Riktigt namn
Kathleen Capabianco
Om mitt bibliotek
Adult fiction and childrens' literature.
Om mig
Retired elementary school librarian. 32 years.
Vistelseort
Palm Harbor, Florida 34683
Medlemskap

Medlemmens krets

Vänner