Könstillhörighet för Doners författare

female (1,515)

male (634)

Not set (271)

non-binary (30)

n/a (9)

genderqueer (5)

nonbinary (2)

nonbinary/transmasculine (1)

nonconforming (1)

gnc/transmasc (1)

genderfluid (1)

Trans male (1)