Könstillhörighet för CSBH21s författare

Alla böckerAnpassa

kvinna (166)

man (125)

Uppgift saknas (29)

ej tillgängligt (5)