Medaljer för CarlSandburgLibrary

Se WikiThing-sidan för mer information om Medhjälparmedaljer

silver Författarsammanslagning för sammanslagning av författarnamn (193)

silver Allmänna fakta för bidrag till Allmänna fakta (396)

silver Separata författare för arbete med att skilja på författare med samma namn (62)

silver Medhjälpare för bidrag till olika delar av LibraryThing (569)

silver Verksammanslagning för underhåll av LibraryThings verkslistor (173)

brons Verkseparering för hjälp med att upprätthålla LibraryThings verksystem (140)

medalj En femma för alla som varit medlemmar i fem år.

medalj En tia för alla som varit medlemmar i tio år.