Riktigt namn
Stephanie
Vistelseort
Binghamton, NY
Medlemskap
Favoritförfattare
Lokala favoriter

Boklådor: Barnes & Noble Booksellers - Vestal

Bibliotek: Broome County Public Library, Fenton Free Library, Four County Library System

Medlemmens krets

Vänner
Intressant bibliotek