Riktigt namn
Sam Burns
Vistelseort
Amarillo, Texas
Medlemskap
Favoritförfattare

Medlemmens krets

Vänner