Platser i Alexizs böcker

Platser som förekommer i Alexizs böcker

Alla böckerAnpassa

California, USA (engelska)

Cuba (engelska)

Florida, USA (engelska)

Friendly Corners Trailer Park (engelska)

Grand Canyon, Arizona, USA (engelska)

Joe's house (engelska)

London Zoo, London, England, UK (engelska)

Long Beach Island, New Jersey, USA (engelska)

Louisiana, USA (engelska)

Madrid, Spain (engelska)

Mexico (engelska)

Naomi, Florida, USA (engelska)

Open Arms Baptist Church of Naomi (engelska)

Salisbury Plain, Wiltshire, England, UK (engelska)

San Joaquin Valley, California, USA (engelska)

USA (engelska)

White River (engelska)

Winnepeg, Manitoba, Canada (engelska)

The zoo (engelska)