En medlem har flaggat denna bild för brott mot användaravtalet. Nu får medlemmarna avgöra om den får ligga kvar eller om den ska tas bort. Innan du röstar måste du ha läst riktlinjerna för bilder.

Borde den här bilden tas bort?

Nuvarande ställning: Ja 15, Nej 34, Tvekar 2  (över brytpunkten)

Författaruppdelning

Den här bilden är sammankopplad med Anne Rice (1).

Ytterligare information