Riktigt namn
Chris Skaryd
Vistelseort
Asheville, NC
Webbplats
http://chris.skaryd.com
Medlemskap
Även på
Läser just nu
Favoritförfattare
Lokala favoriter

Boklådor: Barnes & Noble Booksellers - Crocker Park, Borders - Westlake, Half Price Books - North Olmstead

Bibliotek: Cuyahoga County Public Library - Bay Village Branch, Westlake Porter Public Library

Medlemmens krets

Vänner