Könstillhörighet för ASIJs författare

female (1,981)

male (1,823)

Not set (1,128)

n/a (52)

non-binary (7)

genderqueer (1)

other/contested/unknown (1)

Male (1)