Riktigt namn
Jim Townsend
Om mitt bibliotek
Over 600 books read, almost 6,100 in my to read list
Om mig
57 years old, married, live in New Jersey near Philadelphia
Vistelseort
New Jersey
Medlemskap
Även på
Läser just nu

Medlemmens krets

Vänner