Medaljer för Byrums

Se WikiThing-sidan för mer information om Medhjälparmedaljer

brons Omslagsuppladdning för att ha laddat upp omslag som andra medlemmar kan använda (31)

brons Medhjälpare för bidrag till olika delar av LibraryThing (77)

brons Nya serier för att ha förbättrat det nya systemet för bokserier. (20)

brons Verkseparering för hjälp med att upprätthålla LibraryThings verksystem (17)

medalj Fyndskåp för deltagande i 2017 års skattjakt på LibraryThing

medalj Guldägg för deltagande i 2018 års äggjakt.