Är författaren död eller vid liv? för Brich2933

Döda (24)

I livet (49)

Okänd (42)

Inte en person (2)

Vandöda (?)

Inga...än så länge.