PlatserDiscworld

Platser i omslagsordning

Verk (59)

TitlarOrdning
The Ankh-Morpork Post Office Handbook: Discworld Diary 2007 av Stephen Briggsfictional
The Art of Discworld av Terry Pratchett
A Blink of the Screen: Collected Shorter Fiction av Terry Pratchett
Carpe jugulum : en roman om Skivvärlden av Terry Pratchett
City Watch Trilogy : Guards! Guards! ; Men at Arms ; Feet of Clay av Terry Pratchett
The Compleat Discworld Atlas: Of General & Descriptive Geography Which Together With New Maps and Gazetteer Forms a Compleat Guide to Our World & All It Encompasses av Terry Pratchett
The Cunning Artificer's Discworld Stamp Catalogue, Volume 1 av Bernard Pearson
The Discworld (Reformed) Vampyre's Diary 2003 av Terry Pratchett
The Discworld Companion av Terry Pratchett
Discworld Diary 2016: A Practical Manual for the Modern Witch av Terry Pratchett
Discworld Diary: We r Igors 2015: First and Last Aid av Terry Pratchett
The Discworld Graphic Novels: The Colour of Magic and The Light Fantastic av Terry Pratchett
The Discworld Mapp av Terry Pratchett
Discworld's Ankh-Morpork City Watch Diary 1999 av Terry Pratchettfictional
Döden ligger lågt av Terry Pratchett
Det fantastiska ljuset av Terry Pratchett
Fifth elephant av Terry Pratchett
The Folklore of Discworld av Terry Pratchett
Going Postal av Terry Pratchettfictional
Gramarye 19 av Paul Quinn
GURPS Discworld av Phil Masters
GURPS Discworld Also av Phil Masters
A Hat Full of Sky av Terry Pratchett
Herrskap och häxor : en roman om Skivvärlden av Terry Pratchettfictional world
Häxkonster av Terry Pratchett
Häxor i faggorna : en roman om Skivvärlden av Terry Pratchett
Jingo : en roman om Skivvärlden av Terry Pratchettfictional planet
I lagens namn av Terry Pratchettfictional
Levande musik av Terry Pratchett
Magins färg av Terry Pratchett
Making Money av Terry Pratchettfictional
En man på sin vakt av Terry Pratchettfictional planet
Mort av Terry Pratchettfictional
Mort Big Comic (Discworld) av Terry Pratchett
The New Discworld Companion av Terry Pratchett
The Pratchett Portfolio (Discworld) av Terry Pratchett
Pyramidfeber av Terry Pratchett
På lerfötter av Terry Pratchettplanet
Rincewind the Wizzard av Terry Pratchett
Rörliga bilder av Terry Pratchett
I Shall Wear Midnight av Terry Pratchett
The Shepherd's Crown av Terry Pratchett
A Slip of the Keyboard: Collected Nonfiction av Terry Pratchett
Små blå män av Terry Pratchett
Små gudar av Terry Pratchettfictional
Spännande tider av Terry Pratchett
Svartkonster av Terry Pratchett
Svinvinternatt av Terry Pratchett
Terry Pratchett's Hogfather [2006 TV movie] av Vadim Jean
Terry Pratchett's Mort - The Play av Terry Pratchett
Terry Pratchett's The Colour of Magic Volume 1 No. 1 av Terry Pratchett
Terry Pratchett's The Colour of Magic Volume 1 No. 2 av Terry Pratchett
Terry Pratchett's The Colour of Magic Volume 1 No. 3 av Terry Pratchett
Thief of Time av Terry Pratchett
Thud! av Terry Pratchett
Trollkarlens stav av Terry Pratchett
The Truth av Terry Pratchett
Wintersmith av Terry Pratchett
The Witches Trilogy: Equal Rites / Wyrd Sisters / Witches Abroad av Terry Pratchett