MedlemTHOUVENOT

Samlingar
Taggar
joueurs: 3 à 8 / temps: 60 min. / âge min.: 12 (4), joueurs: 2 à 2 / temps: ? / multilingue (4), joueurs: 2 à ++ (3), Warhammer 40k (2), joueurs: 4 à 16 / temps: 20 à 30 min. / âge min.: 8 (2), joueurs: 2 à 4 / temps: 60 min. / âge min.: 10 (2), joueurs: 3 à 8 / temps: 60 à ++ min. / âge min.: 10 (2), joueurs: 2 à 8 / temps: 15 à ++ min. / âge min.: 8 (2), joueurs: 2 à 6 / temps: 60 min. / âge min.: 12 (2), joueurs: 2 à ++ / temps: ? / multilingue (2), joueurs: 2 à 5 / temps: ? / âge min.: 13 / anglais (2), joueurs: 2 à 6 / temps: ? / âge min.: 12 (2), 2-5 joueurs / 40-80 min / 8ans / Français (2), joueurs: 4 à 6 / temps: 30 min. / âge min.: 12 (1), joueurs: 3 à 6 / temps: 90 min. / âge min.: 12 (1), joueurs: 4 à 10 / temps: 30 min. / âge min.: 8 (1), joueurs: 2 à 8+ / temps: 15 min. / âge min.: 12 (1), joueurs: 2 à 6 / temps: 15 à 45 min. / âge min.: 14 / multilingue (1), joueurs: 2 à 6 / temps: 25 min. / âge min.: 6 / multilingue (1), joueurs: 1 à 4 / temps: 90 min. / âge min.: 14 (1), 3-7 joueurs 8ans 20min (1), joueurs: 2 à 7 / temps: 120 min. / âge min.: 16 (1), joueurs: 2 à 4 / temps: 60 min. / âge min.:12 /multilingue ? (1), joueurs: 2 à 5 / temps: 60 min. / âge min.: 13 (1), joueurs: 2 à + / temps: 45 min. / âge min.: 10 (1), joueurs: 2 à 2 / temps: 30 à 60 min. / âge min.: 14 (1), joueurs: 2 à 16 / temps: 30 min. / âge min.: 10 / multilingue (1), joueurs: 2 à 5 / temps: 45 min. / âge min.: 10 / multilingue ? (1), joueurs: 3 à 12 / temps: 30 min. / âge min.: 8 (1), joueurs: 2 à 4 / temps: 60 à 90 min. / âge min.: 10 / multilingue (1), joueurs: 1 à ++ / temps: ? (1), joueurs: 2 à 6 / temps: 40 à 60 min. / âge min.: 14 (1), joueurs: 4 à 7 / temps: 45 min. / âge min.: 13 (1), joueurs: 4 à 7 / temps: 45 min. / âge min.: 14 (1), joueurs: 2 à 6 / temps: 20 min. / âge min.: 8 (1), 3-6 joueurs 8ans 30min (1), joueurs: 2 à 2 / temps: 60 min. / âge min.: 10 (1), joueurs: 2 à 7 / temps: 45 min. / âge min.: 10 (1), 2-4 joueurs / 10 / 40min (1), joueurs: 2 à 8 / temps: 15 min. / âge min.: 8 (1), 2-5 joueurs 18ans - 15min (1), joueurs: 2 à 5 / temps: 45 à 60 min. / âge min.: 14 / français seulement (1), 2-4 joueurs multilingue (1), joueurs: 2 à 4 / temps: 60 min. / âge min.: 14 / narratif (1), Campagne et cadre de jeu (1), joueurs: 2 à 5 / temps: 10min / âge min.: 8 / multilingue / quitte ou double (1), joueurs: 2 à 8 / temps: 10min / âge min.: 6 / multilingue non / jeu apéro (1), joueurs: 3 à 8 / temps: 30 min. / âge min.: 16 (1), 1-4 joueurs 14 >60min (1), joueurs: 8 à 18 / temps: 30 min. / âge min.: 10 (1), joueurs: 1 à 4 / temps: 60 min. / âge min.: 12 (1), 2 joueurs 10ans 30min (1), joueurs: 3 à 4 / temps: 75 min. / âge min.: 10 (1), joueurs: 4 à 16 / temps: 45 min. / âge min.: 14 (1), joueurs: 2 à 8 / temps: ? / âge min.: 10 (1), joueurs: 2 à 2 / temps: 15 min. / âge min.: 14 (1), 8+ >60 min 1-4joueurs (1), 14 3-12 joueurs durée d'un repas (1), joueurs: 2 à 10 / temps: 45 min. / âge min.: 10 / multilingue (1), joueurs: 3 à 6 / temps: 15 à 45 min. / âge min.: 12 / multilingue ? (1), joueurs: 3 à 21 / temps: 15 min. / âge min.: 7 (1), joueurs: 2 à 5 / temps: 90 min. / âge min.: 14 (1), joueurs: 2 à 4 / temps: 30 min. / âge min.: 8 / multilingue (1), joueurs: 2 à 6 / temps: ? / multilingue ? (1), joueurs: 2 à 6 / temps: ? / âge min.: 6 (1), joueurs: 4 à 16 / temps: 45 min. / âge min.: 8 (1), joueurs: 2 à 4/ temps: 45 à ++ min. / âge min.: 10 (1), joueurs: 2 à 2 / temps: 15 à ++ min. / âge min.: 8 / multilingue (1), joueurs: 2 à 4 / temps: 3 à 5 min. / âge min.: 16 / multilingue (1), joueurs: 2 à 4 / temps: 30 à 60 min. / âge min.: 6 / multilingue (1), joueurs: 2 à 4 / temps: ? / âge min.: 6 / multilingue (1), joueurs: 2 à 4 / temps: ? / âge min.: 5 / multilingue (1), joueurs: 2 à 5 / temps: ? / âge min.: 6 / multilingue (1), joueurs: 2 à 6 / temps: 20 à ++ min. / âge min.: 8 / multilingue (1), joueurs: 4 à 12 / temps: ? / âge min.: 10 / multilingue (1), joueurs: 2 à 4 / temps: 1 à 2 min. / âge min.: 10 / multilingue (1), joueurs: 2 à 5 / temps: 60 à 80 min. / âge min.: 18 (1), joueurs: 3 à 8 / temps: 60 à 120 min. / âge min.: 12 (1), joueurs: 2 à 5 / temps: ? / âge min.: 14 (1), joueurs: 3 à 10 / temps: 30 à ++ min. / âge min.: 8 / multilingue ? (1), joueurs: 2 à 5 / temps: 40 à 80 min. / âge min.: 8 (1), joueurs: 2 à 5 / temps: 120 à 180 min. / âge min.: 14 (1), joueurs: 2 à 5 / temps: 30 à 45 min. / âge min.: 8 (1), joueurs: 4 à 7 / temps: 20 à 40 min. / âge min.: 8 (1), joueurs: 3 à 8 / âge min.: 10 (1), joueurs: 3 à 8 / temps: 15 à ++ / âge min.: 16 (1), joueurs: 3 à 12 / temps 30 à 60 min. / âge min.: 18 (1), joueurs: 2 à 25 / temps: 2 à 30 min. / âge min.: 13 (1), joueurs: 9 à 25 / temps: 20 à 45 min. / âge min.: 8 (1), joueurs: 2 à ++ / âge min.: 18 (1), MONDE DES TENEBRES (1), joueurs: 2 à 2 / temps: 3 à 5 min. / âge min.: 6 / multilingue (1), joueurs: 3 à 10 / temps: 10 à 15 min. / âge min.: 7 (1), joueurs: 2 à 2 / temps: 30 min. / âge min.: 10 (1), joueurs: 2 à 4 / temps: > 90 min. / âge min.: 10 (1), joueurs: 2 à 6 / temps: ? / âge min.: 8 (1), joueurs: 2 à 5 / temps: ? / âge min.: 10 (1), multilingue (1), joueurs: 1 à 4 / temps: 60 à 90 min. / âge min.: 14 (1), joueurs: 2 à 2 / temps: 10 à 20 min. / âge min.: 10 (1), joueurs: 2 à 2 / temps: > 15 min. / âge min.: 8 (1), joueurs: 2 à 2 / temps: 15 à 30 min. / âge min.: 8 (1), joueurs: 2 à 4 / temps: > 60 min. / âge min.: 14 (1), joueurs: 2 à 4 / temps: 60 à 90 min. / âge min.: 12 (1), joueurs: 2 à 4 / temps: > 15 min. / âge min.: 8 (1), joueurs: 2 à 4 / temps: ? / âge min.: 10 (1), joueurs: 2 à 5 / temps: 20 à 40 min. / âge min.: 12 (1), joueurs: 3 à 10 / temps: 15 à ++ min. / âge min.: 8 (1), joueurs: 3 à 5 / temps: > 45 min. / âge min.: 10 (1), joueurs: 3 à 5 / temps: 45 à ++ min. / âge min.: 10 (1), joueurs: 2 à 5 / temps: 30 à ++ min. / âge min.: 14 (1), joueurs: 3 à 5 / temps: ? (1), joueurs: 2 à 5 / temps: 45 à ++ min. / âge min.: 10 (1), joueurs: 2 à 6 / temps: 20 à 30 min. / âge min.: 13 (1), joueurs: 2 à 6 / temps: 10 à 20 min. / âge min.: 10 (1), joueurs: 2 à 6 / temps: 45 à ++ min. / âge min.: 10 (1), joueurs: 3 à 6 / temps: ? / âge min.: 12 (1), joueurs: 2 à 6 / temps: 120 à ++ min. / âge min.: 12 (1), joueurs: 1 à 6 / temps: 45 à 60 min. / âge min.: 10 (1), joueurs: 2 à 8 / temps: 30 à ++ min. / âge min.: 8 (1), 8 2-4 joueurs 15-30 minutes (1)
Moln
Taggmoln, Författarmoln, Taggspegel
Medium
Gått med
Dec 13, 2018

Medlemmens krets

Vänner