Könstillhörighet för DeWas författare

male (197)

female (53)

Not set (51)

n/a (2)

unknown (1)

Male (1)