Riktigt namn
Jeremy
Om mitt bibliotek
a Sickness of Books
Om mig
Librarian/Cartoonist/Music Collector/Book fiend/MLIS
Vistelseort
Birmingham, AL
Webbplats
http://www.jerm.us
Medlemskap
Favoritförfattare

Medlemmens krets

Vänner