Könstillhörighet för BookishBurnss författare

female (96)

male (69)

Not set (17)

n/a (5)

non-binary (1)