Riktigt namn
Joanna Lee
Vistelseort
Scotland
Webbplats
http://joreadsromance.com
Medlemskap
Även på

Medlemmens krets

Vänner