Riktigt namn
Mark Katz
Vistelseort
Sydney Australia
Läser just nu
Favoritförfattare
Lokala favoriter

Boklådor: Galaxy Bookshop, Infinitas