Gemensamma författare för ButterfieldFamily

Vilka har samma favoritförfattare som ButterfieldFamily?