Riktigt namn
Steven
Vistelseort
Surrey, England
Läser just nu
Favoritförfattare
Lokala favoriter

Bibliotek: Bracknell Library, Weybridge library

Medlemmens krets

Vänner