Riktigt namn
Dan
Vistelseort
Portland, ME
Webbplats
http://www.ThrivingKings.com
Läser just nu
Favoritförfattare
Lokala favoriter

Övriga: LibraryThing H.Q.

Medlemmens krets

Vänner
Intressant bibliotek
Kontakter
Beards