automatiskt när systemet skapades | maj 7, 2012, 7:58pm
Lade till serienamnet "Windswept (31)?" (engelska).
Medlem: Harry_Vincent | Tillagt automatiskt när systemet skapades | Implicit | maj 7, 2012, 7:58pm