Riktigt namn
Nancy Graham
Vistelseort
Alberta, Canada
Medlemskap
Favoritförfattare
Lokala favoriter

Boklådor: Analog Books, Big John's Books, Echo Books, Fair's Fair (For Book Lovers) - Chinook, Fair's Fair (For Book Lovers) - Inglewood

Bibliotek: Lethbridge Public Library

Övriga: The Word On The Street Lethbridge