Riktigt namn
Chris Graham
Vistelseort
Manchester, UK
Webbplats
http://www.goodreads.com/ChrisGr
Även på
Läser just nu
Favoritförfattare

Medlemmens krets

Vänner