Könstillhörighet för FortWalkers författare

male (636)

female (286)

Not set (48)

n/a (9)

non-binary (1)

genderqueer (1)