MedlemHolmafolkhogskola

Böcker
139
Samlingar
Taggar
Moln
Taggmoln, Författarmoln, Taggspegel
Medium
Gått med
Jun 5, 2018
Riktigt namn
Holma Folkhögskola
Om mitt bibliotek
Vårt bibliotek är till för våra lärare och deltagarna på våra kurser. Om du absolut behöver tillgång till något som vi har så kan du kontakta oss, så får vi se vad vi kan göra.
Om mig
Tillsammans odlar vi en hållbar värld

Vi ser en framtid av mångfald och överflöd, där vårt agerande gynnar allt liv runt oss. Vi lever i en värld där anpassad småskalighet, återbruk och skapande av resurser kommer alla till godo. Naturliga system ges möjligheten att existera, frodas och regenereras.

Vi har valt folkhögskolan som vårt verktyg för omställning.

Holma folkhögskola gynnar mångfald, biologisk såväl som mänsklig. Vi får människor att växa i gemenskap med varandra.

Genom kurser kring småskalig produktion, återbruk och hushållning med resurser hjälper vi människor att gå från att vara i första hand konsumenter till att i högre grad vara producenter.
Vistelseort
Höör
Webbplats
http://www.holmafolkhogskola.se
Även på