Könstillhörighet för Dal05713s författare

Alla böckerAnpassa

kvinna (229)

Uppgift saknas (75)

man (64)

ej tillgängligt (2)

ickebinär (2)

ickebinär (1)

okänd (1)

annat/omstritt/okänt (1)