Könstillhörighet för FitzFamilys författare

male (1,377)

female (1,264)

Not set (593)

n/a (41)

non-binary (1)

unknown (1)