Platser i FredTyres böcker

Platser som förekommer i FredTyres böcker

Aldurs dal, Algarien

Aldurs mossar, Algarien

Algarien

Algariens fäste, Algarien

Arendien

Arendiska marknaden, Arendien

Asturia, Arendien

Asturien, Arendien

Boktor, Drasnien

Camaar, Sendarien

Cherek

Chtol Mishrak, Mallorea

Chtol Murgos

Darine, Sendarien

Drasnien

Dryadskogen, Tolnedra

Faldors gård, Sendarien

Fristaten Kongo

Gar og Nadrak

Gwynedd, Wales, Storbritannien

Gwytherin, Wales, Storbritannien

Kongofloden

Krim, Ukraina

Mallorea

Mar Amon, Maragor

Maragor

Mishrak ac Thull

Morindims land, Gar og Nadrak

Mrinkärret, Drasinien

Muros, Sendarien

Nyissa

Prolgu, Ulgoland

Rak Chtol, Chtol Murgos

Rak Cthol, Cthol Murgos

Riva, Vindarnas ö

S:t Petrus och S:t Paulus kloster, Shrewsbury, Shropshire, England, Storbritannien

Sendar, Sendarien

Sendarien

Shrewsbury, Shropshire, England, Storbritannien

Sthiss Tor, Nyissa

Themsen, England, UK

Thull Mardu, Mishrak ac Thull

Thull Zelik, Mishrak ac Thull

Tol Honeth, Tolnedra

Tolnedra

Ulgoland

Val Alorn, Cherek

Vindarnas ö

Vo Astur, Arendien

Vo Mandor, Arendien

Vo Mimbre, Arendien

Vo Wacune, Arendien

Vordueskogen, Tolnedra

Yar Gurak, Gar og Nadrak

Yar Nadrak, Gar og Nadrak