Medaljer för CianOh

Se WikiThing-sidan för mer information om Medhjälparmedaljer

medalj Kaparkistan för deltagande i LibraryThings skattjakt år 2016

medalj Fyndskåp för deltagande i 2017 års skattjakt på LibraryThing

medalj En femma för alla som varit medlemmar i fem år.

medalj En tia för alla som varit medlemmar i tio år.