Medaljer för CoverLoverBookReview

Se WikiThing-sidan för mer information om Medhjälparmedaljer

brons Omslagsuppladdning för att ha laddat upp omslag som andra medlemmar kan använda (19)

medalj Guldägg för deltagande i 2018 års äggjakt.

medalj Plundrarpriset för 2018 års skattjakt på LibraryThing

medalj Godispåse för deltagande i 2018 års Halloweenspökerier

medalj Guldpäron för att ha knäckt julnötter under LibraryThings tolv dagar

medalj En femma för alla som varit medlemmar i fem år.

medalj En tia för alla som varit medlemmar i tio år.